Tercdecimový akord

Tercdecimový akord je pojem z oblasti hudební teorie, označující souzvuk sedmi současně zahraných tónů, které jsou navíc poskládány podle určitých harmonických pravidel – odpovídají požadavkům terciového systému.

Konstrukce tercdecimových akordů editovat

V rámci většinově užívaného terciového systému jsou tercdecimové akordy odvozovány od některého z undecimových akordů přidáním malé nebo velké tercie „nad“ šestý tón akordu – vzniká tak akord, který kromě základního tónu, tercie a kvinty obsahuje jako čtvrtý tón septimu, jako pátý tón nonu, jako šestý tón undecimu a jako sedmý tón tercdecimu.

Vzhledem k tomu, že je akord složen ze sedmi různých tónů, je při jeho provedení poměrně časté vynechání některých z nich. Důvodem je jednak technická proveditelnost (například na kytaře, která má pouze šest strun neexistují pro tercdecimové akordy úplné prstoklady) , jednak snaha o zesílení významu některých intervalů tím, že jiné nezazní – vhodnými kandidáty na vynechání je například kvinta (pokud je čistá), nona (pokud je velká) nebo undecima (pokud je čistá).

Nejběžnější typy tercdecimových akordů editovat

Následující tabulka obsahuje základní typy tercdecimových a jejich vlastnosti. Další tercdecimové akordy a alternativní způsoby jejich značení lze nalézt v článku Seznam akordových značek.

  • Značka – obsahuje běžně používanou akordickou značku nonového akordu
  • Kvintakord – obsahuje název kvintakordu, na kterém je nonakord postaven pomocí terciového systému
  • Septima – obsahuje typ použité septimy
  • Nona – obsahuje typ použité nony
  • Undecima – obsahuje typ použité undecimy
  • Tercdecima – obsahuje typ použité undecimy
  • Příklad – obsahuje tónové složení nonového akordu od základního tónu C
  • Stupeň a stupnice – obsahuje informaci, od kterého stupně které stupnice lze akord postavit (Například V dur znamená, že tento akord postavený na pátém stupni durové stupnice obsahuje pouze tóny této stupnice – lze jej tedy použít jako dominantu v durových skladbách.)
Značka Kvintakord Septima Nona Undecima Tercdecima Příklad Stupeň a stupnice
  durový malá velká čistá velká c - e - g - b - d - f - a V dur
  durový velká velká čistá velká c - e - g - h - d - f - a I dur
  durový velká velká zvětšená velká c - e - g - h - d - fis - a IV dur
  mollový malá velká čistá velká c - es - g - b - d - f - a II dur
  mollový malá velká čistá malá c - es - g - b - d - f - as VI dur
  mollový malá malá čistá malá c - es - g - b - des - f - as III dur
  zmenšený malá malá čistá malá c - es - ges - b - des - f - as VII dur
  mollový velká velká čistá velká c - es - g - h - d - f - a I mel.moll
  mollový velká velká čistá malá c - es - g - h - d - f - as I harm.moll

Související články editovat