Chronologie novodobých židovských sídel v Zemi izraelské

seznam na projektech Wikimedia

Země izraelská je zhruba dnešní stát Izrael a Palestinská autonomie. Sídla jsou setříděna podle data založení, nebo začátku osídlení Židy.

Presionistická alijaEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Presionistická alija.

Kromě židovských imigrantů se do Země izraelské stěhovali i jiní. V souvislosti ukončení stavby Suezského průplavu se roku 1867 mnoho egyptských dělníků nemohlo vrátit do jejich domovů, jelikož během absence byly zabrány jejich bratry, a tak se spousta z nich usídlila v budoucím Izraeli a Palestině. Roku 1857 Osmanská říše lákala lidi z celého světa k osidlování země. Šanci využili američtí kolonisté, němečtí Templeři a alžírští uprchlíci před převratem. Z těchto uprchlíků pochází významný klan al-Husajní, který kdysi ovládal Jeruzalém. Během stejného období se do země stěhovali i Čečenci a Bosňané.

Během trvání první alijy v letech 1882–1904Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku První alija.
rok Kibucy Mošavy Místní rady (malá města) Městské rady (velká města) Společné osady poznámky
1878 Gaj Oni Petach Tikva Petach Tikva byla nakonec místo v údolí Achor založena vedle vesnice Um Labes, poblíž řeky Jarkon.

Gaj Oni bylo opuštěno a roku 1882 na stejné místě vyrostlo sídlo Roš Pina

1882 Roš Pina Rišon le-Cijon

Zichron Ja'akov

1883 Mazkeret Batja Nes Cijona
1884 Byl založeno Neve Cedek – první židovská čtvrť v Jaffě a budoucí část Tel Avivu
1887 Gedera
1889 Bat Šlomo
1890 Rechovot
1891 Chadera
1896 Metula
1899 Ilanija
1900 Beerševa Během tohoto roku se v arabském městě začala rozrůstat malá židovská komunita, až se Beerševa stala roku 1948 židovským městem.
1901 Kfar Tavor
1903 Kfar Saba Atlit

Během trvání druhé alijy v letech 1904–1914Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Druhá alija.
rok Kibucy Mošavy Místní rady (malá města) Městské rady (velká města) Společné osady poznámky
1905 Tel Chaj
1908 Kvucat Kineret Micpa
1909 Deganija Alef Tel Aviv (založen pod jménem Achuzat Bajit) Deganija Alef ve stejném roce opuštěna
1910 Deganija Alef Deganija Alef obnovena
1911 Ben Šemen Znovuobnovena roku 1952
1912 Kfar Urija Tento rok poprvé postaven, ale bylo zničeno během nepokojů v Palestině roku 1929. Obnoveno roku 1944, ale znovu zničeno v roce 1948 v důsledku první arabsko-izraelské války. Naposledy znovuobnoveno roku 1949.
1913 Karkur Karkur se sloučil s Pardes Chana v roce 1969.

Během trvání Britského mandátu Palestina v letech 1917–1948 a prvních pár měsíců státu IzraelEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Britský mandát Palestina.
Související informace naleznete také v článcích Třetí alija, Čtvrtá alija, Pátá alija a Alija Bet.
rok Kibucy Mošavy Místní rady (malá města) Městské rady (velká města) Společné osady poznámky
1920 Deganija Bet Bejt Jatir
1921 Tel Josef

Ejn Charod

Gan Šmu'el

Nahalal Ramat Gan
1922 Bejt Alfa Merchavija Giv'atajim

Ra'anana

1923 Ramat ha-Šaron
1924 Magdiel * Herzlija

Bnej Brak

* Roku 1964 se sloučil s dalšími 3 sídly a vytvořilo se tak město Hod ha-Šaron.
1925 Giv'at ha-Šloša Ramatajim * Kirjat Ata ** * Roku 1964 se sloučil s dalšími 3 sídly a vytvořilo se tak město Hod ha-Šaron. ** Viz Krajot
1926 Ramat David Bejt Še'arim Bat Jam
1927 Bejt Zera

Ejn Šemer

Šefajim

Gan Šlomo *

Hadar ** * Viz Hitjašvut ha-Elef. ** Roku 1964 se sloučil s dalšími 3 sídly a vytvořilo se tak město Hod ha-Šaron
1928 Bejt ha-Šita Ganej Hadar
1929 Netanja

Pardes Chana

1930 Na'an
1931 Ejn ha-Choreš

Kvucat Javne

1932 Ma'abarot

Afikim

Avichajil *, Be'er Ganim **, Ganej Am *, Jarkona *, Kfar Bilu *, Neta'jim *, Tel Cur **, Ramat Tjumakin ** Even Jehuda * Viz Hitjašvut ha-Elef. ** Později se sloučily s městem Even Jehuda.
1933 Mišmarot

Giv'at Chajim *

Eljašiv

Bejt Oved *

Cofit *

Kfar Hess *

Gibton *

Giv'at Chen *

Ramot ha-Šavim * Viz Hitjašvut ha-Elef
1934 Kirjat Bialik

Kirjat Mockin

1935 Kfar Ma'as * * Viz Hitjašvut ha-Elef
1936 Nir David * (založeno pod názvem Tel Amal). Kfar Chitim *

Rišpon **

Cholon * Viz Hradba a věž. ** Viz Hitjašvut ha-Elef.
1937 Ejn Gev *, Ejn ha-Šofet *, Ginosar *, Kfar Menachem *, Kfar Szold, Ma'oz Chajim *, Masada *, Sde Nachum *, Ša'ar ha-Golan *, Tirat Cvi *, Uša * Bejt Josef *, Cur Moše *, Mišmar ha-Šloša *, Moledet * Kfar Šmarjahu * Viz Hradba a věž.
1938 Alonim *, Ejlon *, Ejn ha-Mifrac *, Chanita *, Kfar Masaryk *, Kfar Ruppin *, Ma'ajan Cvi *, Ma'ale ha-Chamiša *, Mesilot *, Neve Ejtan *, Tel Jicchak * Bejt Jehošua *, Ge'ulim *, Ramat Hadar **, Sde Warburg *, Šarona * Šavej Cijon * * Viz Hradba a věž. Roku 1964 se sloučil s dalšími třemi sídly a vytvořil tak město Hod ha-Šaron.
1939 Afek *, Amir *, Bejt Oren *, Dafna **, Dalija *, Dan **, Gešer *, Ha-Zor'im *, Chamadija *, Kfar Glikson *, Machanajim *, Negba *, Neve Jam *, Sde Elijahu * Kfar Netter *, Kfar Warburg, Šadmot Dvora * Kirjat Ono * Viz Hradba a věž. ** Viz Mecudot Usiškin.
1940 Bejt Hilel *

Še'ar Jašuv **

Pardesija * Osada byla opuštěna pár let po založení a znovu obydlena roku 1949. ** Viz Mecudot Usiškin.
1943 Gvulot

Jad Mordechaj

1944 Ha-Gošrim * Giv'at Šmu'el * Viz Mecudot Usiškin.
1945 Gal'ed, Chukok Kirjat Jam * * Viz Krajot.
1946 Ami'ad, Be'eri *, Dovrat, Ejn Curim, Gal On *, Chacerim *, Jechi'am, Mišmar ha-Negev *, Nirim *, Šoval *, Urim * Kedma *, Kfar Darom *, Kfar Monaš, Nevatim *, Regba, Tkuma * * Viz 11 bodů v Negevu.
1947 Alumot *, Ce'elim, Ejal, Gevim, Ha-Ogen, Ma'ajan Baruch, Maš'abej Sade, Mivtachim, Revadim **, Sa'ad, Sufa * Opuštěno roku 1968 a znovu obydleno v roce 1969. ** Původně postaveno v oblasti Guš Ecion, ale přemístěno během první arabsko-izraelské války v roce 1948 na místo, kde stojí dodnes.
1948 Bror Chajil, Cova, Ha-Gošrim, Nachšolim, Necer Sereni, Netiv ha-Lamed He, Rešafim, Sa'ar, Šluchot, Šomrat Bejt Lechem ha-Glilit *, Bustan ha-Galil, Ha-Jogev, Cherev le-Et, Kfar Chabad, Nordija, Ramat Razi'el, Roglit **, Šoreš, Timorim Jehud * Založeno už roku 1906 německou sektou nazývanou Templeři, ale kvůli druhé světové válce byl mošav opuštěn. Roku 1948 byl znovu osídlen Židy. ** Později sloučen s Neve Micha'el.

Období do šestidenní války (1967)Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Alija#Alija po vzniku Státu Izrael.
rok Kibucy Mošavy Místní rady (malá města) Městské rady (velká města) Společné osady poznámky
1949 Bar'am, Barkaj, Bejt Guvrin, Bejt ha-Emek, Bejt Kama, Bnej Re'em, Erez, Gadot, Gešer ha-Ziv, Ha-On, Ha-Solelim, Kabri, Kfar Roš ha-Nikra, Lahavot Chaviva, Lavi, Lochamej ha-Geta'ot, Magen, Mefalsim, Neve Ur, Nir Jicchak, Palmachim, Re'im, Zikim Amka, Avi'el, Azarja, Be'erotajim, Bejt Gamli'el, Bejt Zaid, Ben Ami, Bnej Darom, Burgeta, Cipori, Elifelet, Elkoš, Gilat, Ha-Bonim, Chacav, Kfar ha-Nagid, Liman, Nir Galim, Ramot Me'ir, Tifrach Ganej Tikva Bejt Še'an *

Roš ha-Ajin

Arbel **

Porija Kfar Avoda

* Viz Rozvojové město. ** Roku 1959 se přeměnil na mošav.
1950 Ejn ha-Šloša

Gazit

Nir Elijahu

Agur *, Achihud, Achuzam, Avigdor, Bejt Ezra, Ben Zakaj, Berechja, Bitcha, Even Sapir, Gan Sorek, Gimzo, Jacic, Jachini, Jašreš, Jiš'i, Kfar Šmu'el, Nacham, Nehora, Netiv ha-Šajara, Ora, Patiš, Pedujim, Ranen, Sde Eli'ezer, Šuva, Tlamim, Zecharja *, Zejtan Šlomi ** Bejt Šemeš **

Jokne'am **

Kirjat Mal'achi **

Kirjat Šmona **

Or Jehuda **

Kfar Chasidim Bet * Viz Chevel Adulam. ** Viz Rozvojové město.
1951 Becet

Dvira

Jotvata

Kfar Aza

Kisufim

Nachal Oz *

Bejt ha-Gadi

Ejn Jahav

Margalijot

Šaršeret

Jerucham **

Mevaseret Cijon

Aškelon

Ejlat **

Sderot **

Ešel ha-Nasi * Trvale obydlen začal být až roku 1953. ** Viz Rozvojové město.
1952 Giv'at Chajim Ichud *

Giv'at Chajim Me'uchad *

Lahav

Alonej Abba, Bareket, Ginaton, Giv'olim, Kfar Aviv, Orot, Sde Jicchak, Šibolim Ma'agalim * Vznikly rozdělením kibucu Giv'at Chajim.
1953 Ašdot Ja'akov Ichud *

Ašdot Ja'akov Me'uchad *

Mecer

Avital **, Broš ***, Dišon, Jad Natan, Juval, Menucha, Mlilot, Pa'amej Tašaz, Prazon **,Sde Cvi, Ta'ašur ***, Talmej Bilu, Tidhar ***, Zru'a Chacor ha-Glilit ****

Neve Monoson

Migdal ha-Emek ****

Sderot ****

Porija Neve Oved * Vznikly rozdělením kibucu Ašdot Ja'akov. ** Viz Ta'anach. *** Viz Mošavej jachdav. **** Viz Rozvojové město.
1954 Bachan Ešbol

Mejtav *

Nevatim

Micpe Ramon ** Kirjat Gat ** * Viz Ta'anach. ** Viz Rozvojové město.
1955 Amacja

Gefen *

Luzit *

Nechuša *

Sdot Micha *

Tiroš *

Dimona **

Ofakim **

* Viz Chevel Adulam. ** Viz Rozvojové město.
1956 Adirim *

Barak *

Dvora *

Gadiš *

Mle'a *

Ašdod

Netivot **

Nir Jafe * * Viz Ta'anach. ** Viz Rozvojové město.
1957 Bejt Nir

Or ha-Ner

Even Šmu'el

Ilanija

Nazaret Ilit * * Viz Rozvojové město.
1958 Adamit Avi'ezer *

Cafririm *

Giv'at Ješa'jahu *

Neve Micha'el *

Merkaz Chever **

Merkaz Omen **

* Viz Chevel Adulam. ** Viz Ta'anach.
1960 Ejn Chaceva

Even Menachem

Ram On * Merkaz Ja'el *

Srigim **

* Viz Ta'anach. ** Viz Chevel Adulam.
1961 Aderet Viz Chevel Adulam.
1962 Ejlot Avivim Arad * * Viz Rozvojové město.
1963 Grofit Ma'alot-Taršicha * * Viz Rozvojové město.
1964 Hod ha-Šaron

Karmiel *

* Viz Rozvojové město.
1965 Chaceva
1966 Netu'a Viz Operace Sof Sof.

Od šestidenní války (1967) do současnostiEditovat

rok Kibucy Mošavy Místní rady (malá města) Městské rady (velká města) Společné osady poznámky
1967 Kfar Ecion Zar'it * * Viz Operace Sof Sof.
1968 Argaman

Eli-Ad

Giv'at Jo'av

1969 Ohad

Štula *

Pardes Chana-Karkur * Viz Operace Sof Sof.
1970 Cofar

Ne'ot ha-Kikar

Alon Švut
1971 El Rom
1972 Afik
1973 Kfar Charuv Ketura Necer Chazani
1976 Samar Magen Ša'ul * * Viz Ta'anach.
1977 Bejt Rimon Bejt El
1978 Ortal Ani'am

Avnej Ejtan

Bnej Acmon

Ariel Neve Zohar

Sapir

1979 Ešbal Ašalim

Bedolach

Avšalom

Matat*

* Viz Micpim be-Galil.
1980 Idan
1981 Alonej ha-Bašan

Odem

Barkan
1982 Ejn Tamar Adora

Eškolot

Kalanit

1983 Elifaz

Lotan

Bejt Chagaj

Elej Sinaj

Har Amasa

Har Bracha

Ošrat

1984 Geva Binjamin
1985 Šacharut
1986 Kochav Ja'ir Ešchar
1987 Avtalijon

Nofit

1988 Giv'at Ela

Kmehin

1989 Ne'ot Smadar

Neve Charif

Bat Ajin
1990 Bejtar Ilit Avnej Chefec
1991 Cur Jig'al Později se sloučil s Kochav Ja'ir.
1994 Modi'in
1996 Bat Chefer

Cukim

1998 Achuzat Barak
2004 Giv'ot Bar
2007 Nican Bet
Cur Jicchak
2008
2009 Bnej Dekalim
Kadita
Micpe Ilan
2010 Bnej Necarim
Ganej Tal
Nave
Necer Chazani
2011 Šlomit
2012 Neta
Bruchin
Bruchin založen r. 1999, ale až r. 2012 uznán za samost. obec.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Chronology of the Jewish settlement in the land of Israel in modern times na anglické Wikipedii.