Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity je zaniklá farmaceutická fakulta, která fungovala v letech 1952–1960 v rámci brněnské Masarykovy univerzity a navazovala na studium farmacie na přírodovědecké a posléze lékařské fakultě této univerzity.[1] Farmaceutické studium bylo zahájeno na přírodovědecké fakultě 1. prosince 1945 nejprve jako dvouleté; posléze byla od podzimu 1948 stanovena jeho délka na čtyři roky a studium přičleněno k fakultě lékařské.[2] Za patnáct let trvání farmaceutického studia na Masarykově univerzitě jím prošlo 1845 studentů, což odpovídalo 39 % tehdejšího počtu lékárníků v Československu.[3][p. 1]

Farmaceutická fakulta
Masarykova univerzita
Budova bývalé farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Joštově ulici
Základní informace
Datum založení 1952
Datum zrušení 1960
Status veřejnoprávní
Souřadnice

Podoba fakultyEditovat

Samostatná farmaceutická fakulta vznikla na Masarykově univerzitě na základě vládního nařízení k 1. září 1952, slavnostně zahájila provoz 28. listopadu téhož roku.[1][4][5] Jejím prvním děkanem se v letech 1952–1955 stal profesor farmakognozie Vladimír Homola.[1][6] V letech 1956–1960 byl druhým a posledním děkanem fakulty profesor farmaceutické botaniky Miroslav Penka.[7]

Fakulta sídlila v dnešní Joštově ulici v budově bývalé Německé vysoké technické školy (od roku 2005 sídlo fakulty sociálních studií). Měla osm kateder dále členěných do mnoha oddělení a pro potřeby fakulty vznikla i zahrada léčivých rostlin na Kraví hoře a fakultní lékárna na Orlí ulici.[3] Podle statistiky z roku 1956 odcházelo 75 % absolventů pracovat do lékáren (těch bylo tehdy v Brně 37) a pouze 5–7 % nacházelo zaměstnání ve farmaceutickém průmyslu.[8]

Přesun do BratislavyEditovat

Již v letech 1956–1957 se až na úrovni vlády diskutovalo o možnosti přesunout studium farmacie z Brna na Univerzitu Palackého v Olomouci, k čemuž nakonec nedošlo.[8]

Na základě centralizačního vládního nařízení byla však nakonec k 1. září 1960 Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity zrušena[1][9] a studium bylo sloučeno s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě – rovněž existující od roku 1952 – která se tím na devět let stala jedinou fakultou tohoto oboru v celém Československu (do vzniku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové v roce 1969[10]).[1]

Obnovení fakulty v BrněEditovat

Farmaceutická fakulta byla v Brně obnovena až v roce 1991 a jako součást tehdejší Vysoké školy veterinární (dnes Veterinární a farmaceutická univerzita Brno).[11]

Archivní materiál týkající se univerzitního farmaceutického studia v Praze a v Brně do roku 1960, který byl dosud uložen v Archivu Univerzity Komenského v Bratislavě, byl v březnu 1997 převzat Archivem Masarykovy univerzity.[12]

Seznam děkanůEditovat

 1. Vladimír Homola (1952–1955)[6]
 2. Miroslav Penka (1956–1960)[7]

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. Databáze absolventů Masarykovy univerzity evidovala k 26. srpnu 2016 pro farmaceutickou fakultu 1679 absolventů, tedy přibližně o 9 % méně než je v článku uvedený údaj o počtu fakultou „vychovaných lékárníků“ ze staršího zdroje.

ReferenceEditovat

 1. a b c d e AMBRUS, Tünde. K 60. výročí vzniku samostatných farmaceutických fakult v Československu. Praktické lékárenství. 2013, čís. 1, s. 41–42. Dostupné online. 
 2. NOVÁČEK, L. Protinacistický odboj českých lékárníků 1939 – 1945. In: NEDOPILOVÁ, Lucie; NEDOPIL, Aleš. Sborník přednášek z dějin farmacie přednesených na odborných symposiích v roce 2002. Praha: Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti, 2002. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-02-21. S. 9–10.
 3. a b NOVÁČEK, Libor. Znovuzrození farmaceutické fakulty v Brně. Zdravotnické noviny. 29. 8. 1991, roč. 1991, čís. 36–37. 
 4. § 10 vládního nařízení č. 40/1952 Sb., o dalších změnách v organisaci vysokých škol. Dostupné online.
 5. SOLICH, Jan. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR. SOLUTIO 2002/2003 [online]. Medon, s.r.o., 2002/2003 [cit. 2016-08-26]. Dostupné online. 
 6. a b Vladimír Homola [1905–1991] [online]. Masarykova univerzita [cit. 2016-09-21]. Dostupné online. 
 7. a b Miroslav Penka [1920–1990] [online]. Masarykova univerzita [cit. 2016-09-21]. Dostupné online. 
 8. a b KONEČNÝ, Karel. Spor o dislokaci Farmaceutické fakulty. Časopis Matice moravské. 2001, čís. 2, s. 479–487. 
 9. § 11 odst. 1 vládního nařízení č. 120/1960 Sb., o změnách v organizaci vysokých škol. Dostupné online.
 10. Kronika Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. In: RUSEK, Václav. Sborník k 25. výročí Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 1994. Dostupné online. S. 12.
 11. Informace o fakultě [online]. Faf.vfu.cz [cit. 2015-02-20]. Dostupné online. 
 12. PULEC, Jiří. Archiv Masarykovy univerzity [online]. Masarykova univerzita, 1998 [cit. 2016-08-26]. Součást Výroční zprávy Masarykovy univerzity v Brně 1997. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat