Digitální knihovna

knihovna, jejíž obsah je přechováván v digitální podobě

Digitální knihovna je digitální obdoba klasické knihovny, která získává, katalogizuje, skladuje a ochraňuje digitální dokumenty v digitálním repozitáři a rovněž je zpřístupňuje.

Objekty vstupující do digitální knihovny mohou být přímo "born digital" (dokumenty vzniklé přímo jako digitální objekty) nebo jsou získávány digitalizací klasických dokumentů.

Z mnoha definic vyvozuje Bartošek [1] následující společné znaky digitálních knihoven:
-organizace sbírky digitálních dokumentů
-přesah mezi fyzickými subjekty (digitální knihovna může např. fyzicky sídlit na zařízeních umístěných v několika institucích)
-technologie, které propojují rozdílné komponenty - toto propojení musí být pro uživatele transparentní
-jednotný přístup k digitálnímu objektům bez ohledu na jejich formát, způsob uložení ap.

ReferenceEditovat

  1. Bartošek, Miroslav. Digitální knihovny [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2001 [cit. 2008-07-23]. Dostupný z WWW: <http://www.ics.muni.cz/mba/dl-datakon01.pdf>

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat