Frygický modus je pojem z oblasti hudební nauky, který se používá pro posloupnost tónů diatonické durové stupnice zahrané od jejího třetího stupně.

Starořecký a středověký církevní frygický modus

editovat

V antickém Řecku byla pojmem frygický modus označována sestupná posloupnost tónů tvořená dvěma frygickými tetrachordy (posloupnost čtyř tónů s intervaly 2-1-2) oddělenými celým tónem. Výsledek je totožný s modem, který je dnes označován jako dórský.

Počínaje evropským středověkem je pojmem frygický modus označován modus durové stupnice popsaný v úvodním odstavci. O něm pojednává celý zbytek tohoto článku.

Vlastnosti frygického modu

editovat

Frygický modus vznikne z durové stupnice jejím zahráním od třetího stupně, například v případě C dur je základním tónem frygického modu E a znění frygického modu: e-f-g-a-h-c-d.

Jedná se o mollový modus (s malou tercií), který je charakteristický „měkkou“ malou sekundou, kterou se liší od běžné mollové stupnice.

Nejbližším tvrdším modem je aiolský modus totožný s mollovou stupnicí. Nejbližším měkčím modem je lokrický modus, který se od frygického liší zmenšenou kvintou.

Intervalové složení

editovat
Stupeň Interval Příklad - C dur
I Prima e
II Malá sekunda f
III Malá tercie g
IV Čistá kvarta a
V Čistá kvinta h
VI Malá sexta c
VII Malá septima d
VIII = I Oktáva e

Složení v jednotlivých tóninách

editovat

Následující tabulka obsahuje složení frygického modu pro jednotlivé tóniny.

Stupnice Předznamenání Základní tón Složení
Cis dur 7♮ eis eis fis gis ais his cis dis
Fis dur 6♮ ais ais h cis dis eis fis gis
H dur 5♮ dis dis e fis gis ais h cis
E dur 4♮ gis gis a h cis dis e fis
A dur 3♮ cis cis d e fis gis a h
D dur 2♮ fis fis g a h cis d e
G dur 1♮ h h c d e fis g a
C dur - e e f g a h c d
F dur 1♭ a a b c d e f g
B dur 2♭ d d es f g a b c
Es dur 3♭ g g as b c d es f
As dur 4♭ c c des es f g as b
Des dur 5♭ f f ges as b c des es
Ges dur 6♭ b b ces des es f ges as
Ces dur 7♭ es es fes ges as b ces des

Charakteristické akordy

editovat

Pro frygický modus je charakteristický mollový kvintakord, ze septakordů pak malý mollový septakord. Kompletní tónový materiál modu je vyjádřen sedmizvukem (tercdecimovým akordem)   (X je základní tón frygického modu).

Následující tabulka obsahuje charakteristické akordy frygického modu v tónině C dur.

Typ akordu Značka (C dur)
Kvintakord  
Septakord  
Nonový akord  
Undecimový akord  
Tercdecimový akord  

Použitelné jsou i další akordy, které vzniknou vynecháním některých intervalů v  , například:

  •  
Související informace naleznete také v článcích Akordová značka a Seznam akordových značek.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat