Zoologie

věda, která studuje živočichy

Zoologie je přírodní věda spadající do okruhu biologických věd, zabývající se studiem organismů z říše živočichů (Animalia). Tradičně se zoologie zabývá také studiem prvoků (protozoologií), kteří v současnosti již ovšem nejsou považováni za živočichy. Název pochází z řečtiny: ζοον (zoon) = zvíře, živočich, tvor; λόγος = slovo, smysl, nauka.

Zoologii lze dělit na všeobecnou zoologii, zabývající se obecnými jevy a zákonitostmi vlastními všem nebo mnoha skupinám živočichů, a systematickou zoologii, která studuje jednotlivé skupiny živočichů. Aplikovaná zoologie přenáší teoretické znalosti zoologie do praxe (např. lesnická zoologie).

Za zakladatele zoologie je považován Aristotelés. Odborníci zabývající se zoologií se nazývají zoologové.

Rozdělení na disciplíny editovat

  • Anatomie – věda o vnitřní stavbě těl živých organizmů
  • Cytologie – zkoumá buňky, případně jednotlivé buněčné organely
  • Embryologie – zkoumá vývoj zárodku (embrya)
  • Etologie – zabývá se chováním živočichů
  • Fyziologie – zkoumá životní procesy probíhající v těle živočichů
  • Histologie – studuje tělesné tkáně
  • Morfologie – zabývá se vnější stavbou těl živočichů a jejich jednotlivých částí
  • Organologie – zkoumá jednotlivé orgány
  • Parazitologie – věda o cizopasnících
  • Taxonomie (systematika) – zabývá se tříděním živých organizmů na základě jejich příbuznosti

Disciplíny vymezené určitou taxonomickou skupinou editovat

Tradiční zoologické obory vymezené zájmem o určitou taxonomickou skupinu, v některých případech polyfyletickou, tedy již taxonomicky neplatnou (například prvoci nebo červi).

Zoologie bezobratlých (invertebratologie):

Zoologie obratlovců (vertebratologie):

Interdisciplinární vědy editovat

Odkazy editovat

Reference editovat


Související články editovat

Externí odkazy editovat