Přírodní stavitelství

Přírodní stavitelství nebo také ekologické stavitelství (zkráceně ekostavitelství) usiluje o minimalizaci vlivu na životní prostředí při návrhu, výstavbě, provozování a nakonec likvidaci domů. Nejedná se o architektonický styl ani normový předpis, ale o životní postoj a přístup k životnímu prostředí.[1]

KoncepceEditovat

Jedním z možných kvantifikovatelných a celostních přístupů k ekologické výstavbě je „posuzování životního cyklu“ (LCA) a jeho vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Například v energetickém hodnocení zohledňuje nejen energie při provozu, ale také pro výrobu a likvidaci stavebních materiálů (např. polystyren má velkou výrobní i recyklační zátěž). Proto se upřednostňují přírodní materiály (např. dřevonosná konstrukce, sláma – izolace, hlína – omítka, nepálené cihly – akumulace) ale i celé technologie (např. zadržování dešťové vody pro technické potřeby domu, kořenové čistírny odpadních vod, zelená střecha domu jako náhrada za zábor nezastavěného místa stavbou)

NávrhEditovat

Při navrhování ekostaveb domů se zpravidla uplatňují koncepty:

StavbaEditovat

Při stavbě je snahou upřednostnit přírodní zdroje před konvenčními stavební materiály. Sledované parametry:

 • minimalizace ekologických dopadů při výrobě (průmyslová chemie, umělé hmoty, odpad, CO2)
 • využití místních zdrojů
 • nízká výrobní a dovozní energetická náročnost

Typickými zástupci jsou:

 • nepálené cihly (zdivo)
 • hlína (omítky)
 • sláma (tepelná izolace, zdivo)
 • dřevo (nosná konstrukce, obklady)
 • kámen (základ stavby)
 • konopí, ovčí vlna, len, rákos (tepelná izolace)

Provoz a energieEditovat

Při provozu je snaha o úspornost a recyklaci:

 • obnovitelné zdroje energie
  • teplo (kvalitní izolační schopnosti stavby, využívání odpadního tepla)
  • voda (zadržování srážek)
  • světlo (vysoká účinnost zářičů)
 • odpady provozu
  • kořenové čistírny odpadních vod (recyklace odpadní vody)
  • kompostovací záchod (separace moči a kompostování)
  • třídění domovního odpadu

LikvidaceEditovat

Každá stavba by měla být připravena po ukončení své životnosti jednoduše separovat použité materiály a zajistit jejich recyklaci.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

 1. ZO ČSOP Veronica: Ekologické stavitelství, 2004

Externí odkazyEditovat