Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze

fakulta Akademie múzických umění v Praze
Na tento článek je přesměrováno heslo FAMU. Tento článek je o pražské umělecké fakultě. O jiných subjektech pojednává článek FAMU (rozcestník).

Filmová a televizní fakulta (ve zkratce FAMU) je jedna ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU). Její studenti jsou vzděláváni především pro profese spojené s filmem, televizí, elektronickými médii i tradičními sdělovacími prostředky.

Filmová a televizní fakulta
Akademie múzických umění v Praze
Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague
Vedení fakulty
Děkan (seznam) Mgr. Zdeněk Holý[1]
Proděkan Ondřej Zach[2]
Proděkan Mgr. Marek Vajchr[2]
Proděkan Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.[2]
Předseda AS Mgr. Helena Bendová[3]
Tajemník Ing. Jindřich Kolek[2]
Statistické údaje
Katedry 11
Základní informace
Datum založení 1946
Kontaktní údaje
Adresa Smetanovo nábř. 1012/2
Praha 1, Staré Město
116 65 Praha 1
Telefon (420) 234 244 301
E-mail famu@famu.cz
Souřadnice
www.famu.cz

StudiumEditovat

Studenti z počátku studia procházejí společným programem, který je uvede do souvislostí všech oborů, které se na FAMU studují, zároveň se již profilují ve svých vlastních studijních oborech:

HistorieEditovat

Fakulta byla založena jako součást Akademie múzických umění 28. listopadu 1946. Na přelomu 50. a 60. let se FAMU stala přirozeným centrem české nové vlny, která svými díly znamenala doposud nejvýraznější přínos světové kinematografii. Navzdory silnému ideologickému dohledu, který byl v době normalizace uplatňován i na uměleckých vysokých školách, byla FAMU vždy ovlivněna liberálním duchem. Až do konce osmdesátých let 20. století však byla úzce spjata se státně-monopolním filmovým a televizním průmyslem. Po roce 1990 se celá AMU transformovala ze státní ve veřejnou vysokou školu. V současné době je plně zapojena do celoevropské sítě vysokých škol, které přijaly tzv. boloňskou dohodu, jež umožňuje větší propojení studia a mezinárodní stáže a studijní pobyty. FAMU má řadu partnerských škol také v USA, např. New York University, Emmerson College, CalArts, University of Miami, American University.

StudiumEditovat

Studijní plány FAMU stály od počátku na rovnováze mezi praktickými cvičeními a vzděláním univerzitního typu. Po roce 2002 prošla FAMU generační a koncepční proměnou, jejímž cílem bylo větší otevření školy jak uvnitř, mezi obory, tak směrem ven, zejména do zahraničí. Došlo k posílení vzdělávacího komponentu studijních plánů, zároveň se pro studenty rozšířily i možnosti tvorby praktických cvičení, zejména v tzv. vnitřním grantu. Na FAMU začali také v daleko větší míře hostovat čeští i zahraniční pedagogové a umělci jako Jean-Claude Carrière, Brendan Ward, Linda Aronson, Henry Hills a mnozí další. Díky americkému Trust For Mutual Understanding pořádá FAMU od roku 2005 série workshopů s nejvýznamnějšími experimentálními filmaři z USA. Filmy studentů FAMU, zejména absolventské projekty se často objevují v distribuční síti kin – např. Český sen Víta Klusáka a Filipa Remundy nebo Ztracená dovolená Lucie Králové. Studenti FAMU pořádají každý podzim soutěžní přehlídku FAMUfest, kde se nejširší veřejnosti představuje výběr filmů, které studenti FAMU v uplynulém roce natočili.

FAMU, stejně jako většina dalších uměleckých fakult, tradičně patří ke školám s nejvýraznějším rozdílem mezi počtem přihlášených a přijatých studentů. V přijímacím řízení však rozhoduje především talent uchazečů. FAMU pořádá dvakrát v roce den otevřených dveří, kdy je možné konzultovat s pedagogy na všech katedrách FAMU.

Od 90. let existuje v České republice řada studijních programů podobného zaměření na jiných veřejných vysokých školách a soukromých vyšších odborných školách (např. v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Písku, Opavě, ve Zlíně).

Vybavení fakulty a financování studiaEditovat

FAMU sídlí v paláci Lažanských na Smetanově nábřeží 2, Praha 1. Kromě toho má ještě budovu Studia FAMU v Klimentské ulici 2, Praha 1, která je vybavena profesionální filmovou a televizní technikou, střižnami, míchací halou a postprodukčním oddělením. Studenti FAMU mají k dispozici klasickou filmovou techniku (16mm a 35mm) i moderní digitální snímací a postprodukční zařízení. Studenti fotografie mají k dispozici Studio Katedry fotografie a ateliéry jak v hlavní budově FAMU, tak v budově AMU na Malé Straně a v Berouně. Náklady na realizaci praktických cvičení jsou hrazeny z rozpočtu školy (tedy ze státního rozpočtu), a to až do výše, která je dána popisem těchto cvičení. Zahraniční studenti, kteří studují různých v programech v rámci katedry FAMU International, hradí své studium i svá praktická cvičení sami.

Pedagogové FAMU, zejména Miloš Vojtěchovský, stáli u zrodu Institutu intermédií, který spoluzaložila AMU s Českým vysokým učením technickým. Institut Intermédií (IIM) vytváří od roku 2003 platformu pro mezinárodní spolupráci studentů a pedagogů technických a uměleckých oborů.

Vedení fakultyEditovat

Související informace naleznete také v článku Seznam děkanů Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění.
  • Mgr. Zdeněk Holý – děkan
  • MgA. Kamila Zlatušková – proděkanka pro zahraniční styky
  • Mgr. Marek Vajchr – proděkan pro studijní záležitosti a vědu
  • Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
  • doc. Ivo Trajkov – předseda akademického senátu
  • Ing. Jindřich Kolek – tajemník

Výběr studentů a absolventůEditovat

Titulem doctor honoris causa AMU byli oceněni mj.:

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat