František Koukolík

popularizátor vědy

František Koukolík (* 22. listopadu 1941 Praha) je český neuropatolog, spisovatelpublicista věnující se zejména popularizaci svého oboru, se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu.

MUDr. František Koukolík, DrSc.
František Koukolík (2017)
František Koukolík (2017)
Narození22. listopadu 1941 (82 let)
Praha
Protektorát Čechy a MoravaProtektorát Čechy a Morava Protektorát Čechy a Morava
Národnostčeská
Alma mater1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (do 1965)
Povoláníspisovatel, lékař, pedagog, neuropatolog, novinář, patolog a publicista
ZaměstnavateléFilozofická fakulta Univerzity Karlovy
Fakultní Thomayerova nemocnice
OceněníRytíř českého lékařského stavu (2018)
Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2021)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Osobní život editovat

Narodil se v Praze do rodiny systémového inženýra zaměstnaného v Českých loděnicích a matky, která byla nejdříve v domácnosti, poté pracovala jako sekretářka. Na gymnáziu maturoval roku 1958, doporučení ke studiu na vysokou školu však neobdržel pro údajný buržoazní původ. Začal proto pracovat v libeňských Českých loděnicích jako pomocný dělník.[1]

„Samozřejmě, že jsem se cítil hrozně ublížený a ponížený. Teprve později jsem pochopil, že to byla ta nejužitečnější zkušenost na začátku života.“

František Koukolík[1]

Během studia, když byl ve čtvrtém ročníku lékařské fakulty, se oženil se spolustudentkou Hanou Čábelovou, která se posléze stala neuroložkou. V roce 1967 adoptovali manželé tehdy jedenáctiměsíčního syna Jana. Roku 1971 se jim narodil syn Tomáš.[1]

František Koukolík se soustavně zajímal o společenské vědy. O tom svědčí jeho následující citát:

„Fascinovali mne zejména Karl Popper, Arthur Koestler stejně jako George Orwell.“

František Koukolík[1]

Profesní kariéra editovat

V roce 1959 dostal souhlas ke studiu na vysoké škole a nastoupil na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Promoval na jaře 1965. Po absolutoriu začal pracovat na I. Anatomicko-patologickém ústavu FVL UK v Praze, kde vykonal atestacipatologie. Od roku 1969 působil na oddělení chirurgie českokrumlovské nemocnice. V roce 1971 přešel do nemocnice v Českých Budějovicích, kde se atestoval v oboru chirurgie a od roku 1973 pracoval jako primář patologie v nemocnici v Jindřichově Hradci. Neuropatologií se začal hlouběji zabývat poté, co v roce 1974 zemřela pacientka s diagnostikovanou ztrátou paměti, u níž byl pitvou prokázán mozkový nádor. V roce 1986 získal titul kandidát věd (CSc.), když obhájil práci týkající se epidemiologie Alzheimerovy choroby. Roku 1991 pak obhájil doktorskou dizertační práci zabývající se vztahem mozku a stárnutí a získal titul doktor věd (DrSc.).[1]

Od roku 1983 pracuje na pozici primáře patologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Na žádost ministerstva zdravotnictví začal v roce 2001 budovat Národní referenční laboratoř pro transmisivní spongiformní encefalopatii a Creuzfeldtovu–Jakobovu nemoc, jejímž se stal vedoucím. V roce 2003 byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) certifikována a patří do sítě evropských laboratoří vykonávajících dohled nad prionovými chorobami. Dokončena byla ke konci roku 2006 a nese název Laboratoř lidských prionových chorob. K roku 2008 byla tato laboratoř jediným takovým zařízením na světě, které kontinuálně testovalo mozky dárců poskytujících rohovky.[1]

Koukolík je členem České lékařské akademie.[2] Přednášel na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde v letech 1997 až 2010 zároveň působil ve vědecké radě.[3][4] Mimořádně měl přednášky také na Filozofické fakultě UKFilmové a televizní fakultě Akademie múzických umění (FAMU).[zdroj?]

Publicistika editovat

Věnuje se vědecké esejistice. Vydal okolo padesáti časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí, z toho často o psychopatiisociopatii. Na daná témata také přednáší.[5] Kromě přednášek přispívá do vysílání v rozhlase (Meteor, Leonardo) a do televize (např. seriál Mozek a jeho duše, Vysílá Britannica, Hádala se duše s tělem, Jádro) i do časopisů či novin. V České republice zpopularizoval pojmy deprivant, mem a jiné.

Ve svých knihách používá velké množství odkazů na internetové zdroje včetně odkazů na anglickou verzi Wikipedie.

Ocenění editovat

Získal cenu ČSAV za popularizaci vědy (1992), cenu nakladatelství Vyšehrad (1994) a cenu rozhlasového pořadu Meteor za knihu Mozek a jeho duše (1995), cenu firmy Janssen za knihu Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy (2001), cenu Vojty Náprstka České Akademie věd za popularizaci věd o mozku (2006). Vondráčkovu cenu České psychiatrické společnosti (2004) obdržela kniha napsaná společně s R. Jirákem Demence (Neurobiologie, klinický obraz a terapie). Další Vondráčkovu cenu obdržela kniha napsaná společně s L. Motlovou Citový mozek (2006).

Jméno po neuropatologovi obdržela planetka (10213) Koukolík, kterou objevili Miloš TichýZdeněk Moravec 10. září 1997 na Kleti.

15. března 2018 byl pasován na v pořadí 24. rytíře českého lékařského stavu.[6]

15. září 2021 obdržel Cenu předsedy RVVI za popularizaci výzkumu.[7]

Knihy editovat

 • KOUKOLÍK, František. Strukturální podklady poruch paměti : určeno pro neurology, psychology, psychiatry, gerontology, lékaře zabývající se problematikou paměti. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1991. 81 s. ISBN 80-7013-099-7.
 • KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Odlišné dítě. Praha: Vyšehrad, 1994. 136 s. ISBN 80-7021-097-4.
 • KOUKOLÍK, František. Fyziologický základ chování člověka ve vazbách na trvale udržitelný vývoj a uchování vztahů člověk – příroda : (současnost a alternativy vývoje). Praha: Český ekologický ústav, 1994. 42 s.
 • KOUKOLÍK, František. Housata a svatý Augustin a jiné eseje. Praha: Vyšehrad, 1994. 123 s. ISBN 80-7021-133-4.
 • KOUKOLÍK, František. Lenochod a vesmír : o hvězdách, atomech, životě a vědcích. Ilustr. Adolf Born. Praha: Vyšehrad, 1995. 154 s. Edice O hvězdách, atomech, životě a vědcích. ISBN 80-7021-155-5.
 • KOUKOLÍK, František. Mozek a jeho duše. Ilustr. Vladimír Renčín. Praha: Makropulos, 1995. 223 s. ISBN 80-901776-1-1.
 • KOUKOLÍK, František. Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování. Praha: Karolinum, 1995.
 • KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Vzpoura deprivantů : o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci. Praha: Makropulos, 1996, ISBN 80-901776-8-9.
 • KOUKOLÍK, František. Mravenec a vesmír. Ilustr. Miroslav Barták. Praha: Vyšehrad, 1997. 182 s. Edice O hvězdách, atomech, životě a vědcích. ISBN 80-7021-182-2.
 • KOUKOLÍK, František. Kniha o Evě a Adamovi. Ilustr. Miroslav Barták. Praha: Makropulos, 1997. 309 s. ISBN 80-86003-14-0.
 • KOUKOLÍK, František. O vztahu lidského mozku a chování: strukturální a funkční podklady některých neuropsychiatrických chorob. Praha: Karolinum, 1997. 256 s. ISBN 80-7184-276-1.
 • KOUKOLÍK, František a Pavel KOUBSKÝ. Šimpanz a vesmír 1998. Praha: Vyšehrad, 1998. 181 s. Edice O hvězdách, atomech, životě a vědcích. ISBN 80-7021-204-7.
 • KOUKOLÍK, František a Roman JIRÁK. Alzheimerova nemoc a další demence. Praha: Grada, 1998. 229 s. ISBN 80-7169-615-3.
 • KOUKOLÍK, František. O nemocech a lidech. Ilustr. Miroslav Barták. Praha: Makropulos, ©1998. 367 s. ISBN 80-86003-20-5.
 • KOUKOLÍK, František a Pavel KOUBSKÝ. Sova a vesmír : o hvězdách, atomech, životě a vědcích. Ilustr. Miroslav Barták. Praha: Vyšehrad, 1999. 145 s. Edice O hvězdách, atomech, životě a vědcích. ISBN 80-7021-291-8.
 • KOUKOLÍK, František a Roman JIRÁK. Diagnostika a léčení syndromu demence. Praha: Grada, 1999. 156 S. ISBN 80-7169-716-8.
 • KOUKOLÍK, František. Machiaveliánská inteligence : eseje ze třetí kultury v roce 2000. Praha: Makropulos, 1999. 224 s. ISBN 80-86003-26-4.
 • František KOUKOLÍK. Lidský mozek : funkční systémy : normy a poruchy. Ilustr. František Koukolík a Marie Tuláčková. Praha: Portál, 2000. 359 s. ISBN 80-7178-379-X.
 • KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Život s deprivanty. I. Zlo na každý den. Praha: Galén, 2001. 390 s. Edice Makropulos; Velká řada. ISBN 80-7262-088-6.
 • KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Život s deprivanty. II. Základy stupidologie. Praha: Galén, 2002. 490 s. Edice Makropulos; Velká řada. ISBN 80-7262-078-9 [soubor: 80-7262-089-4].
 • KOUKOLÍK, František. Josefu Švejkovi je 30 milionů let : eseje ze třetí kultury v roce 2001/2002. Praha: Galén, 2002. 324 s. Edice Makropulos; Velká řada. ISBN 80-7262-163-7.
 • KOUKOLÍK, František. Já : o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum, 2003. 382 s. ISBN 80-246-0736-0.
 • KOUKOLÍK, František. Homo sapiens stupidus : eseje ze třetí kultury v roce 2002–2003. Praha: Galén. 2003. 327 s. Edice Makropulos; Velká řada. ISBN 80-7262-237-4.
 • JIRÁK, Roman a František KOUKOLÍK. Demence: neurobiologie, klinický obraz, terapie. Praha: Galén, 2004. 335 s. ISBN 80-7262-268-4.
 • MOTLOVÁ, Lucie a František KOUKOLÍK. Schizofrenie : neurobiologie, klinický obraz, terapie. Praha: Galén, 2005. 437 s. ISBN 80-7262-277-3.
 • KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Vzpoura deprivantů : nestvůry, nástroje, obrana. Nové přeprac. vyd. Praha: Galén, 2006. 327 s. Edice Makropulos. ISBN 80-7262-410-5, [1. dotisk 2008: 978-80-7262-410-2], [2. dotisk 2014: 978-80-7492-120-9].
 • KOUKOLÍK, František. Sociální mozek. Praha: Karolinum, 2006. 269 s. ISBN 80-246-1242-9, [dotisk 2007: 978-80-246-1242-3].
 • MOTLOVÁ, Lucie a František KOUKOLÍK. Citový mozek. Praha: Galén, 2007. 359 s.
 • KOUKOLÍK, František. Proč se Dostojevskij mýlil? : o vědomí, empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozitě. Praha: Galén, 2007. 216 s. ISBN 978-80-7262-482-9.
 • KOUKOLÍK, František. Před úsvitem, po ránu : eseje o dětech a rodičích. Praha: Karolinum, 2008. 225 s. ISBN 978-80-246-1496-0.
 • KOUKOLÍK, František. Jak si lidé hrají? : vědecké eseje z vysílání Českého rozhlasu Leonardo. Praha: Radioservis, 2009. 181 s. ISBN 978-80-86212-56-2.
 • KOUKOLÍK, František a kol. Věřte své inteligenci – pomáhá to : soubor esejů a komentářů publikovaných v Medical Tribune 2005–2009. Praha : Medical Tribune CZ, c2009. 208 s. ISBN 978-80-87135-16-7.
 • KOUKOLÍK, František. Mocenská posedlost. Praha: Karolinum, 2010. 278 s. ISBN 978-80-246-1825-8 (2013: ISBN 978-80-246-2355-9).
 • KOUKOLÍK, František. Lidství: neuronální koreláty. Praha: Galén, 2010. 257 s. Makropulos. ISBN 978-80-7262-654-0.
 • KOUKOLÍK, František. Jádro : televizní eseje. Praha: Galén, 2010. 312 s. Edice Makropulos. ISBN 978-80-7262-663-2.
 • KOUKOLÍK, František. Všechno dopadne jinak : o minulosti, přítomnosti a především o pravděpodobné budoucnosti. Praha: Vyšehrad, 2011. 126 s. Edice Rozhovory. ISBN 978-80-7429-176-0.
 • KOUKOLÍK, František. Zvíře politické : eseje o lidské nátuře. Praha: Galén, 2012. 356 s. Edice Makropulos. ISBN 978-80-7262-890-2.
 • KOUKOLÍK, František. Nejspanilejší ze všech bohů : eseje. Praha: Karolinum, 2012. 233 s. ISBN 978-80-246-2042-8.
 • KOUKOLÍK, František. Já : o mozku, vědomí a sebeuvědomování 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, ©2013. 224 s. ISBN 978-80-246-2249-1.
 • KOUKOLÍK, František. Metuzalém : o stárnutí a stáří. Praha: Karolinum, ©2014. 228 s. ISBN 978-80-246-2464-8.
 • KOUKOLÍK, František. Češi : proč jsme kdo jsme – a jak dál?. Praha: Galén, 2015. 419 s. ISBN 978-80-7492-129-2.
 • KOUKOLÍK, František. Rozhodování. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3364-0.
 • KOUKOLÍK, František. O lidech a životě. Praha: Galén, 2018. 454 s. ISBN 978-80-7492-368-5.
 • KOUKOLÍK, František. Sociálně úspěšní psychopati, aneb, Vzpoura deprivantů 1996-2020. Praha: Galén, 2020. 217 s. ISBN 978-80-7492-473-6.
 • KOUKOLÍK, František. Bulšit : o žvanění v organizacích, médiích, politice a vědě. Praha: Galén, 2021. 139 s. ISBN 978-80-7492-558-0.
 • KOUKOLÍK, František. Chlap kousl psa: Lidé v roce 2021. Praha: Karolinum, 2021. 256 s. ISBN 978-80-246-4796-8.
 • KOUKOLÍK, František. Břevno v oku: Lidé v roce 2022. Praha: Karolinum, 2022. 280 s. ISBN 978-80-246-5149-1.
 • KOUKOLÍK, František. Odolnost: Přežít těžkou dobu. Praha: Galén, 2022. 111 s. ISBN 978-80-7492-616-7.
 • KOUKOLÍK, František. Kočka se čtyřmi ocasy: Lidé v roce 2023. Praha: Karolinum, 2023. 264 s. ISBN 978-80-246-5469-0
 • KOUKOLÍK, František. Krása: Od paleolitu ke kýči. Praha: Galén, 2023.179 s. ISBN 978-80-7492-640-2
 • KOUKOLÍK, František. Stupidita: Zářný duch nad vodami lidských dějin. Praha: Galén, 2023. 163 s. ISBN 978-80-7492-642-6

Překlady editovat

 • Francis Crick: Věda hledá duši – Překvapivá domněnka (Z anglického originálu The Astonishing Hypothesis. The Scientific Search for the Soul, Londýn 1994 přeložil a doslov napsal František Koukolík), Praha, Mladá fronta, Edice Kolumbus, 1997
 • Pierce J. Howard: Příručka pro uživatele mozku (z originálu The owner’s manual for the brain přeložil František Koukolík), Praha, Portál 1998
 • Robert Sternberg: Kognitivní psychologie (z amerického originálu přeložil František Koukolík … et al.) Praha, Portál 2002
 • Antonio Damasio: Hledání Spinozy. Radost, strast a citový mozek (z anglického Looking for Spinoza, Joy, Sorrow, and the Feeling Brain přeložil MUDr. František Koukolík, DrSc.), Praha, Dybbuk 2004
 • Elkhonon Goldberg: Jak nás mozek civilizuje (The executive brain. Frontal lobes and the civilized mind). Praha, Karolinum 2004
 • Elkhonon Goldberg: Paradox moudrosti (The wisdom paradox). Praha, Karolinum 2006

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. a b c d e f PACNER, Karel. Významní čeští lékaři 1. Praha: BRÁNA, 2008. 256 s. ISBN 978-80-7243-369-8. Kapitola František Koukolík, s. 118–133. 
 2. Seznam členů České lékařské akademie [online]. Česká lékařská akademie o.s. [cit. 2021-12-17]. Dostupné online. 
 3. Základní informace o 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a o podmínkách studia.. Karolínka [online]. 3. lékařská fakulta UK [cit. 2021-12-17]. Dostupné online. 
 4. Zápisy ze zasedání Vědecké rady. www.lf3.cuni.cz [online]. Vědecká rada 3. LF UK [cit. 2021-12-17]. Dostupné online. 
 5. O špatných lidech, [1].
 6. KUBEK, Milan. Rytíř lékařského stavu - MUDr. František Koukolík, DrSc.. www.lkcr.cz [online]. 2018-03-19 [cit. 2018-03-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-03-23. 
 7. Spisovatel a neuropatolog František Koukolík získal Cenu předsedy RVVI za popularizaci výzkumu. www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-11-29]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat