Ejn Charod

vesnice typu kibuc v Izraeli

Ejn Charod (hebrejsky: עין חרוד, anglicky: Ein Harod) byla kolektivně hospodařící zemědělská vesnice typu kibuc v Izraeli, v Severním distriktu, v Oblastní radě Gilboa, založená roku 1921.

Kibuc Ejn Charod ve 30. letech 20. století

V roce 1951 se Ejn Charod kvůli názorovému rozkolu v organizační struktuře kibuců, který se přenesl i mezi místní obyvatele, rozdělil na dvě nezávislé obce.

  • Ejn Charod Ichud (napojen na středolevicovou politickou stranu Mapaj a začleněn do organizace Ichud ha-Kvucot ve-ha-Kibucim)
  • Ejn Charod Me'uchad (napojen na levicovou politickou stranu Mapam a začleněn do organizace ha-Kibuc ha-Me'uchad)

(podrobný popis založení kibucu Ejn Charod se nachází v článcích o obou nástupnických obcích)

Později se ideologické rozpory způsobené rozkolem v 50. letech 20. století vytrácely a dnes patří obě vesnice do stejné organizace Kibucové hnutí (ha-Tnu'a ha-Kibucit), byť administrativně si obě uchovávají samostatnost.

Jméno kibucu bylo odvozeno od místních názvů.

Související články editovat

Externí odkazy editovat