Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které odpovídá míře působení elektrické a magnetické síly v prostoru. Skládá se tedy ze dvou fyzikálně propojených polí, elektrického pole a magnetického pole . Přesné vysvětlení tohoto „propojení“ obou polí pak přináší speciální teorie relativity, která obě části popisuje pomocí jednoho čtyřrozměrného antisymetrického tenzoru elektromagnetického pole . V obou případech je elektromagnetické pole popsáno šesti číselnými hodnotami v každém bodě.

Speciálními typy elektromagnetického pole jsou například pole elektrostatické, vznikající v blízkosti nehybných nábojů, a především elektromagnetické vlny.

V klasické fyziceEditovat

Projevem elektromagnetického pole na hmotu je Lorentzova síla  , kde   je náboj a   je rychlost částice o náboji q. (Křížek značí vektorový součin.)

Naopak chování a vývoj elektromagnetického pole a jeho ovlivnění náboji a proudy je přesně popsáno pomocí Maxwellových rovnic. Z nich například plyne, že elektromagnetické pole je samo o sobě vlastním přenašečem elektrické energie (elektrický proud a elektrické napětí jsou jen vnější projevy tohoto pole, nikoliv přenašeče el. energie).

V kvantové fyziceEditovat

Nejpřesnější známý popis elektromagnetického pole včetně jeho chování v mikrosvětě popisuje kvantová elektrodynamika.

Vzájemná interakce elementárních částic jako důsledek působení jejich elektromagnetických polí nese označení elektromagnetická interakce.

Elektromagnetická interakce představuje jednu ze základní interakcí přírody.

Elektromagnetická interakce je interakcí dalekého dosahu. Částicí zprostředkující elektromagnetickou interakci je foton.

V biologiiEditovat

Zkoumáme elektromagnetické pole rostlin a organismů včetně člověka, ale třeba také lidských tělesných orgánů, zejména srdce. Mapa elektromagnetického pole srdce slouží k jeho diagnostice. Různé druhy elektromagnetického působení slouží k léčbě v humánní i veterinární medicíně a alternativní medicíně.

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat