Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

nová Církev, která vznikla zánikem "Pravoslavné církve v Česku a na Slovensku"

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (slovensky: Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku) je místní autokefální (samostatná a nezávislá) pravoslavná církev složená z Pravoslavné církve v českých zemích (podle sčítání lidu 2011 měla 20 533 věřících[1], podle sčítání z roku 2021 již 40 681) a Pravoslavné církve na Slovensku (podle sčítání lidu 2011 49 133 věřících[2]). Zájem o pravoslavné bohoslužby je ovšem v obou zemích vyšší, neboť se v nich mimo stálých návštěvníků vyskytuje velký počet věřících z řad turistů, dočasně pobývajících cizinců z východní Evropy. V Česku se jejich počet odhaduje na sto tisíc.[3]

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
Vznik
Datum1924 (odtržení od Církve československé)
Registrace v ČR
Datum1. září 1991
Statutární orgán
(neexistuje)
SídloŠárecká 1065/36, 160 00 Praha 6 - Dejvice,
ČlenRastislav (Gont) (metropolita českých zemí a Slovenska, od 2014)
Odkazy
Webhttp://www.pravoslavnacirkev.info
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Rejstřík církví a náboženských společností
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Dnešní název má církev na základě sněmovního usnesení z prosince roku 1992 o změně názvu. Do té doby nesla název Pravoslavná církev v Československu, pod nímž byla od roku 1946 autonomním exarchátem Ruské pravoslavné církve, od roku 1951 pak získala od Ruské pravoslavné církve autokefalitu. V letech 1950–1968 pod ni byli začleněni i slovenští řeckokatolíci, protože řeckokatolická církev byla státem zakázána. Dne 27. srpna 1998 byla autokefalita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku potvrzena církví konstantinopolskou (cařihradským patriarchátem). Církev má dvě metropolitní rady, ale pouze jednoho metropolitu, jednotný Posvátný synod biskupů a jednotný místní sněm.[4]

Metropolitou církve je arcibiskup prešovský Rastislav, který se funkce ujal v lednu 2014.[5] Ve funkci vystřídal metropolitu Kryštofa, který rezignoval již v dubnu 2013.

Struktura

editovat
 
Katedrální chrám svatých Cyrila a Metoděje, ústřední chrám pražské eparchie
 
Chrám svatého GorazdaOlomouci je katedrálním chrámem olomoucko-brněnské eparchie

Vrcholným představitelem celé místní církve je metropolita, kterým může být zvolen buď arcibiskup pražský, nebo arcibiskup prešovský. Podle současné místní církevní ústavy volí metropolitu nejvyšší správní orgán místní církve, jímž je sněm skládající se ze zvolených duchovních i laiků.

Historie

editovat

Počátky pravoslaví na území bývalého Československa

editovat

Čeští a slovenští pravoslavní se hlásí k tradici svatých Cyrila a Metoděje a jejich následníků. Novodobé pravoslaví se začalo v českých zemích a na Slovensku vzmáhat až v 19. století v souvislosti s národním sebeuvědomováním, kdy byl podporován některými významnými českými osobnostmi tehdejší doby. Kvůli možnému spojení s panslavistickými ideály však neměla církev důvěru rakousko-uherských úřadů a také římskokatolická církev bránila vytvořit patřičné diecézní struktury. Ty částečně nahrazovaly spolky Pravoslavná beseda (založena 1903) a později Československá obec pravoslavná v Praze.

 
Chrám svatého Václava v Brně

Československo

editovat

Po zániku Rakousko-Uherska se čeští pravoslavní nejprve hojně angažovali v rámci Církve československé husitské, kde však bylo nakonec pravoslavné křídlo Pavlíkovo poraženo radikálně liberálním křídlem Farského a nakonec nově vznikající církev zcela opustilo. Československá obec pravoslavná v Praze se připojila (stejně jako pravoslavná církev na Slovensku) k Srbské pravoslavné církvi (ke které fakticky náležela už dříve) a byla zřízena pražská eparchie. Jejím biskupem se stal právě Matěj Pavlík pod mnišským jménem Gorazd.

Jednou z prvních potíží, se kterými se mladá československá pravoslavná církev potýkala, byl nedostatek prostor pro konání bohoslužeb. S výjimkou lázeňských měst v západních Čechách, kde fungovaly pravoslavné chrámy pro lázeňské hosty z ruských zemí (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně), které ovšem byly v ruském vlastnictví. Jediný chrám, který v té době patřil čs. pravoslavným, byl kostel z roku 1923 v obci Chudobín u Litovle, o nějž se vedl letitý spor s církví husitskou.[6]

Při výstavbě nových pravoslavných kostelů na území tehdejšího Československa se postupovalo systematicky, vždy se stavěl pouze jeden chrám a teprve poté, co byl dokončen, začal se stavět další. Stavba každého nového chrámu byla událostí pro celou českou eparchii. Organizaci a plány výstavby měl na starosti archimandrita Andrej (Kolomacký), který byl sám architektem mnoha z nových kostelů a podílel se také na jejich výzdobě.[6]

Protektorát

editovat
 
Svatý Gorazd II. – první metropolita českých zemí a Slovenska a mučedník
 
Jména zástupců Čs. pravoslavné církve popravených na Kobyliské střelnici za ukrývání parašutistů po atentátu na Heydricha

V době druhé světové války, když v Protektorátu Čechy a Morava provedli parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, poskytli zástupci pravoslavné církve úkryt sedmi parašutistům v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.

Soud se členy České pravoslavné církve se konal 3. září 1942. Biskup Gorazd, farář Václav Čikl a předseda rady starších Jan Sonnevend byli odsouzeni k trestu smrti zastřelením následujícího dne, ThDr. Vladimír Petřek byl popraven 5. září. Dne 24. října bylo zastřeleno devět členů katedrální kongregace. Roku 2019 byli někteří pravoslavní mučedníci z té doby svatořečeni ve skupině sv. českých novomučedníků.[7]

Výnosem říšského protektora pro Čechy a Moravu z 27. září 1942 se s okamžitou platností zavíraly všechny české pravoslavné kostely a zabavoval jejich majetek. Pravoslavní kněží byli posláni na nucené práce v Německu. Tehdejší česká pravoslavná církev byla téměř zničena.

Po válce

editovat

Po skončení druhé světové války přešly všechny pravoslavné komunity na území Československa, spravované metropolitou Jevlogijem, tak i české eparchie Srbské pravoslavné církve, pod jurisdikci Ruské pravoslavné církve. Sjednocení s Moskevským patriarchátem biskupa Sergije s jemu svěřenými obcemi provedl 15. října 1945 biskup Fotij, který za tím účelem přicestoval do Prahy.[8] Nejprve vznikl autonomní exarchát (1946), kterému byla později udělena autokefalita (samostatnost, 1951). Ne všechny pravoslavné církve ji ovšem ihned uznaly, např. cařihradský patriarchát ji akceptoval a požehnal až v roce 1998.[9] V letech 1949–1950 vznikly eparchie olomoucko-brněnská, prešovská a michalovská. Komunistický režim byl k pravoslavné církvi poměrně vstřícný, což jí přineslo okamžitý prospěch, nicméně v dlouhodobém měřítku některé těžko napravitelné škody.

V roce 1950 počet československých pravoslavných prudce stoupl, když k nim komunistický režim násilně připojil řeckokatolíky a většinu nemovitého majetku jejich církve, na jejíž likvidaci se ruská pravoslavná církev ochotně podílela (neboť likvidaci řeckokatolické církve brala jako návrat, i když vnucený, k jakémusi údajnému "původnímu stavu" před unionistickými snahami).[10] Řeckokatoličtí věřící, kteří pravoslavné v Československu početně několikanásobně převyšovali,[11] se ovšem s tímto násilným sloučením nikdy nesmířili, v roce 1968 většina z nich odešla zpět do obnovené řeckokatolické církve, další odliv přišel po sametové revoluci, kdy navíc pravoslavná církev musela řeckokatolické církvi vrátit část kostelů a budov (v pravoslaví je poněkud jiné chápání povahy církevního majetku, než v katolické církvi, majetek nepatří celku církve, ale místnímu společenství, které s ním může dále nakládat i v případě změny konfese). Neloučila se s nimi snadno a rozhořčené spory o kostely zanechaly na vztazích řeckých katolíků a pravoslavných těžké šrámy, které se v některých případech nezahojily dodnes.

Po roce 1989

editovat
 
Pravoslavné chrámy v České republice (2016)

S rozdělením Československa byl oficiální název Pravoslavná církev v Československu změněn na současný název Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku.

V současné době je patrný nárůst počtu věřících Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (při srovnání dat ze sčítání lidu z let 1991 a 2001 vykázala pravoslavná církev 18% růst počtu stálých obyvatel, kteří se k ní hlásí), zejména díky imigraci, přičemž počet praktikujících věřících z cizích zemí (především Rusko, Kypr, Řecko, Ukrajina, Rumunsko ad.) výrazně převyšuje počet pravoslavných z řad Čechů.[12] Mezi sčítáními obyvatel v ČR v roce 2011 (20 533 věřících) a 2021 (40 681 věřících) vykázala církev nárůst věřících.[13]

Metropolitou je od roku 2014 arcibiskup prešovský Rastislav (Gont).

Věřící

editovat

Pravoslaví v Česku

editovat
Celkový počet cizinců z pravoslavných zemí[14]
Stát 2022
Ukrajina  Ukrajina 615 616
Rusko  Rusko 44 059
Rumunsko  Rumunsko 19 512
Bulharsko  Bulharsko 17 601
Bělorusko  Bělorusko 8 134
Moldavsko  Moldavsko 7 071
Srbsko  Srbsko 6 100
Severní Makedonie  Severní Makedonie 2 673
Řecko  Řecko 1 909
Gruzie  Gruzie 1 736
Černá Hora  Černá Hora 261
Kypr  Kypr 202
Celkem 724874

Galerie žijících biskupů

editovat

Reference

editovat
 1. Sčítaní lidu, domů a bytů 2011 [online]. ČSÚ, 2005 [cit. 2008-02-09]. Dostupné online. 
 2. Tab. 14 Obyvateľstvo SR podľa náboženského vyznania – sčítanie 2011, 2001, 1991 [online]. Štatistický úrad SR [cit. 2013-06-29]. Dostupné online. (slovensky) [nedostupný zdroj]
 3. Pravoslavná církev v Českých zemích [online]. Ekumenická rada církví v České republice [cit. 2008-02-09]. Dostupné online. 
 4. Historie církve Archivováno 14. 12. 2013 na Wayback Machine., web Pravoslavná církev
 5. Nový metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku [online]. Pravoslávna cirkev na Slovensku, 2014-01-11. Dostupné online. 
 6. a b Pavel Marek, Volodymyr Bureha: Pravoslavní v Československu v letech 1918–1953; CSDK, Brno 2008; ISBN 978-80-7325-171-0
 7. TÝDENÍK, Katolický. Svatí čeští novomučedníci. Katolický Týdeník [online]. [cit. 2023-07-04]. Dostupné online. 
 8. Československá pravoslavná církev: Cesta k autokefalitě // Православие.Ru, 5. prosince 2001
 9. Patriarší a synodální tomos o požehnání autokefality svaté Pravoslavné církvi v Čechách a na Slovensku
 10. viz Václav Vaško: Dům na skále 2: Církev Bojující, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7192-892-8 (str. 187-226)
 11. Rudolf Vévoda udává 305 654 řeckokatolíků pro rok 1948 a 57 500 pravoslavných pro únor 1950; viz Rudolf Vévoda: Řeckokatolická církev za komunistické diktatury in Getsemany 112/2000; dostupné: http://www.getsemany.cz/node/217 (navštíveno 4. 3. 2009)
 12. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání v letech 1991 a 2001 [online]. Český statistický úřad [cit. 2008-02-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-11-18. 
 13. Pravoslavná církev druhou nejpočetnější denominací v České republice [online]. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku [cit. 2023-04-11]. Dostupné online. 
 14. https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr

Literatura

editovat
 • JINDRA, Martin: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945. Praha: ÚSTR, 2015, s. 375. ISBN 978-80-87912-26-3

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat