Parazitologie

věda, která se zabývá parazity, jejich hostiteli a vztahy mezi nimi

Parazitologie je věda, která se zabývá parazity, jejich hostiteli a vztahy mezi nimi. Při svém bádání využívá poznatků zejména cytologie, imunologie, biochemie, farmakologie, molekulární biologie, genetiky a ekologie, její vlastní poznatky jsou pak často využívány v lékařství, veterinárním lékařství, ekologii a evoluční biologii.

Larva blechy

Rozlišujeme parazitologii v „užším slova smyslu“, která se zabývá pouze parazitujícími prvoky, helminty, pavoukovci a hmyzem, a parazitologii v „širším slova smyslu“, která zahrnuje pod pojem parazity i bakterie a viry a další parazitující organismy. Rozšířenější je užší pojetí. Vědec zabývající se parazitologií v užším slova smyslu se nazývá parazitolog.

Lékařská parazitologie

editovat

Nejrozšířenějším oborem parazitologie je parazitologie lékařská, která se zabývá studiem parazitů, jejichž hostitelem je člověk.

Mezi takové organismy patří např.:

Lékařská parazitologie má velký vliv na vývoj nových léků a studium epidemiologie zoonóz.

Veterinární parazitologie

editovat

Studuje parazity, kteří ovlivňují zdravotní stav hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech, jakož i volně žijících zvířat. Zabývá se vztahy mezi zvířaty a parazitem, jejich vzájemném ovlivňování. Veterinární parazitologie zkoumá taxonomické znaky, morfologii, funkce, vývoj a životní podmínky parazitů v přírodě a v živém hostitelském organismu. Je zaměřena zejména na vznik, průběh a zánik parazitóz u zvířat, jakož i na diagnostiku, klinické projevy, patologickomorfologické změny v hostiteli, terapii a prevenci. Hlavním cílem je ochrana zdraví zvířat.

Ekologie parazitů

editovat

Parazité mohou poskytnout množství informací o ekologii populace svého hostitele. Navíc parazité zaujímají řadu tzv. „životních strategií“, které jim umožňují kolonizovat své hostitele. Porozumění těmto aspektům pomáhá při potlačování epidemií.

Taxonomie a genetika

editovat

Nedávné výzkumy, při kterých se DNA využívá při identifikaci odlišných druhů a k odhalení příbuznosti mezi jednotlivými skupinami v rámci úzké taxonomické jednotky, jsou pro parazitology velmi užitečným nástrojem.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat