Chráněná krajinná oblast Biele Karpaty

Chráněná krajinná oblast na Slovensku
(přesměrováno z CHKO Biele Karpaty)

Chráněná krajinná oblast Biele Karpaty je jednou ze 14 chráněných krajinných oblastí na Slovensku. Rozkládá se na území slovenské části Bílých Karpat na západě této země. Tato oblast je vymezena okresem Skalica a po délce přibližně 80 kilometrů severovýchodním směrem (až k okresu Púchov) kopíruje hranici s Českou republikou. Část území je zařazena do sítě Natura 2000.

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Chráněná krajinná oblast Bielé Karpaty
IUCN kategorie V (Chráněná krajinná oblast)
Červenokamenské bradlo
Červenokamenské bradlo
Základní informace
Vyhlášení1979
Rozloha445.68 km2
SprávaSpráva CHKO Biele Karpaty
Poloha
StátSlovenskoSlovensko Slovensko
KrajeTrenčínský a Trnavský kraj
Souřadnice
Geodata (OSM)OSM, WMF
Chráněná krajinná oblast Bielé Karpaty
Chráněná krajinná oblast Bielé Karpaty
Další informace
Webchkobielekarpaty.sopsr.sk
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Přírodní poměryEditovat

K vyhlášení oblasti došlo 12. července 1979 a její zákon byl aktualizován 28. srpna 2003. Podnětem k vyhlášení byla snaha o zachování a zhodnocování zdejší krajiny. Geologickou stavbu tvoří na severozápadě venkovní flyšové pásmo spolu s pruhem bradlového pásma na jihovýchodě. Typickým jevem tohoto bradlového pásma jsou starší útvary vyčnívající nad okolní paleogenní útvary, jež tvoří vápencová bradla, tedy osamocené soutěsky, skalní stěny a suťové kužely.

Na území chráněné krajinné oblasti se nacházejí vzájemně se prolínající lesní komplexy (lesy se vyskytují na 67 % plochy). Převážně jsou tvořeny původním druhovým složením, tedy buky (Fagus), duby (Quercus), habry (Carpinus), javory (Acer), jasany (Fraxinus) či lipami (Tilia). Zatím nevykazují vážnější známky poškození. V okolí vodních toků jsou porosty obvykle vrbovo (Salix)–olšové (Alnus), ale je možné najít též staré ovocné sady, remízky a meze.

Oblast je významná svou různorodostí (našlo se zde asi 1200 druhů vyšších rostlin). Vhodné podmínky zde jsou pro rozvoj čeledě vstavačovitých rostlin (Orchidaceae). Vyskytuje se zde vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač trojzubý (Orchis tridentata), vstavač mužský (Orchis mascula), dále prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), prstnatec Fuchsův Soóův (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), pětiprstka žežulník horská (Gymnadenia conopsea subsp. montana), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), hlavinka horská (Traunsteineria globosa), kruštík bahenní (Epipactis palustris), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holubyana), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) a rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis).

Na lukách se vyskytuje rozmanitá fauna, především bezobratlí živočichové.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty na slovenské Wikipedii.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat