Seznam památných stromů v okrese Nymburk

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Nymburk, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Nymburk.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Lípy Nad křížem Lípy srdčité Nad křížem v Benátecké Vrutici 08.jpg Benátecká Vrutice
50°13′35″ s. š., 14°50′26″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103682
Q26780245
Kategorie „Lípy srdčité Nad křížem v Benátecké Vrutici“ na Wikimedia Commons
Dvě památné lípy rostou na jižní straně obce u polní cesty za tratí nedaleko historického kamenného mostu přes potok Mlynařici v lokalitě Nad Křížem. V roce 2003 na kmeni jedné z lip boule, vlky, u báze kmene i na kmeni, na 4 hl. větvích poranění a pahýly po odlomených větvích. U druhé u báze kmene a na kmeni v 1 m jsou menší otevřená poranění, zavalená jen zčásti. U báze do 0,75 m stopy po opálení. Na 4 hlavních větvích menší poranění a pahýly.
Topol černý v Benátecké Vrutici Benátecká Vrutice
50°13′54″ s. š., 14°50′54″ v. d.
topol černý &0000000000000620.000000620 105825
Q26790400
Jižně od ulice Armádní na předělu Benátecké Vrutice a Milovic. Mohutný zdravý jedinec s nízko nasazenou korunou.
Duby u Rašovic Budiměřice
50°12′41″ s. š., 15°7′10″ v. d.
dub letní (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103731
Q26780272
Na severním okraji obce na pravém břehu Mrliny.
Čilecké topoly Čilec
50°12′59″ s. š., 14°58′48″ v. d.
topol bílý (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103763
Q26780269
Tři památné stromy rostou u rybníčku za objektem ZD, jeden topolů je zlomený, doporučeno ponechat na dožití.
Doubravanská lípa † Doubravany
50°18′30″ s. š., 15°7′56″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000316.000000316 103761
Q26788752
Na křižovatce Doubravany – Košík – Rožďalovice. Zanikl neznámo kdy, ochrana dosud nezrušena.
Lípa na Průhoně Lípa na Průhoně (1).jpg Doubravany
50°18′22″ s. š., 15°7′24″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000265.000000265 103762
Q26788753
Kategorie „Lípa na Průhoně“ na Wikimedia Commons
Na západním okraji obce 300 m jihovýchodně od kóty "Na Průhoně".
Dub v Hořátvi Hořátev
50°9′3″ s. š., 15°2′36″ v. d.
dub letní &0000000000000445.000000445 103760
Q26788751
V obci v zahradě u čp. 31. V roce 2004 měl strom na kmeni několik částečně zavalených ran po ořezaných větvích, vyvětven do cca 6 metrů, jinak bez výraznějších mechanických poškození. V koruně patrné mírné tracheo příznaky - změna barvy listů, prosychání tenčích vedlejších větví a koncových větviček, do 15 % objemu. V roce 2014 koruna neprosychá, i velké rány po odstraněných větvích zacelené, strom je vitální.
Dub u Zvěřínského potoka I. Hořátev
50°8′56″ s. š., 15°2′9″ v. d.
dub letní &0000000000000509.000000509 104886
Q26789528
Strom roste na břehu Mlýnského (Zvěřínského) potoka u naučné stezky Naucna-stezka.svg Po památných stromech obce Hořátev. V celé délce kmene dubu směrem k domům rána od blesku, pod ní se vytváří dutina, v okrajích kalus, na protilehlé straně růstová deprese krytá borkou, pod ní dutina, hniloba, zaznamenána stará plodnice patrně ohňovce statného, koruna bez známek poškození.
Dub u Zvěřínského potoka II. Hořátev
50°8′55″ s. š., 15°2′6″ v. d.
dub letní &0000000000000416.000000416 104887
Q26789529
Na břehu Mlýnského (Zvěřínského) potoka u naučné stezky Naucna-stezka.svg Po památných stromech obce Hořátev. Zdravý strom se široce rozloženou korunou bez poškození.
Lípa v Hořátvi (Broučků) † Hořátev, protected lime tree.jpg Hořátev
50°8′59″ s. š., 15°2′25″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000366.000000366 103759
Q26788750
Kategorie „Lípa v Hořátvi (Broučků)“ na Wikimedia Commons
V centru obce na travnaté ploše u modlitebny českobratrské církve. V roce 2004 měl strom dvě hlavní větve + 6 silných vedlejších, na kmeni v cca 1 m boule, jinak bez větších poškození. V travnaté ploše pod stromem nalezeny vzácnější druhy hub, límcovka polokulovitá (Stropharia semiorbicularis) a čirůvka (Calocybe ionides). Koruna nad cestičkou částečně prořezána. Koruna téměř neprosychá (5-10% objemu). V roce 2014 je kosterní větev směřující nad komunikaci již zcela suchá, proveden zde korunkový řez na větvích nižšího řádu, druhá kosterní větev v pořádku, na boulích a při patě vyrůstají výmladky, které jsou pravidelně odstraňovány. 29. října 2017 se zlomila jediná kosterní větev s korunou. Na místě zbylo vyhnilé torzo, které bylo později odstraněno. Ochrana stromu zrušena 15. ledna 2018.
Topol v Hořátvi † Hořátev, protected poplar tree.jpg Hořátev
50°8′52″ s. š., 15°2′59″ v. d.
topol černý &0000000000000507.000000507 104552
Kategorie „Topol v Hořátvi“ na Wikimedia Commons
U rybníka Hliňovka. Ochrana zrušena 31. ledna 2002 v důsledku odlomení koruny předcházející rok, strom s pozůstatky sekundární koruny však stále fyzicky existuje.
Hrušeň v Hradištku Hrušeň v Hradištku (6).JPG Hradištko u Sadské
50°10′2″ s. š., 14°56′46″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000280.000000280 103758
Q26788749
Kategorie „Pyrus communis in Hradišťko“ na Wikimedia Commons
U přívozu ve východní části obce, v zahrádce před chatou čp. 0345 u cyklistické trasy Cyklistická trasa 0019 0019. Má krásnou mohutnou korunu, plodí.
Lipová alej v Hrubém Jeseníku Hrubý Jeseník
50°14′48″ s. š., 15°5′42″ v. d.
lípa malolistá (55) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103757
Q26791028
Od rozcestí za Oskořínkem ke Kostelem svatého Václava v Hrubém Jeseníku. Dnes chráněno 17 stromů z původních 55.
Lípy v Hrubém Jeseníku Hrubý Jeseník
50°14′47″ s. š., 15°5′49″ v. d.
lípa malolistá (6) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103679
Q26791029
Šest památných lip před kostelem sv. Václava je již součástí celého stromořadí, které bylo vyhlášeno jako celek (vedeno již ve starých soupisech z roku 1931 rovněž jako celek), proto by mělo být vedeno pod jedním kódem. Viz předchozí položku.
Hrušeň u Chvalovic Hrusen u Chvalovic-I-10-2018-chvalovice-kovanice.jpg Chvalovice u Nymburka
50°9′3″ s. š., 15°5′2″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000345.000000345 103756
Q26788748
Kategorie „Hrušeň u Chvalovic“ na Wikimedia Commons
Za obcí po pravé straně silnice směrem na Poděbrady, v lokalitě "Na Vrchách". Kmen válcovitý, nízký, shora dutý, obráží po odřezaných větvích a zavaluje.
Lípy v Kamilově Kamilov
50°14′5″ s. š., 15°21′26″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103707
Q26780275
Ve středu obce vedle sochy sv. Jana Nepomuckého. Na místě stojí již jen jeden strom.
Černý topol u cihelny Kounice
50°6′15″ s. š., 14°50′12″ v. d.
topol černý &0000000000000580.000000580 103701
Q26788712
Za rybníkem u cihelny, na úpatí svahu (skály) u naučné stezky Naucna-stezka.svg Kounická. Silný strom s poměrně úzkou korunou, v okrajích se místy objevuje suchá větev, kmen zarostlý v houští, díky tomu snadno přehlédnutelný.
Hrušeň Červinka Kounice
50°5′55″ s. š., 14°51′20″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000250.000000250 103755
Q26788747
Za Kounickým hájem, jižně od obce, ve svahu nad Kounickým potokem. Strom má hustou vitální korunu zasahující až k zemi, ve kmeni je dutina, která zde byla již v době vyhlášení v roce 1978, zarůstá náletem keřů.
Hrušeň Na Babyku Kounice
50°6′52″ s. š., 14°52′12″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000260.000000260 103754
Q26788746
Polní trať Na Babyku, sv. od obce. Nízký kmen se široce rozevřenými kosterními větvemi, mezi něž je umístěn posed, koruna je zdravá, vitální, suchá větev se vyskytuje ojediněle.
Kounické lindy Kounice lindy, Kounice.JPG Kounice
50°6′25″ s. š., 14°50′17″ v. d.
topol bílý (15) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103753
Q26790994
Kategorie „Kounické lindy“ na Wikimedia Commons
Podél cesty u naučné stezky Naucna-stezka.svg Kounická a cyklotrasy Cyklistická trasa 8209 8209 na hrázi rybníka U cihelny , vlevo od silnice Kounice-Černíky. Stromořadí 15 lind, které jsou již v dosti špatném zdravotním stavu - olámané větve, trouchnivějící dřevo kmenů, nalezeny plodnice sírovce žlutooranžového. Kmeny vyvěvené, stromy jsou dost špatné, duté a ztrouchnivělé, ale pořád ještě pěkné. První a zároveň největší exemplář se v 6 m dělí na dvě části a ve 12 m vyrůstají tenčí větve. Na kmeni je sírovec. Druhý strom má obvod 480 cm a další jsou ještě slabší. Strom č. 8 je torzo.
Černý topol u Kounic Kounice
50°6′39″ s. š., 14°51′2″ v. d.
topol černý &0000000000000510.000000510 103752
Q26788744
V obci na křižovatce silnic Kounice-Vykáň-Černíky.
Kovanická lípa Kovanická lípa.JPG Kovanice
50°10′13″ s. š., 15°4′30″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000305.000000305 103751
Q26788743
Kategorie „Tilia cordata in Kovanice“ na Wikimedia Commons
U vnější strany zdi starého hřbitova u kostela sv. Václava.
Duby a jilmy na Ostrově Group famous trees of Quercus robur and Ulmus glabra near Kovanice, Nymburk District.jpg Kovanice
50°10′1″ s. š., 15°4′55″ v. d.
dub letní (13)
jilm horský (5)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103750
Q26780267
Kategorie „Duby a jilmy na Ostrově“ na Wikimedia Commons
Na levém břehu Labe u koupaliště v lokalitě "Na Ostrově" podél cyklotrasy Cyklistická trasa 0019 0019.
Lípy na Kuncberku Křinec
50°16′30″ s. š., 15°8′40″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103749
Q26780264
Dvě památné lípy rostou cca 200 m od silnice Křinec – Podlužany na konci stezky na kraji vodního valu na Kuncberku.
Zábrdovická hrušeň † Křinec
50°15′35″ s. š., 15°10′2″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000220.000000220 103714
Q26788718
Solitéra, která stála u polní cesty směrem ke Svídnici. V létě 2019 došlo vlivem silného větru a oslabení kmene agresivní dřevokaznou houbou sírovcem žlutooranžovým k odlomení a pádu koruny stromu. Ochrana zrušena 4. listopadu 2019. Před zánikem měl korunu proschlou, kmen v celé délce poškozený, u paty vykotlaný, nejvyšší větve prosychaly. Plodil.
Černý topol u Libice Topol černý u Libice na Cidlinou 01.JPG Libice nad Cidlinou
50°7′20″ s. š., 15°9′49″ v. d.
topol černý &0000000000000515.000000515 103700
Q26788711
Kategorie „Populus nigra close to Libice nad Cidlinou“ na Wikimedia Commons
Matečný strom určený k odběru genetického materiálu. V roce 2004 měl silné kořenové náběhy, rovný, průběžný kmen, koruna vitální a hustá. Větve částečně prosychají, obráží z kmene. Roste na pravém břehu Cidliny, cca 300 m od soutoku s Labem u naučné stezky Naucna-stezka.svg Libice, červeně značené červená turistická značka turistické stezky a cyklotras Cyklistická trasa 2 2, Cyklistická trasa EV4 EV4 a Labské cyklotrasy.
Borovice u Patřínské bažantnice † Loučeň borovice lesní &0000000000000331.000000331 104551 Status památného stromu zrušen k 18. prosinci 1997.
Dub v Loučeni Loučeň
50°16′37″ s. š., 15°1′ v. d.
dub letní &0000000000000620.000000620 103747
Q26788741
V zahradě bývalé lesovny u Patřínské bažantnice. Solitérní strom s mohutným válcovitým kmenem a kořenovými náběhy. Ve kmeni je otevřená rána se ztrouchnivělým dřevem. Strom má uřízlý terminál. Je dost poškozený a ořezaný. Silně porostlý ochmetem.
Kaštan v Loučeni Loučeň
50°17′12″ s. š., 15°1′35″ v. d.
kaštanovník jedlý &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“415  385 103748
Q26788742
V jihovýchodní části zámeckého parku vlevo pod terasou.
Liliovník v Loučeni Loučeň
50°17′12″ s. š., 15°1′30″ v. d.
liliovník tulipánokvětý &0000000000000353.000000353 103745
Q26788738
V jihovýchodní části zámeckého parku pod terasou. Kmen dost poškozený, strom bohatě olistěný, životný. Pod ním roste křídlatka. Je ničená herbicidy a jejich vliv se projevuje i na vzhledu stromu.
Smetanův dub Loučeň
50°17′49″ s. š., 15°1′44″ v. d.
dub letní &0000000000000515.000000515 103746
Q26788740
Na trase naučné stezky Naucna-stezka.svg Loučeň, poblíž studánky U Boží vody za pomníkem Karla Aloyse Fürstenberka. Mohutný válcovitý vysoko vyvětvený kmen je ve spodní části poškozený. Větve do 9 m ořezány. Strom vypadá velmi vitálně.
Lípy na náměstí Na Františku Tilia cordata and Tilia platyphylla in Lysá nad Labem 02.jpg Lysá nad Labem
50°11′59″ s. š., 14°50′20″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103691
Q26780250
Kategorie „Tilia cordata and Tilia platyphylla in Lysá nad Labem“ na Wikimedia Commons
Na travnaté ploše náměstí Na Františku u cyklotras Cyklistická trasa 0037 0037 a Cyklistická trasa EV4 EV4. Lípa srdčitá a velkolistá. Obvod 298 a 161 cm, výška 17 a 14 m, stáří 100-150 let.
Dub letní a ořešák černý v parku Komenského Lysá nad Labem
50°12′11″ s. š., 14°50′22″ v. d.
dub letní
ořešák černý
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 106223
Q76809979
V parku Komenského jako připomínka původního katolického hřbitova. Stromy s výrazným vzrůstem a přirozeným, zásahy neovlivněným, habitem - původní úplnou korunou, bez výrazných poškození.
Dub na Šibeničním vrchu Lysá nad Labem
50°12′46″ s. š., 14°51′16″ v. d.
dub letní &0000000000000394.000000394 103689
Q26788701
Na Šibeničním vrchu, poblíž spalovny na místě bývalého popraviště.
Jírovec v zámeckém parku Jírovec maďal v zámeckém parku Lysá nad Labem 01.jpeg Lysá nad Labem
50°12′11″ s. š., 14°49′59″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000385.000000385 103690
Q26788702
Kategorie „Jírovec maďal v zámeckém parku Lysá nad Labem“ na Wikimedia Commons
V zámeckém parku, na západní terase. V roce 2001 došlo k odlehčení koruny a vyčištění dutiny, v koruně instalována vazba. V roce 2004 strom vypadá velmi pěkně, ale bude asi uvnitř dutý, čerstvě ulomená větev měla jen 2 cm zdravého dřeva. Kmen je ošetřený, v koruně vázání.
Jírovec naproti škole na náměstí B. Hrozného Jirovec v Lyse.jpg Lysá nad Labem
50°12′7″ s. š., 14°50′20″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000353.000000353 103687
Q12027552
Kategorie „Jírovec naproti škole na náměstí B. Hrozného“ na Wikimedia Commons
Naproti škole na náměstí Bedřicha Hrozného. Pravděpodobně vysazen v době výstavby staré školy.
Lípa srdčitá u křížku ke Stratovu † Lysá nad Labem
50°12′4″ s. š., 14°51′17″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000316.000000316 103688 Na konci města u křížku při silnici směrem ke Stratovu, kříž na mapě z roku 1712. 1. března 2008 rozlomena nárazovým větrem. Torzo odkáceno o 4 dny později. Status památného stromu zrušen k 23. květnu 2008.
Lípy v Byšičkách Kruhova naves Bysicek.jpg Lysá nad Labem
50°10′50″ s. š., 14°47′37″ v. d.
lípa velkolistá (4) &0000000000000236.000000236 103684
Q26780249
Kategorie „Lípy v Byšičkách“ na Wikimedia Commons
Čtyři památné lípy rostou na návsi v Byšičkách okolo kaple svatého Václava. V bezprostřední blízkosti vede Labská cyklotrasa.
Nahovětvec dvoudomý † Lysá nad Labem nahovětvec kanadský &0000000000000236.000000236 104548 V ulici ČSA v blízkosti bytového objektu. Status památného stromu zrušen k 17. říjnu 2002.
Nahovětvec u fary Lysá-nad-Labem-památný-nahovětvec-u-evangelické-fary2015.jpg Lysá nad Labem
50°12′5″ s. š., 14°50′13″ v. d.
nahovětvec kanadský &0000000000000286.000000286 103685
Q26788698
Na zahradě u evangelické fary na náměstí Bedřicha Hrozného.
Petzoldův platan Platan javorolistý v zámeckém parku Lysá nad Labem 01.jpg Lysá nad Labem
50°12′10″ s. š., 14°49′59″ v. d.
platan javorolistý &0000000000000286.000000286 103686
Q26788699
Kategorie „Platan javorolistý v zámeckém parku Lysá nad Labem“ na Wikimedia Commons
V zámeckém parku, JZ roh terasy u zámku. Strom patrně zasazen významným německým zahradním architektem Carlem Eduardem Petzoldem, který pro barona Friedricha von Leitenberga projektoval přestavbu zámeckého parku v letech 1890–91. Z jeho úprav se dochovalo jen torzo, použití nepůvodních dřevin v blízkosti sídel je však pro Petzoldovu tvorbu příznačné.
Duby na Řehačce (Bekovy) Lysá nad Labem
50°10′49″ s. š., 14°48′31″ v. d.
dub letní (33) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103677
Q26780247
Na břehu bývalého labského ramene v chatové osadě Řehačka podél naučné stezky Naucna-stezka.svg Údolím Labe. Stromy se nacházejí částečně ve volné přírodě a částečně na zahradách a jejich stáří je odhadováno od 70 do 200 let. Místní vzrostlé duby se zalíbily hraběti Františku Antonínu Šporkovi natolik, že v roce 1719 podnikl přesadbu vzrostlého dubu do blízkosti svého loveckého zámečku Bon Repos na Čihadlech. Přesadby se zúčastnilo 56 párů koní. I přes velkou námahu se přesadba nezdařila.
Lípy u studánky pod Viničkami Lysá nad Labem
50°12′26″ s. š., 14°48′34″ v. d.
lípa malolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103744
Q26780253
U studánky u křížku pod "Viničkami" při levé straně silnice na Starou Lysou u naučné stezky Naucna-stezka.svg Údolím Labe.
Topol u rybníka Slatinka Památný topol u rybníka Slatinka u Malé Strany 02.jpg Malá Strana u Chotěšic
50°15′58″ s. š., 15°16′58″ v. d.
topol černý &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103703
Q26780279
Kategorie „Památný topol u rybníka Slatinka“ na Wikimedia Commons
Při levém okraji silnice ve směru na Záhornice (50 m od rybníka Slatinka), v roce 1997 zrušena ochrana jednoho ze dvou topolů, jenž byl zasažen bleskem a začal prosychat.
Buk v Podlesí Buk v Podlesí (1).jpg Mcely
50°17′54″ s. š., 15°3′19″ v. d.
buk lesní &0000000000000465.000000465 103743
Q26788737
Kategorie „Buk v Podlesí“ na Wikimedia Commons
Na severozápadním okraji NPR Čtvrtě v lesní trati "V Podlesí", 300 m od silnice Studce – Mcely, jižně od žlutě značené žlutá turistická značka turistické cesty.
Dřín u Mcel Dřín u Mcel (6).jpg Mcely
50°17′41″ s. š., 15°3′41″ v. d.
dřín obecný &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“91  119  100 103742
Q26788736
Kategorie „Dřín u Mcel“ na Wikimedia Commons
V národní přírodní rezervaci Čtvrtě, v lesní trati "Na dílech". Dřín je od země rozvětvený - tojkmen, značně proschlý, okolí je vysekáno.
Dub u zámku Mcely Mcely
50°18′ s. š., 15°4′36″ v. d.
dub letní &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“339  150  347 103741
Q26788735
Kategorie „Dub u zámku Mcely“ na Wikimedia Commons
Od severního průčelí zámku cca 150 m vlevo od příjezdové cesty. Dříve čtyřkmen, dnes pouze trojkmen s obvody 339, 150 a 347 cm (2009).
Dub u zámku Mcely, dub velkokvětý.jpg Mcely
50°17′57″ s. š., 15°4′40″ v. d.
dub velkokvětý &0000000000000452.000000452 103699
Q26788710
Kategorie „Dub u zámku“ na Wikimedia Commons
V jižní části zámeckého parku za zámkem. Strom v mládí naroubován na jiný druh dubu o čemž svědčí zřetelná rýha na bázi kmene.
Dub u Štítarského rybníka Štítarský potok (122).jpg Městec Králové
50°13′38″ s. š., 15°16′14″ v. d.
dub letní &0000000000000555.000000555 103740
Q26788734
Kategorie „Dub letní (Městec Králové)“ na Wikimedia Commons
Na hrázi bývalého Štítarského rybníka poblíž můstku přes Štítarský potok.[1] u aleje starobylých lip skrze niž vede modře značená modrá turistická značka turistická stezka. Strom má terminální kmen s centrální, částečně ošetřenou dutinou, koruna široká, větve zasychají.
Havlíčkova lípa Milcice pamatny strom lipa malolista.jpg Milčice u Peček
50°6′24″ s. š., 14°59′32″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000243.000000243 103697
Q26788708
Kategorie „Havlíčkova lípa (Milčice)“ na Wikimedia Commons
Na návsi před bývalým Čermákovým statkem vysazena dne 29. října 1906 k 50. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského. Kolem vede Poutní cesta Blaník-Říp a cyklistická trasa Cyklistická trasa 8209 8209.
Hrušeň v Milčicích Milčice u Peček
50°6′13″ s. š., 14°59′42″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000272.000000272 103698
Q26788709
Na konci obce, při pravém okraji silnice ve směru na Pečky.
Stromořadí 20 platanů javorolistých v Rakouském táboře Stromořadí platanů Milovice 16.jpg Milovice nad Labem
50°13′29″ s. š., 14°52′18″ v. d.
platan javorolistý (20) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103681
Q26790948
Kategorie „Stromořadí platanů Milovice“ na Wikimedia Commons
V lokalitě Rakouský tábor nedaleko hřiště v Zákoutí. Mezi stromy vede žlutě značená žlutá turistická značka turistická stezka.
Duby u rybníka Vražda Památné duby na hrázi rybníka Vražda u Nouzova 04.jpg Nouzov u Dymokur
50°16′12″ s. š., 15°14′53″ v. d.
dub letní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103739
Q26780283
Kategorie „Památné duby u rybníka Vražda“ na Wikimedia Commons
Hráz rybníka Vražda; v srpnu 2010 rozlomení jednoho ze dvou chráněných dubů, byl odklizen, fotodokumentace se nedochovala, doručeno jen oznámení o pokácení.
Hrušeň obecná † Nouzov u Dymokur hrušeň obecná &0000000000000197.000000197 105203 Na hrázi rybníka Vražda; status památného stromu zrušen k 18. prosinci 1997.
Jasan na Husově náměstí Nymburk, jasan na Husově náměstí (2).jpg Nymburk
50°11′19″ s. š., 15°2′29″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000473.000000473 103738
Q26788733
Kategorie „Jasan na Husově náměstí (Nymburk)“ na Wikimedia Commons
V parku na Husově náměstí, v ulici Velké Valy, nedaleko Husova sboru. Strom má válcovitý a boulovitý kmen.
Topol u Nymburka Památný topol černý u Nymburka.jpg Nymburk
50°10′48″ s. š., 15°4′ v. d.
topol černý &0000000000000766.000000766 106022
Q26790632
Kategorie „Topol u Nymburka“ na Wikimedia Commons
Vyhlášen jako "Strom hrdina" v roce 2019.[2]
Dub v Opolanech Opolany
50°7′30″ s. š., 15°12′46″ v. d.
dub letní &0000000000000421.000000421 103705
Q26788713
V jižní části obce za fotbalovým hřištěm, vedle silnice směrem na Kanín u zeleně značené zelená turistická značka turistické cesty a cyklotrasy Cyklistická trasa 4199 4199.
Hrušeň v Opolanech Opolany
50°7′40″ s. š., 15°12′56″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000245.000000245 105448
Q26790042
V obci před kulturním domem u zeleně značené zelená turistická značka turistické cesty a rozcestí cyklotras Cyklistická trasa 4199 4199 a Cyklistická trasa 4334 4334.
Dub letní na louce u Labe Osecek I. PamatnyStromDubLetni.jpg Oseček
50°6′16″ s. š., 15°9′22″ v. d.
dub letní &0000000000000400.000000400 103683
Q26788697
Kategorie „Dub letní na louce u Labe“ na Wikimedia Commons
Na louce za obcí Oseček směrem k Labi, před chatovou osadou na dohled z modře značené modrá turistická značka turistické cesty.
Lipové stromořadí u Oskořínku Oskořínek
50°14′48″ s. š., 15°5′42″ v. d.
lípa malolistá (38) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103680
Q26790888
Podél silnice mezi Oskořínkem a kostelem v Hrubém Jeseníku. Dnes chráněno 33 stromů z původních 38. Položka se dubluje s lipovou alejí v Hrubém Jeseníku. Viz výše.
Lípy u Sv. Jana Nepomuckého v Oskořínku Oskorinek K. PamatneStromy.jpg Oskořínek
50°14′37″ s. š., 15°5′22″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103736
Q26780263
Kategorie „Lípy u Sv. Jana Nepomuckého v Oskořínku“ na Wikimedia Commons
U silnice do Hrubého Jeseníku u sochy sv. Jana Nepomuckého.
Duby v Mydlovarském luhu Ostrá
50°10′26″ s. š., 14°54′53″ v. d.
dub letní (4) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103678
Q26780243
Stromy rostou v PR Mydlovarský luh na levém břehu Farského potoka. Jeden dub je dvoják s tlakovým větvením bez poškození. Druhý je vitální jedinec s náklonem kmene od potoka, z minulosti registrována prasklina ve kmeni ze strany od potoka. Třetí je vitální. Čtvrtý také zdravý, nejvyšší ze skupiny s vysoko založenou korunou.
Hrušeň u Ostrova Ostrov u Poděbrad
50°11′11″ s. š., 15°10′35″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000220.000000220 103696
Q26788707
Na Blatenském ostrově v polích u silnice severně od dvora Blato.
Dub v Oškobrhu † Oškobrh
50°8′36″ s. š., 15°14′21″ v. d.
dub letní &0000000000000350.000000350 103737
Q75570067
Strom ještě v roce 2003 rostl na dvoře čp. 1.
Lípa v Pístech Písty, protected lime tree.jpg Písty u Nymburka
50°9′54″ s. š., 15°0′8″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000333.000000333 103708
Q26788714
Kategorie „Tilia cordata in Písty“ na Wikimedia Commons
V centru obce u kaple. V roce 2003 proveden ořez větví a vazba stromu.
Dub letní v Poděbradech 2 Dub letní u golfu Poděbrady
50°8′13″ s. š., 15°8′24″ v. d.
dub letní &0000000000000400.000000400 105768
Q26790350
Kategorie „Dub_letní_u_golfu_v_Poděbradech“ na Wikimedia Commons
Na golfovém hřišti u druhé jamky.
Dub letní v Poděbradech Dub105769LázParkUSmetanovyBustyPdy002.jpg Poděbrady
50°8′39″ s. š., 15°7′14″ v. d.
dub letní &0000000000000398.000000398 105769
Q26790351
Kategorie „Dub letní v Poděbradech“ na Wikimedia Commons
Strom roste v lázeňském parku před lázeňskou poliklinikou.
Dub u školy DubUgymnPdy001.JPG Poděbrady
50°8′44″ s. š., 15°6′59″ v. d.
dub letní &0000000000000492.000000492 103734
Q26788731
Kategorie „Dub u školy“ na Wikimedia Commons
180 let starý dub roste ve Studentské ulici v zahradě gymnázia. V roce 2004 na kmeni nebyla zjištěna mechanická poškození, v koruně částečně prosychají menší vedlejší větve a koncové větvičky (max do 15% objemu). V roce 2014 pozorováno v koruně menší množství suchých větví, spíše drobnějších větviček, na kmeni menší deprese.
Platan v Poděbradech Poděbrady-platan-u-havířského-kostela2019.jpg Poděbrady
50°8′24″ s. š., 15°6′45″ v. d.
platan javorolistý &0000000000000470.000000470 106082
Q26790718
Kategorie „Platan v Poděbradech“ na Wikimedia Commons
Dominanta zrekonstruovaného parčíku u kostela Nanebevzetí Panny Marie u cyklotrasy Cyklistická trasa 8240 8240.
Poděbradský dub Památný dub poděbradský - Josef Wenig.png Poděbrady dub &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Památný dub připomínaný v řadě pověstí v souvislosti s popravou nevinných havířů, po níž na něm začaly růst žaludy s kápěmi havířskými. Zanikl roku 1784 po úderu blesku v roce 1777.
Tis za kulturním střediskem TisSlonPdy001.JPG Poděbrady
50°8′38″ s. š., 15°7′0″ v. d.
tis červený &0000000000000239.000000239 103709
Q26788716
Kategorie „Tis za kulturním střediskem“ na Wikimedia Commons
Roste v ulici Na Valech na okraji lázeňského parku za obchodním domem. V roce 2004 měl kmen i větve bez mechanického poškození. V celé koruně žloutly koncové větvičky. V roce 2014 koruna bez žloutnoucích větviček, zdravý.
Topol u Skupice TopolČeU103695Skupice001.JPG Poděbrady
50°8′23″ s. š., 15°7′28″ v. d.
topol černý &0000000000000458.000000458 103695
Q26788706
Kategorie „Populus × canadensis 103695 Poděbrady“ na Wikimedia Commons
Roste při ústí slepého ramena Labe zvaného Skupice nedaleko zdymadel u červeně značené červená turistická značka turistické stezky a cyklotras Cyklistická trasa 2 2, Cyklistická trasa EV4 EV4 a Labské cyklotrasy a u naučné stezky Naucna-stezka.svg Skupice-Huslík. Matečný strom určený k odběru genetického materiálu.
Topol v Poděbradech Topol černý v Poděbradech 1 Poděbrady
50°8′26″ s. š., 15°7′ v. d.
topol černý &0000000000000580.000000580 103694
Q26788705
Kategorie „Topol_černý_v_Poděbradech_1“ na Wikimedia Commons
Roste na levém břehu Labe mezi plavební komorou a silničním mostem. Strom je určen pro sběr semen jako genetického materiálu.
Topol v Poděbradech 2 Topol černý v Poděbradech 2 Poděbrady
50°8′25″ s. š., 15°7′2″ v. d.
topol černý &0000000000000622.000000622 103693
Q26788704
Kategorie „Topol_černý_v_Poděbradech_2“ na Wikimedia Commons
33 metrů vysoký topol je určen pro sběr semen jako genetického materiálu. Roste mezi plavební komorou a mostem.
Zádušní dub Zbytky vyvráceného Zádušního dubu Poděbrady
50°8′10″ s. š., 15°7′54″ v. d.
dub letní &0000000000000454.000000454 103735
Q26788732
Kategorie „Zádušní_dub_v_Poděbradech“ na Wikimedia Commons
Nejstarší památný strom Poděbrad, kolem 180 let starý dub rostl na Primátorských ostrovech na břehu Labe u červeně značené červená turistická značka turistické stezky a cyklotras Cyklistická trasa 2 2, Cyklistická trasa EV4 EV4 a Labské cyklotrasy a u naučné stezky Naucna-stezka.svg Skupice-Huslík. Strom se vyvrátil 16. srpna 2010. Původní domněnka, že strom napadený dřevokaznými houbami rezavcem dubovým a lesklokorkou ploskou byl fatálně poškozen při opravě cyklostezky, byla při místním šetření pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR revidována.[3] Z šetření vyplynulo, že strom zanikl z důvodu silného podmáčení jeho habitatu a absence kůlového kořene.[4] Na místě ponecháno torzo kmene - pařez.
Lípy u Bartoloměje Podmoky památné lípy.JPG Podmoky u Městce Králové
50°11′30″ s. š., 15°14′5″ v. d.
lípa malolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103733
Q26780277
Kategorie „Lípy u Bartoloměje“ na Wikimedia Commons
U hřbitovní zdi kostela svatého Bartoloměje. Jedna lípa spadla a byla pokácena, chráněny už jen dvě lípy.
Lípy u křížku za bažantnici Podolí u Rožďalovic
50°18′50″ s. š., 15°10′51″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103725
Q26780260
Dvě památné lípy rostou u křížku na křižovatce polních cest Rožďalovice – BučicePodolíHasina.
Hrušeň Mydlinka Přední Lhota
50°8′5″ s. š., 15°5′16″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000198.000000198 103732
Q26788730
Roste na zahrádce u č. 18. Má dvě kosterní větve, na úrovni úžlabí na jedné z nich dutina po odříznuté větvi. V koruně na její bázi výskyt suchých větví.
Lípy u Božích muk Na Vrších Prerovnl Bozi muka lipy.jpg Přerov nad Labem
50°9′11″ s. š., 14°48′55″ v. d.
lípa malolistá (4) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104629
Q11877053
Kategorie „Lípy u Božích muk Na Vrších“ na Wikimedia Commons
Stromy rostou na návrší nad obcí u božích muk a studánky. Ochrana jedné z lip zrušena 3. srpna 2016.
Jabloň v Rašovicích † Rašovice u Nymburka
50°12′23″ s. š., 15°6′59″ v. d.
jabloň lesní &0000000000000240.000000240 104549 Stávala v obci na návsi. Jabloň se zlomila při vichřici 3. července 2002. Status památného stromu zrušen k 25. září 2002.
Rožďalovické jírovce Jírovce v Rožďalovicích (4).jpg Rožďalovice
50°18′29″ s. š., 15°10′14″ v. d.
jírovec maďal (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103704
Q26780257
Kategorie „Jírovce v Rožďalovicích“ na Wikimedia Commons
Proti vchodu do zámku vedle sochy sv. Václava u cyklotrasy Cyklistická trasa 4368 4368.
Buk Kalek Buk lesni les Kalek-04-2018-Rozdalovice.jpg Rožďalovice
50°18′52″ s. š., 15°9′43″ v. d.
buk lesní &0000000000000375.000000375 103728
Q26788727
Kategorie „Buk Kalek“ na Wikimedia Commons
Na levé straně silnice do Tuchomi na okraji lesa Kálek.
Dub Židák Dub Zidak-04-2018-Rozdalovice.jpg Rožďalovice
50°18′25″ s. š., 15°10′47″ v. d.
dub zimní &0000000000000436.000000436 103729
Q26788728
Kategorie „Židák u Rožďalovic“ na Wikimedia Commons
U zeleně značené zelená turistická značka turistické cesty k Bučickému rybníku na okraji lesa Židák.
Dub Ve škarpě Rožďalovice
50°18′29″ s. š., 15°10′22″ v. d.
dub zimní &0000000000000430.000000430 103730
Q26788729
V bývalém zámeckém parku u domova důchodců.
Jinan v Roždalovicích Rožďalovice
50°18′28″ s. š., 15°10′19″ v. d.
jinan dvoulaločný &0000000000000270.000000270 103727
Q26788726
V bývalém zámeckém parku u domova pro seniory. Strom rozvětvuje z jednoho místa, bez terminálu. Neplodí.
Jírovce u Isidora Jírovce u Isidora (2).jpg Rožďalovice
50°18′24″ s. š., 15°9′19″ v. d.
jírovec maďal (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103726
Q26780261
Kategorie „Jírovce u Isidora“ na Wikimedia Commons
Tři památné stromy rostou na křižovatce silnic Rožďalovice – Doubravany – Košík, u sv. Isidora. Stromy napadeny klíněnkou. Nejmohutnější ze stromů je dvoják s laminátovou stříškou úžlabí.
Lípa u sv. Havla Lípa u sv. Havla (2).jpg Rožďalovice
50°18′25″ s. š., 15°10′14″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000392.000000392 103724
Q26788725
Kategorie „Lípa u sv. Havla“ na Wikimedia Commons
Před hlavních vchodem do kostela sv. Havla. Vysazena v roce 1792 při zakoupení panství Lobkovici.
Dřezovec v Borech Sadská - památný dřezovec trojtrnný (2).JPG Sadská
50°9′15″ s. š., 14°59′5″ v. d.
dřezovec trojtrnný &0000000000000170.000000170 103722
Q26788723
Kategorie „Dřezovec trojtrnný (Sadská)“ na Wikimedia Commons
U budovy odborného učiliště v Borech.
Lípa v Sadské Sadská
50°9′22″ s. š., 14°58′23″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000425.000000425 103723
Q26788724
U starého labského pramene v lese Bory v přírodním parku Kersko – Bory.
Duby v Boru Sadská - památné duby letní na louce v lese Bory poblíž Jezera (4).JPG Sadská
50°9′38″ s. š., 14°58′51″ v. d.
dub letní (10) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103721
Q26780273
Kategorie „Skupina deseti dubů letních (Sadská)“ na Wikimedia Commons
V lesním porostu Bory naproti parkovišti u jezera.
Dub u Slibovic Slibovice
50°10′49″ s. š., 15°22′22″ v. d.
dub letní &0000000000000510.000000510 103720
Q26788722
Veterán se zvětšující se dutinou rostoucí 200 metrů východně od obce u samoty čp. 1.
Lípy u kaple sv. Jana Křtitele ve Staré Lysé Sest lip malolistych u kaple sv Jana Krtitele ve Stare Lyse-II-06-2019-stara lysa.jpg Stará Lysá
50°13′33″ s. š., 14°47′58″ v. d.
lípa malolistá (6) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“340  282  245  372  222  230 103719
Q26780241
Kategorie „Památné lípy u kaple sv. Jana Křtitele ve Staré Lysé“ na Wikimedia Commons
Stromy obklopují kapli sv. Jana Křtitele. Kolem vede zeleně značená zelená turistická značka turistická cesta a cyklotrasa Cyklistická trasa 0041 0041.
Tis u zámečku Bon Repos na Čihadlech Stará Lysá
50°14′28″ s. š., 14°47′34″ v. d.
tis červený &0000000000000190.000000190 103692
Q26788703
V parku loveckého zámečku Bon Repos na Čihadlech.
Tisíciletá lípa ve Staré Lysé Stara Lysa lipa 1.JPG Stará Lysá
50°13′18″ s. š., 14°48′13″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000727.000000727 103718
Q12059051
Kategorie „Tisíciletá lípa ve Staré Lysé“ na Wikimedia Commons
Lípa rostla původně na hrázi rybníka.[5] Nyní se nachází uprostřed návsi u kamenného kříže nedaleko školy u zeleně značené zelená turistická značka turistické cesty a cyklotrasy Cyklistická trasa 0037 0037. V anketě Strom roku 2007 získala druhé místo. Má mohutné kořenové náběhy, boulovitý kmen i kořeny, obrůstá, kmen je dutý. V novodobé historii byl strom již dvakrát ohrožen ohněm v dutině. Poprvé v 60. letech 20. století a podruhé koncem roku 2003.[6]
Lípa ve Stratově Stratov
50°11′44″ s. š., 14°54′32″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000372.000000372 103676
Q26788696
Kategorie „Lípa ve Stratově“ na Wikimedia Commons
Na návsi ve Stratově. Rodový strom od roku 1884 součástí gruntu Sanholzových.
Svídnická hrušeň Svídnice u Dymokur
50°15′24″ s. š., 15°10′24″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000230.000000230 103717
Q26788721
V poli u silnice Svídnice – Černá Hora. V roce 2003 pravděpodobně vichřicí značně poškozena. Byla celkově ve špatném stavu, větve polámané, neošetřené, strom trouchnivý, zdravá byla pouze jedna větev. Podle letecké mapy strom zřejmě již zanikl.
Havranský dub Vestec nad Mrlinou
50°12′53″ s. š., 15°7′31″ v. d.
dub letní &0000000000000530.000000530 103715
Q26788719
V polích v remízku nedaleko silnice ve směru do Rašovic za osadou Havransko.
Dub letní † Všechlapy u Nymburka dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105204 Za vesnicí směrem na Krchleby 200–300 m vpravo od silnice v polích v blízkosti rybníka. Původní kód 208068.1/1. Chybí vyhlašovací dokumentace. Status památného stromu zrušen k 5. lednu 1998.
Záhornická hrušeň Záhornice u Městce Králové
50°14′37″ s. š., 15°18′36″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000214.000000214 103713
Q26788717
V poli jihovýchodně od obce cca 400 m od polní cesty za kanálem. V roce 2003 byl strom proschlý s ulomenou větví.
Jírovce u Žitovlic Žitovlice
50°18′7″ s. š., 15°8′41″ v. d.
jírovec maďal (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103710
Q26780256
Tři památné stromy rostou na jižním okraji lesa "Hájek" u polní cesty do Rožďalovic. Stromy silně napadeny klíněnkou. Kmen největšího jedince obrostlý z boulí drobnými větvičkami.

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.
  1. Mapy.cz. Mapy.cz [online]. [cit. 2016-12-14]. Dostupné online. 
  2. Sedm stromů dostalo titul Strom hrdina ekolist.cz
  3. Poděbradská nej – Nejstarší chráněný strom 100.ipodebrady.cz
  4. [1] Poděbradské Noviny 19/2010
  5. Lípa ve Staré Lysé pamatnestromy.cz
  6. [2] Památné stromy

Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).