Otevřít hlavní menu

Hornosaský kraj

kraj Svaté říše římské
Mapa Hornosaského kraje

Hornosaský kraj či Hornosaský říšský kraj (německy Obesächsischer Reichskreis, latinsky Circulus Saxonicus superior, anglicky Upper Saxon Circle) byl jedním z krajů Svaté říše římské. Vznikl rozdělením Saského kraje r. 1512 na kraje Hornosaský a Dolnosaský. Přetrval až do zániku říše v roce 1806. Zasedání krajských sněmů se odehrávala u kulatého stolu a při hlasování neexistovaly "lavice" (kurie). Přednost některých stavů před jinými se omezovala na ceremoniální záležitosti. Krajské sněmy se konaly v 16. století v Jüterbogu a Zerbstu, jeden z nich (r. 1596) ve Wittenbergu, v 17. a 18. století bývaly sněmy pořádány ve Frankfurtu nad Odrou a v Lipsku. Snahou bylo najít vždy město na pomezí obou krajských kurfiřtství. Od reformace byl kraj hlavní baštou protestantismu v říši, což se projevilo nejsilněji za šmalkaldské války. Říšští biskupové a preláti byli většinou sekularizováni a jejich území získala krajská knížata.

Členové krajeEditovat

Díky zasedáním u "kulatého stolu" nebyly krajské stavy rozděleny na žádné kurie. Zpočátku panoval v matrikách zmatek v tom, kdo patří do Kraje hornosaského a kdo do Dolnosaského. Následující seznam odráží situaci již po přesném rozhraničení obou krajů.

Vysvětlivky: K - Knížectví či pod vládou knížete, V - Knížectví s virilním hlasem na říšském sněmu, V1 - Knížectví, kterému byl virilní hlas přislíben roku 1803

Pouze formálně zařazeno a bez praktického důsledku (neúčast na sněmech), fakticky součást polských Královských Prus (mimo Svatou říši):

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat

LiteraturaEditovat