Česko-slovenská státní hranice

hranice mezi státy Českem a Slovenskem
Česko a Slovensko na mapě Evropy

Česko-slovenská státní hranice je státní hranice mezi Českem a Slovenskem. Má délku 251,763 km a je tak nejkratší hranicí Česka a třetí nejdelší hranicí Slovenska. Ze severu začíná poblíž Hrčavy, kde se nachází trojmezí Česka, Polska a Slovenska, a pokračuje jihozápadním směrem přes Moravskoslezské Beskydy, Javorníky a Bílé Karpaty. Poté sestupuje do Dolnomoravského úvalu, přičemž v tomto úseku je vodní hranicí, neboť ji tvoří vodní nádrž Kostolnica, Sudoměřický potok, Baťův kanál a řeka Morava. Hranice končí na soutoku Moravy a Dyje, na trojmezí s Rakouskem.

Jako státní hranice vznikla česko-slovenská hranice v roce 1993 při rozdělení Československa. K poslední změně této hranice došlo v roce 1997. Tuto hranici je možné díky Schengenské smlouvě, stejně jako všechny české hranice, od roku 2007 volně přecházet, již od roku 2004 byl přechod zjednodušen díky členství v EU.

OdkazyEditovat