Síran olovnatý

chemická sloučenina

Síran olovnatý (PbSO4) je bílý krystalický síran dvoumocného olova. Triviálně se označuje jako olověná běloba (nezaměňovat s olovnatou bělobou). Síran olovnatý se přírodě vyskytuje jako minerál anglesit.

Síran olovnatý
Obecné
Systematický názevSíran olovnatý
Triviální názevolověná běloba
Anglický názevLead(II) sulfate
Německý názevBlei(II)-sulfat
Sumární vzorecPbSO4
Vzhledbílý prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS7446-14-2
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)258-142-6
Indexové číslo082-001-00-6
SMILES[O-]S(=O)(=O)[O-].[PbH4+2]
InChIInChI=1S/H2O4S.Pb.4H/c1-5(2,3)4;;;;;/h(H2,1,2,3,4);;;;;/q;+2;;;;/p-2
Vlastnosti
Molární hmotnost303,26 g/mol
Teplota tání1 170 °C (rozklad)
Teplota změny krystalové modifikace866 °C (α → β)
Hustota6,35 g/cm³
Index lomunDa= 1,877 1
nDb= 1,877 1
nDc= 1,877 1
Tvrdost2,5–3
Rozpustnost ve vodě0,004 2 g/100 g (25 °C)
0,005 7 g/100 g (40 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
konc. kyselina sírová
Součin rozpustnosti1,51×10−8
Relativní permitivita εr14,3
Struktura
Krystalová strukturakosočtverečná (α)
jednoklonná (β)
Hrana krystalové mřížkya= 851,6 pm
b= 539,9 pm
c= 698,7 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−919,94 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt132 J/g
Entalpie varu ΔHv198 J/g
Standardní molární entropie S°148,49 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−813,20 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,340 3 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
H-větyH360Df

H332 H302 H373

H410
R-větyR61, R20/22, R33, R50/53, R62
S-větyS53, S45, S60, S61
NFPA 704
0
3
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vlastnosti

editovat

Tento síran je nerozpustný ve vodě a v alkoholech, na druhou stranu se poměrně dobře rozpouští v chlorovodíkové a v dusičné kyselině, stejně jako v kyselině sírové (lépe v koncentrovanější). Také se rozpouští v hydroxidu sodném a v roztocích amonných solí. Síran olovnatý tvoří jako minerál jednoklonné nebo kosočtverečné krystaly.[2]

Ačkoliv ho autoři v 19. století považovali za neškodný, je to toxická látka, nebezpečná zejména v případě, kdy dojde k vdechnutí nebo polknutí prachu síranu olovnatého. Je to kumulativní jed, hromadí se v těle a způsobuje otravu olovem. Zejména jeho využití v divadelních šminkách, kde se používal, protože ve směsi s olejem nepodporuje jeho vysychání, bylo velmi nebezpečné. Také malířská barviva založená na této látce jsou tedy nebezpečná.[3] Vzniká při vybíjení v olověných akumulátorech v automobilech.

 
graf rozpustnosti (pH 4,50)

Příprava

editovat

Tato látka se dá vyrobit z vodného roztoku obsahujícího rozpuštěnou olovnatou sůl (např. dusičnan), pokud do roztoku přidáme kyselinu sírovou. Síran olovnatý však vzniká i reakcí oxidu, hydroxidu nebo uhličitanu olovnatého právě s kyselinou sírovou.[2]

Reference

editovat
  1. a b Lead sulfate. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b PATNAIK, Pradyot. Handbook of Inorganic Chemical Compounds. [s.l.]: McGraw-Hill, 2003. Dostupné online. 
  3. AMIEN forum - Lead Sulfate [online]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]

Literatura

editovat
  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy

editovat