Wikipedie:Jak číst infobox chráněné území

Infobox chráněné území pro příklad přírodní rezervace Podtrosecká údolí

Tento jednotný infobox je vkládán do článků o chráněných územích, konkrétně do článků pojednávajících o národních parcích, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách, přírodních rezervacích, přírodních památkách, přírodních parcích, chráněných krajinných oblastech, ptačích oblastech apod. Tato stránka má za úkol vysvětlit, jak infobox číst a vysvětlit zdroj jeho údajů.

Popis infoboxu

editovat

Zdroje
Všechna data použitá a citovaná v infoboxu jsou primárně převzata z databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) dostupné na adrese drusop.nature.cz pro česká chráněná území a z databáze Slovenské agentury životního prostředí (SAŽP SK) dostupné na adrese uzemia.enviroportal.sk pro slovenská chráněná území. V případě, že tomuto tak není nebo se článek týká jiného státu, je v infoboxu uvedena řádková reference k údaji, který je citován z jiného zdroje.

Pořadová čísla jednotlivých prvků infoboxu odkazují na obrázek vpravo, který odpovídá článku o přírodní rezervaci Podtrosecká údolí.

 1. Typ chráněného území
  Tato řádka ukazuje příslušnost území ke konkrétnímu druhu chráněného území dle platného zařazení.
 2. Název chráněného území
  Zde se uvádí jméno území bez rozlišovačů či doplňujících názvu jako například Přírodní park Písecké hory atd.
 3. Obrázek
  Obrázek ilustrující celkový ráz území či hlavní předmět ochrany.
 4. Popisek obrázku
  Krátký text popisující předmět na obrázku výše. Text by měl být krátký a výstižný.
 5. Vyhlašující orgán
  Orgán, který chráněné území vyhlásil. V případě, že se objekt nachází na území více okresů či byl vyhlášen vícekrát, je zde uvedeno více orgánů, které ho vyhlásily.
 6. Kód
  Kód chráněného území dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) pro Česko, dle Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody pro Slovensko, pro další státy s doplněným odkazem na tamní pokud možno oficiální seznam, či zdroj, který je pro každé území unikátní a umožňuje snadné rozlišení jednotlivých území od sebe a vyhledávání.
 7. Umístění
  Katastrální území obce či případně blízká obec, u které se území nachází či na které spadá.
 8. Nadmořská výška
  Nadmořská výška v metrech udávající polohu území vzhledem k mořské hladině.
 9. Rozloha
  Ukazuje velikost území v hektarech.
 10. Nadřazené celky
  Odkaz na seznamy všech chráněných území konkrétního okresu, kam území spadá. V případě, že se nachází na území více okresů, jsou zde všechny tyto okresy uvedeny.
 11. Odkaz na Commons
  Odkaz na galerii obrázků, zvuků či videí pod svobodnou licencí k danému území na projektu Commons.