Popularizace vědy

žánr a aktivita poskytující informace o vědě pro neodbornou veřejnost

Popularizace vědy je pojem užívaný v médiích, který zastřešuje veškeré aktivity vedoucí k rozšiřování obecného povědomí o výsledcích dosažených ve vědě, případně technice, o metodách vědy, úspěších apod. Cílem popularizace vědy je poskytnout informace veřejnosti, vzbuzovat zájem o vědní obory, působením na děti a mládež získávat případné budoucí vědce a získávat podporu vědy včetně finanční.

Známí popularizátoři editovat

Zahraniční editovat

Čeští editovat

Populárně-vědecká literatura editovat

Popularizaci vědy vydáváním populárně-vědecké literatury se v Česku věnuje mnoho nakladatelství, některá z nich mají i speciální populárně-vědecké ediční řady:

  • Aliter (nakl. Dokořán a Argo)
  • Fénix (nakl. Paseka)
  • Galileo (nakl. Academia)
  • Kolumbus (nakl. Mladá fronta)
  • ZIP (nakl. Dokořán a Argo)

Populárně-vědecké televizní a rozhlasové pořady editovat

Zahraniční editovat

České editovat

Populárně-vědecké přednáškové cykly editovat

V České republice existuje celá řada přednáškových cyklů s populárně-vědeckou tematikou. Z nejvýznamnějších jmenujme:

Odkazy editovat

Reference editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat