Otevřít hlavní menu

PCC v Československu

Nejstarší československá tramvaj koncepce PCC byla TI; toto je její první prototyp
Tramvaje typu T2 se rozšířily hlavně do SSSR
Typ T3 byl rozšířen nakonec nejvíce; v ČKD se těchto tramvají vyrobilo celkem okolo třinácti tisíc; T3 byla zastoupena drtivou většinou ve všech městech bývalé ČSSR

Tramvaje typu PCC se v Československu vyráběly mezi lety 1951 a 1989, v souvislosti s rozšířením konceptu PCC v Evropě po druhé světové válce.

VývojEditovat

Zástupci tramvají této kategorie se staly tramvaje označované všeobecně jako tramvaje typu T (článkové vozy jako typ K), vyráběné pouze závodem Tatra Smíchov (od roku 1963 součást oborového podniku ČKD Praha). Elektrické výzbroje dodával závod ČKD Stalingrad (po reorganizaci ČKD Trakce). O výrobě těchto tramvají se rozhodlo ještě před Únorem 1948; výroba měla probíhat ve spolupráci s Američany. Licenční smlouva o spolupráci sice uzavřena byla, a to v květnu 1948, avšak komunistické vedení továrnu znárodnilo, a od spolupráce odstoupilo.[zdroj?] Přesto se ve vývoji tramvají této koncepce pokračovalo.

Typ Tatra T1 spatřil světlo světa již v listopadu 1951, vyrobena byla jedna ověřovací série tramvají T1 v počtu 25 kusů, jež byla testována v Praze. Vzhledem k nedostatku zkušeností s jejich výrobou se ale objevilo v provozu mnoho problémů. Typ T1 (tehdy označovaný jako TI) šel nakonec do sériové výroby v roce 1954.

Jeho nástupcem se stal typ Tatra T2 (původně TII), jenž byl vyvážen i do SSSR. Sériově se vyráběl až od roku 1957. Oproti předchozímu byl širší, prostornější, ale také mnohem těžší, což způsobilo mnohde problémy (například v Ústí nad Labem zrychlené fyzické opotřebení tratí přispělo k rozhodnutí tramvajovou dopravu zrušit).

Největší úspěch přišel pak s typem Tatra T3 (původně TIII), v němž bylo mnoho věcí oproti předchozímu zjednodušeno a hlavně připraveno na velkosériovou výrobu. Díky tomu bylo možné vyrábět těchto tramvají více, a to souběžně jak pro ČSSR, tak i pro SSSR. Kloubovou variantou této tramvaje se staly vozy Tatra K1, K2 a K5, jako vlečné vozy se vyráběly B3 a B4. Do měst Československa se tramvaje T3 přestaly dodávat v roce 1976; na východ však vyvážené byly až do konce let osmdesátých. Přesto se objevovaly i nové „té trojky“ po roce 1976, jednalo se o exportní provedení pro Sovětský svaz (T3SU), které bylo upraveno pro české a slovenské podmínky (T3SUCS). Během čtyřiceti let, kdy se tramvaje vycházející z PCC vyráběly, získaly stoprocentní postavení ve všech devíti tramvajových provozech v zemi a staly se synonymem slova tramvaj. Z T3 vycházela také Tatra T4, vzhledově se lišící pouze užší skříní a silnějšími rámy. Byla určena hlavně pro export (NDR, SFRJ).

V Sovětském svazu na základě této tramvaje vyrobili vlastní PCC (KTM-5 ze závodu UKVZ). Ta se postupně rozšířila do většiny tramvajových provozů v celé zemi (avšak již v prvních sériích s velmi odlišnou vozovou skříní, která nahradila původní založenou na tramvaji typu T3). Také v Polsku byly vyráběny tramvaje podle vzoru ČKD. V roce 1955 byly do Varšavy dodány dva vozy T1, na jejich základě pak byly postaveny vozy Konstal 13N.

Podvozky vozidel byly vyráběny jak pro normální (1435 mm) i zúžený (1000 mm) rozchod koleje. Pouze první typ T1 a jeden z posledních typů KT8 byly konstruovány pouze pro normální rozchod – v 80. letech se počítalo s přerozchodováním tramvají v Bratislavě a v Liberci (kde se to nakonec i podařilo) na normální rozchod.

Designérem vozů T2, T3 a odvozených typů byl František Kardaus, který pracoval jako propagační grafik a kreslíř smíchovského závodu Tatra. Dalšími nástupci byly v podstatě již všechny tramvajové vozy, vyráběné v ČKD – Tatra T5, T6, T7, KT4 a KT8D5, které již ale nelze počítat mezi vozy koncepce PCC.

ModernizaceEditovat

Tramvaje prvních typů z koncepce PCC byly zhruba od 70. let modernizovány; hlavní změnou, jež se v těchto vozech objevila, byla výměna elektrické výzbroje, a to buď za odporovou, nebo později tyristorovou. Od 90. letech jsou též prováděny u tramvají T3 velmi rozsáhlé rekonstrukce (např. na typ T3R.P).

Související článkyEditovat