Manuscriptorium

česká digitální knihovna

Manuscriptorium je digitální knihovna, která zprostředkovává, uchovává a poskytuje uživatelům digitální verze dokumentů, jako jsou zejména vzácné rukopisy (odtud název Manuscriptorium), staré tisky, mapy apod. Avšak smyslem projektu není jen shromažďování digitálních dokumentů, nýbrž i jejich zařazení do kontextu jejich doby a vzniku, aby tak bylo možné vytvořit uživatelsky příjemné prostředí poskytující kompletní informace k bádání, jehož výsledky pak mohou jednotliví badatelé sdílet s ostatními.

Koordinátorem tohoto projektu je Národní knihovna České republiky, roli technického administrátora pro ni plní firma AiP Beroun s.r.o.[1] Manuscriptorium agreguje data asi 55 českých a 60 zahraničních institucí. Agregace je bezešvá bez ohledu na umístění datových souborů. Zejména ve spolupráci se zahraničními institucemi využívá Manuscriptorium tytéž datové zdroje jako partnerské knihovny, tzn. k týmž datům se přistupuje různými systémy. To dává uživatelům Manuscriptoria široké možnosti práce v jednotném rozhraní, tvorbu vlastních sbírek dokumentů nebo tvorbu vlastních virtuálních dokumentů, složených z částí dokumentů bez ohledu na jejich umístění. V květnu 2015 byla spuštěna po ročním testování nová, v pořadí již třetí verze této digitální knihovny. V polovině roku 2016 zpřístupňovalo Manuscriptorium přes 400 tisíc popisných záznamů a více než 110 tisíc digitálních kopií dokumentů.

Data českých institucí většinou vznikají digitalizací, podporovanou dotačním programem Ministerstva kultury VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica. Data Národní knihovny České republiky vznikají kromě toho také ve spolupráce se společností Google v rámci projektu digitalizace tisků převážně 17. a 18. století. Data dalších partnerů jsou zpřístupňována Manuscriptoriem na základě dobrovolné spolupráce. Největšími zahraničními přispěvateli jsou dle počtu sdílených dokumentů Universidad Complutense de Madrid (Španělsko), Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Rusko), Universitätsbibliothek Heidelberg, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (Polsko; je též prvním a nejstarším zahraničním partnerem), Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Itálie), Biblioteca Nacional de España (Madrid, Španělsko), Vilniaus Universiteto Biblioteka (Litva), Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn (Reykjavík, Island) a Biblioteca Națională a României (Bukurešť, Rumunsko). Z českých institucí má více dokumentů než tito partneři v Manuscriptoriu pouze Národní knihovna České republiky.

Manuscriptorium spolupracuje nejen s knihovnickými a kulturními portály, jako jsou Jednotná informační brána, Evropská knihovna TEL, EUROPEANA nebo portál CERL-MSS, ale je také indexováno profesionálními informačními službami typu Resource Discovery, jako jsou EBSCO Discovery Service nebo The Summon® Service.

Obsah Manuscriptoria je volně dostupný.

Složky systému

editovat

Systém Manuscriptoria se skládá ze dvou hlavních složek, jimiž jsou databázový systém a prohlížeč.

Data Manuscriptoria jsou získávána buďto importem, nebo prostřednictvím harvestingu.[2]

Metadata

editovat

Vnitřním metadatovým formátem Manuscriptoria je od r. 2009 tzv. ENRICH Schéma na platformě TEI P5, které bylo zpracováno během evropského projektu ENRICH za přispění řady zahraničních partnerů, zejm. Oxford University Computing Services. Data musí být dostupná skrz HTTP protokol a obrazová data musí být ve formátech podporovaných nejrozšířenějšími internetovými prohlížeči.[3]

Editory

editovat

Pro splnění základních podmínek k zařazení dokumentu do Manuscriptoria lze použít tyto zdarma dostupné nástroje:[4]

 • M-Edit, který umožňuje vytvořit záznamy, jež postačí pro minimální popis.
 • NoteTabLight, který vytváří oproti M-Edit záznamy složitějšího charakteru, avšak jeho nevýhodou je, že je potřeba jím vytvořené záznamy validovat nástrojem TorXmlValid, a že nedokáže vygenerovat základní šablonu dokumentu.
 • Emacs nebo jEdit jsou XML editory, které vytváří složité záznamy podobně jako M-Edit s tím rozdílem, že už dokáží bez použití dalšího nástroje validovat, avšak stále jim chybí možnost generovat základní šablonu.

Pro splnění základních podmínek k zařazení dokumentu do Manuscriptoria lze použít zdarma nástroj M-Tool 2.0 Online, který je součástí širšího systému Manuscriptoria.

Možnosti systému

editovat

Co se jednotlivých digitalizovaných dokumentů týče, tak vzhledem k tomu, že převážná většina z nich pochází ze středověku, jsou texty doplněny poznámkami k obsahu díla, jsou opraveny chyby a doplněna interpunkce, aby vše bylo dnešnímu čtenáři bez problému srozumitelné.[2]

Spolupráce s Manuscriptoriem

editovat

V případě zájmu je možné s Manuscriptoriem spolupracovat a stát se tak spolutvůrcem digitální knihovny. Uživatelé tak mohou přispět vlastní digitální produkcí. Výhodou je, že vložená data stále zůstávají ve vlastnictví uživatele, který je jejich autorem. Tato možnost je výhodná zejména pro knihovny či různé oblastní archivy, jež touto cestou mohou své sbírky zviditelnit většímu počtu čtenářů a zároveň tak zviditelnit svou instituci jako takovou. Zájemce o spolupráci najde základní informace na stránkách Manuscriptoria.[5] Manuscriptorium preferuje komunikaci mezi systémy prostřednictvím protokolu OAI-PMH, profil musí obsahovat popis dokumentu a jeho strukturu vč. odkazů na dílčí URL jednotlivých obrazů na serveru partnera ve formátech mezinárodně schválených pro web, tj. JPEG, GIF, PNG. Naladění komunikace a následné transformace na straně Manuscriptoria jsou vždy výsledkem dialogu mezi Manuscriptoriem a partnerem, kteří mezi sebou uzavírají písemnou smlouvu. V poslední době komunikuje Manuscriptorium také s použitím technologie IIIF (International Image Interoperability Framework).

Instituce, jejichž data jsou v Manuscriptoriu

editovat
Settlement Repository
Aargau, Švýcarsko Aargauische Kantonsbibliothek/Knihovna kantonu Aargau
Aargau, Švýcarsko Staatsarchiv Aargau/Archiv kantonu Aargau
Almaty, Kazachstán Қазақстан Республикасының Ұлттық Кiтапханасы/Národní knihovna Kazachstánu
Ankara, Turecko Millî Kütüphane/Národní knihovna Turecka
Banská Bystrica, Slovensko Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Bazilej, Švýcarsko Universitätsbibliothek Basel/Univerzitní knihovna v Bazileji
Bělehrad, Srbsko Народна библиотека Србије/Národní knihovna Srbska
Bělehrad, Srbsko Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"/Univerzitní knihovna Svetozara Markoviće
Bern, Švýcarsko Burgerbibliothek Bern/Veřejná knihovna v Bernu
Beromünster, Švýcarsko Stiftskirche St. Michael/Klášterní knihovna Sv. Michala
Bologna, Itálie CIRSFID - Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia Del Dirotto - Università di Bologna/CIRSFID
Brašov, Rumunsko Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov/Župní knihovna George Baritia
Bratislava, Slovensko Univerzitná knižnica v Bratislave
Bratislava, Slovensko Ústředná knižnica Slovenskej akadémie věd
Brno, Česko Moravská zemská knihovna
Brno, Česko Moravská galerie v Brně
Brno, Česko Moravské zemské muzeum v Brně
Brno, Česko Muzeum Brněnska
Brno, Česko Archiv města Brna
Budapešť, Maďarsko ELTE Egyetemi Könyvtár/Univerzitní knihovna v Budapešti
Budapešť, Maďarsko Országos Széchényi Kőnyvtár/Národní Széchényiho knihovna
Budapešť, Maďarsko Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/Technická a ekonomická univerzita v Budapešti
Bukurešť, Rumunsko Biblioteca Națională a României/Národní knihovna Rumunska
Cologny, Švýcarsko Fondation Martin Bodmer/Nadace Martina Bodmera
Einsiedeln, Švýcarsko Stiftsbibliothek/Klášterní knihovna Einsiedeln
Engelberg, Švýcarsko Stiftsbibliothek/Klášterní knihovna Engelberg
Florencie, Itálie Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze/Ústřední národní knihovna ve Florencii
Frauenfeld, Švýcarsko Kantonsbibliothek Thurgau/Knihovna kantonu Thurgau
Fribourg/Freiburg, Švýcarsko Archives de l´Etat Fribourg/Statsarchiv Freiburg/Státní archiv Fribourg
Fribourg/Freiburg, Švýcarsko Bibliothèque cantonale et universitaire/Kantons- und Universitätsbibliothek - e-codices/Univerzitní knihovna kantonu Fribourg - projekt e-codices
Fribourg/Freiburg, Švýcarsko Couvent des Cordeliers/Františkánský klášter
Genève/Ženeva, Švýcarsko Bibliothèque de Genève/Ženevská knihovna
Havlíčkův Brod, Česko Krajská knihovna Vysočiny
Heidelberg, Německo Ruprecht-Karls-Universitäts Bibliothek Heidelberg/Univerzitní knihovna Heidelberg
Hradec Králové, Česko Muzeum východních Čech
Chişinau, Moldávie Biblioteca Naţională a Republicii Moldova/Národní knihovna Moldávie
Jerevan, Arménie Հայաստանի Ազգային գրադարան/Národní knihovna Arménie
Jihlava, Česko Státní okresní archiv Jihlava
Karlovy Vary, Česko Krajské muzeum Karlovarského kraje
Kežmarok, Slovensko Kežmarská lyceálna knižnica
Klatovy, Česko Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
Köln/Kolín nad Rýnem, Germany Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung - Universität zu Köln/Univerzita v Kolíně nad Rýnem
København/Kodaň, Denmark Københavns Universitet - Nordisk Foskningsinstitut/Kodaňská univerzita - Výzkumný ústav severských studií
Kraków/Krakov, Polsko Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie/Veřejná knihovna v Krakově
Lausanne, Švýcarsko Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne/Univerzitní a kantonální knihovna Lausanne
Lázně Kynžvart, Česko Zámek Kynžvart
Litoměřice, Česko Státní oblastní archiv Litoměřice-Louny
Lund, Švédsko Lunds universitets bibliotek/Univerzitní knihovna v Lundu
Luzern, Švýcarsko Provinzarchiv Schweizer Kapuziner Luzern/Provinciální archiv švýcarských kapucínů Lucern
Luzern, Švýcarsko Zentral- und Hochschulbibliothek/Ústřední a univerzitní knihovna
Madrid, Španělsko Biblioteca Nacional de España/Národní knihovna Španělska
Madrid, Španělsko Patrimonio Nacional - Real Biblioteca/Královská knihovna
Madrid, Španělsko Universidad Complutense de Madrid/Univerzita Complutense University v Madridu
Minsk, Bělorusko Нацыянальная бібліятэка Беларусі/Národní knihovna Běloruska
Mladá Boleslav, Česko Muzeum Mladoboleslavska
Moskva, Rusko Российская государственная библиотека/Ruská státní knihovna
Neuchâtel, Švýcarsko Bibliothèque publique et universitire de Neuchâtel/Veřejná a univerzitní knihovna
Odessa/Oděsa, Ukrajina Одесская государственная научная библиотека/Oděsská státní vědecká knihovna
Olomouc, Česko Vědecká knihovna v Olomouci
Olomouc, Česko Vlastivědné muzeum v Olomouci
Olomouc, Česko Arcibiskupství Olomoucké
Orselina, Švýcarsko Biblioteca Madonna del Sasso/Knihovna Madonna del Sasso
Pardubice, Česko Východočeské muzeum Pardubice
Plovdiv, Bulharsko Народна библиотека "Иван Вазов"/Veřejná knihovna Ivana Vazova
Plzeň, Česko Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Plzeň, Česko Západočeské muzeum v Plzni
Polička, Česko Městské muzeum a galerie
Porrentruy, Švýcarsko Bibliothèque cantonale jursienne/Knihovna kantonu Jura
Praha, Česko Státní oblastní archiv v Praze
Praha, Česko Národní knihovna České republiky
Praha, Česko Knihovna Akademie věd České republiky
Praha, Česko Městská knihovna v Praze
Praha, Česko Národní technická knihovna
Praha, Česko Národní lékařská knihovna
Praha, Česko Národní pedagogická knihovna Komenského
Praha, Česko Knihovna Národního muzea
Praha, Česko Památník národního písemnictví
Praha, Česko Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Praha, Česko Pražská konzervatoř
Praha, Česko Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Praha, Česko Katedra botaniky a fyziologie rostlin na České zemědělské univerzitě v Praze
Praha, Česko Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu Akademie věd ČVeské republiky
Praha, Česko Parlamentní knihovna
Praha, Česko Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy
Praha, Česko Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Praha, Česko Etnologický ústav Akademie věd České republiky
Praha, Česko Vojenský historický ústav
Praha, Česko MUDr. Jan Pajerek
Praha, Česko Soukromá sbírka 1
Praha, Česko Národní archiv
Reykjavík, Island Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum/Institut islandských studií Árne Magnússona
Reykjavík, Island Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn/Národní a univerzitní knihovna Islandu
Sarnen, Švýcarsko Benediktinerkollegium/Klášter benediktinů
Sarnen, Švýcarsko Staatsarchiv Obwalden/Státní archiv kantonu Obwalden
Sergijev Posad, Rusko Свято-Троицкая Сергиева Лавра/Sergijevský klášter Sv. Trojice
Schaffhausen, Švýcarsko Staatsarchiv/Státní archiv
Schaffhausen, Švýcarsko Stadtbibliothek/Městská knihovna
Schlatt, Švýcarsko Eisenbibliothek/Železná knihovna
Sion/Sitten, Švýcarsko Archives du Chapitre/Kapitelarchiv//Archiv Sionské kapituly
Sion/Sitten, Švýcarsko Mediathèque du Valais/Mediatéka Wallis
Solothurn, Švýcarsko Domschatz der St.-Ursen-Kathedrale Solothurn/Pokladnice katedrály Sv. Uršuly
Solothurn, Švýcarsko Zentralbibliothek/Ústřední knihovna
St. Gallen, Švýcarsko Kantonsbibliothek - Vadianische Sammlung/Kantonální knihovna - Vadianská sbírka
St. Gallen, Švýcarsko Stiftsarchiv - Abtei Pfäfers/Klášterní archiv -Opatství Pfäfers
St. Gallen, Švýcarsko Stiftsbibliothek/Klášterní knihovna
St. Pölten, Rakousko Diözesanarchiv St.Pölten/Diocézní archiv v St. Pölten
Stockholm, Švédsko Kungl. biblioteket - Sveriges natioanalbibliotek/Královská knihovna - Švédská národní knihovna
Teplá, Česko Klášter premonstrátů Teplá
Toruń, Polsko Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu/Univerzitní knihovna v Toruni
Trogen, Švýcarsko Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden/Kantonální knihovna Appenzell Ausserrhoden
Turnov, Česko Muzeum Českého ráje v Turnově
Utopia, Švýcarsko armarium codicum bibliophilorum/armarium codicum bibliophilorum
Vilnius, Litva Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka/Knihovna Litevské akademie věd
Vilnius, Litva Matematikos ir Informatikos Institutas/Institut matematiky a informatiky
Vilnius, Litva Vilniaus Universiteto Biblioteka/Univerzitní knihovna ve Vilniusu
Vilnius, Litva Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka/Litevská národní knihovna
Warsawa/Varšava, Polsko Biblioteka Narodowa/Národní knihovna
Wil, Švýcarsko Dominikanerinnenkloster St. Katharina/Dominikánská klášter Sv. Kateřiny
Wrocław/Vratislav, Polsko Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu/Univerzitní knihovna ve Vratislavi
Zagreb/Záhřeb, Chorvatsko Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu/Národní a univerzitní knihovna v Záhřebu
Zámrsk, Česko Státní oblastní archiv v Zámrsku
Zielona Góra, Polsko Biblioteka Uniwersytecka/Univerzitní knihovna v Zelené Hoře
Zofingen, Švýcarsko Stadtbibliothek/Městská knihovna
Zürich, Švýcarsko Zentralbibliothek/Ústřední knihovna

Pozn.: Švýcarské instituce přispívají prostřednictvím projektu eCodices Univerzity ve Fribourgu.

Na vývoji některých nástrojů Manuscriptoria se v rámci evropského projektu ENRICH podílely zejména tyto zahraniční instituce:

Město Instituce 
Oxford, UK Oxford University Computing Services (ENRICH schéma -vnitřní a výměnný formát Manuscriptoria)
Poznań, Poland Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe/Poznań Supercomputing and Networking Center(Gaiji Bank - databanka znaků, které nejsou v Unicode)
Florencie, Itálie Centro per la comunicazione e l’integrazione dei media/Ústředí pro komunikaci a integraci médií (spolupráce na uživatelském prostředí verze 2)

Reference

editovat
 1. Domovská stránka | AiP Beroun. www.aipberoun.cz [online]. [cit. 2023-04-14]. Dostupné online. 
 2. a b Manuscriptorium: příprava dat a využívání informace. Ikaros [online]. 2005-05-23 [cit. 2023-04-14]. Dostupné online. 
 3. www.manuscriptorium základní informace. www.manuscriptorium.com [online]. [cit. 2019-06-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-28. 
 4. Manuscriptorium v Pdf
 5. Join us. Manuscriptorium [online]. 2015-05-18 [cit. 2023-04-14]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

editovat
 • Manuscriptorium : O Manuscriptoriu [online]. 2006 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z WWW.
 • Ikaros, redakce. Manuscriptorium: příprava dat a využívání informace. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5/2 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z WWW. URN-NBN:cz-ik1904. ISSN 1212-5075.
 • Manuscriptorium : Agregace dokumentů v Manuscriptoriu: základní informace [online]. 2006 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z WWW.
 • UHLÍŘ, Z. Manuscriptorium v. 1.0 : Výběr a popis dokumentů. [online]. Národní knihovna, 2006 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z WWW.

Partneři projektu

editovat

Externí odkazy

editovat