Rozvojové město

typ osídlení v Izraeli

Rozvojové město (hebrejsky עיירת פיתוח‎, ajarat pituach) je typ města zakládaného v Izraeli v 50.–60. letech 20. století, která vláda zřizovala pro urychlené ubytování přistěhovalecké vlny, jež do Izraele dorazila po vzniku státu v roce 1948. Přistěhovalci byli mezitím provizorně ubytováni v stanových táborech (ma'barot).

Město Karmiel založené roku 1964
Jednotně koncipovaná zástavba města Dimona založeného roku 1955

Účel zakládání rozvojových měst editovat

Plánovitě stavěná rozvojová města měla těmto imigrantům nabídnout běžný standard bydlení a zároveň napomoci rovnoměrnějšímu rozptylu populace i do venkovských oblastí státu a také v těchto oblastech demograficky posílit židovskou populaci. Tento cíl se zdařil. Zatímco v roce 1949 žilo 48 % obyvatel Izraele ve třech největších městech (Tel Aviv, Jeruzalém, Haifa) a pouze 26 % v jiných městech, počátkem 60. let 20. století klesl podíl obyvatelstva největších měst na 33 % a v ostatních městech se zvýšil na 45 %.[1]

Typy rozvojových měst editovat

V některých případech bylo rozvojové město zřízeno přímo z původního přistěhovaleckého tábora (například Kirjat Šmona).[2] Jinde bylo využito opuštěné arabské město (Bejt Še'an) nebo se budovalo zcela nové sídliště na zelené louce (Arad).

V případě města Kirjat Gat bylo rozvojové město koncipováno souběžně s jeho zemědělským zázemím, ve kterém byly založeny desítky nových vesnic. Tento blok nazývaný Chevel Lachiš měl v roce 1963 rozlohu cca 225 000 akrů (přibližně 900 km²), z toho skoro třetinu tvořila zemědělská půda. Kirjat Gat měl tehdy 15 000 a okolní vesnice 16 500 obyvatel. [3]

Jedním z posledních rozvojových měst byl Karmiel založený roku 1964 v Galileji. Už v roce 1958 jednal funkcionář Židovského národního fondu Josef Weitz o plánovaném založení židovského města poblíž arabského města Madžd al-Kurúm. O vznik Karmielu usiloval i Levi Eškol, který roku 1963 nastoupil do funkce izraelského premiéra.[4] Stavební práce na budování nového města začaly v dubnu 1963 a 29. října 1964 zde byly do užívány slavnostně předány první domy, do kterých se nastěhovalo prvních 16 rodin.[5]

Ekonomické a sociální potíže rozvojových měst editovat

Většina rozvojových měst se v počáteční fázi potýkala s ekonomickými těžkostmi. Například Šlomi poblíž libanonských nikdy nesplnilo očekávání, která do něj byla vkládána a zůstalo jen malým městem bez větší demografické a hospodářské atraktivity. Jiná města jako Nazaret Ilit nebo Migdal ha-Emek byla úspěšnější.[6]

Sociální problémy rozvojových měst zostřovala i nezaměstnanost. Mnohá rozvojová města byla zcela závislá na jediném průmyslovém podniku. Například v Jokne'amu nedaleko Haify to byla zbrojovka Soltam, v které v 80. letech pracovalo 2700 lidí (město mělo tehdy málo přes 5000 obyvatel). Když firma začala propouštět, dosáhla nezaměstnanost 35 %. Přistěhovalecká populace se často kulturně lišila od starousedlíků. V Jokne'amu dokonce původní židovští zemědělci nechali v roce 1967 svou vesnici administrativně oddělit od rozvojového města, které vyrostlo na jejím okraji.[7]

Město Bejt Šemeš poblíž Jeruzaléma zase až do 80. let 20. století stagnovalo a začalo růst až poté, co do tohoto původně sekulárního města začali masově přicházet ultraortodoxní Židé, kteří zvýšili počet obyvatel mezi lety 1990–2010 z 15 000 na téměř 80 000.[8]

Seznam rozvojových měst v Izraeli editovat

Centrální Izrael editovat

Severní Izrael (Galilea) editovat

Jižní Izrael (Negev) editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. LOUVISH, Misha (ed). Facts about Israel 1964/65. Jeruzalém: Ministry for Foreign Affairs, 1964. S. 45. (anglicky) Dále jen: Facts about Israel 1964/65. 
  2. NAOR, Mordecai. The 20th Century in Eretz Israel. Kolín n.Rýnem: Könemann, 1998. Dostupné online. ISBN 3-89508-595-2. S. 282. (anglicky) 
  3. Facts about Israel 1964/65. s. 93–94
  4. ההיסטוריה של כרמיאל [online]. karmiel.muni.il [cit. 2010-03-14]. Dostupné online. (hebrejsky) 
  5. NAOR, Mordecai. The 20th Century in Eretz Israel. Kolín n.Rýnem: Könemann, 1998. Dostupné online. ISBN 3-89508-595-2. S. 366, 370, 371. (anglicky) 
  6. KOL.AUT. Israel Society. Jeruzalém: Keter Publishing House, 1974. Dostupné online. ISBN 0-7065-1323-1. S. 250. (anglicky) 
  7. Miracle in Yokne'am [online]. Haaretz [cit. 2010-03-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2005-02-11. (anglicky) 
  8. Bar Eli, Avi: Natural expansion [online]. Haaretz [cit. 2010-03-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-06-24. (anglicky)