Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

fakulta vysoké školy

Divadelní fakulta Akademie múzických umění (DAMU) je jednou ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU). Jedná se o fakultu zaměřenou na výchovu umělců divadelních oborů (herců, režisérů, dramaturgů, scénografů, manažerů, producentů ad.). Součástí fakulty je také studentské divadlo DISK, kde studenti sbírají praktické zkušenosti.

Divadelní fakulta
Akademie múzických umění v Praze
Budova DAMU v Karlově ulici
Vedení fakulty
Děkandoc. MgA. Mgr. Karel František Tománek
ProděkanMgr. Michal Somoš
Proděkankadoc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D., Ph.D.
Proděkandoc. Mgr. Marek Bečka
Předsedkyně ASdoc. MgA. Eva Salzmannová
TajemniceIng. Iva Štveráková
Statistické údaje
Katedry7
Kontaktní údaje
Souřadnice
www.damu.cz

Historie editovat

Divadelní fakulta AMU vznikla bezprostředně po druhé světové válce na základě potřeby vychovávat vzdělané divadelní umělce, umělecké osobnosti, které by byly schopny vnést do praxe vědomí uměleckých výbojů první poloviny století, kdy české divadlo zažívalo jeden ze svých vrcholů. Zakladatelé školy – vedle Miroslava Hallera hlavně pak režisér Jiří Frejka a scénograf František Tröster v sobě spojovali zkušenosti avantgardního hnutí s vysokým profesionalismem a pedagogickým talentem.

Divadelní fakulta se během 60 let své existence rozrostla a obohatila o nové trendy ve vývoji divadla a stala se pluralitní školou, ve které učí nejvýznamnější osobnosti českého divadelního života: oborů herectví, režie, dramaturgie a divadelní teorie, scénografie a divadelní produkce i osobnosti, které svým rozkročením divadlo přesahují do sféry autorské tvorby, filosofie a pedagogiky.

Katedry editovat

název katedry vedoucí katedry obory studia
katedra činoherního divadla prof. MgA. Jan Burian herectví

režie a dramaturgie

katedra alternativního a loutkového divadla Ing. MgA. Branislav Mazúch herectví

režie a dramaturgie

scénografie

katedra scénografie prof. MgA. Jan Dušek scénografie
katedra produkce MgA. David Mírek, Ph.D. produkce
katedra výchovné dramatiky doc. Radek Marušák dramatická výchova
katedra autorské tvorby a pedagogiky MgA. Hana Malaníková, Ph.D. autorské divadlo
katedra teorie a kritiky Mgr. Jan Jiřík, Ph.D. teorie a kritika divadelní tvorby

V současné době tvoří páteř školy dvě velké katedry svým zaměřením reflektující různorodost dnešní divadelní scény – katedra činoherního a katedra alternativního a loutkového divadla. Katedra činoherního divadla a katedra činoherní scénografie se zaměřují zejména na výchovu k herectví, režii, dramaturgii a scénografii v repertoárovém divadelním systému, který je v podstatné míře založen na interpretaci dramatických textů jak klasických, tak moderních a současných. Absolventi tvoří často jádra souborů špičkových českých divadel (např. Národní divadlo), ale stále častěji nacházejí uplatnění i v nezávislých divadelních uskupeních překvapujících svou vitalitou a razancí vlastní divadelní výpovědi. Katedra scénografie přitom vychovává studenty k samostatnosti a profesionalitě, která umožní jejich uplatnění nejen v divadlech, ale také v médiích, výstavnictví apod.

Katedra alternativního a loutkového divadla vychází z bohaté české loutkářské tradice, ale přesahuje ji v duchu tradice mezinárodně uznávaných českých divadel studiového typu (např. DRAK, Dejvické divadlo, Studio Ypsilon ad.) směrem k výrazně stylizovanému divadlu scénického objektu a k divadlu performativity, paradivadelním aktivitám apod. Charakteristická je úzká spolupráce herce, režiséra i výtvarníka, proto je součástí katedry také kabinet alternativní scénografie. Absolventi katedry alternativního a loutkového divadla často směřují k výrazné osobností i kolektivní poetice, celé absolventské ročníky zakládají nová a úspěšná divadla a jednotlivci nacházejí uplatnění i v divadlech určených dětskému divákovi.

Další katedry přesahují divadelní praxi. Katedra autorské tvorby a pedagogiky je zaměřena na studium herectví jako veřejného vystupování, herectví osobnostního a autorského. Hlavním předmětem je improvizační herecká disciplína vyvinutá prof. Ivanem Vyskočilem – dialogické jednání s vnitřním partnerem, velká pozornost je věnována psychosomatickému výcviku, zejména studiu hlasu a řeči. Katedra výchovné dramatiky je zaměřena na divadlo ve výchově, katedra teorie a kritiky koncipuje teoretické předměty studované na DAMU, realizuje přednášky a semináře teoretických předmětů a vychovává vlastní studenty k poučené kritice, katedra produkce vychová divadelní manažery, kteří se uplatňují ve všech typech divadel i mimo ně.

V poslední době Divadelní fakulta realizuje také doktorské studium, a to ve čtyřech oborech: Scénická tvorba a teorie scénické tvorby, Teorie a praxe divadelní tvorby, Alternativní a loutková tvorba a její teorie a Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky.

Děkani DAMU editovat

Fotografie ze studentských představení editovat

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • Kolektiv autorů: AMU 60 let (Publikace k 60. výročí založení AMU v Praze), Praha, 2006, str. 1–29, ISBN 80-7331-065-1

Externí odkazy editovat