Undecimový akord

souzvuk šesti současně zahraných tónů, které jsou navíc poskládány podle určitých harmonických pravidel

Undecimový akord je pojem z oblasti hudební teorie, označující souzvuk šesti současně zahraných tónů, které jsou navíc poskládány podle určitých harmonických pravidel – odpovídají požadavkům terciového systému.

Konstrukce undecimových akordů

editovat

V rámci většinově užívaného terciového systému jsou undecimové akordy odvozovány od některého z nonových akordů přidáním malé nebo velké tercie „nad“ pátý tón nonového akordu – vzniká tak akord, který kromě základního tónu, tercie a kvinty obsahuje jako čtvrtý tón septimu, jako pátý tón nonu a jako šestý tón undecimu.

Vzhledem k tomu, že je akord složen ze šesti různých tónů, je při jeho provedení poměrně časté vynechání některých z nich. Důvodem je jednak technická proveditelnost (například na kytaře, která má „pouze“ šest strun neexistují pro některé undecimové akordy úplné prstoklady), jednak snaha o zesílení významu některých intervalů tím, že jiné nezazní – vhodnými kandidáty na vynechání je například kvinta (pokud je čistá) nebo nona (pokud je velká a undecima není alterovaná).

Nejběžnější typy undecimových akordů

editovat

Následující tabulka obsahuje základní typy undecimových akordů a jejich vlastnosti. Další undecimové akordy a alternativní způsoby jejich značení lze nalézt v článku Seznam akordových značek.

  • Značka – obsahuje běžně používanou akordickou značku nonového akordu
  • Kvintakord – obsahuje název kvintakordu, na kterém je nonakord postaven pomocí terciového systému
  • Septima – obsahuje typ použité septimy
  • Nona – obsahuje typ použité nony
  • Undecima – obsahuje typ použité undecimy
  • Příklad – obsahuje tónové složení nonového akordu od základního tónu C
  • Stupeň (dur) – obsahuje informaci, od kterého stupně durové stupnice lze akord použít (Například V znamená, že tento akord postavený na pátém stupni durové stupnice obsahuje pouze tóny této stupnice – lze jej tedy použít jako dominantu v durových skladbách.)
Značka Kvintakord Septima Nona Undecima Příklad Stupeň v dur
  durový malá velká čistá c - e - g - b - d - f V
  durový velká velká čistá c - e - g - h - d - f I
  durový velká velká zvětšená c - e - g - h - d - fis IV
  mollový malá velká čistá c - es - g - b - d - f II, VI
  mollový malá malá čistá c - es - g - b - des - f III
  zmenšený malá malá čistá c - es - ges - b - des - f VII

Související články

editovat