Otevřít hlavní menu
„Borek“ – Poloha v Česku

Slovo Borek může mít více významů:

  • domácí mužské jméno – z křestních jmen: Boris, Libor, Lubor, Dalibor, popř. forma jména Bořek
  • vysušený hranol rašeliny – užívaný jako palivo
  • malý bor – borový lesík
    - z tohoto významu jsou odvozena vesměs všechna místopisná jména,

a to obcí:

jejich částí:

a lokalit:

dále kopců:

vodních ploch:

a také:

Další objekty, kde je slovo Borek součástí názvu:
sídla a jejich lokality:

kopce:

rybníky:

Název Borek nese řada objektů v Polsku, například

Související článkyEditovat