Solární ohřev vody

technologie používaná k ohřevu vody za pomocí solárních kolektorů

Solární ohřev vody je jednoduchý princip, používaný k ohřevu vody za pomocí solárních kolektorů.

Grafika6.jpg

Fyzikální popisEditovat

Sluneční paprsky dopadají na tzv. sběrač solárního kolektoru. Sběračem se rozumí vrstva, plocha uvnitř panelu, která je určená k absorpci slunečních paprsků. Kolektory se dělí na několik typů. Např. deskové ploché solární panely, trubicové vakuové, ploché vakuové a podobně. Vrstvy uvnitř panelů mohou být selektivní nebo neselektivní, rozdíl je ve schopnosti pohlcování slunečního záření. Principielně dochází k tomu, že tato vrstva se rozpálí od slunce a ohřívá nemrznoucí kapalinu v solárním panelu. Ta je pak dále přenášena do výměníku. Vrchní vrstva kolektorů je opatřena sklem různé tloušťky a kvality v závislosti na typu výrobku. Sálání získaného tepla zpět do prostředí je ošetřeno kvalitní izolací nebo vakuem.

Tyto systémy se dají využít na: solární ohřev vody, solární ohřev vody a přitápění, solární ohřev vody v bazénu a různé další kombinace.

 

Solární panely na ohřev vodyEditovat

Ploché, nekryté plastové kolektoryEditovat

Tyto panely slouží ve většině případů k ohřevu bazénové vody. Tento kolektor má velké tepelné ztráty a je závislý na venkovních podmínkách.

Ploché neselektivní solární kolektoryEditovat

Jedná se o zasklený plochý, deskový kolektor s kovovým absorbérem, nejčastěji hliníkovým s neselektivním, černým nátěrem. Tyto kolektory se v našich podnebních podmínkách vyskytují méně, neboť nedosahují takových výkonů jako kolektory se selektivní vrstvou.

Ploché selektivní kolektoryEditovat

Tento kolektor je nejrozšířenějším typem solárního panelu vůbec, je určen pro celoroční provoz. Jedná se o kolektor se selektivní vrstvou, která dokáže zachytit i difúzní záření(záření odražené v atmosféře). Kvalitní izolace zabezpečuje co nejmenší ztráty vlivem sálání do prostředí. Tyto solární panely jsou vhodné pro ohřev vody, ohřev vody a přitápění, ohřev vody bazénu. tento typ solárního panelu je nejrozšířenějším na evropském kontinentu.

Plochý vakuový kolektorEditovat

Jedná se o deskový kolektor se selektivní vrstvou. Uvnitř kolektoru se nachází vakuum, které zabezpečuje nízké tepelné ztráty vlivem sálání. Tyto kolektory mohou být použity pro ohřev TUV, ohřev vody a přitápění, nebo jiné další průmyslové využití s vysokými provozními teplotami

Jednostěnný vakuový trubkový kolektorEditovat

Z hlediska konstrukce je tento typ obdobný jako kolektor plochý. Lamala absorbéru je navařena na měděné potrubí, kterým protéká teplonosná kapalina. Lamala bývá navařena ultrazvukově nebo laserově. Díky vakuu, které je uvnitř kolektoru jsou tepelné ztráty sáláním do prostředí sníženy na minimum. Trubkové kolektory patří procentuelně mezi nejrozšířenější na asijských trzích. Tyto kolektory patří mezi nejúčinnější ve vztahu teplot do 150 °C ve vztahu k ploše zasklení.

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat