Aiolský modus je pojem z oblasti hudební nauky, který se používá pro posloupnost tónů diatonické durové stupnice zahrané od jejího šestého stupně. Tento modus je shodný s diatonickou mollovou stupnicí.

Vlastnosti aiolského modu

editovat

Aiolský modus vznikne z durové stupnice jejím zahráním od šestého stupně, například v případě C dur je základním tónem aiolského modu A a znění aiolského modu: a-h-c-d-e-f-g.

Jedná se o mollový modus (s malou tercií), který je charakteristický malou sextou i septimou.

Nejbližším tvrdším modem je dórský modus, který se od aiolského liší velkou sextou. Nejbližším měkčím modem je frygický modus, který se od aiolského liší malou sekundou.

Intervalové složení

editovat
Stupeň Interval Příklad - C dur
I Prima a
II Velká sekunda h
III Malá tercie c
IV Čistá kvarta d
V Čistá kvinta e
VI Malá sexta f
VII Malá septima g
VIII = I Oktáva a

Složení v jednotlivých tóninách

editovat

Následující tabulka obsahuje složení aiolského modu pro jednotlivé tóniny.

Stupnice Předznamenání Základní tón Složení
Cis dur 7# ais ais his cis dis eis fis gis
Fis dur 6# dis dis eis fis gis ais h cis
H dur 5# gis gis ais h cis dis e fis
E dur 4# cis cis dis e fis gis a h
A dur 3# fis fis gis a h cis d e
D dur 2# h h cis d e fis g a
G dur 1# e e fis g a h c d
C dur - a a h c d e f g
F dur 1b d d e f g a b c
B dur 2b g g a b c d es f
Es dur 3b c c d es f g as b
As dur 4b f f g as b c des es
Des dur 5b b b c des es f ges as
Ges dur 6b es es f ges as b ces des
Ces dur 7b as as b ces des es fes ges

Charakteristické akordy

editovat

Pro aiolský modus je charakteristický mollový kvintakord, ze septakordů pak malý mollový septakord. Kompletní tónový materiál modu je vyjádřen sedmizvukem (tercdecimovým akordem)   (X je základní tón aiolského modu).

Následující tabulka obsahuje charakteristické akordy aiolského modu v tónině C dur.

Typ akordu Značka (C dur)
Kvintakord  
Septakord  
Nonový akord  
Undecimový akord  
Tercdecimový akord  

Použitelné jsou i další akordy, které vzniknou vynecháním některých intervalů v  , například:

  •  
Související informace naleznete také v článcích Akordová značka a Seznam akordových značek.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat