Udržitelná energie

druh energie
Možná hledáte: Obnovitelná energie.

Princip udržitelné energie spočívá v užívání energie takovým způsobem, aby „uspokojil potřeby současnosti, aniž by bylo ohroženo uspokojení vlastních potřeb budoucích generací“. [1] [2] Strategie udržitelné energie mají obecně dva pilíře: co nejméně závadná metoda výroby energie a úspora energie.

Využití obnovitelné energie v EU. Od nejtmavší: >30%, >20%, >10%, >5%, <5%.

Technologie trvale udržitelné energie jsou využívány k výrobě elektřiny, k vytápění a chlazení budov a k pohánění dopravních prostředků a strojů. Při odkazu na metody výroby energie je termín “udržitelná energie” je často zaměňován s termínem “ obnovitelná energie ”. Obecně jsou obnovitelné zdroje energie, jako je sluneční energie, větrná energie, geotermální energie a přílivová energie považovány za udržitelné zdroje energie. Realizace některých projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako je například stavba přehrad pro vodní elektrárny nebo kácení lesů za účelem výroby biopaliv, však někdy vyvolává značné obavy co se udržitelnosti týče. Je diskutabilní, zda jaderná energie může být považována za udržitelnou.

Zásadou udržitelnosti je udržitelný rozvoj, který zahrnuje čtyři vzájemně se propojující oblasti: ekologii, ekonomii, politiku a kulturu. [3] Věda o udržitelnosti je studium udržitelného rozvoje a životního prostředí. [4]

DefiniceEditovat

Koncept udržitelného rozvoje popsala v roce 1987 Světová komise pro životní prostředí a rozvoj ve své knize Naše společná budoucnost .  

Komise ve své knize popsala čtyři klíčové prvky udržitelnosti s ohledem na energetiku: schopnost zvýšit dodávky energie s cílem uspokojit rostoucí lidské potřeby, energetickou účinnost a ochranu, veřejné zdraví a bezpečnost,ochranu biosféry a prevenci znečištění. [5] Od té doby jsou používány různé definice udržitelné energie, které jsou rovněž založeny na třech pilířích udržitelného rozvoje, a to životního prostředí, ekonomiky a společnosti. [6]

 • Environmentální kritéria zahrnují emise skleníkových plynů, dopad na biologickou diverzitu a produkci nebezpečných odpadů a toxických emisí.
 • Ekonomická kritéria zahrnují náklady na energii, zda je energie dodávána spolehlivým spotřebitelům, a vliv na pracovní místa spojená s výrobou energie.
 • Mezi sociokulturní kritéria patří prevence válek nad dodávkami energie ( energetická bezpečnost ) a dlouhodobá dostupnost energie. [7]

Vzhledem k tomu, že zatím žádný zdroj energie tyto kritéria dokonale nesplňuje, jsou udržitelné zdroje energie udržitelné pouze ve srovnání s jinými zdroji. [8]

Zelená energieEditovat

 
Větrné elektrárny v Japonsku.

Zelená energie je taková energie, kterou lze extrahovat, generovat a spotřebovat bez jakéhokoli významného negativního dopadu na životní prostředí. Představuje ty obnovitelné zdroje energie a technologie, které poskytují nejvyšší přínos pro životní prostředí. Americká agentura pro ochranu životního prostředí definuje zelenou energii jako elektřinu, která je vyrobena ze solárních, větrných, geotermálních, bioplynových, biomasových a malých vodních energetických zdrojů. [9]

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Sustainable energy na anglické Wikipedii.

 1. Kutscher, Milford a Kreith 2018.
 2. Dostupné online. 
 3. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. ; Liam Magee; ANDY SCERRI; PAUL JAMES; JAES A. THOM; LIN PADGHAM; SARAH HICKMOTT; HEPU DENG. Reframing social sustainability reporting: Towards an engaged approach. Environment, Development and Sustainability. Springer, 2013. Dostupné online. (anglicky) 
 4. [s.l.]: [s.n.] ISBN 978-0-7656-3680-5. 
 5. [s.l.]: [s.n.] ISBN 978-0-19-282080-8. OCLC 15489268 
 6. PRANDECKI, Konrad. Theoretical Aspects of Sustainable Energy. Energy and Environmental Engineering. 25 May 2014, s. 83–90. Dostupné online [cit. 24 February 2019]. DOI:10.13189/eee.2014.020401. (anglicky) 
 7. PRANDECKI, Konrad. Theoretical Aspects of Sustainable Energy. Energy and Environmental Engineering. 25 May 2014, s. 83–90. Dostupné online [cit. 24 February 2019]. DOI:10.13189/eee.2014.020401. (anglicky) 
 8. PRANDECKI, Konrad. Theoretical Aspects of Sustainable Energy. Energy and Environmental Engineering. 25 May 2014, s. 83–90. Dostupné online [cit. 24 February 2019]. DOI:10.13189/eee.2014.020401. (anglicky) 
 9. Green Power Market | Green Power Partnership | US EPA. web.archive.org [online]. 2012-06-12 [cit. 2019-07-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 

Externí odkazyEditovat