Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (anglicky: The Research Library in Hradec Králové, zkratka: SVKHK) je veřejná univerzální knihovna. Svými službami a knihovními fondy zaručuje knihovna právo všech občanů na informace a zajišťuje jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím. Knihovna je součástí systému knihoven vykonávajících koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti ve smyslu platných právních předpisů upravujících provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.[1]

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Research Library in Hradec Králové
Hradec Králové from air M1 - 6.jpg
Stát ČeskoČesko Česko
Poloha Hradecká 1250/2, Hradec Králové, 500 03, Česko
Souřadnice
Typ veřejná knihovna
Založena 1949
Zřizovací listina/zákon 25. 9. 2009
Knihovní fond
Knihovní fond 1 234 000 (rok 2009)
Povinný výtisk regionální povinný výtisk
Přístupnost pro uživatele
Registrovaní uživatelé 10 191 (rok 2009)
Další informace
Rozpočet 54 333 471,53 (rok 2009)
Ředitel Mgr. Eva Svobodová
Webové stránky http://svkhk.cz/
Telefon +420 494 946 200
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie knihovny [2]Editovat

Historie v bodechEditovat

 • 1896 - vznik samostatného Městského průmyslového muzea v Hradci Králové
  • součástí je i knihovna s vlastní čítárnou
 • 1941 - knihovna průmyslového muzea přeměněna na Městskou studijní knihovnu
 • 1949 - fond bývalé Městské knihovny přechází do vlastnictví státu
  • vznik Státní studijní knihovny
 • 1953 - získány prostory v budově čp. 626 na Eliščině nábřeží
 • 1954 - přejmenování na Státní vědeckou knihovnu v Hradci Králové
 • 1971 - zřízení sídla v místní synagoze
 • 1983 - zřízení skladových prostor na Pouchově
 • 2001 - přejmenování na Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové
 • 2004 - navrácení synagogy židovské obci
 • 2009 - otevření nové budovy

Historie v kostceEditovat

 
Budova synagogy

Přesto, že se oficiální vznik Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové datuje k roku 1949, je její historie mnohem delší. Prvopočátky zmíněné knihovny lze nalézt již v roce 1896, kdy vzniklo Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, jehož součástí byla i knihovna s čítárnou. Tato knihovna byla největší odbornou knihovnou v Hradci Králové a obsahovala vědeckou literaturu české i zahraniční provenience. Knihovna fungovala téměř padesát let, a to do roku 1841, kdy byla přeměněna na Městskou studijní knihovnu.

Další zlom v historii knihovny přišel po 2. světové válce, kdy byl její fond předán státu a spolu s fondem Lékařské knihovny posloužil ke vzniku Státní studijní knihovny v Hradci Králové. Knihovna tak zareagovala na snahy o vytvoření širší knihovní sítě a propojení obecních lidových knihoven s knihovnami univerzitními. V roce 1952 však došlo k rozdělení zmíněných knihoven a fond Lékařské knihovny se stal základem pro vznik Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové.

V roce 1954 byla knihovna přejmenována na Státní vědeckou knihovnu, toto jméno nesla až do roku 2001, kdy se zřizovatelem knihovny stal Královéhradecký kraj. Dne 27. 9. 2001 bylo jméno změněno naposledy, jeho současná verze zní: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (The Research Library in Hradec Králové).

Budovy knihovnyEditovat

Po celou dobu existence knihovny byla řešena otázka nedostatečných prostor. Nevyhovovala velikost skladových prostor ani místa určená pro služby uživatelům. První krok k vyřešení tohoto problému byl učiněn v roce 1952, kdy bylo knihovně poskytnuto přízemí budovy čp. 626 na Eliščině nábřeží. V roce 1968 pak byla zakoupena zchátralá budova bývalé synagogy.

SynagogaEditovat

Budova synagogy se stala sídlem knihovny v roce 1971. Jejímu otevření předcházela celková renovace objektu, která trvala tři roky. Kromě klasických služeb, sídlilo v synagoze také ředitelství knihovny, administrativa, odbor doplňování a zpracování fondů a oddělení informatiky.

DepozitářEditovat

V roce 1983 byla otevřena první hala centrálního depozitáře na Pouchově, druhá pak v roce 1996 a třetí roku 1999. Tímto počinem byl vyřešen problém skladových prostor, ale budova synagogy stále neposkytovala dostatečný prostor pro služby uživatelům, chyběl prostor pro volný výběr a studovna se nacházela v čp. 626 na Eliščině nábřeží.

Problémy s prostoryEditovat

Konec 20. století přinesl knihovně velké množství změn. V roce 1994 bylo schváleno navrácení synagogy židovské obci, objekty rozptýlené na třech místech Hradce Králové přestaly vyhovovat po stránce provozní i finanční a prostory pro služby uživatelům neodpovídaly požadavkům kladeným na knihovnu 21. století. Z těchto důvodů se začalo jednání o výstavbě nového Knihovnicko-informačního centra ,,U Přívozu“.

Knihovnicko-informační centrum „U Přívozu“Editovat

Harmonogram stavbyEditovat

 
Exteriér knihovny
 • 31.07.2001 - vydán registrační list projektu s názvem „Knihovnicko-informační centrum „U Přívozu“ SVK Hradec Králové“ s celkovým rozpočtem 394, 5 mil. Kč.
 • 20.03.2002 - 24.10.2002 - architektonická soutěž
 • 25.03.2003 - 04.08.2004 - práce na projektu
 • 16.09.2004 - zahájení stavby
 • 26.10.2004 - položení základního kamene
 • červenec - srpen 2008 - stěhování
 • 25. září 2008 - den otevřených dveří
 • 29. září 2008 - zahájení provozu v nové budově

UmístěníEditovat

Nová budova je postavena na rohu ulic Hradecké a U Přívozu. Její lokace je velmi vhodná, nachází se blízko historického centra, těsně sousedí s areálem Univerzity Hradec Králové, několika středními školami a menzou.

ExteriérEditovat

Budova má moderní a nadčasový charakter. Její přesný popis pochází z tiskové zprávy z roku 2007: ,,Dům je v parteru v místě vstupů do knihovny průchozí. Umožňuje tak volné úhlopříčné propojení Hradecké ulice s nábřežím řeky Orlice a univerzitním areálem. Plášť budovy svým charakterem podtrhuje dynamičnost a čitelnost tvaru (odlitá litera). Plášť je perforován kulatými okny, zvolenými pro jejich schopnost vytvořit intimní a soustředěné vnitřní prostředí. Okna jsou umístěna ve dvou parapetních výškách. Velká prosklení na koncích křídel u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní prostory knihovny. Studovny v posledním patře jsou prosvětleny skleněnými kruhovými světlíky. Objekt je umístěn na betonové ploše, která navazuje na okolní komunikace".[1]

Původně se počítalo s barevnými exteriéry, z technických důvodů (nebyla zajištěna jednolitost barvy) byl knihovně ponechán surový betonový vzhled. Fasády jsou opatřeny antigraffiti nátěrem.

InteriérEditovat

 
Čítárna

Budova je rozdělena do čtyř křídel (JZ, SZ, JV, SV) a šesti podlaží, z nichž jedno je podzemní. Křídla jsou propojena centrální halou, patra spojuje kruhové schodiště. Východní část knihovny a centrální hala slouží uživatelům, SZ křídlo administrativě a JZ jako skladové prostory. Bezbariérový přístup je možný do všech částí budovy.

V přízemí se nachází vestibul, šatny, Literární kavárna a Galerie U Přívozu. Druhé nadzemní podlaží zahrnuje Internet klub a služební prostory. Ve třetím podlaží je umístěn volný výběr, ve čtvrtém studovna periodik a lístkové katalogy, v pátém volný výběr beletrie, studovna, konferenční sál a učebny. Ve všech patrech jsou zřízeny informační pulty a obrazovky s vyvolávacím systémem, jež se aktivují každých pět minut. Studovny lze najít ve všech patrech. Kromě klasických studijních míst se v knihovně nachází i samostudijní boxy.

Budova není opatřena klasickou klimatizací, využívá se způsobu aktivace betonového jádra. Teplota se zde konstantně pohybuje mezi 15–20 °C.

Vnitřek budovy zdobí freska s názvem Evoluce forem od výtvarnice Martiny Novotné. Dílo znázorňuje vývoj forem od buňky, přes rostliny až po vědění. Je to jeden z mála barevných prvků vyskytujících se v interiéru. Stejně jako schodiště a ,,informační záložka“ prochází Evoluce forem všemi patry. Barevné komponenty nábytku a podlah dotvářejí jinak strohý obraz betonových stěn. Veškeré informace o prostorách knihovny lze nalézt v informačním letáčku s názvem Průvodce po Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a na webových stránkách knihovny.

Fakta o knihovněEditovat

UživateléEditovat

V roce 2009 zavítalo do SVKHK 172 988 návštěvníků,[3] z toho 10 191 registrovaných uživatelů.[4] Největší skupinou uživatelů jsou vysokoškolští studenti, dále pak pracující občané se středoškolským vzděláním, pracující občané s vysokoškolským vzděláním, středoškoláci a senioři. Zbytek tvoří děti, lidé se základním vzděláním, cizinci, kolektivní čtenáři a zaměstnanci knihovny.

ZaměstnanciEditovat

Celkový počet zaměstnanců knihovny je 84,[5] z toho 74 odborných pracovníků[5].

FondEditovat

Ve fondu SVKHK se nachází 1 234 000 publikací,[6] z toho 3040 seriálů[6].Pro zpracování a správu fondu je používán knihovní systém Aleph verze 18 a pro správu digitalizovaných dokumentů systém Kramerius. Od začátku roku 2010 je spuštěn vzdálený přístup do databází.

Technika [7]Editovat

Uživatelům je k dispozici následující technika: 73 osobních počítačů, 26 OPAC terminálů + 2x internet zdarma, 6 barevných digitálních multifunkčních zařízení, 1 černobílá analogová kopírka, 12 síťových tiskáren, plazmové televize. K ochraně objektu a fondu slouží identifikační systém RFID a detekční brány umístěné v centrální hale. Kamerový systém je plně digitalizován.

SlužbyEditovat

Odbor služeb funguje ve dvousměnném provozu celý týden, kromě neděle. Počet návštěvníků knihovny je zaznamenáván na detekčních branách u vstupu do knihovny. Průměrný počet návštěvníků v pracovní dny je 666, v sobotu pak 174[3].

Služby pro veřejnostEditovat

Filozofií knihovny je zpřístupnit co možná nejvíce služeb širší veřejnosti bez nutnosti registrace. Mezi takové služby patří prezenční výpůjčky monografií a periodik, exkurze, kurzy, prohlídky, možnost navštívit Literární kavárnu nebo Galerii U Přívozu nebo některou z pořádaných akcí (filmový klub, přednášky, semináře, besedy, atd.).

Výpůjční službyEditovat

SVKHK zajišťuje absenční i prezenční výpůjční služby. V roce 2009 se uskutečnilo 409 625 absenčních výpůjček[4], prezenční výpůjčky se nesledují.

Čtenáři mají možnost půjčování monografií z volného výběru nebo ze skladu. Pro větší komfort uživatelů byl pořízen selfcheck a box na vracení knih Herbie.

Ve studovně periodik si mohou uživatelé prezenčně vypůjčit odborné časopisy, časopisy pro volný čas i noviny. Tuto část knihovny mohou během dne navštěvovat i nezaregistrovaní čtenáři.

Ve volném výběru periodik a odborných monografií je užito dvojích signatur. Řadí se systematicky (podle MDT) i formátově. Beletrie je řazena abecedně podle jmen autorů.

Informační a rešeršní službyEditovat

Uživatelé mohou dotazy podávat osobně, telefonátem nebo emailem.

Knihovna má přístup do 10 databází: ASPI, ČSN online, EBSCOhost, Infobanka ČTK, Library PressDisplay, Manuscriptorium, OCLC - Wilson Select, ProQuest, SpringerLink, TamTam. Registrovaní uživatelé se k nim mohou přihlásit i mimo knihovnu. Dále SVKHK vytváří svou vlastní databázi s názvem Významná regionální výročí.

Internetové službyEditovat

Ve 4. a 5. podlaží je možnost wifi připojení k internetu zdarma. Ve 2. patře se nachází Internetový klub, ve kterém je pro uživatele připraveno 18 osobních počítačů.

Reprografické službyEditovat

Knihovna umožňuje samoobslužné kopírovaní na strojích ve 3., 4., a 5. podlaží.

Akce knihovnyEditovat

Knihovna pořádá přednášky, besedy, výstavy, akce pro studenty a mladé lidí, akce pro seniory a Filmový klub. Tyto aktivity probíhají nejen v konferenčním sále, ale i v Galerii U Přívozu, v ostatních prostorách knihovny (výstavy) a v blízkém okolí. Z iniciativy studentů vznikl také projekt s názvem Kreativní knihovna. Tato skupinka mladých lidí realizuje akce na podporu SVKHK po celém městě. Dne 12. 3. 2010 se v obchodním centru Futurum uskutečnila propagační akce s názvem Poezie v betonu. Členové kreativního týmu tam na dvě minuty ztvárnili sochy čtoucí nebo držící knihy a modré záložky. Další podobnou událostí byl například Den proti hluku nebo demonstrace proti současné barvě budovy SVKHK, jíž uspořádali studenti hradecké univerzity.

Budova SVKHK je svou architekturou atraktivní pro filmaře. Knihovna se stala kulisou při natáčení reklamy, ve které vystupovala hollywoodská hvězda Catherine Zeta-Jones a česká herečka Markéta Hrubešová.

Služby knihovnámEditovat

Mezi základní služby, jež SVKHK jako krajská knihovna poskytuje ostatním knihovnám, patří: poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, porady, vzdělávání knihovníků, semináře, exkurze, odborné praxe a mnoho dalších.

Publikační činnostEditovat

Výběr publikací vydaných mezi léty 19912009.

 • občasník X
 • U nás : knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech
 • výroční zprávy
 • Malovat po zdech dovoleno : nástěnné malby
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové papírový model : paper model : Karton Modellbau : měřítko 1:200
 • Sborník k 60. výročí knihovny
 • Literární dílny : metodické listy k literárním seminářům z let
 • Knihovny v tisku
 • 2 DVD pro propagační účely knihovny.

ReferenceEditovat

 1. a b Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Tisková zpráva : X jako knihovna. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2007. 4 s.
 2. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové [online]. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,[cit. 2011-05-17]. Historie knihovny. Dostupné z WWW: <http://svkhk.cz/O-knihovne/Historie.aspx>.
 3. a b Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výroční zpráva 2009. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2010. Služby uživatelům, s. 9. Dostupné z WWW: <http://svkhk.cz/O-knihovne/Vyrocni-zpravy/vrzpra09.aspx>.
 4. a b Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výroční zpráva 2009. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2010. Služby uživatelům, s. 10. Dostupné z WWW: <http://svkhk.cz/O-knihovne/Vyrocni-zpravy/vrzpra09.aspx>.
 5. a b Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výroční zpráva 2009. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2010. Služby uživatelům, s. 36. Dostupné z WWW: <http://svkhk.cz/O-knihovne/Vyrocni-zpravy/vrzpra09.aspx>.
 6. a b Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výroční zpráva 2009. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2010. Služby uživatelům, s. 26. Dostupné z WWW: <http://svkhk.cz/O-knihovne/Vyrocni-zpravy/vrzpra09.aspx>.
 7. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výroční zpráva 2009. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2010. Služby uživatelům, s. 31. Dostupné z WWW: <http://svkhk.cz/O-knihovne/Vyrocni-zpravy/vrzpra09.aspx>.

LiteraturaEditovat

 • NOVOTNÁ, Martina. Malovat po zdech dovoleno : nástěnné malby. 1. vyd. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2008. 89 s. ISBN 978-80-7052-089-5.
 • STEKLÁ, Zuzana. Image Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové: pohled na organizaci očima veřejnosti. Praha, 2010-05-21. 78 s., 7 s. příl. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí bakalářské práce Hana Slámová.
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. 60. výročí založení Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové : Krajská knihovna a její úloha v systému knihoven 4. listopadu 2009 : sborník z konference. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2009. 99 s. ISBN 978-80-7052-090-1.
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové [online]. c2003-2007 [cit. 2011-04-24]. Dostupné z WWW: <http://www.svkhk.cz>.
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Tisková zpráva : X jako knihovna. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2007. 4 s.
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výroční zpráva 2009. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2010. 50 s.
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Zřizovací listina [online]. Hradec Králové : Královéhradecký kraj, 2009 [cit. 2010-05-19]. Dostupné z WWW: <http://www.svkhk.cz/soubory/zrizeni.pdf>.
 • U nás: knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech: zpravodaj JKS Východočeského kraje[online]. Hradec Králové: Státní vědecká knihovna, 1991-. ISSN 0862-9366. Dostupne z WWW: <http://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx>

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat