Digitální knihovna

knihovna, jejíž obsah je přechováván v digitální podobě

Digitální knihovna je digitální obdoba klasické knihovny, která získává, katalogizuje, skladuje a ochraňuje digitální dokumenty v digitálním repozitáři a rovněž je zpřístupňuje.

Místnost s digitální knihovnou (Kigali, Rwanda)

Objekty vstupující do digitální knihovny mohou vzniknout přímo jako digitální objekty nebo jsou získávány digitalizací klasických dokumentů (například pomocí metody OCR).

Z mnoha definic vyvozuje Bartošek[1] následující společné znaky digitálních knihoven:

  • organizace sbírky digitálních dokumentů
  • přesah mezi fyzickými subjekty (digitální knihovna může např. fyzicky sídlit na zařízeních umístěných v několika institucích)
  • technologie, které propojují rozdílné komponenty - toto propojení musí být pro uživatele transparentní
  • jednotný přístup k digitálnímu objektům bez ohledu na jejich formát, způsob uložení ap.

Reference editovat

  1. Bartošek, Miroslav. Digitální knihovny [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2001 [cit. 2008-07-23]. Dostupný z WWW: <http://www.ics.muni.cz/mba/dl-datakon01.pdf Archivováno 6. 2. 2009 na Wayback Machine.>

Související články editovat

Externí odkazy editovat