Občina (územní jednotka)

(přesměrováno z Općina)

Občina nebo obcina ve staré češtině označuje půdu patřící obci, tedy komunitě či pospolitosti. Současná čeština pro oba významy používá termín obec. V některých slovanských jazycích, zejména jihoslovanských, tento pojem slouží i pro označení nižší samosprávné jednotky. V tomto případě je vhodné srovnání s českou samosprávnou obcí, případně s někdejšími okresy, obvykle ale s menší rozlohou a populací. Historicky se také jednalo o společenskou organizační formu i ve východní Evropě – rusky obščina (община).

Současné použití ekvivalentu v jihoslovanských jazycích je následující: chorvatsky općina, bosensky općina (v hovorovém jazyce i opština), slovinsky občina, srbsky, černohorsky a makedonsky opština (oпштина), bulharsky obština (община), kdysi srbochorvatsky općina (v Chorvatsku) nebo opština (v Srbsku, včetně autonomní oblasti Vojvodiny a Kosova, Bosně a Hercegovině a Černé Hoře).

Postavení v různých zemích

editovat
  • Bulharsko (obština / община) – obština je základní jednotkou správy a odpovídá obci. Země je rozdělena na 28 oblastí (oblast / област) a ty pak na 265 obštin.
  • Černá Hora (opština / општинa) – opština je hlavní územně správní jednotkou země, které v počtu 25 odpovídají obcím.
  • Chorvatsko (općina) – općina je základní jednotkou správy a odpovídá obci (v zemi se nachází 128 měst/městských općin a 428 općin) a je dílčí územně správní jednotkou 20 žup (županija) a hlavního města Záhřebu. Mnoho z nich se skládá z celé řady sídel a pro účely chorvatského katastru nemovitostí se dále člení na více katastrálních opčin, odpovídajících katastrálním územím, nicméně jsou i takové, které zahrnují jen jednu katastrální opčinu (např. Tučepi).
  • Severní Makedonie (opština / општина) – opštiny jsou základní územní jednotkou země a mají postavení menšího českého okresu nebo obce. V zemi se nachází 80 opštin (některé mají status města), z nich 10 tvoří hlavní město Skopje (Velké Skopje).
  • Srbsko (opština / општинa) – opština je základní územně správní jednotkou země (ve Vojvodině je navíc zaveden další stupeň samosprávy na úrovni autonomní oblasti), což v Česku odpovídá menšímu okresu či obci. Země je také formálně rozdělena na okruhy (okrug / округ), z nichž jeden je shodný s územím Vojvodiny a další odpovídá hlavnímu městu Bělehradu. Srbsko se celkově skládá z 150 opštin, 23 měst a hlavního města Bělehradu.

Související články

editovat