Furan

chemická sloučenina

Furan je heterocyklická organická látka, je to bezbarvá, vysoce těkavá kapalina vonící podobně jako chloroform s teplotou varu blízko pokojové teplotě, je toxický a může být karcinogenní. Katalytickou hydrogenací furanu za účasti katalyzátoru palladia vzniká tetrahydrofuran. Jeho nejčastější použití je v plastech.

Furan
Strukturní vzorce furanu

Strukturní vzorce furanu

Obecné
Systematický název furan
Triviální název fural
Ostatní názvy furfuran, oxol, divinyloxid
Anglický název Furan
Německý název Furan
Sumární vzorec C4H4O
Vzhled bezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 203-727-3
Indexové číslo 603-105-00-5
SMILES C1=CC=CO1
Vlastnosti
Molární hmotnost 68,07 g/mol
Teplota tání -85,6 °C
Teplota varu 31,4 °C
Hustota 0,936 g/cm³
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
H-věty H224 H350 H341 H332 H302 H373 H315 H412 EUH019
Extrémně hořlavý
Extrémně hořlavý (F+)
Toxický
Toxický (T)
R-věty R45 R12 R19 R20/22 R38 R48/22 R52/53 R68
S-věty S53 S45 S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

SyntézaEditovat

LiteraturaEditovat

  • Červinka O., Dědek V., Ferles M.: Organická chemie, druhé přepracované vydání, 1980, SNTL, Praha

Externí odkazyEditovat