Otevřít hlavní menu

Elektrifikace je proces úpravy nebo změny podstaty systému tak, aby ke své činnosti využíval elektrickou energii, nebo také plošné rozšíření používání elektrického proudu,[1] resp. elektrické sítě.[2] Obdobně utvořeným slovem je např. plynofikace.

Tímto pojmem se označuje zejména budování potřebné infrastruktury pro zásobování domů a továren elektrickou energií. Pro zavádění elektrické trakce na železnici[3] se v české praxi často používá slovo elektrizace.

K elektrifikaci měst a obcí v Česku docházelo především před koncem 19. století a v první polovině 20. století.

Poslední elektrifikovanou obcí na území České republiky se udává obec Hrčava (okres Frýdek-Místek)[4] v roce 1955. Avšak podle obecní kroniky byla Horažďovická Lhota elektrifikována v dubnu 1958.

Elektrifikace železničních tratíEditovat

 
Elektrifikovaná železniční trať
Související informace naleznete také ve článku Železniční napájecí soustava.

Elektrifikace železničních tratí[5] je proces, kdy je železniční trať vybavována pevnými trakčními zařízeními, která slouží pro napájení hnacích vozidel elektrickou energií. Trať, která je těmito prvky vybavena, se nazývá elektrifikovaná trať.

Elektrifikace (elektrizace) železničních tratí v České republiceEditovat

V české technické praxi se pro elektrifikaci železničních tratí často používá specifický výraz elektrizace (používal jej zakladatel české technické normalizace Vladimír List[6], je přítomen v názvu národního podniku Elektrizace železnic, založeného v roce 1954, užívá se v některých dokumentech SŽDC[7]).

Na železnici v České republice se používají následující proudové soustavy:[8]

 • stejnosměrná 3 kV
 • střídavá 25 kV, 50 Hz,

okrajově se zde používá též

 • stejnosměrná 1,5 kV (Tábor – Bechyně, první elektrifikovaná trať na území dnešní ČR[9])
 • střídavá 15 kV, 16,7 Hz (Znojmo – Šatov – Retz, jedna z posledních elektrifikovaných tratí, elektrifikace proběhla v letech 20082009,[10] navazuje na rakouskou proudovou soustavu 15 kV, 16,7 Hz, dříve 16 2/3 Hz).[11]

Z celkem 9 487 km železničních tratí, které v roce 2013 provozoval český státní provozovatel Správa železniční dopravní cesty, bylo 1 907 km dvoukolejných nebo vícekolejných, 7 557 km jednokolejných, elektrizovaných bylo 3 078 km (tj. necelá třetina), z toho 1 774 km stejnosměrnou soustavou (3 kV a 1,5 kV) a 1 305 km soustavou 25 kV 50 Hz.[7]

Mezi pevná trakční zařízení patří:

 • napájecí stanice, které jsou vybaveny elektrickým zařízením odpovídajícím příslušné napájecí soustavě
  • u stejnosměrného napájení typicky – třífázový transformátor a můstkový usměrňovač
  • u střídavého napájení typicky transformátor ve speciálním jednofázovém zapojení
 • spínací stanice
 • trakční (trolejové) vedení nebo napájecí (třetí) kolejnice.

ReferenceEditovat