Národní přírodní rezervace v Česku

kategorie ochrany území

Národní přírodní rezervace (zkracováno NPR) je v Česku nejvýznačnější kategorie ochrany maloplošných území. Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním měřítku[1] unikátním přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy i anorganickými fenomény.

Zákon č. 114/1992 Sb.

editovat

Mezi základní ochranné podmínky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny[2] patří zákaz libovolných zásahů do prostředí, zejména

 • hospodaření intenzivním způsobem
 • těžba surovin
 • výstavba nových staveb
 • vstup a vjezd mimo vyznačené cesty
 • provozování horolezectví
 • létání na padácích a závěsných kluzácích, jízda na kole mimo cyklostezky
 • sběr a odchyt rostlin a živočichů
 • táboření a rozdělávání ohně
 
Cedule Národní přírodní rezervace

NPR je zřizováno vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR. V červnu roku 2012 bylo vyhlášeno 111 území jako NPR,[3] k prosinci 2013 to pak bylo 110 území.[4] K lednu 2018 pak 109 rezervací o celkové rozloze 29 532 ha (0,37 % rozlohy ČR).[5] Úbytek je mnohdy zapříčiněn spojováním rezervací do větších.

K jejich značení se dle vyhlášky 395/1992 Sb. používají tabule s velkým státním znakem České republiky a příslušným textem, navíc jsou její hranice na sloupcích či hraničních stromech označeny dvěma vodorovnými červenými pruhy vzdálenými od sebe zhruba 5 cm.

Předchozí právní úprava

editovat

V letech 1956 až 1992 na území Československa existovaly Státní přírodní rezervace. Jejich náplň určil zákon o ochraně přírody č. 40/1956 Sb.[6]

Reference

editovat
 1. § 28 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dostupné online
 2. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území ČR, Liberecko, svazek III. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. ISBN 80-86064-43-3. Kapitola Okres Česká Lípa, s. 89. 
 3. Přehled za celou ČR [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2010-09-27]. Dostupné online. 
 4. PLAČEK, Štěpán; KROPÁČEK, Jiří. Přehled ochrany české přírody v roce 2013 - Seznam přírodních památek narůstá [online]. Aktualne.cz [cit. 2013-12-26]. Dostupné online. 
 5. AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. Souhrnný přehled. Ústřední seznam ochrany přírody [online]. [cit. 2018-1-2]. Dostupné online. 
 6. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území v České republice. Praha 3: Informatorium, 1991. ISBN 80-85368-13-7. Kapitola CHKO Kokořínsko, s. 57. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat