Trojmezí

geografické místo, kde se potkávají hranice tří území
Tento článek je o obecném geografickém pojmu. Další významy jsou uvedeny na stránce Trojmezí (rozcestník).

Hraniční trojmezí, též trojzemí nebo trojstyk, je geografický bod, kde se setkávají hranice tří geografických celků stejné úrovně (země, provincie, státy, spolkové země, ale i nepolitické útvary jako povodí, úmoří, kontinenty, geologické celky). Může se nacházet na souši, ale i ve vodě, pokud hranice vede řekou, jezerem nebo po moři.

Sevening: Památník Evropy (D/B/L)
Trojmezí Finska, Norska a Švédska
Kámen na Králickém Sněžníku, označující trojmezí historických zemí Čechy, Morava a Kladsko/Slezsko)
Vrch Ofen/Peč u Arnoldsteinu: trojmezí I/SLO/A
Slovensko-Polsko-Ukrajinské trojmezí Kremenec

Trojmezí je přirozený jev vznikající na každém styku tří území. U významnějších celků (země apod.) se obvykle jedná o atrakci, často označenou vlajkami všech dotčených území či monumentem. Mnohá trojmezí se však nacházejí ve špatně dostupných oblastech (vysoké hory, střed řeky nebo jezera). Některá trojmezí existují na svém místě už mnoho století.

Počet mezinárodních trojmezí každého státu většinou odpovídá počtu sousedících států (bez enkláv a poloenkláv), minus počet jeho pobřežních úseků (např. Mexiko sousedí se třemi státy a má dvě pobřeží, má tedy jedno trojmezí). Pokud stát sousedí jen s jedním státem, trojmezí mít nemůže. Naopak pokud sousedí se státem uzavřeným mezi pouhými dvěma státy, má o jedno trojmezí navíc. V dnešní době má ze 195 států 134 nějaké trojmezí hranic; celkem těchto bodů na světě existuje 157. Žádná trojmezí nemají zejména ostrovní státy, (polo)enklávní státy a většina států severní a střední Ameriky.

Trojmezí v ČeskuEditovat

Česko má čtyři mezistátní trojmezí:

Za další významná trojmezí můžeme označit místa styku historických zemí:

V Česku se dále vyskytuje 13 krajských trojmezí, která však nebývají zvláštně značena. Oblasti okolo těchto trojmezí jsou zpravidla vnitřními periferiemi a trpí odlehlostí od center a slabou mezikrajskou veřejnou dopravou.

Zajímavostí je karpatská hora Stoh na jihovýchodě Podkarpatské Rusi, kde se za meziválečného období nacházel styk území Československa, RumunskaPolska. S přesuny hranic po Druhé světové válce toto trojmezí zaniklo.

Města na trojmezíEditovat

Přestože trojmezí je z podstaty věci periferní oblastí všech zúčastněných států, někdy se na něm alespoň z jedné strany nachází relativně velké centrum. Mohlo se rozvinout právě díky této poloze (přeshraniční obchodní styk), nebo u něj naopak styk hranic vznikl dodatečně při rozhraničování sporných území. Typicky se jedná o místa, kde hranice vede po řece, ale není to pravidlem.

Takovými případy jsou:

Extrémním případem hlavního města na trojmezí je   slovenská Bratislava na hranici s   Rakouskem a   Maďarskem.

PřístavyEditovat

Zvláštními případy, které sice neobsahují trojmezí jako takové, ale mají s ním společný rys těsného styku se dvěma jinými státy, jsou přístavní města na vyústění koridorů zajišťujících svému státu alespoň úzký přístup k moři. V jejich blízkosti se může nacházet trojmezí mořské.

Jsou to například:

  •   irácký Faw mezi   Íránem a   Kuvajtem
  •   slovinský Koper mezi   Itálií a   Chorvatskem

Na blízkém styku čtyř států se nacházejí

Ani v přeneseném smyslu však není takovým trojmezím   bosenskohercegovský Neum, s nímž z obou stran sousedí Chorvatsko.

Čtyř- a více-mezíEditovat

Zatímco trojmezí je fenoménem přirozeným a v podstatě nutným, styk více než tří území v jednom bodě je naopak jevem výjimečným a zpravidla umělým. Co se týče suverénních států je jediným bodem, kde se setkávají hranice více než tří zemí, jižní pól, kde existuje teoreticky styk sedmi svrchovaných států, které vznáší nároky na jednotlivá antarktická území. Jmenovitě se jedná o   Velkou Británii,   Francii,   Norsko,   Argentinu,   Chile,   Austrálii a   Nový Zéland, navíc se s nimi v tomto bodě stýká ještě osmé území – Země Marie Byrdové, což je nikým nenárokovaná oblast. Nicméně s platností Antarktické smlouvy od roku 1961 tyto hranice ztratily praktický význam.

Mimo jiné se téměř v jednom bodě setkávají hranice   Botswany,   Namibie,   Zambie a   Zimbabwe. Ve skutečnosti se však jedná o dvě trojmezí vzdálená od sebe asi 159 metrů – Namibie a Zimbabwe se nedotýkají.

„Čtyřmezí“ se nicméně běžně vyskytují na styku nižších správních jednotek vymezovaných uměle pravoúhlým způsobem – takto se skutečně v jednom bodě setkávají území amerických států   Arizona,   Colorado,   Nové Mexiko a   Utah, nebo kanadských území   Manitoba,   Saskatchewan,   Severozápadní teritoria a   Nunavut.

Trojmezí ve světěEditovat

Následuje seznam všech mezinárodních kontinentálních trojmezí.

EvropaEditovat

Severní AmerikaEditovat

V Severní Americe není žádné trojmezí hranic, USA a Kanada nemají žádné.

Spolkové státy USA tvoří 38 Tri-State Areas (území tří států). Jako Four Corners (anglicky Čtyři rohy) je označována oblast čtyřmezí států Utah, Colorado, Arizona a Nové Mexiko.

Střední AmerikaEditovat

Jižní AmerikaEditovat

AfrikaEditovat

V Africe existuje 55 trojmezí hranic:

AsieEditovat

V Asii je 43 trojmezí hranic:

Trojmezí hranic ČínaKazachstánRusko a ČínaMongolskoRusko leží v Altaji jen v 50 km vzdálenosti.

ArménieÁzerbájdžánÍrán mají dvě trojmezí hranic.

Externí odkazyEditovat