Knihovna Národního archivu

knihovna v Praze

Knihovna Národního archivu je oddělením Národního archivu. Jedná se o největší archivní knihovnu v České republice s více než půl milionem svazků. Shromažďuje a zpřístupňuje domácí a zahraniční knihovní dokumenty z archivnictví, dějin správy a práva, historie, pomocných věd historických, informatiky (především z oborů společenských věd). Veřejná knihovna poskytuje služby pracovníkům archivu, umožňuje bezplatné prezenční studium odborné a široké veřejnosti. Podílí se na tvorbě současné a retrospektivní bibliografie oboru.

Knihovna Národního archivu
Archivní areál Chodovec v Praze
Archivní areál Chodovec v Praze
StátČeskoČesko Česko
PolohaArchivní areál Chodovec, Česko
Souřadnice
Další informace
Webové stránkyknihovna.nacr.cz#!/
SiglaABE343
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Hlavní sídlo knihovny Národního archivu je v Archivním areálu Chodovec (dokončeném roku 2001), Archivní 2257/4, Praha 4. V areálu sídlí rovněž Archiv hlavního města Prahy a Státní oblastní archiv v Praze. Detašované pracoviště knihovny je umístěno v původní budově Archivu země České (Milady Horákové 5/133, Praha 6).

Vznik a historie knihovny

editovat

Národní archiv (dříve Státní ústřední archiv) vznikl sloučením Ústředního archivu ministerstva vnitra, Archivu země České (1954) a Ústředního zemědělsko-lesnického archivu (1956), současná knihovna vznikla obdobně sloučením tří archivních odborných knihoven těchto subjektů.

Počátky knihovny Ústředního archivu ministerstva vnitra a knihovny Archivu země České sahají do 2. poloviny 19. století, měly však charakter pouhých příručních knihoven odborné literatury. Všechny tři knihovny předchůdců Národního archivu existovaly od roku 1919.

V letech 1954–1985 byla knihovna součástí studijního a publikačního oddělení Státního ústředního archivu.

Od roku 1986 je samostatným oddělením (9. oddělení Národního archivu) přímo podřízeným řediteli archivu.[1]

Knihovní fondy

editovat

Knihovní fond obsahuje monografické publikace včetně speciálních druhů dokumentů od roku 1801 do současnosti (monografické sborníky, sborníky z konferencí a jiných akcí, drobné tisky, normy, kartografické dokumenty aj.), seriálové publikace (sborníky, odborné časopisy, ročenky, výroční zprávy, noviny a další typy periodik). Fond monografií čítá 540 000 svazků (rok 2021), knihovna ročně odebírá a výměnou získává téměř 400 titulů seriálů.

Cennými dokumenty domácí i zahraniční provenience jsou staré tisky z let 1501–1800 (více než 13 000 svazků), prvotisky do roku 1500 (135 titulů), rukopisy (více než 330 svazků).

Nejvýznamnějšími historickými fondy jsou Maltézská knihovna (tvořená knihovnou bývalého konventu Panny Marie pod řetězem, Praha – Malá Strana, a knihovnou Českého velkopřevorství, Praha – Malá Strana)[2][3] a Knihovna Piaristické koleje (Praha-Nové Město).[4]

Knihovna Národního archivu shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje:

 • knižní části redakčních archivů zaniklých nakladatelství a vydavatelství (Orbis, Mona, Svoboda)
 • domácí a zahraniční noviny zejména z 19. a 20. století (nejstarší titul z let 1717–1731)

Spolupráce s odbornými institucemi

editovat

Knihovna spolupracuje s Historickým ústavem AV ČR na tvorbě Souborného katalogu Bibliografie české a slovenské historiografie (společná databáze Bibliografie dějin Českých zemí, Bibliografie dějin Slovenska, Bibliografie českého archivnictví, Akademická encyklopedie českých dějinDatabáze dějin všedního dne).[8] V ní garantuje část Bibliografie českého archivnictví a bibliograficky zpracovává českou vědeckou a odbornou knižní produkci oblasti archivnictví, historická a vlastivědná periodika Čech, Moravy a Slezska navazující na projekt zpracování tiskem vydaných soupisů archivní literatury (naposledy roku 1990).[8]

Knihovna má svoji digitální knihovnu KRAMERIUS[9], která obsahuje publikace, noviny a časopisy od 1. poloviny 19. století. Jedná se především o výsledky projektů Digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru v podprogramu Ministerstva kultury ČR VISK7 (Kramerius).

Knihovna zdigitalizovala prostřednictvím projektů digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica v podprogramu VISK6 136 drobných tisků převážně z Valdštejnské knihovny obsahově se vztahujících k třicetileté válce a osobě Albrechta z Valdštejna.[10]

Zdigitalizované tisky jsou dostupné v digitální knihovně MANUSCRIPTORIUM.[11][12]

Reference

editovat
 1. BENEŠOVÁ, Emile et al. Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto: k jubileu ústředního archivu českého státu 1954 - 2004. Praha: Státní ústřední archiv v Praze, 2004. ISBN 80-86712-11-7. S. 188. 
 2. TRNKA, Pavel. Budování knihovny obnoveného konventu Panny Marie pod řetězem v Praze. In. Bibliotheca Antiqua: sborník z 28. konference 13.-14. listopadu 2019 Olomouc. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2019, s. 16-27. ISBN 978-80-7053-328-4. Dostupné online https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2019/BA2019_Trnka.pdf Archivováno 28. 12. 2021 na Wayback Machine.
 3. TRNKA, Pavel. Budování knihovny obnoveného konventu Panny Marie pod řetězem v Praze. In: Bibliotheca Antiqua: sborník z 28. konference 13.-14. listopadu 2019 Olomouc. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouc, 2019.ISBN 978-80-7053-328-4. Dostupné online https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2019/BA2019_Trnka.pdf Archivováno 28. 12. 2021 na Wayback Machine.
 4. TRNKA, Pavel. Dějiny knihovny Piaristické koleje v Praze. In. Bibliotheca Antiqua 2016: sborník z 25. konference 9.-10. listopadu 2016 Olomouc. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016, s. 21-25. ISBN 978-80-7053-315-4. Dostupné online https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2016/03-2016-trnka.pdf Archivováno 6. 2. 2022 na Wayback Machine.
 5. PAULUSOVÁ, Kateřina. Knihovna zemské vyšší školy hospodářské v Táboře. Prameny a studie 65. 2019, roč. 65, čís. 251–270, s. ISSN 0862-8483. 
 6. SPÁČILOVÁ, Dagmar. Knihovna profesora Univerzity Karlovy, historika a diplomata Vlastimil Kybala. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007.: sborník z 16. odborné konference Olomouc, 13.-14. listopadu 2007 Olomouc. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2008, s. 55-63. ISBN 978-80-7053-276-8. Dostupné online https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/import/konf16/05.pdf Archivováno 6. 2. 2022 na Wayback Machine.
 7. BENEŠOVÁ, Emilie et al. Národní archiv. Krátký průvodce 2006. 1. vyd. Praha: Odbor archivní správy Ministerstva vnitra, 2006. 43 s. ISBN 80-86466-07-8. S. 29–30. 
 8. a b Bibliografie české a slovenské historiografie - souborný katalog. hucentral.kpsys.cz [online]. [cit. 2021-12-02]. Dostupné online. 
 9. Digitální knihovna Národního archivu. kramerius.nacr.cz [online]. [cit. 2021-12-02]. Dostupné online. 
 10. TRNKA, Pavel. Valdštejniana na zámku v Doksech v Knihovně Národního archivu. In: Bibliotheca Antiqua 2021: sborník z 29. konference 3.-4. listopadu 2021 Olomouc. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci 2021, s. 7-17. ISBN 978-80-7053-333-8.
 11. Manuscriptorium. Manuscriptorium [online]. [cit. 2021-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. BARTůŠEK, Václav. Digitalizace historických knižních fondů v Knihovně Národního archivu. In. Problematika historických a vzácných knižních fondů: sborník z odborné konference Olomouc, 20.-21. září 2011. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2012, s. 131-138. ISBN 978-80-7053-296-6. Dostupné online https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/import/konf20/13bartusek.pdf Archivováno 13. 2. 2022 na Wayback Machine.

Literatura

editovat
 • BENEŠOVÁ, Emilie et al. Národní archiv: krátký průvodce. Praha: Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 2006. ISBN 80-86466-07-8. 
 • BENEŠOVÁ, Emilie et al. Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto: k jubileu ústředního archivu českého státu 1954 - 2004. Praha: Státní ústřední archiv v Praze, 2004. ISBN 80-86712-11-7. 
 • SPÁČILOVÁ, Dagmar. Knihovna Národního archivu. Grand biblio. 2009, roč. 3, čís. 4, s. 32–33. ISSN 1802-3320. 

Externí odkazy

editovat