Síran olovnatý

chemická sloučenina

Síran olovnatý (PbSO4) je bílý krystalický síran dvoumocného olova. Triviálně se označuje jako olověná běloba (nezaměňovat s olovnatou bělobou). Síran olovnatý se přírodě vyskytuje jako minerál anglesit.

Síran olovnatý
Lead(II) sulfate.jpg
Síran olovnatý.PNG
Obecné
Systematický název Síran olovnatý
Triviální název olověná běloba
Anglický název Lead(II) sulfate
Německý název Blei(II)-sulfat
Sumární vzorec PbSO4
Vzhled bílý prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 258-142-6
Indexové číslo 082-001-00-6
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[PbH4+2]
InChI 1S/H2O4S.Pb.4H/c1-5(2,3)4;;;;;/h(H2,1,2,3,4);;;;;/q;+2;;;;/p-2
Vlastnosti
Molární hmotnost 303,26 g/mol
Teplota tání 1 170 °C (rozklad)
Teplota změny krystalové modifikace 866 °C (α → β)
Hustota 6,35 g/cm³
Index lomu nDa= 1,877 1
nDb= 1,877 1
nDc= 1,877 1
Tvrdost 2,5–3
Rozpustnost ve vodě 0,004 2 g/100 g (25 °C)
0,005 7 g/100 g (40 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
konc. kyselina sírová
Součin rozpustnosti 1,51×10−8
Relativní permitivita εr 14,3
Struktura
Krystalová struktura kosočtverečná (α)
jednoklonná (β)
Hrana krystalové mřížky a= 851,6 pm
b= 539,9 pm
c= 698,7 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −919,94 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 132 J/g
Entalpie varu ΔHv 198 J/g
Standardní molární entropie S° 148,49 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −813,20 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,340 3 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H360Df

H332 H302 H373 H410

Toxický
Toxický (T)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R61, R20/22, R33, R50/53, R62
S-věty S53, S45, S60, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.


VlastnostiEditovat

Tento síran je nerozpustný ve vodě a v alkoholech, na druhou stranu se poměrně dobře rozpouští v chlorovodíkové a v dusičné kyselině, stejně jako v kyselině sírové (lépe v koncentrovanější). Také se rozpouští v hydroxidu sodném a v roztocích amonných solí. Síran olovnatý tvoří jako minerál jednoklonné nebo kosočtverečné krystaly.[1]

Ačkoliv ho autoři v 19. století považovali za neškodný, je to toxická látka, nebezpečná zejména v případě, kdy dojde k vdechnutí nebo polknutí prachu síranu olovnatého. Je to kumulativní jed, hromadí se v těle a způsobuje otravu olovem. Zejména jeho využití v divadelnich šminkách, kde se používal, protože ve směsi s olejem nepodporuje jeho vysychání, bylo velmi nebezpečné. Také malířská barviva založená na této látce jsou tedy nebezpečná.[2] Vzniká při vybíjení v olověných akumulátorech v automobilech.

 
graf rozpustnosti (pH 4,50)

PřípravaEditovat

Tato látka se dá vyrobit z vodného roztoku obsahujícího rozpuštěnou olovnatou sůl (např. dusičnan), pokud do roztoku přidáme kyselinu sírovou. Síran olovnatý však vzniká i reakcí oxidu, hydroxidu nebo uhličitanu olovnatého právě s kyselinou sírovou.[1]

ReferenceEditovat

  1. a b PATNAIK, Pradyot. Handbook of Inorganic Chemical Compounds. [s.l.]: McGraw-Hill, 2003. Dostupné online. 
  2. AMIEN forum - Lead Sulfate [online]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.