S pozdravem --K123456 10. 5. 2010, 04:33 (UTC)

Navrhované přesunyEditovat

Dobrý den, můžete prosím zdůvodnit, proč je třeba přesunout články o farnostech? Nejlépe na příslušných diskusních stránkách článků (resp. u jednoho z článků). --Jvs 18. 7. 2010, 15:58 (UTC)

Není potřeba označovat všechny články o farnostech šablonou sloučit a diskuse tapetovat stejným textem. Nechte proběhnout diskusi na jednom místě, kde se k vámi navrhovanému sloučení vyjádří ostatní. Podle výsledku diskuse se pak bude postupovat dál. --Jowe 18. 7. 2010, 20:57 (UTC)

OK. Ani jsem však neměl v úmyslu označovat šablonou všechny články o farnostech. Šárka Praha 18. 7. 2010, 20:59 (UTC)

Biblická olympiádaEditovat

Dobrý den, děkujeme Vám za informace v článku Biblická olympiáda. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů, hudby či jiné. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit. S pozdravem --Martin Kotačka (diskuse) 8. 5. 2012, 04:10 (UTC)

Portál KřesťanstvíEditovat

Dobrý den, děkuji za Vaše nové články Silvester Krčméry a biblická olympiáda, které byly přidány mezi „nové články“ na portálu Křesťanství. Tam také můžete:

  • požádat o založení nového článku o některém z křesťanských témat
  • upozornit na svůj nový nebo podstatně rozšířený článek z této oblasti
  • navrhnout některý článek do rubriky Osobnost nebo Článek měsíce

Pokud Vás k tomuto tématu napadne něco jiného, můžete napsat do portálové diskuse.

Zdraví Fagnes (diskuse) 8. 5. 2012, 12:39 (UTC)

Dominika SlezáčkováEditovat

Dobrý den, děkujeme Vám za informace v článku Dominika Slezáčková. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů, hudby či jiné. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit. S pozdravem --Elm (diskuse) 11. 6. 2012, 04:38 (UTC)

PatrolingEditovat

Zdravím, všiml jsem si, že hlídáte poslední změny. A jsem na Vás pyšný. Avšak, i přesto bych si dovolil menší radu. Daný uživatel založil Tuto stránku a někdy je text přece jenom trochu nápadný kopii z jiného webu. U našeho případu konkrétně z [1]. Bylo by v takovýchto případech dosti vhodné občas tak 3 z řádky textu zkopírovat a zeptat se googla, jestli by nám nenašel shodu. Díky za pochopení --Marquas (diskuse) 22. 8. 2012, 21:01 (UTC)

Já také zdravím, budu se snažit na to myslet. Spíš než hlídání posledních změn je to náhoda. Neměl jsem ani v plánu poslední změny nějak dlouhodobě či systematicky hlídat. Šárka Praha (diskuse) 23. 8. 2012, 09:15 (UTC)

Šablona "pracuje se"Editovat

Zdravím. Upozorňuji, že šablona {{pracuje se}} je určena pro krátkodobé použití v řádu hodin. Její použití je účelné zejména po dobu, kdy intenzivně přepracováváte nějaký rozsáhlejší článek a hrozí, že pokud by současně totéž dělal i někdo jiný, mohla by práce někoho z vás přijít vniveč a bylo by obtížné takové úpravy následně sloučit. Obecně je mnohem lépe článek touto šablonou vůbec neblokovat, a pokud už ji použijete, tak jen na naprosto nezbytnou dobu. Nechat takto označkovaný pahýl článku o délce jednoho a půl řádku po dobu 23 hodin je poněkud neúměrné. --ŠJů (diskuse) 23. 8. 2012, 16:11 (UTC)

Dobrý den, lhůta šablony byla v pořádku. Šablona se standardně ponechává až 2 dny. Problém nastává až ve chvíli, kdy se téma článku stává aktuální a s paralelní medializací lze očekávat, že se o článek budou zajímat i další wikipedisté, což je případ i Vladimíra Licha. U aktuálních (živých) kauz, právě medializovaných osob atd., je vhodné uvést alespoň předpokládaný čas odstranění šablony, respektive ideálem je co nejkratší doba, kdy se na článku skutečně pracuje. Tady na sebe narážejí dvě věci: oprávněnost vložené šablony a aktuálnost popisovaného tématu.--Kacir 23. 8. 2012, 20:17 (UTC)

"Tato šablona je určena pro krátkodobé užití v řádu hodin." Uplynutí dvou dnů znamená, že lze šablonu už s naprostou jistotou a bez ptaní považovat za zapomenutou. Nikomu nelze doporučovat, aby skutečně nějaký článek dva dny blokoval. V praxi je v naprosté většině případů lépe se obejít bez této šablony a na případné editace během práce na článku reagovat prostě jejich zapracováním. --ŠJů (diskuse) 24. 8. 2012, 00:49 (UTC)
Zapomněl jsi zkopírovat i druhou větu v šabloně: „Pokud od poslední editace uplynula doba delší než 2 dny, neváhejte šablonu odstranit.“ Za hraniční se považují 2 dny. Také nedoporučuji při zakládání článku, jeho vícečetných úpravách, pracovat bez této šablony. Wikipedista zbytečně vystavuje editačním konfliktům jiné přispěvatele, především na posledních změnách, kteří v dobré víře upravují překlepy (jiné malé nedostatky). Zbytečně se tím přidělává práce.--Kacir 24. 8. 2012, 01:00 (UTC)

Přečetl jsem si, co mi tady píšete. Ano, píše se tam o dvou dnech, a nelíbí se mi, že to nebylo dodrženo. Pokud někam dávám tuto šablonu, snažím se na tom pracovat a nespoléhat na lhůtu dvou dnů, která je zřejmě spíše maximem. Nelíbí se mi, že tu šablonu ŠJů odstranil před uplynutím dvou dnů, a považuju to z jeho strany za nefér. Pan Lich byl ředitelem DP od února 2012 a už v té době se o něm psalo. Z představenstva DP byl odvolán před 9 dny a z funkce generálního ředitele před 8 dny. Už tehdy byla kauza medializována a kdokoliv měl možnost ten článek založit a vyřádit se na něm. Chtěl jsem na tom článku pracovat trochu seriózně a ne jen splácat různé věty z různých zdrojů a seřadit je chronologicky. Někdy méně znamená více. Ale za současné situace nemám chuť se na tvorbě toho článku už dál angažovat. Šárka Praha (diskuse) 24. 8. 2012, 13:20 (UTC)

Dva dny je lhůta, po které již není třeba ani váhat, že šablona je dozajista zapomenutá. To v žádném případě není doporučená doba použití šablony. Existence šablony "Pracuje se" nikomu nezakládá nějaké právo uzurpovat si článek pro sebe či ho na dva dny zmrazit. Je to pomůcka, která v některých případech může být praktická a může kolegům pomoci ušetřit si práci navíc. Je to jednostranné varování a prosba, není to příkaz či zákaz ostatním kolegům. Může být užitečná například v případě, kdy by se dva lidé současně chtěli pustit do přepracování nějakého rozsáhlého článku se složitou strukturou. V žádném případě ale není tato šablona určena k tomu, aby jí někdo blokoval dvouřádkový pahýl článku anebo aby jí někdo ohlašoval záměr, že se mu téma líbí a možná se mu začne věnovat, až se ještě párkrát vyspí. Při nevhodném použití ta šablona napáchá víc škody než užitku, protože zbytečně odradí mnoho uživatelů, kteří by zrovna v té době mohli v článku něco doplnit nebo opravit, ale neudělají to s ohledem na kolegu, který šablonu vyvěsil a mezitím někde obědvá, spí nebo nezávazně dumá, co by tak do článku napsal. U menších editací a jednoduchých článků není slušné kolegy šablonou "Pracuje se" vůbec obtěžovat - pokud náhodou začnou na článku pracovat dva kolegové najednou, tak prostě ten, kdo ukládá své změny jako druhý, zapracuje změny provedené tím prvním do své připravené verze, je-li třeba. Tím ztratí zpravidla maximálně pár minut a je nesmysl kvůli tomu blokovat článek na celé dny. Pokud se někdo rozhodne uložit pahýl nového článku, tak musí počítat s tím, že tím okamžikem na článek upozorňuje v seznamu posledních změn, v seznamu nových článků, že v té chvíli zmodrají odkazy atd. a tím pádem článek může přitáhnout řadu kolegů, aby na článku dál pracovali, což je princip, na kterém Wikipedie funguje. Aby takový článek byl blokován nějakou rezervační šablonou je nežádoucí komplikací. Pokud se bojíte toho, že byste neměl článek sám pro sebe a musel byste reagovat i na editace kolegů, tak se tomu snažte předcházet tím, že budete článek připravovat rychle a soustředěně a změny uložíte najednou, budete-li mít to štěstí. --ŠJů (diskuse) 24. 8. 2012, 15:03 (UTC)
Pokud jste si něco dva dny chystal, tak by byla škoda, kdybyste to nyní jen tak zahodil. Ani se mi nechce věřit, že byste si té své práce tak málo vážil a rezignoval na ni jen kvůli tomu, že byl pahýl mezitím trochu rozšířen. Jestli už vám nezbyla chuť a energie, abyste vámi připravený text do článku zapracoval (či naopak zapracoval informace z článku do vámi připraveného textu, byl-li by komplexnější), tak jistě je možné i to, že by vám s tím někdo nějak pomohl. Buď můžete váš připravený text vložit sem do diskuse a dát tak možnost komukoliv, kdo by ho chtěl buď vcelku nebo po částech využít v článku – anebo, pokud byste si hodně věřil, že Váš text je komplexnější a kvalitnější než můj – jím můžete nynější znění článku přemazat a poprosit mě či ostatní kolegy, aby editační konflikt zpracovali za vás, t. j. překontrolovali, zda některé informace z "mé" verze článku nejsou využitelné ve "vaší" verzi. --ŠJů (diskuse) 24. 8. 2012, 15:19 (UTC)

Diskuse:Heureka.czEditovat

Dobrý den, můžete prosím kouknout na "Diskuse:Heureka.cz"? Podle wikipedisty (teď nevím jméno) je tam něco v nepořádku, ale nepochopil jsem co, děkuji moc za radu a zdravím. Ales76P (diskuse) 26. 8. 2012, 16:36 (UTC)

Já jsem zase nepochopil, co jako má být v nepořádku. Vlastně ani nevím, co po mně chcete. Já jsem v článku pouze přidal požadavek na doložení významnosti. Šárka Praha (diskuse) 27. 8. 2012, 14:51 (UTC)

Blokování článkuEditovat

Zdravím. Koukám, že na článku Čtrnáct pražských mučedníků visí šablona {{Pracuje se}}, ačkoliv se tam už 17 hodin nic neděje. Je nevhodné blokovat článek s tak aktuálním tématem po tak dlouhou dobu. Pokud chcete dělat nějaké rozsáhlejší úpravy článku, připravte si předem podklady a informace a pak se snažte je do článku zapracovat tak, abyste vůbec nemusel omezovat v práci ostatní kolegy. Ta šablona opravdu není určena k tomu, aby si někdo zabral článek pro sebe a pak šel spát či co. Ta šablona je určena pro mimořádné případy například zásadní restrukturalizace rozsáhlého článku, při běžném rozšiřování článku je lépe se jejímu použití vyhnout. --ŠJů (diskuse) 13. 10. 2012, 12:01 (UTC)

Taky zdravim. Já jsem si připravil předem podklady a informace, ale musím je taky nějak zpracovat a občas, jestli Vám to nevadí, bych se taky trochu prospal. Těch podkladů mám více než deset stránek, takže není jednoduché to dát dohromady a článek vyžaduje dost značné překopání (neboli, jak uvádíte, provést zásadní restruktualizaci). Než jsem se do toho pustil, tak ten článek byl tři měsíce zcela beze změny, takže jsem přesvědčen o tom, že tu nejsou žádní nadšení editoři, kteří by chtěli článek editovat, protože jinak by tak jistě už učinili. V noci ze středy na čtvrtek jsem připravil nějaké obrázky, v noci ze čvrtka na pátek jsem to musel dospat a v pátek odpoledne jsem se pustil do úprav článku. Šárka Praha (diskuse) 13. 10. 2012, 18:39 (UTC)
A jestli nemáte do čeho píchnout, budu rád, když mi pomůžete s dohledáním informací – například kde se nachází Monte Piano (má to být nějaké město či vesnice u Brescie v Itálii) a v jakém rozsahu fungoval piaristický klášter v letech 1496 až 1604. Šárka Praha (diskuse) 13. 10. 2012, 18:45 (UTC)
Šablonu u článku Čtrnáct pražských mučedníků jsem samozřejmě bral na vědomí, proto jsem pouze aktualizoval větu v úvodu. Po odstranění šablony se pokusím také přiložit ruku k dílu...--OISV (diskuse) 13. 10. 2012, 21:02 (UTC)
Bezva. Máte nějaké netušené zdroje? Šárka Praha (diskuse) 13. 10. 2012, 21:03 (UTC)
  • Omlouvám se, nevšiml jsem si nálepky.--Svajcr (diskuse) 14. 10. 2012, 09:02 (UTC)

Kim Čong-unEditovat

Dobrý den, až se budete příště snažit upravit článek na jedinou správnou verzi (nar. * 1984) včetně kategorizace [2], doporučuji si nejdříve přečíst zdroje a podívat se na interwiki, například francouzské (7 zdrojů na 1983), německé a další.--Kacir 17. 12. 2012, 03:04 (UTC)

Omlouvám se, pokusím se tomu příště věnovat více pozornosti. Šárka Praha (diskuse) 31. 3. 2013, 14:42 (UTC)

Dík a kytkaEditovat

 

Dovolte mi, udělit Vám kytičku za doplňování české wikipedie o články s křesťanskou tematikou, např. Blažené patření, Boží hod a mnoho dalších, jakož i opravy a doplňování v článcích. Jsou to sice záležitosti často kratičké, v budoucnu budou jistě rozšířené, jsou však velice důležité. V úctě a modlitbě Martin Davídek (diskuse) 19. 4. 2013, 21:59 (UTC)

Díky, sem tam jsem opravdu trochu něco doplnil a snad ještě v budoucnu doplním. Šárka Praha (diskuse) 21. 4. 2013, 10:12 (UTC)

Nadbytečný prázdný řádekEditovat

Dobrý den pane kolego, prosím, nedávejte za infobox prázdný řádek (viz. http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ane%C5%BEka_%C4%8Cesk%C3%A1&action=history). Domnívám se, že jste to převzal z návodu na portálu Křesťanství a ono to tak být nemá - koukněte zde - http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vzhled_a_styl. Jinak přeju hezký večer.--Meluzína (diskuse) 21. 4. 2013, 17:34 (UTC)

Indult/DispensEditovat

Dobrý den, viděla jsem váš nový článek Indult. Můžete v textu prosím vysvětlit, jaká je souvislost/rozdíl proti dispensu? Děkuji, zdravím, --Ivannah (diskuse) 13. 5. 2013, 20:34 (UTC)

Pokusím se tak učinit, jestli se mi to ovšem podaří zjistit. Článek vznikl zatím v takové základní podobě jako vedlejší produkt při tvorbě článku o přijímání na ruku. Mám pocit, že dispens je jeden z typů indultu. Ale na žádný jednoznačný zdroj ke vztahu mezi oběma pojmy jsem zatím nenarazil. Též zdravím Šárka Praha (diskuse) 13. 5. 2013, 20:43 (UTC)

Domnívám se, že jasné rozlišení mezi indultem a dispensem neexistuje. Něco málo o indultu jsem našel v Českém slovníku bohovědném z roku 1931, svazek pátý, str. 320: Indult jest výronem moci zákonodárné, a proto ho může uděliti pouze zákonodárce, a to v rozsahu své zákonodárné pravomoci. S indultem se potkáváme již v právu římském, odkud přišlo i do práva církevního pro úkony papežské milosti, totožné s výsadou aneb dispensí, nebo aspoň s nimi příbuzné.

Pochopil jsem, že i když jsou si dispens a indult značně podobné, asi to přeci jenom nebude totéž. Rozdíl bude v tom, že dispens se týká konkrétního případu (například uzavření manželství mezi konkrétními snoubenci), indult je obecnější a má tedy povahu zákona, vztahuje se na všechny případy určitého druhu. Tomu by odpovídala i skutečnost, že přijímání na ruku se povoluje indultem, protože to dovolení se týká všech přijímajících na určitém území, nikoliv jen jednoho konkrétního komunikanta. Takže jsem v to v článku trochu upravil, snad je to takto v pořádku. Šárka Praha (diskuse) 14. 5. 2013, 21:53 (UTC)

Díky za snahu. --Ivannah (diskuse) 15. 5. 2013, 04:47 (UTC)

ObrázkyEditovat

Zdravím a chci se zeptat: proč přesouváte obrázek "vedle textu" (Avesta), když tím vznikne ošklivá a zbytečná bílá díra vedle obsahu? Není to nic hrozného a nechci revertovat, jen bych rád věděl, co tím sledujete. Díky za odpověď, --Sokoljan (diskuse) 22. 5. 2013, 19:07 (UTC)

Též Vás zdravím. Jak jsem postřehl, je toto uspořádání obvyklé. Závisí asi taky na rozlišení obrazovky. Já jsem kupříkladu měl mezi zobrazeným obsahem (vlevo) a obrázkem (vpravo) bílý flek o šířce téměř poloviny obrazovky, což působilo dost divně. Pokud je navíc obsah skrytý, tak obrázek je krásně vpravo vedle textu, byť trochu přesahuje do následujícího oddílu. Šárka Praha (diskuse) 23. 5. 2013, 15:17 (UTC)

Mše pro dětiEditovat

Ahoj, jen k té mši v Šitbořicích. Opravdu je v 17:00 hodin. Bydlím tu, tak to vím :) Je možné, že to mají na stránkách uvedené chybně, ale když se podíváš do každotýdenních zpravodajů, tak je to opravdu v 17:00. :) --Vikecka (diskuse) 7. 6. 2013, 16:22 (UTC)

Prošel jsem několik posledních farních zpravodajů (v podstatě ohlášky) a skutečně je to od 17.00 hod. Už jsem to opravil. Díky za doplnění i za upozornění na nesoulad mezi stránkami farnosti a skutečností. Šárka Praha (diskuse) 7. 6. 2013, 16:31 (UTC)
Zdravím, při zakládání hesel farností budu postupně na tuto stránku přihazovat dětské bohoslužby (zejména v brněnské diecézi). Dávám přitom k úvaze, zda na místo jejich konání dávat proklik nikoliv na město či obec, ale přímo na farnost - tedy ne např. Lesná, ale raději přímo Brno-Lesná. V případě souhlasu budu při takto pokračovat při dalších editacích. OK?--OISV (diskuse) 17. 7. 2013, 15:47 (UTC)
Myslím, že odkazy na farnosti v tomto případě zcela určitě NENÍ dobrý nápad. I když se dá očekávat, že mše pro děti se budou často konat právě ve farních kostelích (zejména na venkově), za zásadní údaj považuji místo konání (město či vesnice, plus o jaký kostel jde) a odkazování na farnost mi připadá jako nevhodné. V jiných případech to třeba může být smysluplné, ale v tomto případě ne. Přimlouvám se proto za zachování stávajícího systému. Šárka Praha (diskuse) 22. 7. 2013, 15:57 (UTC)

PalaEditovat

Zdravím, napsal jsem to do Diskuse:Pala, ale pro jistotu píšu hned sem, abych urychlil proces: Pokud nemáte nic proti, udělám hned ten rozcestník. --Mmh (diskuse) 11. 6. 2013, 21:07 (UTC)

Už jsem četl a reagoval tam. Šárka Praha (diskuse) 11. 6. 2013, 21:09 (UTC)

Mohu se zeptat, proč jste rozkopal ten seznam estonských sídel v tom rozcestníku Pala? Odkazy na obce a kraje, které jste zrušil, jsou tam velmi smysluplné, zejména když ty články o samotných vesnicích ještě nejsou hotové. A zvlášť odkaz na samosprávnou obec je také potřeba, vizte třeba Jõelähtme a Jõelähtme (obec). Též oddělení estonských sídel má smysl, protože je to pět sídel se shodným slovníkovým významem (tvaroslovím, etymologií atd.). --Mmh (diskuse) 13. 6. 2013, 21:19 (UTC)

Jak rozkopal? Odkazy na obce a kraje se pokud vím v rozcestnících nepoužívají, ale jestli chcete, tak to tam vrátím – bude-li si pak chtít někdo stěžovat, ať si kdyžtak stěžuje na Vás. S tím oddělením estonských sídel nevím, ale podívám se, co na to jiné wikipedie. Šárka Praha (diskuse) 13. 6. 2013, 21:26 (UTC)
To oddělení se právě používá, když je to více sídel v jedné zemi nebo něco jinak podobného vůči ostatním významům. Je samozřejmě možné, že se někde vytvořil úzus, kterého jsem si nevšiml, stejně jako s těmi odkazy na kraje, ale sám jsem to takhle použil už na mnoha místech, např. Kadaka (a naopak Karla je příklad, kde přerovnáním rozlišovačů podle abecedy vznikl medle méně přehledný seznam, když se "povídka" vsunula mezi dvě estonské vesnice). Tedy, netrvám na tom, ale myslím si, že ten mnou navržený úzus je přehlednější. --Mmh (diskuse) 13. 6. 2013, 21:44 (UTC)
Jo, už jsem to oddělil. Máte pravdu, že když je půlka seznamu z Estonska, tak to namíchané vypadá zvláštně. Když už jsem v tom tvoření, ty odkazy na kraje tam tedy chcete taky? Šárka Praha (diskuse) 13. 6. 2013, 21:48 (UTC)
Nechme zatím klidně bez, nebo jak je libo. Nešlo mi o to, že bych chtěl prosadit svoje, jen jsem se divil, proč najednou takhle všechno jinak. Až posléze mi také došlo, že to bylo kopírované z již dříve připraveného. (Když totiž uběhly ty dva dny od poslední editace, tak jsem tam těch pět sídel sám přidal a odstranil {{pracuje se}}). --Mmh (diskuse) 13. 6. 2013, 22:22 (UTC)

Rovněž tedy, jak vidím, jste mou úpravu definice pally jako liturgické přikrývky kalicha (což je podle mého názoru jasný význam) vymazal a vrátil tam ono nicneříkající "předmět používaný při liturgii". Proboha proč? --Mmh (diskuse) 13. 6. 2013, 21:22 (UTC)

Fajn, Vaše definice je úžasná, vrátím to tam. Tohle jsem tam prostě zkopíroval ze starší verze, nechtělo se mi odmazávat to ztučnění všude možně i nemožně. Šárka Praha (diskuse) 13. 6. 2013, 21:28 (UTC)

KC BarrandovEditovat

Dobrý den, díky za vytvoření rozcestníku Kostel Krista Spasitele, chystala jsem se na to. K článku Komunitní centrum - osobně bych u Barrandova neoddělovala kostel do samostatného článku, ostatní KC jsou také popsána jako jeden celek. Proto jsem také z rozcestníku dala link na KC Barrandov, ať to nevypadá, že tu o barrandovském kostele nic není. Zdravím --Ivannah (diskuse) 12. 6. 2013, 21:34 (UTC)

Fajn, díky za vysvětlení. Ještě o tom někdy popřemýšlím, ale než se ten kostel postaví, tak bude opravdu asi lepší vycházet z toho, že samostatný článek o tom kostele nemá smysl. Šárka Praha (diskuse) 12. 6. 2013, 21:44 (UTC)

Predella (část oltáře)Editovat

Milý kolego, pravděpodobně jsem předběhl událostem a přesměroval cizojazyčné verze odkazu Predella na Predella (část oltáře). Předpokládám, že uvažujete o vytvoření ještě druhého článku. Až tedy bude hotov, opravte prosím tuto mou ukvapenost. Nebo to udělejte dříve, podle Vašeho uvážení. S pozdravem Martin Davídek (diskuse) 21. 6. 2013, 13:32 (UTC)

EucharistieEditovat

Požádal jsem o přesun eucharistie (svátost) podle návrhu. Článek prosím upravte. Díky. --Wikipedista:BobM d|p 14. 11. 2013, 08:23 (UTC)

V těchto dnech se zabývám zase trochu jinými tématy, avšak posléze se pokusím článek trochu upravit. Šárka Praha (diskuse) 15. 11. 2013, 22:11 (UTC)

ZmatekEditovat

Ahoj. Sice si to nedovedu představit, ale plánuješ prosím vytvořit encyklopedický článek o pojmu "zmatek"? Předpokládám, že ano, jinak mi ten přesun nedává smysl. Současný redirect je nevhodný. --Harold (diskuse) 15. 11. 2013, 11:26 (UTC)

Uvažoval jsem, zda by slovo zmatek nemohlo mít také nějaký specifický teologický význam, protože při mši pronáší kněz jednu modlitbu obsahující slova „ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem“, ale je možné, že to tak není a že by se o tom nedal napsat žádný encyklopedický článek. Každopádně ale Zmatek je název vícero děl, takže jsem pod tímto názvem založil alespoň rozcestník se stručným vymezením obecného významu slova. Šárka Praha (diskuse) 15. 11. 2013, 22:08 (UTC)
V tom případě v pořádku, díky. --Harold (diskuse) 15. 11. 2013, 22:45 (UTC)

HamartologieEditovat

Dobrý den, díval jsme se na Vámi zakládaný článek o hamartologii a všiml jsme si, že v zásadě popisujete katolickou hamartologii. Jen Vás chci na to upozornit, aby se šlánek nemusel pak předělávat a zevšeobecňovat. Článkotvorbě zdar.--Qasinka (diskuse) 16. 1. 2014, 07:21 (UTC)

Jsem rád, že jste se ozval. Dávám dohromady podklady pro tento článek, ale jde to dost ztuha. Chtěl jsem, aby to bylo o hamartologii a ne vyloženě o hříchu jako takovém (o něm je samostatný článek), a také nechci sklouznout jen k obecným, nicneříkajícím informacím. Jsem si vědom toho, že jsem v zásadě psal o katolické hamartologii jakožto pohledu hlavního proudu, a také nevím, nakolik jsou třeba protestanti v tomto zajedno, nebo zda se liší např. pohled luteránů a kalvinistů. Proto uvítám, pokud byste mi mohl napsat něco k rozdílům mezi hamartologickým pohledem katolíků a protestantů, popřípadě jednotlivých protestantských směrů. Případně kdybyste věděl o nějakých pramenech, které bych si mohl pro inspiraci přečíst (ne však rozsáhlé knihy, to bych fakt nezvládl). Domnívám se, že pohled katolíků a pravoslavných se pravděpodobně nebude podstatně lišit. Každopádně doufám, že se mi podaří dopracovat článek tak, aby obsahoval základní informace o předmětu článku i údaje o základních rozdílech mezi názory jednotlivých křesťanských proudů. Šárka Praha (diskuse) 16. 1. 2014, 19:30 (UTC)

You have message in WikidataEditovat

You have message in Wikidata. --Treisijs (diskuse) 5. 3. 2014, 21:45 (UTC)

PartikuleEditovat

Dobrý den, dovolím si přesunout Vámi založený článek partikule na Partikule (hostie), neboť význam partikule v jazykovědě je podle mého názoru významnější. Na tom nemění nic ani skutečnost, že takový článek dosud není založen ("díky" rozdílným názorům wikipedistů, píšících na jazykovědná témata). To "dovolím si" je v budoucím čase, ještě počkám na reakce na tuto hlášku. --Kusurija (diskuse) 19. 4. 2014, 11:34 (UTC)

V zásadě nejsem úplně proti tomu, aby byl článek přesunut na název s rozlišovačem. Píšete, že s přesunem vyčkáte na mou reakci, ale jak vidím, článek už je přesunutý. Domnívám se, že Vámi zvolený rozlišovač není vhodný, a proto článek přesunu na nový název s rozlišovačem liturgie, což považuji za lepší. Šárka Praha (diskuse) 22. 4. 2014, 18:08 (UTC)

Partikule (liturgie)Editovat

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Partikule (liturgie). Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Zdenekk2 (diskuse) 21. 4. 2014, 21:28 (UTC)

Máte pravdu, článek byl příliš krátký. Chtěl jsem ho po založení ještě rozšířit, ale pak jsem to nějak odložil a už jsem se k tomu nedostal. Nyní ho již někdo rozšířil, i když mám dojem, že tam jsou určité nepřesnosti a některé poměrně podstatné údaje chybí. Předpokládám, že někdy se snad k tomu tématu ještě vrátím. Šárka Praha (diskuse) 22. 4. 2014, 18:15 (UTC)

Vladimír HronekEditovat

Dobrý den, děkujeme Vám za informace v článku Vladimír Hronek. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů, hudby či jiné. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. S pozdravem --Ivannah (diskuse) 21. 8. 2016, 18:59 (CEST)