Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (MSVK) je krajskou knihovnou, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Je veřejně přístupnou knihovnou s univerzálním knihovním fondem se speciálním zaměřením na regionální literaturu Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Moravian-Silesian Research Library in Ostrava
StátČeskoČesko Česko
PolohaProkešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Souřadnice
TypVeřejná knihovna
Založena1951
Knihovní fond
Velikost fondu1 273 270 svazků (2022)
Povinný výtiskneperiodické publikace z Moravskoslezského kraje, periodika z území celé ČR
Přístupnost pro uživatele
Obsluhovaná populaceUčitelé, studenti, výzkumníci, široká veřejnost
Registrovaní uživatelé8 567 (2022)
Další informace
ŘeditelPhDr. Foberová Libuše, Ph.D.
Webové stránkywww.msvk.cz
SiglaOSA001
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Knihovna poskytuje své služby (od výpůjčních přes rešeršní až po služby pro zrakově a sluchově postižené) obyvatelům Moravskoslezského kraje i dalším zájemcům. Nabízí přístup nejen ke klasickým knižním fondům, ale také k bibliografickým a faktografickým databázím či k elektronickým knihám.

Knihovna také buduje Digitální knihovnu Moravskoslezského kraje, publikuje regionální e-knihy a audioknihy atd. V rámci výkonu regionálních funkcí spolupracuje s knihovnami Moravskoslezského kraje, jimž poskytuje metodickou podporu.

Historie knihovny Editovat

Knihovna byla založena počátkem roku 1951 jako Státní studijní knihovna. Od roku 1954 nesla název Státní vědecká knihovna v Ostravě. Ve svých počátcích se knihovna zaměřila na hornictví, hutnictví a polonika. Již od šedesátých let 20. století se však její fond rozrůstal o knihy z dalších technických oborů, literaturu firemní a podnikovou, publikace lékařské i společenskovědní. Získání práva povinného výtisku v roce 1964 určilo všeobecný odborný profil knihovny.

Knihovna postupně rozvíjela poradenské a bibliografické služby, propagačně se soustředila nejen na vysokoškoláky, ale také na studenty středních škol. Výsledkem spolupráce s lékařskými knihovnami byla od roku 1962 unikátní hvězdicovitá cirkulace odborných lékařských časopisů; postupně takto obíhala i technická periodika a firemní literatura. Po celou dobu své existence knihovna organizuje a spoluutváří vzdělávání knihovníků, spolupracuje s knihovnami regionu a koordinuje jejich činnost. Během osmdesátých a devadesátých let se knihovna úspěšně vypořádala s výzvou automatizovat své služby.

Od roku 2001 je knihovna příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a funguje pod názvem Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Kromě zákonem nařízených funkcí knihovna pečuje o regionální písemné dědictví, např. budováním Digitální knihovny Moravskoslezského kraje nebo webového portálu věnovanému osobnosti a dílu Vojtěcha Martínka. Vlastní péčí knihovna vydává regionální e-knihy a audioknihy. Navzdory změnám v doplňování knihovního fondu knihovna usiluje o zachování svého všeobecného zaměření. Společensky významné je zapojení knihovny do projektů zaměřených na handicapované občany – fond se rozrůstá o audioknihy, knihy pro nevidomé, filmy s titulky apod.

Knihovna je zapojena do řady vzdělávacích a kulturních akcí města i regionu. Věnuje se zájmovému vzdělávání a popularizaci vědy. Důležité jsou konzultační a vzdělávací aktivity knihovny pro studenty a pedagogy středních a vysokých škol.

    

Knihovní fond a databáze Editovat

Fond knihovny v současné době přesahuje 1 250 000 svazků, což zahrnuje knihy, kartografické dokumenty, časopisy a noviny, hudební nosiče, české technické normy, patenty, zvukové knihy pro zrakově postižené, knihy v Braillově písmu. V knihovním fondu jsou zastoupeny veškeré vědní obory včetně beletrie.

MSVK má jako krajská knihovna právo povinného výtisku na periodické publikace (veškeré časopisy a noviny) z území celé republiky. V případě neperiodických publikací je toto právo zúženo pouze na regionální dokumenty, které byly vydány nakladateli se sídlem v Moravskoslezském kraji. Dříve knihovna vlastnila právo úplného povinného výtisku (1964–1996), takže získávala publikace všech československých a českých nakladatelů. Od roku 1996 do roku 2002 pak měla právo na povinný výtisk vydavatelů sídlících na Moravě a ve Slezsku.

Neperiodické publikace získávané povinným výtiskem jsou základem regionálního knihovního fondu, který je dále obohacován o regionální publikace vycházející mimo Moravskoslezský kraj a o starší regionální literaturu z antikvariátů.

Od roku 2007 je také doplňován fond pro zrakově a sluchově postižené, v němž jsou zahrnuty zvukové knihy, publikace v Braillově písmu, plastické mapy, zvukové záznamy filmů, filmy s titulky pro neslyšící či odborné publikace z dané problematiky.

Díky spolupráci s Goethe-Institutem vytváří MSVK fond německých publikací (učebnice německého jazyka, německy psaná beletrie, průvodce, publikace o kultuře a historii Německa apod.).

Kromě tištěných informačních zdrojů nabízí knihovna také přístup do databází, např. ScienceDirect, Nature Complete, Pressreader, Anopress. MSVK rovněž půjčuje české elektronické knihy.

Služby pro veřejnost Editovat

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě je knihovnou veřejnou. Nabízí svým uživatelům především výpůjční (absenční i prezenční půjčování dokumentů, meziknihovní výpůjční služby, půjčování e-knih) a informační služby (poradenská činnost apod.). Kromě toho pořádá exkurze, vzdělávací akce pro studenty základních, středních a vysokých škol či výstavky. V knihovně je k dispozici bezplatný přístup k internetu (včetně wifi připojení).

Speciální služby jsou poskytovány uživatelům se zrakovým či sluchovým handicapem (nabídka speciálního fondu, zásilková služba, možnost využití různých technických pomůcek včetně kamerové lupy a tiskárny Braillova písma).[1]

Regionální služby krajské knihovny Editovat

MSVK vykonává v rámci regionálních funkcí tyto služby pro knihovny Moravskoslezského kraje:

Poskytuje konzultace, metodické rady a pomoc při zavádění ICT, při zpracování projektů, plánů, koncepcí a rozborů knihovnictví v regionu s cílem zajistit odpovídající kvalitu knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami kraje.

Provádí sběr dat, kontrolu a součet dat, předání dat, analýza dat, metodickou pomoc knihovnám.

Zajišťuje celoživotní vzdělávání knihovníků, organizuje odborné semináře na vybraná témata, koordinační porady.

Knihovna a Moravskoslezský kraj Editovat

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě věnuje velkou péči zprostředkovávání kulturních tradic regionu. Od roku 2005 je budována Digitální knihovna Moravskoslezského kraje, v níž je k dispozici cca 700000 stran knih, novin a časopisů významných pro dějiny regionu. Digitalizovány nejsou jen dokumenty z fondu knihovny, ale i z dalších institucí (muzea, archivy). V roce 2012 začala knihovna rovněž vydávat regionální e-knihy a v roce 2015 regionální audioknihy.

Galerie Editovat

Odkazy Editovat

Reference Editovat

  1. PRCHALOVÁ, Lea. Od padesátky k šedesátce : Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2011. 35 l. s. ISBN 978-80-7054-126-5. OCLC 730407732 S. 8. 

Literatura Editovat

  • PRCHALOVÁ, Lea; HRAZDIL, Aleš. Státní vědecká knihovna v Ostravě 1951-2001 : sborník k jubileu. Ostrava: Státní vědecká knihovna v Ostravě, 2001. 125 s. ISBN 80-7054-094-X. 
  • PRCHALOVÁ, Lea. Od padesátky k šedesátce. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2011. 35 s. ISBN 978-80-7054-126-5. 

Externí odkazy Editovat