Lubušsko (Lubušská země) je historické území podél obou břehů Odry, rozdělené dnes mezi německou spolkovou zemi Braniborsko a polská vojvodství Lubušské (Lubuskie) a Západopomořanské (Zachodniopomorskie). Rozkládá se severně od Lužice, severozápadně od Slezska, západně od Velkopolska a jižně od Pomořanska. Území bylo nazváno podle polského kmene Lubušanů, respektive podle historického centra Lubuše (německy Lebus), ležícího dnes v Braniborsku severně od Frankfurtu nad Odrou.

Související článkyEditovat