Guelfové a ghibellini

(přesměrováno z Guelfové)

Guelfové a ghibellini byla mocenská seskupení italských (i německých) šlechtických rodů a měst, která v době středověku bojovala o ovládnutí území střední a severní Itálie. Název ghibellini vznikl zkomolením jména Waiblingen, rodového hradu Štaufů; guelfové je zase italský přepis jména rodu Welfů.

Guelfové a ghibellini
konflikt: Boj o investituru
{{{alt}}}
Ilustrace znázorňující drobnou šarvátku ozbrojenců značí konflikt 14. století mezi milicemi ve městě Bologna, Kronika Giovanniho Sercambi z Luccy
trvání: 11251186
12161392
místo: severní a střední Itálie, Apeninský poloostrov
výsledek: pacifikace obou znesvářených stran
strany
Guelfové
Znak Svatého stolce Svatý stolec (papežství)
1. fáze:
Lombardská ligaLombardská liga Lombardská liga

2. fáze:
Znak Welfů Welfové (říše)
Sicilské království pro-anjouovská Sicílie
Znak Anjouovců guelfská Florencie
Coat of arms of the House of Della Torre (early).svg Milánské panství
vedené rodem della Torre
Coat of arms of the House of Visconti (1277).svg Milánské panství
vedené rodem Viscontiů
BolognaBologna Bologna
Ferrarské vévodství Ferrarské markrabství
Montferratské markrabství guelfský Montferrat
Janovská republikaJanovská republika Janovská republika
Anconská republikaAnconská republika Anconská republika
Savojské vévodstvíSavojské vévodství Savojské vévodství
01 Perugia Grifo Codice Medioevo.jpg Perugia
Lodi Lodi
Coat of arms of the House of Bonacolsi.svg Mantova
Orvieto-Stemma.png Orvieto
mnoho dalších italských
městských států

Ghibellini
Svatá říše římská Svatá říše římská
1. fáze:
Svatá říše římská Svatá říše římská

2. fáze:
Or three leopards sable.svg Štaufové (říše)
Sicilské království pro-štaufská Sicílie
EzzdaRomcoa.jpg Treviská marka
Coat of arms of the House of Montefeltro.svg Hrabství Urbino
Coat of Arms of Florence until 1251.svg ghibellinská Florencie
Coat of arms of the House of Della Torre (1274).svg Milánské panství
vedené rodem della Torre
Coat of arms of the House of Visconti (1277).svg Milánské panství
vedené rodem Viscontiů
Pisánská republikaPisánská republika Pisánská republika
Sienská republikaSienská republika Sienská republika
Lukánská republikaLukánská republika Lukánská republika
Modenské vévodství Modenské vévodství
Montferratské markrabství ghibellinský Montferrat
Flag of None.svg Republika Massa
Flag of John the Baptist.svg Pavia
Todi-Stemma.png Todi
Komuna Terni Terni
Coat of Arms of the House of Aldobrandeschi.svg Santa Fiora
mnoho dalších italských
městských států

velitelé
1. fáze:
Vlajka Lombardské ligy Guido da Landriano
2. fáze:
Císařský znak Welfů Ota IV. Brunšvický
Znak Svatého stolce papež Řehoř IX.
Znak Svatého stolce papež Celestýn IV.
Znak Svatého stolce papež Jan XXII.
Znak Svatého stolce papež Celestýn IV.
Znak Svatého stolce Ottaviano degli Ubaldini
Znak Anjou Karel I. z Anjou
Znak dynastie Anjou Jan III. z Armagnacu
Znak rodu Este Azzo VII. d'Este
Znak dynastie Alérame (Montferratu) Vilém VII. z Montferratu
1. fáze:
Císařský znak Štaufů Fridrich I. Barbarossa
2. fáze:
Císařský znak Štaufů Fridrich II. Štaufský
Císařský znak Jindřicha VII. Lucemburského Jindřich VII. Lucemburský
Císařský znak Ludvíka IV. Bavora Ludvík IV. Bavor
Shield and Coat of Arms of the Holy Roman Emperor (c.1300-c.1400).svg Ezzelino III. da Romano
Shield and Coat of Arms of the Holy Roman Emperor (c.1300-c.1400).svg Enzio Sardinský
Znak Sicilského království za vlády Štaufů Manfréd Sicilský
Znak rodu Montefeltro vládnoucí Urbinu a Rimini Guido I. da Montefeltro

V době nástupu štaufské dynastie na císařský trůn (1138) se římsko-němečtí císaři snažili politicky i vojensky ovládnout území severní a střední Itálie, které formálně náleželo ke Svaté říši římské, avšak ve skutečnosti bylo pod silným vlivem papežů a na říši bylo prakticky nezávislé.

GhibelliniEditovat

Štaufové byli mocným rodem vládnoucím ve Svaté říši římské a na Sicílii. Jako císaři a zároveň králové Itálie a Sicílie nemohli nečinně přihlížet osamostatňujícím se tendencím severoitalských měst a ani nárokům Anjouovců na Sicílii. Do bojů mezi nimi a papeži se k nim přidaly italské rody Gonzaga a Scala a dále jihoněmecká knížata, která je podporovala v boji o císařský trůn vůči Welfům. K této alianci patřila italská města a italské městské státy Arezzo, Forli, Modena, Osimo, Pavia, Pisa, Pistoia, Siena, Spoleto a Todi a některá další, jejichž podpora byla střídavá.

GuelfovéEditovat

Welfové byl rod soupeřící se Štaufy o císařský trůn a v Itálii naopak stranili papežům a Anjouovcům. Do bojů proti Štaufům a jejich ghibellinským stoupencům je podpořili italský rod Este a italská města a italské městské státy Ancona, Bologna, Brescia, Crema, Cremona, Ferrara, Florencie, Janov, Lodi, Mantua, Orvieto, Perugia a mnohé další.

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat