Kramerius (digitální knihovna)

česká digitální knihovna

Kramerius je software pro digitální knihovny. Pojmenována je podle jména rodiny nakladatelů a spisovatelů Krameriových (18. století).

 • Projekt Kramerius představuje několik částí.
  • Projekt na záchranu bohemikálních dokumentů 19. století, jehož koordinátorem je Národní knihovna ČR.
  • Podprogram programu VISK (Veřejné informační služby knihoven) - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius. V jeho rámci probíhá koordinace digitalizace a jsou poskytovány finance.
  • A dále open-source program na bázi licence GNU GPL, který slouží pro prezentaci dokumentů na lokálních sítí a internetu.
Kramerius
VývojářIncad, NKČR, MZK, KNAV
Aktuální verze5.3.9
Operační systémLinux
LicenceGNU GPL
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Kramerius NKP

Historie Editovat

Projekt navazoval na již proběhlé programy jako Národní program ochrany knihovních fondů – NPOKF, Pracovní skupina CASLIN pro ochranné mikrofilmování, či Digitalizace mikromédií. Na počátku se na vývoji systému Kramerius podílela především Národní knihovna ČR ve spolupráci s firmou Qbizm a.s., která vyhrála ve výběrovém řízení. Knihovna Akademie věd České republiky se účastnila na definici jeho vlastností a dále se postupně zapojovala do financování projektu a také významně do jeho vývoje. Později se do vývoje připojily další instituce, například Moravská zemská knihovna v Brně a Státní vědecká knihovna v Olomouci. Mezi hlavní důvody vedoucí k rozhodnutí o vývoji nového systému patřily například problémy se stávajícím softwarem používaným Národní knihovnou, dále snahy o zlevnění archivačních a prezentačních prostředků a především povodně v roce 2002, při kterých bylo poničeno velké množství historických publikací.

Současnost Editovat

V současné době je ve většině institucí nainstalována verze systému 3 a novější. V České republice existuje na 40 instalací Krameria. Pro potřeby koordinace při digitalizaci byla firmou INCAD a ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a Knihovnou Akademie věd ČR vyvinuta webová aplikace Registr digitalizace. Zde jsou spolupracujícími institucemi uvedeny publikace, u nichž digitalizace byla provedena, probíhá nebo se plánuje. Velký počet instalací Krameria a nutnost všechny prohledávat, vedlo k potřebě vytvořit národní agregátor digitálních knihoven Česká digitální knihovna. Ten umožňuje vyhledávání v dokumentech obsažených v digitálních knihovnách provozovaných jednotlivými knihovnami v České republice. Cílem je zajištění přístupu k digitálním dokumentům v knihovnách z jednoho místa. V současné době jsou k dispozici data z Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Akademie věd ČR, Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Městské knihovny v Praze, Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a Národní technické knihovny. Paralelně se vyvíjí i jednotné uživatelské rozhraní Krameria s přechodem do 27 Krameriů.

Technologie digitalizace Editovat

Mikrofilmování je „technologie reformátování, která spočívá v převedení dokumentu na mikrografická média (mikrofilm nebo mikrofiš)“. Hybridní snímkování je „technologie, která využívá pro reformátování dokumentů mikrografická média i digitální formát. Mikromédia slouží pro trvalé uchování dokumentu, digitální formát pro jeho zpřístupňování“. Přímá digitalizace je technologie reformátování, kdy je fyzický dokument pomocí skeneru převeden do elektronické, digitální podoby. Součástí digitalizace bývá i tvorba metadat, které jsou ukládány společně s daty. Výsledkem digitalizace je dokument v obrazové nebo textové podobě. Výstupem procesu jsou většinou mikrofilmy, které se pro archivaci používají nejčastěji. Dále jsou to digitální dokumenty, které jsou uloženy ve formátech PDF, JPEG a formátu DjVu, který slouží pro zpřístupnění dokumentů, buď prostřednictvím lokální sítě v daných institucích, nebo prostřednictvím webové aplikace Kramerius na internetu.

Webová aplikace Kramerius Editovat

Kramerius je open-source program, který pracuje na bázi systému pro správu obsahu (Content Management System - CMS). Je určen pro prezentaci digitálních obrazů cenných dokumentů národního kulturního dědictví prostřednictvím lokálních sítí a internetu, a to v souladu s autorským zákonem. Dokumenty jsou přístupné buď ve formátu DjVu, ale v současné době převládá formát PDF.

Autorský zákon a Kramerius Editovat

Dokumenty prezentované prostřednictvím systému Kramerius jsou zveřejňované v souladu s autorským právem. Monografie jsou volně přístupné, pokud byly publikovány do roku 1880 a periodika do roku 1890. Dále pokud instituce vlastní dokument, který je prokazatelně volně přístupný, ale je vydán za těmito hranicemi, je zde možnost ho také volně zpřístupnit. Dokumenty, na které se vztahuje autorský zákon, jsou přístupné jen v budově instituce, která dokument vlastní. Další možností je uzavřít s autorem či vlastníkem autorských práv na dílo smlouvu, která umožní veřejné poskytování díla - „Licenční smlouva o užití díla“.

Instituce používající Krameria a umožňující dálkový přístup Editovat

Reference Editovat

 1. Kramerius 5, DiFMOE
 2. Kramerius 3, Divadelní ústav v Praze
 3. Kramerius 5, JVK ČB
 4. Kramerius 5, AV ČR
 5. Kramerius 5, KAŠ
 6. Kramerius 5, KNM
 7. Kramerius 5, ZČM. kramerius.zcm.cz [online]. [cit. 2015-11-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-11-17. 
 8. Kramerius 5, KKFBZ
 9. Kramerius 5 KKKV
 10. Kramerius 5, KK Vysočiny
 11. Kramerius 5, KVKLI
 12. Kramerius 5, MENDELU
 13. Kramerius 5, MěK ČT
 14. Kramerius 5, MěK P
 15. Kramerius ARMY
 16. Kramerius 5, MZK
 17. Kramerius 5, MSVK. camea.svkos.cz [online]. [cit. 2014-01-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-26. 
 18. Kramerius 4, Muzeum východních Čech
 19. Kramerius 5, LMDA 5
 20. Kramerius 5, NA
 21. Kramerius 5, NFA
 22. Kramerius 3, NKP
 23. Kramerius 5, NKP s NDK
 24. Kramerius 5, NLK
 25. Kramerius 5, NM
 26. Kramerius 3, NTK. kramerius.stk.cz [online]. [cit. 2010-12-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-12-27. 
 27. Kramerius 5, NTK
 28. Kramerius 5, SVKUL
 29. Kramerius 5, SLU. kramerius.slu.cz [online]. [cit. 2015-11-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-11-17. 
 30. Kramerius 5, SVKKL
 31. Kramerius 5, SVKPL
 32. Kramerius 5, SVKHK. kramerius4.svkhk.cz [online]. [cit. 2017-11-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-11-09. 
 33. Kramerius 5, FSV UK. kramerius.fsv.cuni.cz [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-08-30. 
 34. Kramerius 5, 1. LF UK
 35. Kramerius 3, VK Olomouc. noviny.vkol.cz [online]. [cit. 2010-12-20]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-01-25. 
 36. Kramerius 5, VK Olomouc
 37. Kramerius 5, VŠE
 38. Kramerius 5, VUGTK
 39. Kramerius 5, Židovské muzeum v Praze

Literatura Editovat

Externí odkazy Editovat