Farmacie

zdravotnické odvětví, které slouží k zabezpečení léčiv pro pacienty

Farmacie (též lékárnictví; řec. „farmakon“ = léčivo) je zdravotnické odvětví, které slouží k zabezpečení léčiv pro pacienty. To zahrnuje jejich výzkum, výrobu, distribuci, skladování a výdej (nejčastěji v lékárnách). Zdravotník zabývající se farmacií se nazývá farmaceut; souvisejícími akademickými tituly jsou magistr farmacie a doktor farmacie.

Farmaceutické disciplíny

editovat

Farmaceutické školství

editovat

Farmaceuti (lékárníci) mohou v Česku studovat na dvou, resp. třech vysokých školách:

Studium je pětileté, po jeho absolvování získávají farmaceuti titul „magistr“ (Mgr.) a jsou plně kvalifikováni pro výkon činností ve všech farmaceutických odvětvích. V rigorózním řízení je možné získat též titul „doktor farmacie“ (PharmDr.).

Mezi farmaceutické pracovníky patří též farmaceutičtí asistenti, kteří získávají kvalifikaci na vyšších odborných školách (titul DiS.). Dříve se nazývali farmaceutičtí laboranti a získávali vzdělání na středních zdravotních školách.

Externí odkazy

editovat