Wikipedie:Pod lípou (práva)/Archiv 2010/01

Aggro Berlin

Dobrý den, na wikipedii píšu články jen příležitostně, tak doufám, že jsem ve správné sekci. Nedávno jsem psal článek o Aggru Berlin a rád bych sem nahrál jeho logo, jenomže nemám právně uvolněný obrázek. Pokoušel jsem se sem nahrát ten obrázek z německé wikipedie, ale nevěděl jsem kdo je autor a tak podobně... Taky mám ale tričko Aggro Berlin a tak se Vás chci zeptat, jestli kdybych to logo na tom tričku vyfotil, tak jestli bych to sem mohl poté nahrát (bez toho, aby to bylo smazáno)??? --Kumano -- Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Kumano (diskuse) 9. 1. 2010, 01:03 (CE(S)T)

Bohužel to nejde, i na fotografii loga na tričku by se vztahoval autorský zákon. --Jvs 12. 1. 2010, 19:45 (UTC)

Národní archiv ČR

V patičce na webu NAČR jsem objevil zřejmě novou informaci: „Webové stránky Národního archivu, jejímž autorem je Národní archiv, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko.“ Je tedy možné pod touto licencí sem umisťovat jejich soubory? Osobně mě zaujalo Povýšení JUDr. Františka Ladislava Riegera do stavu svobodných pánů nebo Pobytové přihlášky – tam jde např. najít tento záznam svědčící o častém stěhování rodiny Franze Kafky po Praze… --Gumruch 13. 1. 2010, 19:00 (UTC)

Není. CC-BY-NC-ND není kompatibilní s CC-BY-SA. Bohužel. Miraceti 13. 1. 2010, 19:03 (UTC)
Ale to je škoda. :/
Ale to CC-BY-NC-ND se IMHO týká toho webu jako takového (s výhradou o tom, že NAČR je autorem, byť vzhledem k podivnému zájmenu lze jen těžko usoudit, čím autorem že to má být). To nijak nevylučuje, že na tom webu jsou i díla volná. A třeba zrovna ta úřední listina z 19. století IMHO určitě nemá (přinejmenším majetková) autorská práva chráněna. --Mormegil 14. 1. 2010, 15:02 (UTC)
Já bych taky logicky řekl, že např. na pobytové přihlášky by se dalo aplikovat PD jako české úřední dílo. Nemohl by tedy někdo oficiálně oslovit archivy? Mám dojem, že je obecným problémem, že se „digitalizátoři“ snaží uzurpovat práva na stará nebo úřední díla, nevím, do jaké míry je to podložené zákonem. Archivy, které jsou převážně placeny z našich daní, by IMHO měly být vstřícné… Jaký tedy vymyslet další postup? --Gumruch 14. 1. 2010, 16:37 (UTC)
Aha, tak zrovna vedle Pod lípou teď kolega píše: § 28 Autorského zákoníka: „Tomu, kdo poprvé zveřejní dosud nezveřejněné dílo, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, vznikají takovým zveřejněním výlučná majetková práva k dílu takto zveřejněnému“ a ta trvají 25 let. Takže zbývá buď pátrat, zda dílo nebylo (nedigitálně) zveřejněno už dřív, nebo žádat státní instituce o zřeknutí se tohoto práva (např. pokud digitalizují staré fotografie). Ovšem na úřední záznamy by se to vztahovat nemělo. Chápu to dobře? --Gumruch 15. 1. 2010, 11:42 (UTC)
Zhruba tak. Týká se to pouze autorskoprávně chráněných děl, u kterých jen vypršela doba ochrany majetkových autorských práv. Úřední díla nejsou chráněna vůbec, proto se jich ani toto netýká. --Mormegil 15. 1. 2010, 12:28 (UTC)
Tak jsem zatím zkusil nahrát ty pobytové přihlášky rodiny Kafkovy a uvidíme. Nedávno jsem ale v dobré víře nahrál dvě fotky autora, který zemřel před 75 lety a jeho diapozitivy jsou ve vlastnictví jistého muzea; pokud je digitalizovali oni a diapozitivy před tím nebyly zveřejněny, znamenalo by to podle výše uvedeného § 28 Autorského zákoníku, že PD nejsou… Co v takových případech? Chápu, když nějaký soukromý subjekt investuje do digitalizace, to je příklad Langhanse nebo Šechtlů (kteří navíc i zde dávají svolení ke zveřejnění některých fotek, které by nebyly PD podle data úmrtí); ale co v případě, kdy digitalizaci provádí státní instituce, archiv nebo muzeum, jehož zřizovatelem je obec nebo ministerstvo apod.? Nebylo by možné, aby někdo oficiální (třeba che ;-)) s některými subjekty vyjednal, aby samy tato díla zveřejňovaly jako PD? --Gumruch 15. 1. 2010, 23:47 (UTC)
Další podobný případ, který jsem si uvědomil, je Archiv Národního divadla – z něj jsem taky nějaké věci přetáhl sem… Vycházel jsem z formulace týkající se obrazů: Věrné reprodukce dvourozměrných volných děl jsou také volné a opačná tvrzení jsou útokem na samotný koncept volných děl. Připadalo mi to, že sken fotky PD by měl být posuzován obdobně jako fotka obrazu PD… --Gumruch 16. 1. 2010, 02:08 (UTC)
Poskytnutí "oficiality" pro podobné záležitosti je samozřejmě jedním ze smyslů existence pobočky. Teď z hlavy mě napadají tři možné varianty postupu: buď se té iniciativy někdo z pobočky přímo ujme, nebo příslušné texty sepíšete vy a pobočka poslouží jen jako přeposílací prostředník, nebo se stanete členem a jednání povedete přímo jako zástupce WMČR. Získávání otevřeného obsahu má v radě pobočky na starosti Milda, takže doporučuji se mu ozvat a další postup dohodnout přímo s ním. --che 18. 1. 2010, 18:20 (UTC)
Bohužel čas mi zatím nedovoluje se tomu víc věnovat. Na můj zřejmě příliš obecný dotaz jsem od paní vedoucí jednoho oddělení Národního archivu dostal tuto odpověď, cituji zásadní část: Váš dotaz je natolik specifický, že by bylo vhodné ho adresovat na odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, který metodicky řídí státní archivy ČR. Jistě Vám odpoví mnohem fundovaněji. Podle mého názoru, a tak je to i praktikováno, je třeba vždy žádat souhlas archivu s užitím reprodukcí archiválií (jakýchkoliv), protože archiv (tedy stát) je vlastníkem archiválií. Poplatky (či nezpoplatnění) jsou dány vyhláškou č. 645/2004Sb v platném znění (novela č. 192/2009Sb). Rozhodující pro stanovení výše těchto poplatků je způsob užití reprodukcí archiválií, a to i v případě, že si je pořídíte sám a svým vlastním zařízením. Žádný z uvedených předpisů tzv. „volnou licenci“ neřeší. --Gumruch 18. 1. 2010, 22:25 (UTC)
Chápu, když chtějí nějaký manipulační poplatek za pořízení reprodukcí. Chtít ale poplatek za užití reprodukcí, pokud jsou v PD, mi přijde nezákonné a jakákoli vyhláška nic podobného nemůže uživateli přikazovat. Ta vyhláška (našel jsem ji třeba tady, nevím jestli je to v současnosti platné znění) ve své jedné příloze říká, že poplatek za jednorázové použití reprodukcí archiválií pro komerční účely (obrazové publikace, televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře, propagační materiály, atp.) činí: 1 ks černobílé reprodukce: 1 500 Kč, 1 ks barevné/digitální reprodukce: 3 000 Kč. Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce archiválií pořízených pomocí vlastního zařízení žadatele. Podle mě tenhle poplatek má smysl jen jako manipulační, při poziřování reprodukcí, případně u děl, na která má archiv autorská práva. Jeho nezaplacení v případě děl v PD není porušením zákona (prostě se daný archiv může jen naštvat a příště Ti neumožnit vytvoření reprodukce, a i to by mohlo být sporné). Pokud tedy nejseš tím, kdo daný materiál v PD v archivu reprodukuje, vyhláška by měla být na Tebe krátká. Miraceti 19. 1. 2010, 07:14 (UTC)
Pokusíme se jako WM ČR s uvedenými institucemi navázat kontakt (ozvu se vám ohledně podrobností e-mailem) a získat je ke spolupráci. Prošel jsem si zákon o archivnictví, ten poplatky za pořízení reprodukce zmiňuje v obecné rovině; vyhláška stanovuje ceník, ale není mi z ní jasné, jak se archiv může bránit, když někdo komerčně užije archiválii bez jeho souhlasu (žaloba dle obecných právních předpisů, například o náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení???). Nějaká ustanovení mohou být ještě v badatelském řádu konkrétního archivu, který je jakousi smlouvou, na kterou uživatel přistupuje, když služeb archivu užívá, a pokud nestanovuje žádné sankce, zřejmě by hrozilo jen odepření poskytnutí dalších služeb.
Na jednotlivá díla nechráněná autorským právem (stará díla, u nichž vypršela doba ochrany majetkových práv, úřední díla a to, co ani nemá charakter autorského díla) si nikdo nemůže osobovat autorské právo, ale může mu vznikat zvláštní právo pořizovatele databáze (ne nutně elektronické), pokud investoval do jejího vytvoření, je však sporné, zda toto právo může vznikat i instituci financované z veřejných rozpočtů (požádáme partnerskou právní kancelář o kvalifikovaný výklad). --Milda 19. 1. 2010, 11:33 (UTC)
S tím postihem to nemůže být zas tak žhavé. Představ si situaci, kdy si někdo pořídí v archivu reprodukci pro nekomerční účely, třeba do vědecké práce. Tu práci někde zveřejní a tím to pro něj hasne, žádný takový poplatek platit nemusí. A teď přijde nějaká firma, prohlédne si tu práci a _správně_ pozná, že daná reprodukce je v PD. Tak ji použije ve svém komerčním dílu. Žádnou smlouvu s archivem, kterou by mohla porušit, ale nemá. Nemusí ani vědět, že ta reprodukce z nějakého archivu je, může jen vědět, že dílo je v PD. Nikdo ji tedy nijak nemůže žalovat za porušení smlouvy. Jak by tato firma mohla být žalovatelná o náhradu škody, když není v žádném vztahu s archivem a reprodukci užila v souladu s autorským zákonem? Myslím, že přesně tohle je důležité i pro nás. Potřebujeme vědět, zda užitím díla převzatého z našeho projektu, se uživatel k něčemu nezavazuje. Asi i tohle by bylo dobré od právníků ověřit.
V případě, že by takové firmě žaloba hrozila, museli bychom asi oželet všechna díla, která by mohla pocházet z nějakého archivu. To by bylo šílené.
Zákon o archivnictví užití výpisů, opisů nebo kopií archiválií nijak neomezuje ani nezpoplatňuje (alespoň jsem to v něm nenašel). Jak píšeš, ceník poplatků stanovuje vyhláška. Otázka je, jestli vůbec je tahle vyhláška po právní stránce ok, protože zákon o archivnictví říká: Prováděcí právní předpis stanoví ceník služeb poskytovaných veřejnými archivy s ohledem na předpokládané možné náklady spojené s pořízením výpisu, opisu nebo kopie archiválií. Jak může tedy vyhláška zpoplatňovat užití v nějakém komerčním díle, když ji zákon nic takového nedovoluje? Přeci užití díla nijak náklady spojené s pořízením výpisu, opisu nebo kopie archiválie nezvyšuje. Miraceti 19. 1. 2010, 12:03 (UTC)
Ještě jednou bych si dovolil formulovat otázku, která v mých předchozích příspěvcích byla asi jen mezi řádky: jak velký je pro nás (Wikipedii) problém, pokud člověk „v dobré víře“ zveřejní dílo, které by z určitého pohledu (úmrtí autora před více než 70 lety, úřední dokument…) mělo být PD, ale není např. podle onoho § 28 (25 let od prvního zveřejnění např. dědicem, digitalizátorem apod.)? Lze vůbec vytvořit mechanismus, který by tomu bránil? --Gumruch 19. 1. 2010, 01:10 (UTC)
Zas tak velký problém to není, aspoň do doby, než si toho někdo všimne. A pak je to třeba smazat. Ale problém to jistě obecně je. Mechanismus bránící nahrání jakéhokoliv obsahu je prakticky nemožný. Jde to regulovat jen zpětně, to znamená mazat chybně (byť třeba v dobré víře) nahrané materiály. Jistě to jde nějak zmínit na příslušných stránkách, aby se o tomto problému mohl kdokoli snadno dovědět před tím, než něco nahraje. Nic lepšího asi nevymyslíme. Miraceti 19. 1. 2010, 07:00 (UTC)
„Dobrá víra“ vás ochrání před trestním postihem, protože trestní odpovědnost vzniká jen v případě úmyslného porušení autorského práva (resp. takového, kdy byste věděl, že svou činností právo porušujete, a přesto to dělal). Jinak jak uvádí Miraceti, materiály jakkoliv porušující autorské právo, přestože o trvajících právech vkladatel dříve nevěděl, na Commons zůstat nemohou. Otázka je, zda lze vůbec v některých případech zjistit, že u konkrétního díla, ačkoli svým stářím by již neměla být chráněna, běží 25letá lhůta ve prospěch toho, kdo dílo poprvé zveřejnil. Ne vždy to bývá výslovně uvedeno, takže chcete-li předejít možnosti smazání, je asi třeba důkladněji pátrat – číst vydavatelské poznámky, zkusit dílo nebo aspoň zmínku o něm dohledat i ve starší publikaci apod. --Milda 19. 1. 2010, 11:33 (UTC)

Vyžadování GFDL na vstupu

Všiml jsem si dnes v textu šablony {{Copyvio autor}} zmínky, že autor má dílo uvolnit pod GFDL a CC-BY-SA 3.0. Domníval jsem se, že po změně licence už GFDL „na vstupu“ nemusíme vyžadovat, ale máme to tak i pod editačním oknem („Uložením svůj příspěvek neodvolatelně uvolňujete pod licencemi Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 a GFDL.“). V podmínkách užití jsou odlišeny případy, kdy text vkládá sám autor nebo držitel práv (vyžadováno CC-BY-SA 3.0 a GFDL kvůli kompatibilitě) a kdy je importován text jiných autorů nebo autor je jen spoluautorem (stačí CC-BY-SA 3.0, GFDL vyžadována není).

Jaký význam má rozdílný přístup k vyžadování GFDL v těchto dvou případech? --Milda 22. 1. 2010, 10:34 (UTC)

Význam je ten, že umožnění importu (cizích) děl pod CC-BY-SA (a jen pod ním) je v podstatě jedním z hlavním cílů migrace; u těchto cizích děl nemáme volbu – buď je přijmeme jen pod CC-BY-SA, nebo nepřijmeme. Oproti tomu vkladatel, který dobrovolně přidává vlastní dílo do Wikipedie, tuto volbu má a není důvod, proč by kromě zveřejnění pod CC-BY-SA neměl souhlasit i s GFDL. (Přičemž toto duální licencování má výhodu v lepší šiřitelnosti obsahu Wikipedie.)
Šablona:Copyvio autor je vskutku formulována řekněme nepřesně; pokud je nějaké cizí dílo šiřitelné pouze pod CC-BY-SA, tak je pro Wikipedii přijatelné, byť je potřeba tuto skutečnost nějak označit u daného článku a nemáme na to na cs připravené mechanismy.
--Mormegil 22. 1. 2010, 12:01 (UTC)

Autorství kresby

Nevím, kam přesně směřovat dotaz, tak to zkusím tady. Ví někdo autora kresby Soubor:Seydler.jpg? Rok vzniku asi 1898, licence je PD, ale není jasné proč. Já podpis přečtu nějak jako M. Poříž, ale takového grafika nemůžu najít. Předem dík. --Gumruch 22. 1. 2010, 21:02 (UTC)

A což se zeptat pana Martina Cholasty, autora stránky?--Gampe 23. 1. 2010, 06:10 (UTC)

Napsal bych na webmaster@astrohk.cz s tím, že zpráva je určena panu předsedovi Martinu Cholastovi, nebo bych zavolal na některý z uvedených telefonů a zeptal bych se. --Gampe 23. 1. 2010, 20:56 (UTC)

Nevidím na něj nikde kontakt. Ale vyhledal jsem si info o té Sloukově knize Astronomie v Československu od dob nejstarších do dneška a v popisu mj. je: obr. materiál zapůjčila Národní a univ. knihovna v Praze. Takže je otázka, jestli zrovna u téhle pérovky tam bude uvedený konkrétní autor. Tady se spíš ptám, protože tu jsou lidi uploadující staré PD kresby a mají o řadě autorů přehled. --Gumruch 23. 1. 2010, 06:35 (UTC)
Pokud bylo ale dílo vytvořeno v roce 1898, tak se tam může přilepit šablona {{PD-old-100}} a není podle mě problém. Autor ani nemusí být známý.--Sevela.p 23. 1. 2010, 11:18 (UTC)
Typicky anonymní dílo to určitě není, zejména když je ozdobně podepsané. Já ani nepochybuju o PD, spíš mě zajímá autor, abych ho mohl uvést v článku a případně přidat jeho kategorii. V první řadě se po neděli mrknu v knihovně do té Astronomie v Československu od dob nejstarších do dneška. --Gumruch 23. 1. 2010, 12:16 (UTC)

Divadlo S+H

Přesunuto z Wikipedie:Pod lípou (pravidla)#Divadlo S+HJagro 23. 1. 2010, 13:18 (UTC)

Všechny možné texty, které se mohou divadla týkat a na které si vzpomenete (Josef Skupa, Miloš Kirschner, Helena Štáchová, Spejbl, Hurvínek, Mánička) jsou patrně až na drobné změny prachjednoduše okopčené z webu divadla - srovnej loutky i osobnosti. Řekl bych, že to není v pořádku.
Díky --Jarba 12. 1. 2010, 22:35 (UTC)

Vzal jsem to "do vlastních rukou" a umístil do zmíněných článků (viz o pár řádek výše) šablony copyvio. Něco podobného jsem dělal poprvé, tak prosím kolegy o shovívavost, pokud jsem udělal něco špatně nebo ne zcela přesně.
Díky --Jarba 13. 1. 2010, 15:32 (UTC)

Díval jsem se na to a mám podezření, že se ty texty ukradli oni od nás a bude potřeba jim napsat a uvést to do souladu s licencí Wikipedie. U textů, které vložila IP by se teoreticky mohlo opravdu jednat o copyvia, ale některé články, které se nachází na stránkách divadla vložili i jiní autoři, nepřijde mi tedy pravděpodobné, že by všichni kopírovali ze stejných stránek. Protože jsem již některá CP odmazal, níže uvádím přehledný seznam, který bude ve výsledku buď obnoven, nebo domazán.
 • Josef Skupa – založil: 193.179.25.46; stav: komplet ponecháno
 • Helena Štáchová – založil: Ladin; stav: komplet ponecháno
 • Spejbl – založil: 193.179.25.46; stav: údajné CP revize smazány
 • Hurvínek – založil: 193.179.25.46; stav: údajné CP revize smazány
 • Mánička (loutka) – založil: Varan; stav: komplet ponecháno
Jagro 23. 1. 2010, 13:18 (UTC)

Vzhledem k tomu, že Podzemnik našel ve webarchivu texty na stránkách divadla již z roku 2001, jsou všechny články téměř s jistotou copyvia. Níže sepisuji současný stav po vyřešení Podzemnikem:

 • Josef Skupa – založil: 193.179.25.46; stav: CP revize skryty
 • Helena Štáchová – založil: Ladin; stav: CP revize skryty
 • Spejbl – založil: 193.179.25.46; stav: CP revize smazány
 • Hurvínek – založil: 193.179.25.46; stav: CP revize smazány
 • Mánička (loutka) – založil: Varan; stav: CP revize skryty

Jagro 26. 2. 2010, 18:07 (UTC)

Práva fyzických vlastníků děl

S krátkým odstupem navazuji na výše uvedenou debatu o Národním archivu ČR, digitalizátorech a obecně vlastnících nějakých děl. Mám další příklad. Potkal jsem nově vydanou pohlednici s obrazem Staroměstské radnice, autor Vincenc Morstadt (1802–1875, info též zde). Tento autor namaloval mnoho unikátních obrazů (nejen) Prahy první poloviny 19. století, nic z toho na Commons není. Na oné pohlednici je © Muzeum hlavního města Prahy, 2008. Inu, podle autorského zákona (viz opět výše) by toto právo mohlo platit 25 roků od 1. zveřejnění. Jenže já viděl pohledy tohoto autora už před revolucí a předpokládám, že byly ze stejného zdroje, tj. asi od muzea, které fyzicky obrazy vlastní. Mám tedy dojem, že tyto instituce uměle a protizákonně protahují svá práva, na nové vydání prostě vždycky ke copyrightu dají aktuální rok. Co si o tom myslíte?

Dále mě napadlo, jestli by nestálo za to pro tato témata udělat něco jako Projekt:Digitalizace, kde by se sledovala PD díla, řešila by se komunikace s fyzickými vlastníky děl a digitalizátory, hlídalo by se, kdy budou významní tvůrci PD (digitalizovat a shánět díla jde přeci i pár let předem a zveřejnit je najednou 1. ledna příslušného roku). IMHO by se mělo hledět i na kvalitu, je lepší dílo sehnat od digitalizátora, než ho přeskenovávat z knihy… Nějak jsem tady ani na Commons nic takto zastřešujícího pro české malíře a fotografy neviděl, pokud je to mimo mísu nebo jsem špatně hledal, omlouvám se. --Gumruch 26. 1. 2010, 08:17 (UTC)

 1. „©“ si můžu třeba nechat vytetovat na čelo, žádný význam to nemá. Také bych ani nepředpokládal, že by vůbec šlo o dosud nezveřejněná díla, která až MHMP někdy nedávno poprvé zveřejnilo, ta díla byla téměř jistě zveřejněna již za života autora. Spíše bych předpokládal, že MHMP si představuje, že mu autorské právo k pohlednicím patří prostě proto, že ten obraz naskenoval a je vydavatelem těch pohlednic. S tím pochopitelně nesouhlasím a řekl bych, že pokud tyto pohlednice naskenujete, můžete je nahrát na Commons.
 2. S tímhle vším může pomoci pobočka (resp. může se pokusit to „zastřešovat“), zejména s ohledem na tu případnou komunikaci s fyzickými vlastníky děl.
--Mormegil 26. 1. 2010, 16:00 (UTC)

Fotky z výstavy "Moje Libeň"

Ahoj, chci se zeptat - vyfotil jsem včera několik fotek Bohumila Hrabala a jiných (Boudník, Bondy, Skácel aj.) na výstavě "Moje Libeň", která včera končila v tzv. "bílém domě", sídle Městské části Prahy 8. Výstava byla volně přístupná (neplatilo se vstupné) a ani jsem neviděl žádnou cedulku o zákazu fotografování, čili jsem podle mě fotografováním neporušil žádnou, ani nepsanou smlouvu. Můžu dát fotky na Commons, nebo by to bylo porušení aut. práv fotografů (u nichž, předpokládám, taky platí AP ještě 70 let po jejich smrti)? Fotky nejsou v kdovíjaké kvalitě, ale ke Skácelovi a Boudníkovi by to byla první fotka vůbec a k Hrabalovi by to byly pořád lepší fotky, než ty, co jsou v článku teď. Moje fotky jsou k vidění tady. Díky, --Jiří Janíček 30. 1. 2010, 15:25 (UTC)

Bohužel, tvé fotografie porušují autorská práva autorů původních fotografií. Je lhostejné, zda se na výstavě platilo, či ne, dokonce je lhostejné, že fotografie byly vystaveny. Jejich přefocením jsi vytvořil reprodukce původních děl (nebo dílo odvozené bez souhlasu původních autorů) a to tém ti nevznikají žádná autorská práva – tím pádem je nemůžeš uvolnit pod svobodnou licencí a tudíž ani nahrát do Wikipedie. Správně bys je neměl ani publikovat jinde. --Tlusťa 30. 1. 2010, 16:02 (UTC)

Fotky reprodukcí volných děl

Dobře, a jak je to teda s fotkou fotky středověkého obrazu? Platí to, co mi tady kdysi kdosi řekl, když jsem se ptal na tento obraz (Kristus v předpeklí, 1499), a sice, že fotograf vyhotovil věrnou kopii díla, na které zanikla aut. práva, a já jsem vyrobil kopii této věrné kopie, tedy jakoby originálu [padlo tady tehdy "obraz vyfotí všichni stejně" (s čímž ani já bych nesouhlasil:)]. Tak jak to teda je? Má Wikipedie nějakého právníka, který by se k takovým otázkám mohl vyjadřovat do jisté míry závazně? Možná by se docela vyplatilo aspoň jednoho (pro ČR, Evropu, vesmír) mít... --Jiří Janíček 30. 1. 2010, 16:26 (UTC)

Na to by mohla odpovědět šablona PD-Art z Commons: Oficiálním stanoviskem nadace Wikimedia Foundation je, že „věrné reprodukce dvourozměrných volných děl jsou také volné a opačná tvrzení jsou útokem na samotný koncept volných děl.“ Podrobnosti naleznete na stránce When to use the PD-Art tag.--Slfi 30. 1. 2010, 16:30 (UTC)
Pokud je původní dílo volné, jako v uváděném příkladu, lze jej reprodukovat dle libosti. Jeho pouhou reprodukcí opět nevznikají žádná autorská práva reprodukujícímu – v reprodukci není žádný autorský přínos a každý by ji udělal víceméně stejně. Takže takovou reprodukci lze opět reprodukovat a stále půjde o dílo volné. Důležitý je nějaký autorský přínos – pokud bys třeba s reprodukcí volných děl vytvořil nějakou uměleckou koláž, již bys autorská práva měl a další reprodukce té koláže by byly možné jen s tvým souhlasem. --Tlusťa 30. 1. 2010, 16:34 (UTC)
Wow, čili to je dobrej recept, jak začít s prázdnýma rukama vydělávat?? :-) --Jiří Janíček 30. 1. 2010, 17:30 (UTC)
Myslíte prodej koláží z volných děl? :-) --che 30. 1. 2010, 18:19 (UTC)

Winfried Georg Sebald - článek

Napsal jsem delší článek do Wikipedie o německém spisovateli W.G.Sebaldovi, který je upravenou verzí mého doslovu v knize Vystěhovalci jmenovaného autora. K článku, který se teď už objevil na Wikipedii v češtině, je připojeno výrazné varování "o možném porušení autorských práv" - nechápu, proč se někdo nespojí přímo se mnou a neověří si pravdivost mnou uváděných údajů. K článku byly připojeny fotograqfie - ty tam scházejí. Jak je možné dodat k článku fotografie? Název by asi měl být W.G.Sebald, nikoli Winfried Georg Sebald, protože při zadání Sebald se objeví jiné články než tento, který je v češtině vlastně základní a nemá komerční charakter. S pozdravem R. Charvát překladatel

Na Wikipedii je nejčastější způsob komunikace přímo s vkladatelem článku. Byl jste kontaktován na Wikipedista diskuse:86.49.31.69, kde máte vše potřebné. Ve stručnosti - stačí zaslat email s prohlášením, že jste autorem textu (viz Wikipedie:OTRS). Jinak jména osob se většinou uvádějí celé, rozepsaně. JAn 2. 2. 2010, 06:05 (UTC)

Návrhový vzor adaptér

Podívejte se prosím někdo znalý na Návrhový vzor adaptér - působí to dojmem, že to je opsané z knížky, která je dole citována jako pramen. Nemám ji a nerozumím tomu tématu, tak to nedokážu posoudit.--Ioannes Pragensis 3. 2. 2010, 09:16 (UTC)

„Freedom of panorama“ v ČR

Chci se ujistit, zda to kromě veřejných prostranství platí i v těchto interiérech (chodby, atria, foyer…): státní vysoké školy, nemocnice zřizované státem/krajem/obcí, úřady (ministerstva…), městské/obecní knihovny. --Gumruch 5. 2. 2010, 10:33 (UTC)

§ 33 zákona 121/2000 Sb.:
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo kresbou, malbou nebo grafikou, fotografií nebo filmem nebo jinak zaznamená nebo vyjádří dílo, které je trvale umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství; do autorského práva nezasahuje ani ten, kdo takto vyjádřené, zachycené nebo zaznamenané dílo dále užije. Je-li to možné, je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a umístění.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pořízení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou a na rozmnožování nebo rozšiřování díla formou trojrozměrné rozmnoženiny.
Na interiéry se to nevztahuje, nejsou to prostranství. Navíc se to vztahuje pouze na dvourozměrné zpodobnění děl, která jsou na daném prostrantsví umístěna trvale. Miraceti 5. 2. 2010, 23:14 (UTC)
Já tuto teorii znám, myslel jsem trochu konkrétnější případy. To znamená, že např. sochu opravdu nemůžu vyfotit, pokud je trvale na chodbě vysoké školy? (A co když je součástí záběru celé auly?) Co sochy v areálu státního zámku? (Nebo tam platí, že jde obvykle pro dávno mrtvé autory, +70 PD?) Karel IV. na (uzavíratelném) nádvoří Karolina? Pasáže patří do veřejného prostranství? (Jako např. Václav v Lucerně.) Socha v atriu ministerstva? Masarykova busta v předsálí Poslanecké sněmovny? --Gumruch 6. 2. 2010, 10:43 (UTC)
No, pakliže je autor sochy umístěné na chodbě vysoké školy mrtev méně jak 70 let (nedej bože na živu;-), tak jí jistě vyfotit můžete, ale šířit jí pod svobodnou licencí ne. V případě záběru celé auly to imo problém není (jedná-li se opravdu o de facto podružný detail fotografie).
Co se týče autorů, kteří zemřeli před více jak 70 lety, tak fotografie jejich děl můžete pořizovat a šířit z hlediska autorskoprávního v podstatě jak se vám zamane. Zdali se v místě jejich výskytu smělo či nesmělo fotit je, domnívám se, z hlediska autorskoprávního úplně jedno. Otázka je, co vám v případě že jste fotil nelegálně hrozí s ohledem na jiné právní předpisy. Jedudědek 6. 2. 2010, 11:30 (UTC)
Je opravdu přísný výklad zákona důvodem pro to, že tu nemáme onu sochu Karla IV. z nádvoří Karolina? Zatímco (uzavíratelné) pasáže se pokládají za veřejná prostranství? Jen v tom chci mít jasno. Mám stovky použitelných fotek nebo tipů na ně a nechci zbytečně ztrácet čas popisem a kategorizováním, když by pak byly smazány… --Gumruch 6. 2. 2010, 13:57 (UTC)
Na nádvoří je Jan Hus, ne? Karel IV. je v aule a pak taky na Křižovnickém náměstí.
To nádvoří je snad celkem volně přístupné ne? Spousta parků se taky na noc uzavírá. Vzhledem k tomu, že je to pod širým nebem, tak je to, dle mého, veřejné prostranství. Ale i toho Jana Husa je možno vyfotit jinde, třeba na Staromáku.
Pasáže podle mě veřejná prostranství už být nutně nemusí, ale mohou. Záleží asi na tom, jestli se ta která bere jako součást domu, nebo jako ulice. Zrovna ta socha v pasáži v Lucerně je hodně sporná. Tuhle pasáž asi nelze považovat za zastřešenou ulici. Na Commons by to nemělo být.
Bohužel, je to tak. Co je uvnitř budov, není prostranství. Sochy zde lze fotit, ale ne bez svolení šířit. Není to teorie, je to zákon. Miraceti 7. 2. 2010, 00:41 (UTC)

Užití znaku obce

Při hledání jednoho znaku města ke stažení jsem našel tehle úryvek:

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v § 34a, odst.3 stanoví: Obce, městské obvody a městské části a jimi řízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou používat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.

Není to pro wikipedii problém?--Slfi 6. 2. 2010, 00:16 (UTC)

Myslím, že ne. Záleží, čím se zde myslí to "užívat". Podle mě zde jde o to, aby nikdo nepoužíval vlajku pro svou prezentaci. Z hlediska autorského zákona je to úřední dílo (alespoň jeho slovní popis). Miraceti 7. 2. 2010, 00:46 (UTC)
Kdyby s tím byl problém, šlo by šablonu doplnit podle slovenského vzoru, tam je v podstatě obdobná restrikce: commons:Template:SlovakCityCOA --Gumruch 8. 2. 2010, 11:54 (UTC)
Ona existuje taková obecná, kterou je klidně možno používat: commons:Template:Insignia. --Mormegil 8. 2. 2010, 12:45 (UTC)

Flickr versus US DoD

Zdravím. Americké ministerstvo obrany má svůj oficiální photostream na Flickru - http://www.flickr.com/photos/39955793@N07/ . U fotky tam publikované tam všude je uvedeno (c) All rights reserved, ale současně (a teď mě opravte, jestli se mýlím), je dílo, které oficiálně pochází od vlády Spojených států, použitelné v public domain. Co z toho platí? Můžu si vybrat libovolnou fotku z výše uvedené adresy, a převést ji na Wiki Commons? Díky za odpovědi. Hidalgo944 6. 2. 2010, 18:42 (UTC)

Poptej se na Commons, tady Ti těžko někdo na tohle odpoví. Miraceti 7. 2. 2010, 00:42 (UTC)

Czesław Miłosz

Soutěž spouští lavinu aktivity… jsou v pořádku ukázky z díla v tomto článku?? --Gumruch 7. 2. 2010, 17:44 (UTC)

Podle §31 Autorského zákona pravděpodobně právně v pořádku jsou, ovšem pokud se týče jejich výběru a jejich vhodnosti pro daný pahýl bych byl velmi skeptický.--Ioannes Pragensis 7. 2. 2010, 17:51 (UTC)

Překlad

Přesunuto z Diskuse k Wikipedii:Pod lípou (práva). — Jagro 7. 2. 2010, 22:41 (UTC)

Mám dotaz týkající se překladu cizojazyčného wikipedického článku na českou wikipedii. Jaká pravidla mám při této činnosti dodržet, aby to bylo správně?

Předem děkuji za odpověď. Faeřan 7. 2. 2010, 22:25 (UTC)

Pokud byste překládal například slovenský článek sk:Ružínsky viadukt do češtiny, je pod něj potřeba vložit šablonu {{překlad}} v této podobě: {{Překlad|sk|Ružínsky viadukt|2699583}} s tím, že položky jsou (jazyk|název|číslo revize). Který z těch údajů co znamená i další informace naleznete na stránce Šablona:Překlad. Zdravím, — Jagro 7. 2. 2010, 22:40 (UTC)

Obrázky do článků počítačových her II

Na normální stránce Pod lípou jsem se odpovědi nedočkal, zkusím se tedy zeptat tady.

Vychází mi:
"Pro uveřejnění jakéhokoli obrázku ze hry je třeba zaslat daný obrázek vydavateli této hry a získat od něj povolení šíření obrázku pod GNU FDL nebo CC-BY-SA. Získáme-li ho (my jako cswiki), už se může daný obrázek nahrát na Commons a odtud pak na cswiki."

Je to tak? A je někde seznam společností, u nichž už jsme takhle o povolení žádali, nebo wikipedistů, kteří se o takováto povolení starají?

Předem děkuji --24. 2. 2010, 13:43 (UTC), Utar

Ano, v podstatě to platí, ale je to trochu nereálné. Není nutné vždy posílat obrázek, mnohem lepší je, když pod dané licence uvolní třeba jakýkoliv screenshot z jejich hry, jako tomu bylo u společnosti Ubisoft, kde to ovšem také nevydrželo moc dlouho. Zásadní otázka také je - komu posílat tento dotaz ve společnosti. Teď to zní směšně, ale až na to přijde zjistíte, že svolení může dát třeba jenom správce archívu nebo vedoucí určitého oddělení. Opravdu to není lehké.
O seznamu bohužel netuším. --El Carlos 6. 3. 2010, 11:46 (UTC)

Modely

Vyrobí-li někdo ze stavebnice model letadla, raketoplánu a třebas i jen málo změní barvu, případně ho nakreslí v jiné poloze než byla na obalu krabice, s jiným doplňkem a tento model či kresbu vyfotí - je to možné použít?--Zákupák 5. 3. 2010, 19:09 (UTC)

Je jedno, jestli to uplácá z modelíny, vyřeže ze dřeva nebo postaví z Merkura. Podle míry odlišnosti to vydrží i na commons, než se objeví třeba ne desátý, nebo padesátý, ale 99. člověk honící hodnosti a označí to ke smazání. Potom je na vkladateli, aby proti němu použil pádné důvody a 50:50 zda-li obrázek zůstane. Příklad: Sám jsem nakreslil Homera Simpsona a protože jsem kopyto, tak obrázek nebyl zrovna dokonalý, ale z commons zmizel během 5 minut. Závěrem - nahrávejte co jde, bude-li to porušovat práva nebojím se, že by to na commons vydrželo příliš dlouho. --El Carlos 6. 3. 2010, 11:41 (UTC)
@El Carlos: Tím, že jste nakreslil Homera Simpsona, jste vytvořil odvozené dílo bez souhlasu držitelů práv a porušil tím jejich autorská práva. Počítám, že důvod smazání na Commons byl tento a ne kvalita obrázku. --Tlusťa 6. 3. 2010, 13:26 (UTC)
@Zákupák:Mám za to, že pokud postavíte model ze stavebnice je Vaším autorským dílem (splňuje určitě kritérium jedinečného výsledku vzniklého tvůrčím způsobem). Čili ho fotografujte jak uznáte za vhodné a Vámi pořízené fotografie modelu použijte také jak uznáte za vhodné. --Tlusťa 6. 3. 2010, 13:26 (UTC)

sken starého obrazu z nové knihy

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak to je se skenem obrázku z roku 1720, který je otištěn v knize z roku 1969, lze ten to přefotit? a nebo je třeba sehnat originální kresbu a fotit ji přímo?--frettie.net 6. 3. 2010, 14:54 (UTC)

Lze to přefotit z knihy. Naštěstí, on by ti totiž ten originál asi málokdo k přefocení půjčil;-)
Jedudědek 6. 3. 2010, 15:16 (UTC)
Super. :)--frettie.net 6. 3. 2010, 21:07 (UTC)

Vlastivěda moravská

Je možno použít texty z Vlastivědy moravské, když její autor zemřel v roce 1917? Teoreticky by mělo, ne?--frettie.net 8. 3. 2010, 19:45 (UTC)

Jo to už je pár let {{PD}} Jedudědek 8. 3. 2010, 19:50 (UTC)
Celice příjemné, teď aby to někdo digitalizoval. :)--frettie.net 8. 3. 2010, 20:52 (UTC)

Hlásit se to musí

Prosím o posouzení (a případné řešení), zda je Wikipedie správně ozdrojovaná na těchto webech:

V obou případech v patičce Wikipedie uvedena jako zdroj, ale bez licence, navíc je na stránkách text ve spojení s fotkami, které nejsou z Commons. --Gumruch 16. 3. 2010, 00:38 (UTC)

Provozovateli zamky-hrady.eu jsem poslal jménem WMČR mail s žádostí o nápravu (čímž děkuji Miracetimu a Ragimirimu, kteří ten mail na začátku ledna připravili). Co do herecka.cz už dole vidím "Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál z článku „(XXX)“ na Wikipedii", což mi přijde z hlediska rozumnosti dostatečné, tedy za předpokladu že by si to aktualizovali na CC-BY-SA, které už tohle myslím vyhovuje i legálně. To že u textu mají fotky co nejsou z Commons mi osobně nepřijde až tak problematické jako to že tam mají i ty z Commons, bez jakéhokoli uvedení autora a licence. (Tipuji že ty ostatní práva nemají vyřešená taktéž, ale nemůžeme se holt trápit vším, žeano.) --che 16. 3. 2010, 09:13 (UTC)

Uvolňování pod licencí

Chtěl bych se zeptat na oficiální fotky od Škodovky (potažmo i od Irisbusu). Na commons se objevily oficiální fotky Škody Yeti a mají povolení OTRS. Ale podle všeho (do OTRS se nedostanu, vidím jen to, co je napsáno na stránce) to OTRSnul nějaký ruský server který píše o autech (tzn. ne vlastník autorských práv). Jak se taková situace řeší? A jak je to vůbec s uvolňováním práv? Může pobočka firmy (v tomto případě německá) uvolnit autorská práva bez vědomí skutečného majitele autorských práv? A kdyby majitel nesouhlasil, jak je to se zrušením/zneplatněním creative commons licence?--Slfi 21. 3. 2010, 11:59 (UTC)

Já tam tedy nevidím nic o ruském automobilovém serveru, ale to, že je zdrojem „Predstavitělstvo Skoda v Sankt-Petěrburge“. Kdo je skutečným vlastníkem práv ve vámi uvedených případech nemohu vědět, takže nelze soudit, jak je na tom s právy k fotografii konkrétní pobočka. Pokud budu mluvit zcela obecně, tak „bez vědomí majitele autorských práv“ samozřejmě nikdo nic uvolňovat nesmí; licenci Creative Commons by pak nebylo třeba „rušit/zneplatňovat“, protože by prostě nikdy platná nebyla. --Mormegil 21. 3. 2010, 14:34 (UTC)

Kostel u Jákobova žebříku

Dobrý den,

zajímalo by mne, proč byla smazána stránka Kostel u Jákobova žebříku. V archivu Googlu jsem se dozvěděl, že by snad stránka měla být duplicitní ke stránce Kostel U Jákobova žebříku. Žádná taková stránka však - jak se zdá - neexistuje. Proto se ptám, proč došlo ke smazání stránky.

Díky za odpověď.--Jan Polák 21. 3. 2010, 23:33 (UTC)

7. 3. 2010, 20:58 byl článek „Kostel u Jákobova žebříku“ ‎smazán pro porušení autorských práv (předtím označen jako Copyvio). Obsahoval shodný text jako část této stránky od odstavce: Sborový dům s kostelem nazvaným U Jákobova žebříku stojí.... Následně pak bylo 8. 3. 2010, 14:41 smazáno přerušené přesměrování „Kostel U Jákobova žebříku“ ‎ na již neexistující/smazaný článek. Pokud si klikneš na červené odkazy hesla, pak uvidíš důvody smazání. --Kacir 21. 3. 2010, 23:46 (UTC)
On právě ten uvedený důvod smazání je poměrně humorný - mazal jsem to já se stručným "porušení autorských práv" a automaticky se k tomu doplnil kus článku, kde je vidět, že Tlusťa, který to označoval, omylem označil za zdroj copyvia článek sám. Takže pokud se člověk nemůže podívat na smazaný článek, nejsa správce, tak se oprávněně zajímá, zda nedošlo k chybě. --Tchoř 21. 3. 2010, 23:52 (UTC)
Viděl jsem „uklepnutí“ adresy v označení zdroje, ale po zagooglování bylo vše jasné. --Kacir 22. 3. 2010, 00:00 (UTC)

Kostýmy a další

Chci se zeptat na použitelnost svých fotek z výstavy filmových kostýmů a rekvizit. Na Commons existuje tato šablona, je to s ní použitelné? Nebo bych musel mít souhlas fyzického vlastníka, nebo kostýmního výtvarníka? Jde také o to, v jakých prostorách to bylo vyfoceno?

Dále, abych předešel problémům, hodil jsem sem na web náhled 3 souborů, ke kterým mám také dotaz ohledně použitelnosti na Commons:

 1. Fotka dvojstrany slovníku (ilustrace typografického prohřešku – D’ se špatným háčkem; záměrně jsem neskenoval stránku, ale fotil takto „umělecky“ v ruce)
 2. Fotka Fidorky a německé obdoby (jde o srovnání produktů)
 3. Sken kalendáříku (nevím, jestli do duševního vlastnictví patří i tvar řeky a tras metra)

Díky za info ohledně práv a případné návrhy, jak fotky upravit (např. bylo by lépe vymazat logo na plánku?). Gumruch 24. 3. 2010, 00:39 (UTC)

Budou to tři týdny, takže smutně koukám: opravdu nikdo neporadí ani s jedním? --Gumruch 12. 4. 2010, 01:52 (UTC)

Fotografie zboží

Mám pocit, že se to tu už kdysi (rok, dva?) řešilo, ale nemohu si vzpomenout. Je porušením autorských práv použít k ilustraci článku fotku zboží (např. sáček čaje?), pokud jsem nežádal o souhlas výrobce? --Cajicek 24. 3. 2010, 12:03 (UTC)

Copyvia v článcích o obcích

Ve velkém množství článků o obcích se vyskytuje text porušující autorská práva. Prošel jsem jen Středočeský a Liberecký kraj a našel 57 článků s textem pravděpodobně porušujícím autorské právo. Seznam je zde. Takže co s tím ? nemilosrdně odmazat ? pokusit se získat dodatečně povolení ? zavírat oči ? A chtěl by se toho někdo ujmout ? --Jowe 31. 3. 2010, 19:29 (UTC)

Smazat. --Ragimiri 31. 3. 2010, 20:28 (UTC)
U obce Klínec mne v identické online verzi zaujala poslední řádka:
Přispěvatelé Wikipedie, „Klínec,“ Wikipedie:
Otevřená encyklopedie, http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%ADnec&oldid=3561073 (získáno 4. 02. 2009).
Nevím, co to má přesně znamenat, ale je možné, že v menšině případů to může být naopak - tedy že text nebyl zkopírován na Wikipedii, ale z Wikipedie a na internetu se objevil později. --Wespecz 31. 3. 2010, 20:45 (UTC)
Poslední řádku jsem asi přehlédl. Nicméně v tomto konkrétním případě je velice pravděpodobné že text je odněkud zkopírován. První vložení vložení anonyma je text bez jakékoliv snahy o formátování a správné nadpisy. Asi by těžko někdo kdo by si dal práci s napsáním tak kvalitního textu to sem vložil v tomhle stavu. Spíš to tedy bude copyvio z http://www.obecklinec.cz/historie.htm. Nevylučuji však že v některých případech by to mohlo být i naopak. --Jowe 31. 3. 2010, 21:30 (UTC)
V tom případě to tedy je copyvio taktéž. Jen jsem chtěl poukázat na fakt, že z Wikipedie se hojně kopíruje. --Wespecz 31. 3. 2010, 22:01 (UTC)
Mám zkušenost, že občas když se napíše starostovi, tak sežene potvrzení pro OTRS. JAn 1. 4. 2010, 06:49 (UTC)

Možná by stálo zato sepsat mejl, který vyzní ve smyslu Chcete propagovat svou obci? Rozšiřte jí článek na Wikipedii! a rozeslat ho starostům dejme tomu nějakého okresu a sledovat, co se stane. V případě těchto copyvií bych to řešil podobně s tím, pokud je to ze stránek obce, tak žádat OTRSnutí, pokud ne, tak smazat a požádat o rozšíření. Pokud k OTRSnutí nedojde, tak samozřejmě mazat. — Jagro 1. 4. 2010, 08:36 (UTC)

OTRS needs YOU! ;-) --Mercy 1. 4. 2010, 08:46 (UTC)
A mohl by se jim přibalit tento obrázek. Gumruch 1. 4. 2010, 11:25 (UTC)

J-kolegové (JAn a Jagro), prosím zpomalte, věty jako „když se napíše“ a „možná by stálo zato sepsat mejl“ zavánějí tím, že se „to“ samo nenapíše a skončí to tak, že se neudělá nic. ;) Je třeba říct, kdo a kdy to udělá. --Ragimiri 1. 4. 2010, 08:42 (UTC)

Překreslení obrázku

Pěkně zdravím. Chtěl bych se zeptat, zda je možné nakreslit nějaký obrázek podle určité předlohy, aniž by byla porušena autorská práva autora dané předlohy. Konkrétně mám na mysli obrázek označený písmenem B na této stránce. Moc díky. Jan.Kamenicek 3. 4. 2010, 16:58 (UTC)

Podle mě nelze překreslit úplně, nicméně je to věc, která sama z něčeho vychází a je to dá se říct myšlenka. Stačí tedy drobná změna a mělo by to projít v pořádku.--frettie.net 3. 4. 2010, 17:31 (UTC)

Aby dané překreslení mělo smysl, tak by se samozřejmě nemohl měnit tvar poskládaných kamenů ani kostí, mohly by se ale změnit použité barvy a způsob značení. Jan.Kamenicek 3. 4. 2010, 17:58 (UTC)

Nebylo by lepší požádat autora skutečné předlohy o svolení než přemýšlet o tom, jak ho přečůrat? Obyčejně to stojí nějakou námahu, ale dost často to vyjde. Zdraví --Gampe 3. 4. 2010, 18:23 (UTC)
Ono to není třeba, já myslím, že v podstatě myšlenku překreslení do grafiky nelze licencovat.--frettie.net 3. 4. 2010, 18:38 (UTC)
Možná to není třeba, ale přijde mi to minimálně slušné. Viz "Student nápad na zařízení pro ochrnuté neukradl, jen necitoval"... --Gampe 3. 4. 2010, 19:55 (UTC)

Citace zdroje je samozřejmá, to mě ani nenapadlo speciálně zmiňovat. Jan.Kamenicek 3. 4. 2010, 20:48 (UTC)

Co se týče svolení majitele autorských práv, tak to by měl být časopis Nature. Už jsem je kontaktoval ohledně fotografie stejné zkameněliny této příšerky, a dostalo se mi svolení ji převzít ke vzdělávacím účelům. Když jsem odepsal, že bohužel Commons mi to vezme jen pod nějakou svobodnou licencí, tak už se mi nedostalo žádné reakce, a to ani na opakované žádosti o odpověď. Jan.Kamenicek 3. 4. 2010, 20:54 (UTC)

Pak se omlouvám za poznámky. To jsem nevěděl. Někdy to holt nevyjde. --Gampe 4. 4. 2010, 07:56 (UTC)

Klíčová otázka zní: je dílo, který chcete překreslovat, způsobilé autorskoprávní ochrany a tato ochrana dosud trvá (například na Commons považují fotografii dvourozměrného díla, které nepodléhá autorským právům, za volné dílo, viz PD-Art)? Pokud ano, pak překreslení nepomůže, protože se bude jednat o odvozené dílo. „Překreslovat“ byste museli podobným způsobem, jako když píšete článek: z existujících (pokud možno více než jednoho) obrázků nastudujete informace, jak objekt vypadal, a pak na jejich základě vytvoříte vlastní obrázek. --Milda 4. 4. 2010, 06:40 (UTC)

Chápu. Díky. Jan.Kamenicek 4. 4. 2010, 21:01 (UTC)

Logotyp

Z nástěnky správců přesunul --Tchoř 10. 4. 2010, 18:27 (UTC)

Rád bych obohatil stránku Junák o logo organizace. Jak mám postupovat s ohledem na autorská práva? --Ondřej Kubera 10. 4. 2010, 18:23 (UTC)

podle mě to nepůjde, rozhodně ne snadno. Je nutno licencovat pod určitými licencemi, a společnost a ani sdružení své logo nejspíše neuvolní. --frettie.net 10. 4. 2010, 18:35 (UTC)
Předpokládám, že nějaká cesta existuje, když ve světě je to naprostým zvykem. Ba, bylo by divné, kdyby logo chybělo. Viz např. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dokonce i Junák má na anglické wikipedii znak. Podobně bych chtěl zveřejnit logo, které je zaměřeno na veřejnost. Jak mám tedy postupovat? --Ondřej Kubera 10. 4. 2010, 21:27 (UTC)
Na české wikipedii se používají pouze obrázky se svobodnou licencí, obrázky, na které odkazujete na francouzské a anglické wikipedii jsou označeny jako chráněné, nesvobodné. Jediným řešením je přesvědčení Junáka, aby logotyp uvolnil pod svobodnou licencí, což se vám asi nepodaří, protože logotyp je pravděpodobně i ochrannou známkou.--Slfi 10. 4. 2010, 21:39 (UTC)
Děkuji za vysvětlení. Nerozumím, proč textová loga typu IDNES a Seznam.cz mohou být zveřejněna, když to jsou ochranné známky? --Ondřej Kubera 11. 4. 2010, 07:49 (UTC)
Je to přesně tak, jak píše Slfi. Podle řádu o ochranných známkách organizace (ústředí): "O využívání ochranných známek v ostatních případech rozhoduje Výkonná rada Junáka, která o tomto pravidelně informuje Náčelnictvo Junáka." Navíc tam mají chybu ve slově využívání. :) Ale jinak, taky je tam napsaný, že v podstatě nelze využít logotypy a ochranné známky mimo organizaci. Navíc jsou v příloze zapsány různé ochranné známky a to vypadá jako problém. Takže řešit to lze pouze napsáním asi ideálně mediálnímu zpravodaji ústředí Junáka a probrání s ním. --frettie.net 11. 4. 2010, 08:21 (UTC)
Je to dáno tím, že daná loga neobsahují žádné výrazné grafické prvky, je to "pouze" text. Takováto loga jsou na Commons tolerována. --Podzemnik 11. 4. 2010, 08:01 (UTC)
Hm, "výrazné grafické prvky". To "výrazné" může být sporné, někdy stačí jedna křivka. Příklad --Chio 11. 4. 2010, 08:14 (UTC)
Ono, podle mě je právem chráněno i použití písem a barev. V tomhle commons nechápu.--frettie.net 11. 4. 2010, 08:23 (UTC)
Jak kde, napríklad podle en:Threshold_of_originality#Germany soud v Německu uznal, že logo ARD není chráněno německým autorským zákonem, protože nesplňuje požadavek na "Schöpfungshöhe", co značí, že je příliš jednoduché.--Chio 11. 4. 2010, 10:02 (UTC)
Podle mě by na Commons neměly být loga ani iDNES, ani seznamu. Čistý text to není ani náhodou a jak píšeš, "výrazné" je velmi problematické. Miraceti 11. 4. 2010, 08:28 (UTC)
Protože nejde o ochranné známky, ale o práva autora. Samozřejmě s ochrannou známkou nelze dělat vše, ale lze ji a její modifikace šířit, pokud k tomu dá její autor svolení. Miraceti 11. 4. 2010, 08:31 (UTC)
Postup je vcelku jednoduchý, ale jak už bylo řečeno, jeho naplnění nepůjde snadno. Je třeba, aby držitel nebo vykonavatel autorských práv (tedy ten, co to podle autorského zákona může udělat), poslal do OTRS email, ve kterém potvrdí, že logo je možno šířit podle licence CC-BY-SA. Pokud je logo ochranná známka, stále bude tak chráněná. Nebude ale již možné zastavit její šíření s poukazem na autorská práva. Miraceti 11. 4. 2010, 08:28 (UTC)

Pralesy - autorská práva

Dobrý den. Zajímalo by mě jak správně citovat jakoukoliv stránku, vědeckou studii... tak aby to nebylo posouzeno jako porušení autorských práv. Byl jsem upozorněn MiroslavJosef na možné porušení autorských práv.

Doposud jsem se domníval, že pokud převezmu "výňatek z jiného díla" tedy odstavec nebo několik vět z publikace nebo www stránek a uvedu k nim zdroj citace tak k porušení autorských práv nedochází. Například takto: "Autorské právo výslovně dovoluje některé specifické způsoby využívání díla. Nejdůležitějším povoleným způsobem je citace – do autorského práva nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míře (drobná díla je možno uvést celá) cituje ve svém díle výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů, za předpokladu, že uvede jméno autora (je-li známo), název díla a pramen. Obdobně lze zveřejněná díla užít k vědeckým či vzdělávacím důvodům v přednášce." [1]

Reference:

Chtěl bych požádat někoho ze správců v této souvislosti o stručný komentář k citacím na Wikipedii (viz také. http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista_diskuse:MiroslavJosef#Pralesy_-_autorsk.C3.A1_pr.C3.A1va) -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Datl (diskusepříspěvky)

Citáty v rozumné délce a řádně jako citáty označené se ve Wikipedii používat smějí a používají se. Nevím přesně, oč se vedl spor, ale pokud jde jen o definici nějakého lesa, tak nevidím v jejím setrvání problém.--Ioannes Pragensis 13. 4. 2010, 16:11 (UTC)
Jde o přirozený les. Jde nejspíš o to, jestli citace má onu rozumnou délkou a je odůvodněným případem. --Podzemnik 13. 4. 2010, 17:53 (UTC)
Jak lze určit "rozumnou délku" a "odůvodněný případ"? Podle mého názoru je "rozumná délka" přibližně jeden odstavec a méně a "odůvodněný případ" nelze definovat (při trochu extrémním výkladu se důvod vždy najde). Termíny "rozumná délka" a "odůvodněný případ" jsou velmi volné a snesou téměř cokoliv. Z toho mi vylývá že lze citovat libovolné dílo pokud uvedu zdroj, je jasné že jde o citaci, slouží to účelu článku a nepřekročí to rozsah několika vět (max. odstavce). To je ovšem můj názor. Šlo mi o to jak tuto problematiku vnímá komunita Wikipedistů. Setkal jsem se totiž několikrát při uplatnění uvedeného postupu s obviněním z porušení autorských práv (viz:Diskuse s wikipedistou:Datl, #REDIRECT Diskuse s wikipedistou:MiroslavJosef#Pralesy - autorská práva). Proto bych rád četl i nějaké názory ostatních a případně bych uvítal vhodné příklady citací. --Datl 19. 4. 2010, 21:18 (UTC)
(Podotýkám, že nejsem správce, ale na tom snad nesejde – chcete názor, tady ho máte.) Na článek Přirozený les jsem se díval a v rozsahu citace problém nevidím, tím spíš pokud se jedná o definici a VÚKOZ je v tomto oboru autoritou (je to tak? neumím posoudit). Článku by však prospělo, kdyby informace z pralesy.cz byly zahrnuty průběžně do textu článku vlastními slovy, nebo například v podobě VÚKOZ definuje přirozený les jako…<ref>.
Jinak obecně k citacím lze říct, že článek by neměl být složen jen nebo převážně z citací, citace by měly být používány přiměřeně účelu (v odborné práci, recenzi nebo naopak parodii budete citovat častěji než ve všeobecné encyklopedii nebo populárně naučné literatuře), odůvodněný případ chápejte jako odpověď na otázku „je doslovná citace v článku potřebná?“, a protože citace je výjimkou z autorského práva, nelze tuto výjimku vykládat extenzivně. (Odlehčení na závěr: kdyby bylo právo exaktní vědou a zákony měly jasný výklad, čím by se desetitisíce absolventů práv živily?) --Milda 19. 4. 2010, 22:37 (UTC)

Znak Policie ČR

Dobrý den, všiml jsem si, že znak Policie ČR je na wikipedii jako Public domain, ale nevím jestli je to pravda. Když se nakupovali nové policejní octavie, tak v televizi byla zmínka o tom, že autor znaku "zapůjčil" znak k bezplatnému užívání, ale pokud ho někdo chce užít komerčně, musí mu platit licenční poplatek, což, pokud si dobře pamatuji, u výrobce modelů Abrex činilo 20 kč na jedno policejní autíčko. Proto si nemyslím, že licence u tohoto souboru je správně: Soubor:PČR seal.png.--Slfi 22. 4. 2010, 23:33 (UTC)

Pokud byl znak vydán vyhláškou (což se dle popisu stalo), pak se jedná o výjimku z AZ. --Ragimiri 23. 4. 2010, 07:40 (UTC)

Když jsme u toho, co obrázky vydané ministerstvem obrany a potažmo armádou ČR?--frettie.net 23. 4. 2010, 11:22 (UTC)

Zatím tu soubory s vodoznakem MO ČR vegetují, viz např. Soubor:Martin_Bartak.jpg. --Gumruch 30. 4. 2010, 08:25 (UTC)
Nějaký obrázek rozhodně není vyňat z autorskoprávní ochrany jen proto, že ho vyrobil někdo pro MOČR či AČR. Ale ty obrázky to o sobě ani netvrdí; píše se u nich, že jsou normálně autorskoprávně chráněny, ale jejich autor dovoluje jejich libovolné další užití za podmínky uvedení autora. --Mormegil 30. 4. 2010, 09:18 (UTC)
Však autora jsem uvedl, takže na commons by to tedy mělo vydržet?--frettie.net 30. 4. 2010, 10:37 (UTC)
No vždyť ano; pokud ta licence odpovídá skutečnosti, tak je vše v pořádku. --Mormegil 30. 4. 2010, 12:04 (UTC)

Botičky z PPP

Jak tak koukám na Pochod Praha-Prčice, nikde nevidím fotku trofejí „botiček“. Myslíte, že je na ně nějaká ochrana? Aspoň ilustrativně by se snad mohly vyfotit botičky z různých roků např. „umělecky rozložené“ na stole (podobně jako se tolerují vyfocené vysypané mince). --Gumruch 30. 4. 2010, 08:25 (UTC)

Botička tu byla avšak byla smazána jako copyvio. Pokud máš doma sbírku, tak by jí takhle vyfotit snad šlo. Já jich mám doma ale jenom pár, takže to raději přenechám tobě. :) — Jagro 26. 5. 2010, 13:33 (UTC)

Znojemské podezření

Mám mírné podezření, že by fotky uživatele Janhb1 mohly být copyvio. Např. File:Hippotlytus Church Znojmo Hradiste 1.jpg vypdaá jako tento (bohužel ani tam není uveden autor). Má se to nějak vířit? Je samozřejmě možné, že autor fotek pro web Znojma je umístil (ve stejném rozlišení) i sem, ale absence jakýchkoliv informací o autorovi a zároveň uvolnění do PD je trochu podezřelá. Nebo web Znojma špatně cituje fotky z Commons? --Gumruch 30. 4. 2010, 21:08 (UTC)

Požádej ho o obrázek v původním rozlišení. Jako autor jej jistě má. Pokud nemá, je téměř stoprocentně jisté, že autorem není.
Jinak tyhle věci řeš spíš přes OTRS. Tam se tím někdo zabývat musí a je menší šance, že to nezapadne. Miraceti 2. 5. 2010, 07:15 (UTC)

Fotka K. Čurdy

Nevím, v právech se nevyznám, ale tohle se mi zdá trochu divný (rád bych se mýlil). Že byl Karel Čurda atentátník ponechávám bez komentáře. --Kixx 16. 5. 2010, 20:45 (UTC)

Copyvia

Tak mě napadlo, že z novou funkcí skrývání revizí, by nám mohla odpadnout administrativa při označování copyvií. Šablona {{copyvio}} by se mohla vkládat substituovaná a vložila by časovou známku. V kategorii Možná porušení autorských práv by byly copyvia řazena podle času a pomocí MediaWiki:Konec mazání by byly odděleny články, které jsou označeny více než týden. Díky tomuto systému by odpadlo zapisování copyvií do Wikipedie:Porušení práv#Copyvia a následné archivování. Do Wikipedie:Porušení práv#Copyvia by se zapisovaly pouze výjimečné případy, jako hromadné copyvia nebo nejasné případy pro možnost diskuse. --Sevela.p 19. 5. 2010, 10:11 (UTC)

Návrh na zřízení zvláštní stránky s návodem na přebírání obrázků z cizojazyčných wikipedií

Dobrý den, ačkoliv se kvůli své profesi poměrně dobře orientuji v autorském právu, možnost přebírání obrázků z cizích wikipedií mi je i po čtrnácti dnech a pročtení různých nápověd a diskusí nejasná. Bylo by, myslím, prima, kdyby někdo zřídil v nápovědě jednoduchou praktickou stránku s příklady, které by pochopila i lama jako já, kde by třeba stálo:

 • "Je-li v anglické wikipedii pod Licensing uvedeno toto: (...), můžete obrázek nahrát do Commons a jako licenci musíte vybrat toto: (...)"
 • "Je-li v anglické wikipedii pod Licensing uvedeno toto: (...), nesmíte obrázek použít."
 • Atd.

Jde mi zvláště o přebírání obrázků filmových plakátů a knižních obálek, které jsou přeci v Evropě i v USA volně k použití, pokud se článek týká konkrétního díla, které prezentují. Myslím, že taková stránka by zkušenému wikipedistovi nezabrala mnoho času a odstranila by mnoho opakujících se dotazů. Díky. BELETRIS 20. 5. 2010, 09:04 (UTC)

V Evropě určitě ne. --Ragimiri 20. 5. 2010, 10:03 (UTC)
Kam ti můžu napsat proč ano, abych tím nezanesl hlavní téma? BELETRIS 20. 5. 2010, 10:54 (UTC)
Napište to sem. Proč na české Wikipedii nemůžeme mít fair use, už jsme vysvětlovali asi pětkrát, klidně si to přečteme a vysvětlíme pošesté. --Milda 20. 5. 2010, 11:01 (UTC)
Ne, to je v pořádku, nechci tady otevírat tohle téma, byla by to asi půlstrana citací z autorského zákona a navíc mně vůbec nejde o to, měnit tu nějaká zavedená pravidla, ale umožnit i jiným nováčkům aby se v nich rychleji orientovali. Chtěl jsem jen poprosit, jestli by někdo, kdo se tu už dobře orientuje, neudělal nějakou jasnou stránku k těm licencím, jak píšu výše. Toť vše. BELETRIS 20. 5. 2010, 11:16 (UTC)

No chtělo by to asi nějaké vysvětlení pro wikipedisty neorientující se až tak v otázce licencí u obrázků. Proč třeba loga se běžně používají v mnoha cizojazyčných verzích, včetně mnoha evropských. Viz třeba iw odkazy u Arsenal FC. --Jowe 20. 5. 2010, 11:06 (UTC)

Zjednodušeně řečeno protože buď mají širší nebo jiné výjimky z autorského práva v jejich autorském zákoně a mají v tomto smyslu přijatou lokální výjimku pro nesvobodné obrázky dle příslušného rozhodnutí WMF, anebo na to kašlou, fair use si vesele používají, i když by neměli (malované články jsou pro ně přednější než právní čistota), a zatím jim to prochází, protože ještě nebyl průser, kvůli kterému by musel na některý projekt vlítnout někdo pověřený Nadací a výrazně jim promazal lokálně uložené soubory. --Milda 20. 5. 2010, 11:20 (UTC)
To, že wiki káže vodu a pije víno, je dávno zřejmé, ale máme tu jiný dotaz. Kolega BELETRIS položil otázku o sepsání (když ne pravidla) doporučení, kterak přejímat obrázky z cizích verzí, pokud jsou pod vhodnou licencí. Zatím se kloudné odpovědi nedočkal a i mě by zrovna zajímalo, jestli můžu vzít z en.wiki tenhle obrázek, když je tam uveden pod licencí CC Atribution-ShareAlike 3.0. zdraví El Carlos 24. 5. 2010, 16:58 (UTC)
Nechápu, co myslíš tím kázáním vody a pitím vína, ale ten obrázek převzatelný je, protože má svobodnou licenci. Jasně dané pravidla jsou na commons: Commons:Licensing (anglicky) a hlavní, důležité body česky na Commons:Licencování. Pokud potřebuješ převzít soubor z licencí z Commons z jiné Wikipedie, je tady nástroj Commonshelper, který na Commons nahraje pouze soubory se správnou licencí. Fair use a jiné nepřehraje. Myslím, že žádná nápověda k tomuto není třeba. Na Commons je spousta informací.--Sevela.p 24. 5. 2010, 17:10 (UTC)
Myslím tím, že si hraje na svobodnou / volnou a otevřenou encyklopedii ale svoje hlavní dítko (enwiki) láduje nesvobodnými obrázky, zatímco ostatní mutace zejí prázdnotou a nezmění se to dokud budou nadále používat nesvobodné obrázky, protože málokterý autor enwiki potřebuje vůbec znát commons, když si obrázek sosne kdekoliv. Ten převod souborů jsem moc nepochopil, ale možná se to povedlo. Jenom nevím, proč to po mě chtělo znovu licenci a katagorie (pak to stejně uvedlo, že je bez kategorií a zároveň v kategoriích, co jsem zadal) a navíc sem to stejně musel uložit. Myslím, že návod, který by zmiňoval tento nástroj (třeba i podrobněji) nebo prostou manuální cestu by nebyl od věci. zdraví El Carlos 24. 5. 2010, 17:25 (UTC)
Vůbec nemáš pravdu s tím, že autor enwiki potřebuje vůbec znát commons, když si obrázek sosne kdekoliv. Takto fair use nefunguje. Na anglické Wikipedie je k tomuto spousta pravidel, např. nemůžeš vložit fair use obrázek žijící nebo právě zemřelé osoby a každé užití fair use obrázku by mělo být správně popsáno a zdůvodněno u obrázku. V opačném případě jsou tyto obrázky nemilosrdně mazány, dokonce to myslím dělají i automaticky někteří boti.--Sevela.p 24. 5. 2010, 17:32 (UTC)
No nicméně commons k tomu nepotřebuje a i to, co by tam dát mohl si radši "prskne" na svojí wiki. Chtěl bych, jen pro srandu králíkům, znát procento autorů en.wiki, kteří někdy žádali o svolení použití obrázku na commons :-D. Mimochodem, "příkoří" které fair-use přináší a které popisuješ mi přijde oproti naší situaci hodně úsměvné. Zrovna lidi mě tolik netrápí, protože je pořád může někdo vyfotit nebo někdo šikovný nakreslit, ale filmy, počítačové hry, software je tady prostě nenávratně spláchnutý. Jenom si porovnej náš skromný Star Trek portál třeba zrovna s maďarským. Krom toho jsou články těchto kategorií naprosto vykázány z možnosti , protože zde je výslovně požadavek na obrázky.
Já chápu, že by to bylo skvělé, kdybychom si tu mohli vložit do článků obrázky z filmů, her a podobně, ale prostě to u nás není zákonem povolené. Teoreticky bychom mohli povolit fair use, protože servery jsou na Floridě (myslím), ale česká Wikipedie je primárně psána pro česky mluvící lidi, kteří žijí převážně v ČR. Kdyby pak chtěli článek použít, ať už jakkoliv, tak by ty obrázky museli odstranit.
Maďarský portál Star Treku je zrovna špatný příklad, protože pravděpodobně porušují práva. Např. na anglické Wikipedii je zákaz zobrazování obrázků označených jako Fair use mimo hlavní jmenný prostor a případné porušení jsou okamžitě mazána botem.
No dobře, to furt nemění nic na situaci. Mě nemusíš vysvětlovat princip, já ho chápu. Jenom tvrdím, že je špatný. zdraví El Carlos 25. 5. 2010, 08:31 (UTC)
A co se týče NČ, tak nemáš pravdu. Dostatečné množství obrázků může znamenat v našem případě například pro film nula obrázků, protože prostě není v lidských silách takový obrázek sehnat. Pochybuju, že by měl někdo námitky proti dokonalému článku o filmu jenom pro, že by neměl obrázky. Maximálně by se tam mohla dát fotka z tiskovky nebo jiné prezentace, ale když nebude nevadí.--Sevela.p 25. 5. 2010, 00:13 (UTC)
Zní to hezky, ale chtěl bych to vidět při posuzování. Selským rozumem by to tak jít mělo, ale oba vím, že se kdykoliv může objevit individuum, který ti puzzlik sebere, protože je to tak napsaný. Mimo to, "Pokud obrázky jsou OK, pokud ne se nic neděje" - takto chápu požadavek DČ, ne NČ, který jasně říká, že chce ilustraci. --zdraví El Carlos 25. 5. 2010, 08:31 (UTC)
Jen pro zajímavost jedna taková fotka, která zatím není ve článku Simpsonovi ve filmu, a i proto je zatím článek bez obrázků: Soubor:SimpsonsSpringfieldVT.jpg --Gumruch 25. 5. 2010, 00:39 (UTC)
Dobře no, příklad je to hezký, ale skutečnou informativní hodnotu (třeba jako obal nebo plakát, nedejbože jednotlivé postavy) to nemá. A ruku na srdce, naše články jsou ilustrované podobnými obrázky jako znouzecnost. --zdraví El Carlos 25. 5. 2010, 08:31 (UTC)
Abych to tu už déle zabíral, chtěl jsem jenom říct, že Wiki (myslím en.wiki - my jsme pro ně jenom nezajímavá "mutace") by se měla vydat jedním ze dvou směrů. Buď přes noc smazat všechno fair-use a zdiskreditovat se, ale být opravdu svobodnou nebo si přestat hrát na něco co není (volná/svobodná) a povolit to všude. P.S: Flagfox mi myslím hlásí, že server je v Holandsku. --zdraví El Carlos 25. 5. 2010, 08:31 (UTC)

Osobně bych se přimlouval za to, aby se na některých dalších Wiki udělala „osvěta“ (příp. technická opatření jako zde na české), aby byly fotky ukládány rovnou na Commons a ne jen do lokální Wiki. Víckrát jsem transportoval skeny a fotky, které byly vysloveně označené jako PD-old nebo uvolněné do PD autorem, tedy pozdější transportování na Commons vidím jako absolutně zbytečnou, dvojitou práci. Týká se např. anglické, ale především německé Wikipedie. --Gumruch 24. 5. 2010, 18:17 (UTC)

Plně souhlasím, kolik už to obrázků jsem přehrával z de na commons. Němci sice mají také nějakou speciální licenci (vztahující se jen k Německu a Švýcarsku), ale tu jsem byl schopen i ignorovat, protože většinu jsem nahrával pod tou licencí věrná kopie dvourozměrného díla, volného pro své stáří. Tady toto bohužel jen zdržuje (ale asi se s tím nedá nic dělat). --Silesianus 24. 5. 2010, 18:44 (UTC)

Texty / obrázky z wikipedie na jiném webu

Zdravím a ptám se - jak postupovat, pokud jsem našel texty z wikipedie na jiném webu, který se nikterak nehlásí k tomu, odkud obrázky vzal nebo ani neuvádí licence pod kterými texty vydává? Předpokládejme, že jsem si jistý, že kopie je onen web a nikoliv heslo na wikipedii? Samozřejmě bude zapotřebí kontaktovat autora webu, ale co mu psát a na co se konkrétně odvolat? Nemáme zde šablonu (jako pro žádost o uvolnění textu :-) pro výhružku? :-D --zdraví El Carlos 25. 5. 2010, 10:01 (UTC)

Pokud jste autorem textu, muzete na zaklade autorskeho zakona obratem pozadat o dvojnasobek autorskeho honorare. Jinak obecne bubu dopisy vetsinou posilaji spravci. --Jklamo 26. 5. 2010, 00:54 (UTC)
No na honorář jsem zrovna nepomýšlel. Zajímalo by mne to i z druhé stránky - chci z wiki použít něco na svých stránkách. Jestli se nepletu, tak musím uvést zdroj (cs.wiki), licenci a autora. U posledního jmenovaného mi není moc jasné - některé články mají třeba 50 různých autorů. Mám uvést toho prvního nebo toho co rozširoval nejvíc nebo musím všechny??? Na tomto pc nemám ten link na stránky, které kopírují článek Star Trek (seriál) bez jakékoliv zmínky a hlavně nevypadají jako nějaká organizace, spíše nějaký jedinec. --zdraví El Carlos 26. 5. 2010, 11:07 (UTC)
Wikipedie:Autorské právo#Práva a povinnosti při přebírání obsahu Wikipedie. Jinak zadost o honorar se mi osvedcila jako kouzelny proutek, vlastnik webu v drtive vetsine obratem vse uvede do spravneho stavu. Jinak z hlediska autorskeho prava je uplne jedno, jestli ho porusuje fyzicka nebo pravnicka osoba. --Jklamo 26. 5. 2010, 13:04 (UTC)
Vřele děkuji za odkaz. Z hlediska práva to asi jedno je, ale je spíš nepravděpodobné, že nějaký blogger bude někomu vyplácet honorář :-) --zdraví El Carlos 26. 5. 2010, 16:29 (UTC)

Hana Lukešová na Neviditelném psu

Náhodou jsem narazil na dílko HISTORIE: Masakr v Mnichově (1972) autorky Hany Lukešové na Neviditelném psu. Jeho podoba s Mnichovským masakrem byla zarážející, ale říkal jsem si, že tak starou záležitost už snad můžu nechat být. Nicméně ani novější dílka této mně jinak neznámé autorky neoplývají originalitou. HISTORIE: Povstání ve varšavském ghettu je zjevný plagiát (byť tentokrát zkrácený a velmi mírně přestylizovaný) našeho stejnojmenného článku. Nemá někdo chuť s tím něco udělat? Okino 1. 6. 2010, 19:20 (UTC)

Kouknu na to a případně Astonovi (O. Neffovi) napíšu. Z Googlu vypadlo, že se pravděpodobně jedná o Bc. Hanu Lukešovou, která studovala blízkovýchodní studia na FF ZČU, píše články zaměřené na Izrael, jak vidno velmi inspirované Wikipedií. :) --Kacir 3. 6. 2010, 19:19 (UTC)
Jen bych doporučoval v případě paní Lukešové určitou opatrnost a citlivost. Je to, podle jejích příspěvků v diskusích pod nickem kopretina, poněkud psychicky labilní a ne příliš bystrá osoba. Je možné, že trpí nějakou psychickou poruchou a řešení celé záležitosti nevhodnou formou by ji mohlo nevhodným způsobem rozrušit. --Dezidor 3. 6. 2010, 19:33 (UTC)

Čivava všude možně

Všiml jsem si, že náš článek Čivava je buď okopírován z několika různých stránek nebo naopak si jej kdekdo přivlastňuje, ale vzhledem k neencyklopedickému stylu bych tipoval na první variantu. V podstatě jakoukoliv větu stačí hodit do Googlu a vypadne několik stránek jako třeba na hafici.cz, ceskypes a nemluvě o řadě blogů a diskusí. Ovšem zmínku o těch uslzených očích jsem 100% viděl už před wikipedií... Nechci tam dávat copyvio, protože se v tom neorientuju a i to dohledávání "kdo tam co napsal" mi přijde složitý. Mohl by na to někdo mrknout? --zdraví El Carlos 2. 6. 2010, 21:22 (UTC)

Zdroj: Nepublikovaný rukopis

Momentálně se zabývám tím, že pomáhám jednomu člověku zprostředkovat vydání knihy s tématikou druhé světové války. Pokud by se nezdařilo, byl by autor svolný ke zveřejnění některých pasáží na wikipedii, konkrétně by se jednalo o životopisy určitých osob. Stačí pak ozdrojovat "Autor díla, název díla, nepublikovaný rukopis"? Podotýkám, že by nešlo o doslovný opis, ale o výtah.--Railfort 4. 6. 2010, 02:53 (UTC)

To by bohužel nešlo, Wikipedie:Věrohodné zdroje říká jasně: „Články ve Wikipedii by měly být založeny na věrohodných publikovaných zdrojích.“ --Ragimiri 4. 6. 2010, 07:18 (UTC)
Zde se zřejmě míchá dohromady zdroj pro účely ověřitelnosti a uvedení zdroje vyžadované autorským zákonem. První případ, jak píše Ragimiri, není možné takto řešit, ale pokud nepublikovaný rukopis není vlastním výzkumem, může autor články ozdrojovat stejnými zdroji, z kterých čerpal při psaní dosud nepublikované knihy. V druhém případě záleží na tom, kdo článek na Wikipedii vloží; pokud to bude někdo jiný než skutečný autor, pak by souhlas autora s uvolněním pod svobodnou licencí měl být doručen do systému OTRS a zároveň by autorství mělo být uvedeno v článku (např. podobně jako se zapisuje informace o původním zdroji článku přeloženého z jiné jazykové verze Wikipedie) nebo přinejmenším ve shrnutí editace. --Milda 4. 6. 2010, 07:50 (UTC)
Já myslím, že kolega se ptá jednoznačně: „Stačí pak ozdrojovat "Autor díla, název díla, nepublikovaný rukopis"?“ A já odpovídám, že ne, protože nepublikovaný rukopis pro nás není zdroj. --Ragimiri 4. 6. 2010, 08:23 (UTC)
Je to škoda. Pokud nedojde k vydání, zůstanou ty informace ležet někde v šuflíku, protože jde zejména o životopisy méně známých čs. letců získaných "vlastním výzkumem"--Railfort 7. 6. 2010, 06:30 (UTC)
a co Wikiknihy (nebo Wikizdroje)?
Podmínkou ke zveřejnění na Wikizdrojích je právě to, že dílo muselo být v té podobě již někde publikováno. Ani na Wikiknihách nevidím umístění neověřených informací reálně. Pro posouzení je klíčové, odkud autor čerpá informace pro životopisy, tj. zda vychází z publikovaných zdrojů (pak by nebyl problém ani na Wikipedii, pokud zdroje uvede), materiálů dostupných ve veřejných archivech (na Wikiknihách s přimhouřením oka…) nebo zpovídáním oněch osob a osob, které je znaly (pak nezbývá než jít cestou vydání u věrohodného vydavatele, který věrohodnost životopisů zaštítí svou autoritou – co třeba nějaký časopis zabývající se letectvím?). --Milda 7. 6. 2010, 07:42 (UTC)
Na časopis je to příliš dlouhé.--Railfort 7. 6. 2010, 08:05 (UTC)
Pak asi nezbývá než doufat, že kolegovi a Vám se knihu podaří vydat, abychom jí zde mohli citovat. Přeji štěstí. --El Carlos 7. 6. 2010, 19:16 (UTC)

Zneužití dobrého jména Wikipedie

Server Aktuálně.cz začal provozovat svou encyklopedii pojmů, kterou nazývá Wiki. Podle mě jde v tomto případě o zneužití značky Wikipedie. Samozřejmě slovo wiki je obecné a samotné jeho použití zneužitím být nemůže. Jenže v tomto případě evidentně nejde o označení systému, do kterého může snadno přispívat široký okruh uživatelů. Nikde jsem třeba nenašel tlačítko "edit", a to ani když jsem se přihlásil jako uživatel portálu Centrum.cz. Podle mě to tedy vůbec žádná wiki není. Je to ale naopak encyklopedie, která je pojmenovaná Wiki - podle všeho právě podle Wikipedie.

Třeba Novinky.cz provozují podobnou encyklopedii, ale nazývají ji "Témata".

Co si o tom myslíte? Neměla by se česká pobočka Wikimedie snažit o nápravu? Miraceti 12. 6. 2010, 12:46 (UTC)

... určitě měla - a to co nejdříve ... --MiroslavJosef 12. 6. 2010, 12:47 (UTC)
O tom už se tu jednalo, vizte [1] --Silesianus 12. 6. 2010, 12:53 (UTC)
Dík za odkaz. K argumentu Pohořeleckého, že to může být wiki, do které mohou přispívat jen administrátoři, mám poznámku, že ne všechno, co běží na Mediawiki, je wiki. Sám jeden takový web taky spravuju a za wiki ho nepovažuju.
Pokud opravdu v dohledné době umožní editaci všem, tak pak to bude ok. Ale do té doby to považuju za zneužití. Ať si to do té doby pojmenují nějak jinak. Miraceti 12. 6. 2010, 14:26 (UTC)
Jejich název je samozřejmě blbost, stejně jako kdyby si to tam pojmenovali třeba „tezaurus Aktuálně.cz“ – chybně používají slovo, které znamená něco jiného, s Wikipedií to ale nemá nic společného, „dobrého jména Wikipedie“ se to nijak netýká a Wikipedie proti nim žádné páky nemá (jak v té diskusi opakovaně upozornil Okino). Na Wikipedii opakovaně upozorňujeme, že „wiki != Wikipedie“, tak nedělejme stejnou chybu v opačném gardu. (Jestli jim někdo chcete psát a vysvětlit, co je to wiki, to samozřejmě můžete, ale ještě jednou: s Wikipedií ten problém nemá nic společného.) --Mormegil 12. 6. 2010, 14:36 (UTC)
Oni si evidentně zvolili to jméno podle "Wikipedie", nikoli podle obecného slova "wiki". Encyklopedie s názvem obsahujícím spojení "wiki" je jen jedna, a to Wikipedie. Zároveň je tak široce známá, že o parazitování na značce lze s dost velkou pravděpodobností úspěchu uvažovat.
Představ si, že by někdo založil firmu Micro a začal distribuovat operační systém. Taky by se Microsoftu asi taky vůbec nelíbilo. Miraceti 12. 6. 2010, 17:19 (UTC)
Pokud má Wikipedie toto jméno zaregistrováno jako obchodní značku, může na Aktuálně podat žalobu. Pokud ne, Aktuálně si tam klidně může dát název Wikipedie. Neřekl bych, že jde o snahu přiživit se na jméně Wikipedie, spíše nějak jednoduše a přehledně pojmenovat jejich "encyklopedii". --Silesianus 12. 6. 2010, 17:27 (UTC)
Jak je to s registrací názvu v Česku, netuším.
Nejde o to je rovnou žalovat, ale spíš přesvědčit, že udělali chybu, kterou sami napraví.
Tomu nerozumím. Jak by to mohlo být nepřiživování se, když snad jediná encyklopedie, která má ve svém jménu slovo "wiki", je Wikipedie a zároveň jejich encyklopedie vůbec není wiki?
Miraceti 12. 6. 2010, 17:59 (UTC)
Slovo „wiki“ je obecné jméno (a na Wikipedii to opakovaně zdůrazňujeme), jednoslovné apelativum si prakticky ani nelze zaregistrovat jako ochrannou známku. Microsoft nejen že by IMHO musel strpět, kdyby se někdo pojmenoval „Micro“, on dokonce musel strpět, když se vyráběl operační systém Lindows. Opakuji znovu: „přiživování“ a idiocie těch, co to jméno na Aktuálně vymysleli? Jistě. Porušení zákona či práv Wikimedia Foundation? Ne. --Mormegil 12. 6. 2010, 18:58 (UTC)
To byla trošku jiná situace. Za prvé, slovo "windows" je v angličtině úplně běžné slovo. Kdežto slovo "wiki" v češtině má k Wikipedii velmi úzkou vazbu, i když je to jinak opravdu obecné apelativum označující redakční systém fungující na určitých základech. Jenže tady nemůžou argumentovat, že "wiki" je apelativum označující jejich službu, protože ona tak (přinejmenším zatím) tak nefunguje. Zbývá tedy jen možnost, že to tak pojmenovali přímo podle Wikipedie. A za druhé, Microsoft ten spor vzdal, takže konečný verdikt de facto nepadl. Důvodem k tomu byla zejména obava, aby nepřišel o známku "Windows", což by byl pro něj setsakra velký průšvih. Tohle v našem případě nehrozí. Dá se předpokládat, že nezanedbatelným důvodem mohly být i velmi velké náklady na takový soudní spor (který se z důvodu, který jsem uvedl jako první) nevyvíjel dobře. Zaplatit za známku "Lindows" tedy mohlo být prostě levnější i přes riziko, že někdo přijde třeba s "Pindows". Tohle u českých soudů také nejspíš nehrozí.
Taky Tě moc nechápu. Když je to přiživování se na konkurenční službě, jak nemohou být porušena práva provozovatele té konkurenční služby? Miraceti 15. 6. 2010, 11:04 (UTC)

Téma nadhodím na Foundation-l. Dost mě zajímá, co si o tom myslí v cizině. Třeba už něco takového řešili. Miraceti 12. 6. 2010, 17:59 (UTC)

Bez pochyby už to někdo někdy ve světe zkoušel (zkouší). Ještě k tomu wiki, jak už tu napsal Mormegil, kdyby si někdo zaregistroval značku např. Lindows a prodával boty, tudíž by s PC neměl nic společného, stále by s tím Microsoft nic neudělal (max. žaloba). Wiki má svůj význam, avšak zároveň to může být i jen slovo a používat ho může i prodavač mrkví :-) -- Draffix(diskuse|příspěvky)

Na Foundation-l se k tomu zatím vyjádřilo několik lidí a víceméně se opakovaly tytéž argumenty jako tady. Z debaty jsem nepochytil (hlavně proto, že mám trochu hokej v tom, kdo tam mluví za Nadaci a kdo za sebe), jestli se o to tedy budou právníci Nadace zajímat. Uvidíme. Miraceti 15. 6. 2010, 11:04 (UTC)

Logo Bati

Ahoj, myslíte, že toto logo (Baťa Logo) je pod volnou licencí?--frettie.net 12. 6. 2010, 20:57 (UTC)

Dost pochybuju
je tu sice určitá pravděpodobnost, že jde o PD, ale rozhodně ta licence která tam je uvedená je špatně. CC to není ani omylem. Jde o scan nějaké knihy, která je (nebo přímo to logo ??) z roku 1935, ale nevíme nic o skutečném autorovi. Otázka tedy je, zda je autor znám. Jestli ano, jde 100% o porušení práv, jestli ne jde již 5 let o PD.
Ale předpokládám, že te první varianta bude pravda spíš.
PS.: podíval jsem se na 25 posledních obrázků, které nahrál File Upload Bot (Magnus Manske) a jen zběžným prohlídnutím mohu říct, že 16 jich 100% porušuje autorská práva a to již byly odsouhlaseny administrátorem jako v pořádku :-(
Dědeček z Dukovan 12. 6. 2010, 21:44 (UTC)
Vidím to stejně. Btw: proč "dědeček z Dukovan"? :)--frettie.net 13. 6. 2010, 08:00 (UTC)
JEDUdědek možná napoví. ;) --Ragimiri 13. 6. 2010, 11:42 (UTC)
Ajo, to mě vůbec nenapadlo. :)--frettie.net 13. 6. 2010, 12:16 (UTC)

Neutěšený stav autorských práv na Wiki

Dobrý den, při tom množství obsahu porušujícího autorská práva, které denně na Wikipedii nalézám si nikdy nemůžeme být jisti, zda při citování Wikipedie necitujeme plagiát. Proto navrhuji pod editační okno tučně připsat upozornění podobně, jako jsem to viděl na mnoha jiných Wikipediích. Jsem si jistý, že si velká část vkladatelů copyvií ani neuvědomuje, že dělají něco špatného.

Nevkládejte do Wikipedie bez dovolení texty opsané či zkopírované odjinud! Materiál porušující autorská práva bude odstraněn.

--Wespecz 13. 6. 2010, 13:23 (UTC)

Považuji to za dobrý návrh. --Jvs 15. 6. 2010, 07:51 (UTC)
Souhlas. --Tchoř 15. 6. 2010, 08:06 (UTC)
Děkuji! Pokud tedy panuje souhlas, stačí takto, aby mohla být věc zavedena? Též se přiznám, že jelikož jsem správce teprve druhý den, ještě jsem nezjistil, jak se editují podobné speciální stránky. --Wespecz 15. 6. 2010, 08:13 (UTC)

To není žádný nový nápad - ono tam dříve i něco podobného bylo, ale jak se přelicencovalo, tak se přešlo na jiná hlášení, v nichž to už není. Připomínám ale i to, že řadě lidí to monstrvarování značně vadilo.
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 15. 6. 2010, 09:51 (UTC)

Ono tam dokonce jeden čas bylo i toto. A to se nelíbilo už vůbec.
A navíc bohužel nemáme žádný důvod si myslet, že to opravdu pomáhalo. Nějaké přesnější statistiky nemáme a jisté přitom je, že chronické copyviisty to neodradilo. Osobně bych tam klidně něco ostřejšího dal, ale spíš jen jako alibi a připomínku, že může být hůř. Miraceti 15. 6. 2010, 10:38 (UTC)
Nevidím potíž v tom, že to tam bude. Copyvia z internetu se odhalují snadno, ale co se týče těch z knih, domnívám se, že by mnohé mohlo odradit cokoliv do Wikipedie přepisovat, protože to již stojí určitou námahu. A pokud upozorníme, že to bude vymazáno, mohli by si to alespoň nějací lidé rozmyslet. Prevence je lepší než řešení následků. --Wespecz 15. 6. 2010, 17:19 (UTC)
@ Danny B. Udělal bych to decentně, ale přitom výrazně. Tedy ne jinak, než jsem naznačil výše. --Wespecz 15. 6. 2010, 17:19 (UTC)

Teď koukám na to současné hlášení „Pokud nejste autorem textu, musí být dostupný za podmínek slučitelných s našimi Podmínkami užití a vy souhlasíte se všemi příslušnými licenčními požadavky.“ Ono nedává moc smysl. Změnu to tedy chce určitě. Miraceti 15. 6. 2010, 10:38 (UTC)

Souhlasím, havně je třeba říci to mnohem více přímo, jinak mnoho lidí neporozumí. --Wespecz 15. 6. 2010, 17:19 (UTC)

Další wiki newiki?

Narazil jsem na další projekt na českém Internetu, který má ve svém jménu "wiki" a přitom se zdá, že to žádná wiki (ve smyslu definice wiki) nebude. Zatím to tedy nelze nijak ověřit, neboť ten projekt je v nějaké rané fázi, ale obávám se, aby to nebyl nějaký odkaz na zavedenou značku Wikipedie, která je velmi úzce spjata s bezplatnou a přitom poměrně kvalitní službou. Tím projektem jsou Wikireality.cz. Dneska o nich vyšel článek na Lupě: P. Zandl, WikiReality chtějí využít zaváhání Seznamu. Miraceti 15. 6. 2010, 10:38 (UTC)

Will Smith

Začátek sekce Život a kariéra je doslovný s tímto. Opsali to oni od nás nebo my od nich?--Zdenekk2 18. 6. 2010, 04:35 (UTC)

Stačí se podívat do historie: již první verze z listopadu 2007 měla text v tomto znění označený jako překlad ze slovenské Wiki. Mimochodem tam byla zásadní část textu dílem IP v listopadu 2005. Takže kdo ví, odkud je ten slovenský text, ale třeba jde o překlad z anglické Wiki… Každopádně český je IMHO ukradený od nás. --Gumruch 18. 6. 2010, 04:50 (UTC)
Jak poznám, jak dlouho ten text na jiném webu leží?--Zdenekk2 18. 6. 2010, 13:11 (UTC)
IMO je to nezjistitelné. Ale pokud je tam víc životopisů pirátsky z Wiki, mělo by se to řešit. Ten náš konkrétní text je evidentní překlad ze sk. Jedině že by Super i sk-Wiki vycházeli ze stejného slovenského článku odjinud, případně slovenský článek (od IP, jak už jsem psal) byl pirátsky přeložený z nějaké české stránky a do české Wiki náhodou zpětně přeložen stejně. --Gumruch 18. 6. 2010, 17:57 (UTC)
Staré verze některých stránek lze najít na http://www.archive.org. --Harold 18. 6. 2010, 19:37 (UTC)
Nejni to ten udělátor, co některé jazykové verze (francouzská…) používají pro reference, aby nezmizely v propadlišti dějin?? --Gumruch 18. 6. 2010, 20:25 (UTC)
To netuším, protože cizí jazykové verze zas tak moc nezkoumám. Ale je to docela dobře možné. --Harold 18. 6. 2010, 21:36 (UTC)

Online Slovník

Všiml jsem si, že server http://slovnik.online-clanky.cz/ bez korektního uvedení zdroje přebírá obsah z Wikipedie (z každého článku zhruba dvě první věty). --Jvs 18. 6. 2010, 11:55 (UTC)

No, to se mi jeví jako velmi závažný problém, protože jde skutečně o masové měřítko asi až tisícovek hesel. Problém je ale v tom, že na celém webu není vůbec žádný kontakt. Whois domény odkazuje na firmu, která se zabývá webhostingem, ale nevím, jestli jde o "pachatele". Další materiály od nás mají na doméně online-clanky.cz, tam aspoň uvádějí odkaz na Wikipedii, i když o licencích není ani slovo. Viz např. [2]. Okino 18. 6. 2010, 12:08 (UTC)
Měla by fungovat adresa info(at)online-clanky.cz, uvedená zde. --Jvs 18. 6. 2010, 12:29 (UTC)
Děkuji, to jsem neviděl. Připravujeme upozornění, které jim v krátké době zašleme. Okino 18. 6. 2010, 13:49 (UTC)

Dobrý den, chtěl by jsem vyjednat uvolnění log pro stránky CS Link a Skylink, a když už jsem jejich loga jednou nahrál, tak byla smazána s tím, že musím vyjednat svobodnou licenci. Díval jsem se na stránku OTRS, tam jsou ale vzorové texty jen pro text a fotografii. Jak má být napsán tento text pro logo, aby to nebylo špatně a nemuseli to posílat dvakrát? Děkuji --Tvskyfreak 1. 7. 2010, 08:23 (UTC)

Copyvio?

U hesla Muzeum rekordů a kuriozit jsem zjistil, že se jedná o jakousi kompilaci odtud a odtud. Některé věty jsou ale zpřeházené, občas změněný slovosled. Je to ještě copyvio nebo ne? --Kixx 1. 7. 2010, 13:22 (UTC)

Vzhledem ke jmenu autora textu clanku bude spis lepsi ho pozadat o zaslani mailu do OTRS. --Jklamo 1. 7. 2010, 19:33 (UTC)

Šablona Copyvio

Dobrý den, co si myslíte o této změně šablony Copyvio? Ta formulace "nápadně se podobá" přece připomínala editorům, že ochranu vyplývající z autorského zákona nelze obejít ani mírným přeformulováním textu chráněného díla. Navrhuji revertovat (musel by to udělat správce, šablona je zamčená). --Jvs 1. 7. 2010, 19:13 (UTC)

Jsem také pro revert. — Jagro 2. 7. 2010, 20:40 (UTC)

Kde najdu

Jsem dnes nějak mimo... Prosím Vás, kde najdu tu formulku, jak postupovat, když se mi někde na webu líbí zveřejněné texty, a chtěl bych to získat pod licencí GFDL nebo cc-by-sa. Myslím, že tam u toho byl i oslovovací dopis a přesný postup. U fotek to vím, ale u textů jsem to ztratil a nemohu najít. Děkuju, --Svajcr 2. 7. 2010, 16:15 (UTC)

Wikipedie:OTRSWikipedie:Souhlas s použitím díla na Wikipedii. Zdravím, — Jagro 2. 7. 2010, 20:39 (UTC)

Krátké citáty z filmů

Prosím o vysvětlení, zda takovéto citáty jsou opravdu porušením autorských práv. Jde o použití, bez kterého zmíněný odstavec ztrácí smysl. Jaký je názor komunity obecně na používání citátů v takovémto rozsahu a takovéto souvislosti? Dík, Gumruch 7. 7. 2010, 14:12 (UTC)

Byť to není podle autorského zákona zcela jasné, osobně mám podle svých zkušeností dojem, že takové citace za porušení autorského práva považovat nelze. Takový "výkřik" by spíš bylo potřeba doplnit nějakým dalším kontextem (kde se ty citáty ujaly, jak se ujaly atd.) než smazat. Okino 7. 7. 2010, 14:19 (UTC)
Osobně nevím, jak zdrojovat „ujmutí“, pro mě to je na úrovni cimrmanovských průpovídek, kterým v mém okolí každý rozumí. Vůbec bych se nepozastavil, kdyby mi tam někdo přilípl {{Doplňte zdroj}}, ale každý je asi citlivý, pokud mu někdo udělá částečný revert a do shrnutí napíše něco o porušování autorských práv… --Gumruch 7. 7. 2010, 15:58 (UTC)
Kdyby to bylo porušení autorských práv, asi by nemohly být na Wikicitátech takovéto stránky. Věřím, že i tam máme odpovědné správce. --Jowe 7. 7. 2010, 14:27 (UTC)

Kladruby (okres Strakonice)

Dobrý den, pokud jsem užil text ze stránek, které informují o obci a uvedl jsem odkaz na tyto stráky, tak je to stále porušení podmínek???

Ano. Správný postup je vzít tento a k tomu ideálně ještě další zdroj(e) a přepsat vlastními slovy. Pouhé zkopírování (či mírné přeformulování) je porušení práv. JAn 7. 7. 2010, 21:00 (UTC)

Šablona copyvio vs OTRS

V šabloně {{copyvio}} je napsáno "Pokud se tento článek potvrdí jako porušení autorských práv nebo do sedmi dnů nedojde k potvrzení jeho licence, smažte ho" a praxe je taková, že se nepotvrzené články po týdnu skutečně mažou. Oproti tomu v článku o OTRS je napsáno "U již vloženého díla je 30 denní od nalezení lhůta na ověření, pokud se v průběhu těchto třiceti dnů nepodaří na adresu OTRS doručit potvrzující e-mail, je dílo smazáno a k jeho obnovení dojde až po doručení povolení", tzn. že je tady rozpor 23 dní. Asi bych si toho normálně nevšiml, kdyby před chvílí nebyl smazaný článek o kterém vím, že byl dnes na OTRS poslán povolovací e-mail. --Chevees 7. 7. 2010, 21:46 (UTC)

30 na smazání se dává pouze v případě, že OTRS na to potvrzení čeká, tedy že vkladatel veřejně nebo v mailu do OTRS předběžně oznámí, že toto povolení bude zasláno. Jinak se maže po sedmi dnech a případně se později obnovuje. --Reaperman 7. 7. 2010, 21:52 (UTC)
Díky za odpověď, resp. za vysvětlení. V tom případě by to tam ale mělo být napsáno, že těch 30 dní je pouze po veřejné zprávě o tom, že to povolení přijde. --Chevees 7. 7. 2010, 22:16 (UTC)


Fotografie kleneb interiéru kaple sv. Václava ve Znojmě

Vážení přátelé, na mé diskuzní stránce se objevil tento text:

Dobrý den, jen bych upřesnil u Vašich volně šířených fotografiích interiérů sv.Václava ve Znojmě - horní a spodní kaple.Jednáte dlouhodobě bez souhlasu provozovatele objektu a v roce 2008 Vám nedal souhlas provozovatel k volnému šíření kdekoli, ani na stránkách i internetu interiéru kaple sv.Václava, ani na Wikipedii. Prosím respektujte tuto informaci,že pokud jste si nafotil interiéry - tak ne za šířením po internetu bez souhlasu provozovatele. Není povoleno, je ZAKÁZÁNO - snímkovat interiér objektu kaple a svévolně jej šířit. Prosím respektujte provozovatele a dva snímky interiéru stáhněte z Vašich dodávaných stránek po internetu i na různých jiných Vašich stránkách. Děkuji za pochopení. Přejí dobré světlo a klid na duši při pořizování Vašich dalších pěkných fotografií. Prozovatel kaple sv.Václava Asociace - Iuvenes - Znoyem občanské sružení Předseda Antonín Barák
doplnění informace pro případné dotazy imeil : volne-znojmo@volny.cz ---- A.Barák Děkuji.

Své fotografie na Commons jsem přemístil do "rychlého smazání", přesto by mne zajímalo, zda může být focení interiéru či stropů porušením autorských práv. Pokud to takto podle práva má být, respektuji to, i když mi uchází důvod bránit v šíření fotografií středověkých kleneb na Wikipedii, což by 1) mělo být pro správce objektu přinejmenším spíše reklamou než zneužitím a 2) nerozumím trochu ani "vlastnictví" takového historického detailu a možností jeho reprodukce. Předem děkuji za případné ujasnění. --Martin Vavřík 22. 7. 2010, 16:09 (UTC)

Pokud jsou to staré klenby a pozdější (například restaurátorské) zásahy nepřinesly žádný tvůrčí vklad ve smyslu autorského zákona, pak provozovateli ani nikomu jinému autorská práva nenáleží a vy jste je tedy nemohl porušit. Porušit jste mohl smlouvu („návštěvní řád“) s provozovatelem kaple, na kterou jste přistoupil zakoupením vstupenky a případně nějakého příplatku za umožnění fotografování pro osobní potřebu. Pokud smlouva obsahuje nějaké sankce, může je vůči vám druhá strana uplatňovat, může také po vás požadovat (o což se právě snaží), abyste ji dodržoval. Jednání provozovatele je logické – možná se bojí jen odlivu návštěvníků (zbytečně), mohou ale také mít obavy z „nekalé konkurence“, která vaši fotku komerčně užije, například na pohlednice. Nemá to ale nic společného s autorským právem, může se tedy stát, že správci na Commons nemusí vaší žádosti o smazání vyhovět. Do budoucna je lepší, pokud jste jeden z mnoha, který takhle uvnitř objektů fotí, když si na Commons zřídíte pseudonymní účet, pak se provozovatel může vztekat ostošest, ale nebude mu to nic platné. Případně mě ostatní opravte. --Milda 22. 7. 2010, 16:40 (UTC)
Osobně se domnívám, že pořízení fotografie vlastněné věci (v tomto smyslu interiéru vlastněné nemovitosti) ani její zveřejnění není žádným zákonem upraveno. (Viz též docela zajímavé informace v článku Právní regulace fotografování.) Osobně se domnívám, že neexistuje nárok na smazání takové fotografie z Commons. Na druhou stranu by bylo vhodné postupovat vždy se souhlasem majitele, jelikož by Wikipedii nedělalo obecně dobrou reklamu, kdyby se ukázalo, že jí podmínky vstupu do objektů, které někdy zákaz fotografování obsahují, nic nezajímají. Okino 22. 7. 2010, 17:14 (UTC)
Ano postup s pseudoanonymními účty bych také nedoporučoval. Je lépe postupovat slušně a s vlastníkem či nájemcem objektu se domluvit o uvolnění fotografií pod tu či onu svobodnou licenci. Vysvětlit mu v čem spočívají klady a zápory licence a hlavně, že odliv návštěvníků ani nižší nákupnost brožur nehrozí - ba naopak.
Nevěda, že už to tady řešíte, jsem Vavrika i Sneka01 již o tom informoval a navrhl jsem pokus o dodatečný souhlas, který by mohlo sjednat sdružení.--Juan de Vojníkov 23. 7. 2010, 10:13 (UTC)
Jen dovětek: Majitel objektu nemůže dávat souhlas s uvolněním fotografií pod licencí, nemá totiž k dílu autorská práva, je pouze jeho vlastníkem. Jinak řečeno, nepohybujeme se vůbec v oblasti autorského práva, ale v oblasti práva (tuším) občanského. Zcela laicky myslím, že jde o par. 123 obč. zákona ("Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi.") a související par. 126,1 ("Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje."), je ale otázka, zda je fotografování navzdory zákazu neoprávněným zákazem do vlastnického práva. Existuje i právo na nedotknutelnost soukromí (související s tím, že ne každý se vám smí producírovat po domě či pozemku), ale opět si myslím, že je to přímo v protikladu řešení veřejně přístupného objektu se zákazem fotografování. Znovu tedy soudím, že zákaz fotografování není upraven zákonem, ale jde o součást smlouvy mezi vlastníkem věci (objektu) a tím, kterého vlastník nechá věc na určitou dobu užívat (prohlížet) - tedy občansko-právní vztah.
Pozor na to, že jiným případem je zákaz fotografování z důvodu ochrany státního tajemství (vojenské prostory apod.). Něco se o tom můžete dovědět třeba také zde: [3], [4] nebo [5].
Celkově si myslím, že je to i dobrý dotaz pro právní poradnu WM ČR. Okino 23. 7. 2010, 10:31 (UTC)
Já tomu rozumím, že se nejedná o Autorský zákon ale o něco jiného, něco jiného co bůhví jestli má své silné kořeny v zákonech. Nicméně cílem je ty fotografie mít se souhlasem - nedělat zlou krev. Právní poradna je dobrý nápad.--Juan de Vojníkov 23. 7. 2010, 10:46 (UTC)
Také bych podotkl, že zde si stěžuje „provozovatel“, nikoli vlastník. Vlastníkem kaple je (AFAICT) město Znojmo. --Mormegil 23. 7. 2010, 12:36 (UTC)

K šíření na Wikipedii interiéru kaple sv.Václava ve Znojmě: Zaujali mne různé Vaše psané názory k upozornění( ne však stěžování si, jak mi jenotlivci z wikipedie na imeil píší). Jde konkrétně o fotografování držitele fotografie autorských práv interiéru objektu galerie a respektování návštěvního řádu s vystavenými exponáty. Po upozornění se během několika dní stane obratem z Martina V. držitele autorských práv všech fotografiíi i exteriéru kaple - za které se nemusí stydět (a proti kterým nepadlo žádné upozornění) Michal Maňas(user:šnek01). Proč takto reagujeme ? Profesionální fotografové, ve své dravosti a honbou za vlastním živobytím nerespektují profesionální přístup a snímky uváděné rozmnožují i ke komerčnímu vlastnímu využití, porušující návštěvní řád. Wikipedista má možnost pokud dobře čtu mimo přepisu na svého kolegu-kamaráda se slušně profesionálně kontaktovat(proto jsem nechával kontakt na provozovatele) a věci popř. při nepochopení historického objektu kozultovat, vyfotí jen prakticky vyhřezlou výseč - části architektury, která bez zbylé části je jen rychlým snímkem sběrače obrázků. Bez vysvětlení celku pohřební zádušní dvojkaple - pro nás provozovatele - běžně nešťastný fotograf nechápající celek památky. Jen uspokojit ,,profesionální" touhu vyniknout, uchytit se. Právě, že denně v sezoně jsme nuceny ,,usměrňovat" i profesionální fotografy, když jim i přes zákaz spouště fotoaparátů cvakají a snaží se zachytit minimum aniž,by respektovaly historii objektu, jako celek. A neznetvořili fotografií to, co při návštěvě sami nepochopili a pokud ulovili snímek i přes zákaz fotografování interiéru i kvůli vystaveným exponátům druhých autorů,tak výstup je právě podobný. Jsme nuceni neukojenou vášeň jednotlivců dodatečně řešit, těch kteří zneužívají důvěry provozovatele a jsou držiteli snímku v interiéru i na internetu. Konkrétně k uvedeným fotografiím na wikipedii - dle licence creative commons jsou různé způsoby šíření a možností. Autor, nebo teď již dva výše uvedení autoři nerespektovali jiné možnosti.Mohli reagovat na imeil osobně, což se doposud nestalo a radši se diskutuje o místech které se shlédnou od stolu počítače, ne přímo na místě v kapli sv.Václava. (Nebo v hospodě -jak je v Čechách zvykem, ne s konkrétním provozovatelem). Kdokoliv z Vás je do této kaple sv.Václava tak zamilován je srdečně zván, aby pochopil o co tu vůbec provozovateli s románskou kostnicí (rotundou o které tu nepadla žádná zmínka - i na Wikipedii) srdečně zván. Fotografové v současné době mohou uspokojit svoji fotografickou vášeň, jen na vyhlídkovém ochoze kaple s panoramatem do krajiny.Podle schváleného návštěvního řádu. Díky profesionálně neprofesionálnímu přístupů kolegů fotografů. A že bychom měli obavy po stažení uvedených fotografií interiéru, že navštíví objekt a návštěvnost, tím bude ovlivněna, naopak. V minulém roce přesáhla návštěvnost přes 30 000 hostí a úměrně vzrostl počet vandalů a ,,neukázněných" návštěvníků - nejen fotografů (není to problém wikipedistů). Proto je tu v současné době zvýšená ochrana kulturní památky regulovanými prohlídkami v objektu i v kostnici a dalšími i pro nás tvrdšími opatřeními, které jsme díky neukázněným návštěvníkům a vandalům museli zavést( i proti naší mentalitě).V minulém roce byla ještě kaple - dvě galerie volně průchozí(bez focení interiéru). To pro Ty, kteří budou chtít u svého stolu - počítače hledat řešení, jak se chovat v kapli popřípadě románské kostnici - rotundě ve Znojmě nejlépe z druhé části republiky. Všem čtenářům přeji klidé a pohodové léto. S pozdravem také Martinu Vavříku i Michalovi Maňasovi. Nabídka setkání v kapli platí i pro Vás. Antonín Barák -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 89.24.6.101 (diskuse)

Pokud nesouhlasíte s výše zmiňovaným postupem, nejlepším řešením pro vás by bylo dodat a doplnit do článků vaše názornější fotografie. Ne každý (kdo se o kapli zajímá) má časové a vzdálenostní možnosti kapli navštívit. S pozdravem--Zdenekk2 27. 7. 2010, 05:50 (UTC)
Na Wikipedii požadujeme svobodný obsah. To znamená, že v případě licencí CC jsou povoleny jen varianty BY-SA a BY. Výslovně jsou zakázány třeba varianty NC nebo ND.
Pokud máte spory s některým z Vašich návštěvníků kvůli porušení Vašeho návštěvního řádu, řešte si je, prosím, mimo Wikipedii. Chování Vašich návštěvníků tu nevyřešíme. Neexistuje zde žádná páka, kterou by si wikipedisté mezi sebou mohli vynutit dodržování cizích návštěvních řádů.
Sám přiznáváte, že návštěvníky Vám tyto fotografie neubírají. Autorská práva k malbám zřejmě nemáte, takže ani příjmy z nich Vám to brát nemůže. Jestli Vám jde opravdu jen o to, aby prezentované fotografie byly co nejvyšší kvality, tak bych měl pro Vás návrh. Prosím, nahrajte na Commons pod licencí CC-BY-SA (nebo jinou dovolenou) Vaše vlastní kompletní fotografie z kaple a kostnice. Pomůžete jak sobě, tak Wikipedii. Díky moc! Kaple svatého Václava může být nejlépe (nejen) obrazově zdokumentovanou kaplí na Wikipedii.
Miraceti 27. 7. 2010, 06:34 (UTC)
Čili jestli to dobře chápu, tak vy si myslíte, že fotogrefie či video nedokáží zachytit tuto kulturní památku v plné své kráse hlavně v celém svém konceptu? Proto je focení zakázáno a proto je šíření po internetu nedůstojné. Jediný kdo tedy toto porušil je město Znojmo jako subjekt, který má toto místo na starosti.--Juan de Vojníkov 27. 7. 2010, 07:46 (UTC)

Chci prachy, napíšu zákon. Unikla pracovní verze novely autorského zákona.

Jen odkaz na zajímavý článek. Netuším, do jaké míry jsou věci v něm uváděné pravdivé. Podotýkám, že Česká Wikipedie se řídí českým autorským právem a zároveň poskytuje obsah pod CC-BY-SA.

Pokud je nějaká novela připravovaná, je ideálním místem, kde se může realizovat sdružení Wikimedia Česká republika. Miraceti 3. 8. 2010, 13:17 (UTC)

Zrcadlený Tůma

Na této stránce (pokud dobře chápu, oficiální blog the Wall Street Journalu) je použita tato fotka Zdeňka Tůmy, ale bez uvedení zdroje a hlavně zrcadlově. Jde oficiálně požádat o nápravu? A hlavně: je podle licence možné upravovat fotku i ve smyslu zezrcadlení, kdy člověk vypadá úplně jinak? --Gumruch 6. 8. 2010, 20:41 (UTC)

CC-BY-SA toto skutečně umožňuje. Je ale nutno napsat, kdo je autorem a že obrázek je pod touto licencí.
Není ale jisté, zda v tomto případě jde o porušení práv autora, neboť novináři mohou využívat novinářskou licenci (jak to funguje v Česku) - samozřejmě za nějakých podmínek. Otázkou zůstává, jak to mají v USA? Klidně to může spadat pod fair use. Netuším, americké právo neznám. Miraceti 8. 8. 2010, 19:08 (UTC)

Škoda Favorit LX

Mohl by se někdo podívát na Soubor:Škoda Favorit LX.jpg? GNU FDL a k tomu svolení "Další použití POUZE se svolením autora fotografie" je trochu oxymóron, ne? Možná by stálo za to podívat se i na jiné uploady od FilMys. --pan BMP 8. 8. 2010, 23:58 (UTC)

A nesouhlasí autor při nahrání fotografie s licencí, kde se tomuto textu vyhýbá?--frettie.net 9. 8. 2010, 10:03 (UTC)
Jestli myslíš automatický souhlas s projektovou licencí, tak ta je zde pouze na textovou vrstvu, ne na dílo samotné.--Juan de Vojníkov 21. 8. 2010, 19:27 (UTC)
Je to podivné, autor může upravit způsob šíření, ten však nemůže bránit znění licence. Takový obrázek je nesvobodný. Asi bych to dal na smazání, protože (nebudeme ho nutit co nechce dělat), ale pokud se to nesmí šířit, tak je to nesvobodné--Juan de Vojníkov 21. 8. 2010, 19:27 (UTC)

Srbsko - dějiny

V části článku Srbsko Dějiny bylo copyvio, které jsem smazal a nahradil šablonou. --85.71.99.132 21. 8. 2010, 18:39 (UTC)

Sem tuto informaci psát nemusíte, ale řiďte se tím, co je napsáno ve spodní části té šablony copyvio (instrukce pro vkladatele šablony). --Chevees 21. 8. 2010, 19:31 (UTC)

Překlady

Pokud někdo přeloží článek z anglické verze wikipedie a překlad zveřejní na svých stránkách, má autorská práva k onomu překladu nebo je to stále pod licencí Wikipedie? --H11 21. 8. 2010, 19:05 (UTC)

Nelze říci, že tomu a tomu text patří apod., to je ošidné. Je nutné si všimnout si hlavně toho, zda je pod textem uveden zdroj a licencování podle licence Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported a GFDL (nebo alespoň ten zdroj). Text smí být šířen zase jen pod touto licencí. Jinak by to bylo copyvio z Wikipedie. --Wespecz 21. 8. 2010, 19:11 (UTC)
No to je oříšek, náš autorský zákon chápe překlad jako nové dílo. Nicméně já se domnívám, že je to pouze kompilát a tudíž musí být šířen pod stejnou licencí jako na Wikipedii.--Juan de Vojníkov 21. 8. 2010, 19:20 (UTC)
V dotazu stavíš do pozice buď-anebo vznik autorského práva a licenci k užití díla, ale tyto dvě věci nejsou v protikladu, protože se každá týká trochu jiného aspektu autorského práva. Ano, překladatel je vlastníkem autorských práv na svůj autorský vklad, kterým je překlad do češtiny (podle českého AZ se práv ani vzdát nemůže), ale protože původní anglický text užil způsobem, který není zahrnut ve výjimkách z autorského práva, potřebuje k jakémukoli užití svého překladu, než je jen užití pro svou osobní potřebu, souhlas autora anglického textu. Licence, pod kterým je text na anglické Wikipedii dostupný, mu poskytuje souhlas s šířením a tvorbou odvozených děl (tj. není to CC s ND vlastností) za podmínky, že uvede autora původního díla a odvozené dílo uvolní pod stejnou licencí. Pokud překladateli tyto podmínky nevyhovují, například pokud chce licenci víc uzavřít nebo naopak otevřít, může kontaktovat původního autora a pokusit se získat souhlas k zamýšlenému užití za jiných podmínek. --Milda 22. 8. 2010, 07:14 (UTC)
Lze tedy takový překlad zveřejněný s odkazem na zdroj považovat za (konkludentně) uvolněný pod licencí Wikipedie, i když to překladatel výslovně neuvedl? A v případě, že text převezmu (např. pro českou Wikipedii), je třeba uvést autora překladu, nebo stačí odkaz na anglickou wiki?--Shlomo 6. 9. 2010, 13:29 (UTC)
Urcite nelze, alespon z pohledu cekeho prava pokud autor svuj preklad nezverejnil pod prislusnou licenci, porusuje tim sice licenci puvodniho textu, ale na licenci toto textu to nic nemeni. Doporucoval bych kontaktovat autora s tim, ze porusuje licenci puvodniho textu at si stranky nalezite upravi dle Podmínek užití, coz ho pravdepodobne donuti preklad uvolnit pod prislusnou licenci (i v takovem pripade je pak nutno autora prekladu uvest). --Jklamo 6. 9. 2010, 15:28 (UTC)

Povolení obsahu stránky

Dnes 28.8.2010 jsem se pokusil vytvořit stránku SDH Velešín na serveru wikipedia a použil jsem text z našich stránek. Samozřejmně jsem byl označen jako plagiátor jelikož ten text je skutečně shodný a já ho nehodlám psát znovu. Proto prosím o uvolnění stránek zde. Předem děkuji. Milan, SDH Velešín.

Ve vložené šabloně je návod, jak postupovat --Chio 28. 8. 2010, 07:12 (UTC)
Jako plagiátor jste samozřejmě označen nebyl, tak si nevymýšlejte blbosti! Viz:
 • Ze stránky SDH Velešín: MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV není PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV
 • Ze stránky Diskuse s wikipedistou:92.62.224.10: MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV není PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV
Jedná se o standardní postup, který má ochránit autory původního textu. Wikipedie nemůže vědět, že za IP 92.62.224.10 seděl původní autor textu. Proto v případě, že se zjistí shoda v textu a není shoda v licenci, tak v rámci ochrany autorských práv autora původního textu na to upozorňujeme a vyžadujeme případné uvolnění přes OTRS (Je to v té šabloně napsáno: „Podívejte se, prosíme, na stránku SDH Velešín, a pokud jste autorem původního díla nebo máte od autora svolení k dalšímu šíření podle licencí GFDL a CC-BY-SA 3.0, pošlete o tom e-mail do OTRS.“). Wikipedie nechce porušovat autorská práva!
Očividně jste se naštval dřív, než by jste si šablonu přečetl a uvědomil si, že je to Vaše ochrana. Pokud tedy můžete text uvolnit pošlete e-mail dle pokynů v OTRS. Děkuji.--Juan de Vojníkov 28. 8. 2010, 08:39 (UTC)

Loga programů ČT - threshold of originality?

Splňují? ČT1, 2, 24 atd?--Kozuch 1. 9. 2010, 14:42 (UTC)

Mně se zdá, že práh originality překračují bez problémů.--Tchoř 1. 9. 2010, 14:46 (UTC)
Zajímavé, jak se na to dívají jinde :-) Ale určitě je přístup nejednotný… --Gumruch 5. 9. 2010, 01:52 (UTC)

Trochu morbidní fotky

Jestli dobře chápu zde opakovaně citovaný český autorský zákon, tak v ČR lze reprodukovat trvale veřejně „vystavená“ díla, a to i dvojrozměrná. K tomu mám pár dotazů:

 • Jsou za veřejný prostor považovány i hřbitovy?
 • Je možné tedy konkrétně fotit i fotografie umístěné na hrobech?
 • Je možné tyto fotografie de facto přefocovat, pokud je jako zdroj uvedeno přefocení z hrobu, s tím, že autor původní fotografie je neznámý? Přefocením myslím sejmutí v rozumném rozlišení a kvalitě, kdy bude ořez proveden na samotnou fotografii, takže nebude zřejmý kontext (náhrobek).
 • Zdá se vám to případně neetické? Připomínám, že u zemřelých může být problém sehnat portrét s kompatibilní licencí.

Pokud by někdo nevěděl, kam tím vůbec mířím, nechť zhlédne např. tento soubor. Díky za odpovědi, --Gumruch 7. 9. 2010, 23:28 (UTC)

Nejsem odborník, nicméně bych považoval hřbitovy (ty běžné civilní) za veřejný prostor. K tomu přefocování myslím, že máme jistý precedent, kdy před dlouhým časem se diskutovalo o podobném problému, o fotkách na informačních tabulích různých naučných stezek, kde bylo dohodnuto, že fotky/obrázky na tabulích je možné fotit, ale vždy musí být zabrán i kus té tabule. Na odkaz k tomuto si nevzpomenu, možná někdo jiný... --marv1N 8. 9. 2010, 20:46 (UTC)
Pro úplnost, to oprávnění se nevztahuje na všechna veřejně "vystavená" díla, ale jen na ta, která jsou trvale umístěna na veřejném prostranství. Prostranství je užší termín než místo - interiér veřejné budovy jím zpravidla není, hřbitov prostranstvím jistě je. Veřejné prostranství není definováno úplně exaktně ani uzavřeným výčtem, ale demonstrativními příklady. § 34 zákona o obcích, 128/2000 Sb., je vymezuje jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. Myslím, že hřbitov je s místy jako park nebo tržiště z hlediska veřejné přístupnosti směle srovnatelný a že z návštěv hřbitova nebývá žádný okruh osob vyloučen. Rovněž bych fotografie a nápisy na náhrobcích automaticky považoval za "trvale umístěnou" (problém by teoreticky mohl být s květinovou dekorací). Bude-li u takové reprudukce uvedeno přesně umístění původního díla (např. souřadnicemi nebo alespoň specifikací hřbitova), tak by to mělo být v pořádku. Upozorňuji však, že někteří kolegové na Commons se snaží uplatňovat výklad, který nevychází ze znění zákona, ale z jakési pochybné dedukce či zbožného přání, která se objevilo v důvodové zprávě k zákonu i v jakési výkladové publikaci, jejíž autor tu formulaci z důvodové zprávy převzal (nebyl-li autorem dokonce tentýž člověk). Ta věta vyjadřovala domněnku (neodpovídající znění zákona), že to ustanovení se vztahuje v podstatě jen na díla architektonická a sochařská, jako je tomu v zemích, kde mají v zákoně úplně jinou formulaci. Proto dá někdy dost práce obhajovat reprodukce nebo dokonce jen fotky různých informačních tabulí umístěných trvale v terénu (naučné stezky apod.). Nicméně stokrát opakovaná chybná domněnka se může stát standardním výkladem, zejména pokud ji opakují odborníci. U soudu by zřejmě takový výklad neobstál, ale bohužel se zřejmě o toto ještě nikdo nesoudil.
Fotky hrobů a detailů z nich by ale mohly kolidovat s ochranou osobnostních práv zemřelých podle úvodních paragrafů občanského zákoníku. § 12 říká: „Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.“ § 13 odst. 2 sice umožňuje výjimky pro přiměřený způsob použití, ale použití v internetové encyklopedii by se do nich vešlo jen v případě, kdybychom je považovali za "vědecký účel" (osobně si myslím, že do vědy spadá nejen výzkum, ale i shromažďování a popularizace lidského vědění, ale ne každý musí být téhož názoru). Osobnostní práva se ale v Commons často ošetřují jen vložením šablony Personality rights.--ŠJů 13. 9. 2010, 00:30 (UTC)

Staré fotky

Dobré odpoledne všem,
existuje nějaká "bezpečná" hranice, tedy rok, od kterého lze použít historické fotografie? Takových starých pohlednic je na internetu docela slušná zásoba a mnohdy se jedná o fotky pěkné a využitelné například v kapitolách Historie v článcích o městech nebo o objektech. Slovem "využitelné" samozřejmě myslím "využitelné za předpokladu, že jsou volné".
K tématu mám tedy několik celkem jednoduchých otázek:

 1. Onen rok, existuje-li.
 2. Pokud je např. v rohu fotky nějaké logo či název stránky, vadí to v použití, případně stačí, když se vymaže? Stává se to třeba v případě, že se stará pohlednice vyskytne na nějaké internetové burze.
 3. Může si někdo přivlastnit práva k fotce, která by obecně byla volná, tím, že připíše něco ve smyslu Přebírání bez souhlasu majitele stránek je zakázáno?
 4. Jaké nároky se uplatňují při zjišťování stáří fotek? Stačí, když je na přední straně pohlednice uveden rok (často bývá)?
 5. Co dělat v případě, kdy přesný rok zjistit nelze, ale fotka je očividně "hodně stará" a zcela zřejmě by podmínkám vyhovovala?
 6. Opět se týká starých pohlednic - často se psal text sdělení na přední stranu, jak se pak chovat k takovým textům? Mám na mysli fakt, že se zpravidla jedná o sdělení ryze soukromá.


Díky.
--Jarba 12. 9. 2010, 14:34 (UTC)

 1. Onen rok, existuje ale je to trochu jinak než si myslíte. 70 let po smrti autora se v ČR jeho díla stávají volným dílem (public domain) a jsou tedy použitelná i na Wikipedii.
 2. vždycky je lepší to vymazat. čísla nejsou problém. Problém jsou webovky a loga. Webovky z důvodu, že se jedná o propagaci a loga bývají většinou autorsky chráněna.
 3. Nemůže, je to porušení autorského zákona. Jedinou vyjímku má pořizovatel databáze. To znamená že by se taková fotka stala souborem podobných fotek.
 4. Jak jsem již řekl, stáří fotek nás vůbec nezajímá. Nechráníme díla, ale autory. Je potřeba tedy zjistit autora a kdy umřel. Pokud vím, že neuběhlo ještě 70 let od jeho smrti mohu vyhledat toho, kdo je držitelem práv k dílu a po u něj požádat o uvolnění. Nevím ale jak se to řeší tam, kde není jasné autorství a jaká hloubka pátrání po autorovi je dle zákona vyžadována.
 5. Ta očividnost je subjektivní.
 6. Err, teď nevím co myslíte, ale v takovém případě se jedná o koláž. Autor fotografií věděl k čemu bude dílo sloužit a tím, že ho vyrobil to odsouhlasil. Další osoba přidala text a došlo k vytvoření koláže. Čili platí že 70 let po smrti obou tvůrců je to chráněno.

Tak jsem se pokusil odpovědět, jediné co nevím, jak to Autorský zákon posuzuje v případě neznámého autorství.--Juan de Vojníkov 12. 9. 2010, 14:49 (UTC)

[6] tady je to asi nejlépe zpracované.Alespoň na část otázek je tam odpověď--H11 12. 9. 2010, 14:52 (UTC)

Tady je, zrovna u pohlednic, základní problém na Commons jinde. Ten zní, co je anonymní dílo? Obecně o něm platí, že jde o volné dílo 70 let od jeho zveřejnění. Na Commons jsou na to dva krají pohledy. První říká, že je to každé dílo, u kterého nahravatel zrovna neví autora, druhý, že je to jen takové dílo, které na něm nezávislý věrohodný zdroj označí za anonymní. Pravda je tak někde mezi, stejně jako tamní praxe. U pohlednic (typicky jde o anonymní díla) bych tam doporučoval hranici 1. světové války. --Dezidor 12. 9. 2010, 15:00 (UTC)

Děkuji všem za odpovědi.
K bodu 1: o 70 letech od smrti autora samozřejmě vím, ale mám na mysli něco jiného. Jde o problém, že například sice neznám autora, ale vím, že dílo pochází dejme tomu z roku 1860. Tedy i kdyby ho někdo stvořil v 10 letech, pak se narodil 1850, a dnes by mu tedy bylo 160 let. Dá se tedy předpokládat, že takový člověk je již více než 70 let po smrti. Dá se dílo použít na základě takovéto dedukce? A pokud ano, jak stará díla lze takto použít?
K bodu 4: Očividnost nemusí být vždy subjektivní. POkud se jedná o fotografii například budovy, o které víme, že stála do roku xxx, dá se určit minimální stáří fotografie celkem jednoznačně.
K bodu 6: Mám na mysli staré pohlednice, kde se "pozdrav z výletu" psal i dopředu, ne dozadu, jak je to běžné dnes. Zajímá mě tedy, jak naložit s takovým vepsaným textem, který má charakter důvěrné zprávy
K Deziderově odpovědi: Takže pokud je dílo prokazatelně například 200 let staré, čili snad téměř jistě volné, ale je anonymní a nebylo dosud zveřejněno, řekněme až do včerejška, běží od včerejška oněch 70 let?
A pokud bychom došli k závěru, že to či ono dílo je volné, je lhostejno, odkud ho zkopíruji, případně je nutné to uvést?
--Jarba 12. 9. 2010, 16:32 (UTC)
Autorský zákon, oddíl 6, Trvání majetkových práv, § 27 [7]: Majetková práva k dílu anonymnímu a pseudonymnímu trvají 70 let od oprávněného zveřejnění díla. a U díla, u něhož není pro počítání doby trvání majetkových práv rozhodná smrt autora a které nebylo zveřejněno během 70 let od jeho vytvoření, majetková práva uplynutím této doby zanikají. --Dezidor 12. 9. 2010, 16:41 (UTC)
Správně jste pochopil záludnost. Zdálo by se, že anonymní díla jsou chráněna kratší dobu, ale pokud by někdo pořídil fotku, řekněme, v roce 1850, a jeho potomci by ji drželi v šuplíku a vydali by ji na pohlednici v roce 2000, tak bude volná až v roce 2070. Takže nezáleží jen na tom, jaký rok je na fotce zobrazen, ale na datu vydání pohlednice. A pokud to není pohlednice, tak o datu první publikace zpravidla nevytušíme vůbec nic. Máte-li pohlednici fyzicky v ruce, resp. máte-li k dispozici obě její strany, tak vycházím z toho, že není-li na ní uveden autor, znamená to, že byl srozuměn s tím, že fotka je publikována jako anonymní, a zároveň bych vycházel z toho, že každá tištěná pohlednice byla veřejně vydána, pokud zrovna neobsahuje nápis "neprodejné". Rok se dá částečně vymezit podle poštovního razítka (vydána musela být před orazítkováním). Jinak:
ad 1) za bezpečné bych považoval pohlednice starší než 90+70 let, t. j. do roku 1850. U o něco mladších fotek lze risknout, že to "projde", nenatrefí-li na fotku fanatický copyrightový delecionista. U fotek, které nejsou pohlednicemi, na pouhé stáří ale spoléhat nelze, nevíme-li nic o jejich zveřejnění.
ad 2) obecně se na Commons preferují fotky bez vpisek a nápisů, ale co se týče autorských práv, ořez nebo odstranění takového prvku může být vážnějším narušením práv a zájmů autora než užívání nepozměněné fotky bez jeho souhlasu.
ad 3) autorská práva původního autora k volnému dílu si nikdo platně přivlastnit nemůže. Nakladatel však podle § 87 autorského zákona „má právo na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu jím vydaného díla. Toto právo trvá 50 let od vydání díla.“ To se zřejmě vztahuje i na volná díla. Nenašel jsem v autorském zákonu definici nakladatele, takže nevím, lze-li za něj považovat i provozovatele webové stránky nebo jestli se to má vztahovat jen na nakladatele tzv. neperiodických či periodických publikací podle příslušných zákonů.
ad 4) a 5) stáří fotek nehraje roli. Roli hraje datum jejich publikace (u anonymních) a datum smrti autora (u neanonymních). Co lze prokázat, ať už jakkoliv (nápisem či nepřímým důkazem), to se počítá
ad 6) jedna věc je otázka autorských práv - to by se týkalo ovšem pouze textů umělecké či vědecké povahy, nikoliv běžných vzkazů a pozdravů bez literárních ambic. Druhá věc jsou osobnostní práva, viz úvodní paragrafy občanského zákoníku. --ŠJů 12. 9. 2010, 23:36 (UTC)
V úvodu nemáš pravdu. Pokud by byla anomymní fotka vytvořena v roce 1850 a publikována až v roce 2000, ulynula již mezi tím doba definovaná jako u díla, u něhož není pro počítání doby trvání majetkových práv rozhodná smrt autora a které nebylo zveřejněno během 70 let od jeho vytvoření, majetková práva uplynutím této doby zanikají. --Dezidor 13. 9. 2010, 10:30 (UTC)
… a prvnímu zveřejniteli by na 25 let připadlo výlučné majetkové právo za první zveřejnění nezveřejněného volného díla. --Mormegil 13. 9. 2010, 13:24 (UTC)
Přesně tak. --Dezidor 13. 9. 2010, 15:43 (UTC)
Tak jo, děkuji ještě jednou, odpovědi jsem dostal, a docela podrobné.--Jarba 14. 9. 2010, 06:35 (UTC)

Postup při autorizaci článků

Dobrý den, prosím o sdělení jak mám postupovat při autorizaci článků,u kterých jste uvedli porušení autorských práv, a které už jsou uvedeny na mých stránkách a chtěla jsem je uvést i zde. Z vašeho návodu mi to není zcela jasné. Děkuji za odpověď--Loupancova 13. 9. 2010, 08:46 (UTC)

Očividně jste to okopírovala ze svého blogu. Pakliže jste autorkou oněch textů na svém blogu, můžete tyto texty uvolnit pod licenci Wikipedie přes OTRS. Tedy zašlete:
Já, autor tohoto textu (sem vložte odkaz na původní text), souhlasím s tím, aby tento můj text byl sdělován prostřednictvím Wikipedie (sem vložte odkaz na text ve Wikipedii) pod licencí GFDL (závazné znění: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html; neoficiální překlad: http://www.gnu.cz/article/36/) a pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (závazné znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/; celá verze: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode). Beru na vědomí, že toto dílo může být libovolně upravováno a přebíráno dalšími stranami k jakémukoli účelu včetně komerčních. Přeji si, aby za autora tohoto díla byl označen (sem vložte jméno nebo pseudonym autora, nebo celou tutu větu vypusťte).
Na info-cs@wikimedia.org.--Juan de Vojníkov 13. 9. 2010, 09:24 (UTC)

Přínosnost

Prosím kolegy, aby zvážili přínosnost některých příspěvků wikipedistky Loupancova. Pokud už projde encyklopedická významnost, zbývá ještě velmi chabá jazyková stránka. Posuďte sami, toto je celé znění článku Sperling und der falsche Freund, jak jej vložila 11. 9. 2010 v 16:39:

Sperling a falešný přítel Erdoģan Atalay jako "Sabri" (hlavní role) film z roku 1999 - nátáčelo se v Berlíně a okolí. Obsah: Komisař Sperling se na noční ulici střetne se Sabrim, při srážce komisaře postihne ústřel bederní.sSabri mu pomáhá a komisař si sympatického mladíka oblíbí. Sabri vyprávíl o své přítelkyni, Bulharce Zeniea, která je proti její vůli musí provádět nucenou prostituci. Sabri doufá, že s pomocí komisaře, Zeniu osvobodí. Druhý den se v Paustians Clubu , kde Zenia pracuje,provádí razie. Zenia se však ke svému zachránci a milenci Sabrimu chová podivně. Sperling začne Sabriho podezřívat…. . Přemluví Zeniu k spolupráci. Vyjde najevo, že i Sabri do nočního klubu prodával dívky společně s druhými kumpány…..

Z fleku tu vyjmenuju deset až patnáct prohřešků proti formě i pravopisu, bude-li třeba. To je na těch pár řádcích opravdu moc. Ještě bych tuto wikipedistku chtěl požádat, aby mi objasnila význam slovního spojení akční trailer (což vložila sem).

Podle mého názoru toto přínosem není, budu rád za názory vaše.
Díky --Jarba 14. 9. 2010, 06:24 (UTC)

No je to na {{Urgentně upravit}}. Zagothal 14. 9. 2010, 07:33 (UTC)
To jistě, ale momentálně je to překryto šablonou copyvio (i když se podle všeho o copyvio jednat nebude). Není to však jediný případ, podobné kvality vykazují i další příspěvky. Neexistuje nějaké "globální řešení", kterému by předcházelo důrazné upozornění někoho povolaného?--Jarba 14. 9. 2010, 10:35 (UTC)
Systémové řešení by mě taky zajímalo, měl bych pár dalších kandidátů :-( Nějaké hrubky tady dělají i „renomovaní“ přispěvatelé (často jde o „zažité“ chyby), problém je podle mě spíš v naprosto nemožném stylu na horší úrovni, než mají žáci 1. stupně ZŠ. Jak jsem ale pochopil, důvod k blokování to není a spíš odcházejí sami poté, co je ostatní odradí neustálým lepením šablon uu apod. Což podle mě není v pořádku, protože to minimálně odčerpává kapacity schopnějších editorů. --Gumruch 14. 9. 2010, 13:25 (UTC)

Autorská práva naruby (z Wiki na jiný web)

 
Logo (c)

Zdravím,

probrali jsme už řadu otázek na téma, jak dostat ten, či onen obrázek do Commons nebo Wikipedie. Mám laické otázky:

 • Je-li Wikipedie ztv. free encyklopedie, jak mohu používat obrázky z Commons? Stačí pro většinu případů úvést autora, zdroj (stránku commons) a opět licenci?
 • Musím tyto údaje uvádět na každé www stránce, kde je použit obrázek z commons nebo to lze shrnout do nějaké prohlášení? Když použiju 200 obrázků, opravdu musím vypisovat třeba 200 - 300 autorů?
 • Když chci pro ilustraci svého blogu, v článku o Wikiepdii použít logo (viz. vpravo), koho musím žádat o svolení?

Pořád v tom trochu plavu, protože nacházím internetové magazíny, které pod obrázkem uvedou pouze „Zdroj: tenatenweb.cz“, ale nikdy a nikde jsem tedy neviděl něco ve smyslu „Zdroj: http://....commons.org/..., autor: tenaten, licence: GFDL 3.0“

Předem děkuji za odpověď --El Carlos 14. 9. 2010, 13:44 (UTC)

V pripade pouziti obrazku z Commons je nutno splnit pozadakvy dle licence, ktery ten konkretni obrazek ma. Ty jsou tedy ruzne, pozadavek na uvedeni autora u vetsiny z nich je, tedy je ho nutne dodrzet. Internetova (a nektera tistena) media notickami typu zdroj: internet, wikipedia apod. tim samozrejme prislusne licence porusuji.

Logo Wikipedie je zajimavym pripadem schizofrenie WMF, nutici prispivovatele do co nejshovivavejsich licenci za soucasne vysoke ochrany log WMF (viz http://wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_Policy). --Jklamo 21. 9. 2010, 21:58 (UTC)

Díky za přiblížení problematiky. Ohledně toho wikiloga je to tedy jak? Musím někde požádat, ale kde? cs.wikimedia stačí? Nebo jenom nesmím vydávat logo za své? To je taky přece hloupost, tím by byly podmínky "nižší" než u ostatních obrázků. --El Carlos 23. 9. 2010, 11:37 (UTC)
Logo Wikipedie je chráněné a jeho držitelem je Wikimedia Foundation. Pokud ho někdo chce používat musí požádat právě ji. Dobré je uvést k jakému účelu se bude používat. Jinak kontakt naleznete na stránkách nadace.--Juan de Vojníkov 23. 9. 2010, 13:19 (UTC)
Ohledně používání loga Wikimedia, Wikipedie a dalších projektů platí tzv. Trademark Policy, vyhlášená nadací Wikimedia Foundation. V anglickém znění je tento dokument dostupný na [8]. Zdravím. Okino 23. 9. 2010, 13:35 (UTC)

Google už nesmí fotit české ulice, můžeme my?

„Google už nesmí fotit české ulice, rozhodl úřad“ [9]. Máme nějakou jistotu, že podobné rozhodnutí nezačne platit i pro Wikipedii? Díky.--Ben Skála 14. 9. 2010, 17:00 (UTC)

Osobně jsem to pochopil tak, že problematické nebylo focení ulic, nýbrž nedovolené sbírání dat z bezdrátových sítí, které byly v dosahu vozidel Googlu. Samotné focení někde na ulici sotva může být zakázané. --Nadkachna 14. 9. 2010, 17:14 (UTC)
Ano, je to tam dokonce i napsáno. Focením na ulici se žádného porušení zákona nedopouštíme. U konkrétních portrétů osob můžem používat speciální šablonu na Commons, ale naše zákony to zatím nevyžadují - je to věci slušnosti.--Juan de Vojníkov 23. 9. 2010, 13:26 (UTC)
Nevyzaduji? A coz takhle §12 obcanskeho zakoniku? Spravne na nej odkazuje ceska verze te sablony na Commons. --Jklamo 23. 9. 2010, 16:48 (UTC)
Není to tak vyčerpávající informace. ÚOOÚ zasáhl proti Google také ze dvou dalších důvodů: 1) Google neměl žádného českého zástupce, se kterým by ÚOOÚ mohl jednat, což bylo jeho povinností, pokud se této zvláštní činnosti věnoval, 2) fotografoval nejen ve veřejných prostorech, ale kvůli výšce svého fotografického zařízení např. také viděl za ploty soukromých objektů. Podstata toho všeho přitom byla hlavně v tom, že nešlo jen o nárazové fotografování, ale o fotografování způsobem, který už se v podstatě rovnal sběru osobních údajů. Pokud někdo pro Wikipedii nezačne podobný masový sběr dat (sériové fotografování jako Google), nedá se čekat, že by Wikipedie měla problém s ÚOOÚ. Na druhou stranu to neznamená, že se Wikipedie ZOOÚ netýká, ale spíš je to akutnější v souvislosti s textovou částí než s obrazovou. Okino 23. 9. 2010, 13:33 (UTC)
Tohleto mě zaujalo: má mít tedy Wikipedie povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů ke sběru dat (např. dat narození žijících osobností)? Já si myslel, že by to bylo nutné jen v případě, že by byla data získávána přímo od lidí, příp. od správních institucí (primární zdroje). My bychom měli pouze kompilovat veřejně dostupné údaje. Jak na tom je třeba Národní knihovna, která vytváří obdobnou databázi dat? --Gumruch 23. 9. 2010, 18:03 (UTC)
Při focení obcí, ulic apod. se může snadno na fotce objevit někdo, kdo by tam nechtěl být. Některým lidem vadí, když si někdo fotí jejich dům apod. Jak toto řešit?--Ben Skála 24. 9. 2010, 13:33 (UTC)

Územní plány

Spadají územní plány do PD-CzechGov? Dle tohoto to vypadá, že ano.--Kozuch 17. 9. 2010, 23:55 (UTC)

No, úplně jistý bych si tím nebyl, neboť tvůrcem ÚP není státní instituce, ale obvykle soukromá firma. JAn 21. 9. 2010, 14:00 (UTC)
Není rozhodující kdo to vytvořil (soukromá firma to beztak dělá na zakázku obce), dokonce ani kdo to platil, ale jestli to má charakter úředního díla. Což, pokud je územní plán včetně mapové přílohy schválen jako nezbytná součást obecně závazné vyhlášky, by to úřední dílo, tj. dílo vyloučené z autorskoprávní ochrany ve veřejném zájmu, § 3 písm. a), mělo být. Kozuchem odkazovaný článek je ovšem poněkud zmatený, když místo úřední dílo používá pojem veřejné dílo, který autorský zákon nezná; třeba já bych pod pojmem veřejné dílo očekával něco jiného. --Milda 21. 9. 2010, 19:39 (UTC)
Tak teď nevím, co to znamená, když je ÚP součástí vyhlášky... --Kozuch 15. 10. 2010, 17:27 (UTC)

Znaky VUT

Dobrý den, myslíte si, že znaky školy a fakult uvedené ve Statutu VUT jsou uvolněné pod public domain nebo ne? Díky.-- Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Jakub Onderka (diskusepříspěvky)

Dobrý den, z důvodu toho, že autorem loga někdo je a ač by mohlo být tvořeno pod zaměstnaneckou licencí, tak nejsou určitě public domain. Nicméně se můžete pokusit o uvolnění tohoto loga, předpokládám, že by mohlo být schopno poradit PR oddělení školy či jednotlivých fakult. Předpokládám, že byste se mohl zaštítit (samozřejmě po dohodě) i s českou pobočkou nadace Wikimedia.--frettie.net 27. 9. 2010, 00:03 (UTC)
Jenže i třeba znaky obcí mají autora a přesto podle § 3 zákona 121/2000 Sb. spadají pod public domain. Zkusil jsem jim tedy poslat mail a počkám na jejich názor. --Jakub Onderka 27. 9. 2010, 04:03 (UTC)
Jen bych podotkl, že znaky významnějších institucí budou zpravidla chráněna nejen autorským právem, ale i jako ochranné známky (konkrétně VUT viz např. [10].--Shlomo 28. 9. 2010, 14:12 (UTC)
Takže podle vyjádření právního oddělení VUT je logo předmětem autorského práva, tudíž na Commons bohužel nahrát nelze. --Jakub Onderka 29. 9. 2010, 08:52 (UTC)
No tak teď už nezbývá, než jim vysvětlit jaký přínos by uvolnění loga pro mě mělo (pokud je) a požádat je o uvolnění.--Juan de Vojníkov 29. 9. 2010, 09:54 (UTC)
Ono je tam rozdíl, úřední dílo je něco jiného než dílo zaměstnanecké nebo ještě nějaké uplně jiné. Ale je pravda, že zrovna ta akademický půda by to uvolňovat měla a mohla.--frettie.net 29. 9. 2010, 15:15 (UTC)

Texty / obrázky z wikipedie na jiném webu (2)

Zdravím, dnes jsem hledal publikaci od dr. Miesbacha a narazil jsem na jeden blog, kde byl jeden velmi povědomý odstavec. Srovnejte prosím příspěvek na blogu ze 6. 6. 2010 (pro lepší nalezení ctrl+F "miesbach") a třeba hned první variantu článku Dějiny koncernu Baťa. Jedná se o část textu pod nadpisem Vývoj v Československu (po WWII). Autor Franz Chocholatý Gröger převzal část textu ve vyšší než odůvodněné míře bez náležité citace.--Taavetti 5. 10. 2010, 15:37 (UTC)

Česká daňová správa/Ministerstvo financí

Platí pro ně PD-CzechGov? Platí PD-CzechGov pro tento dokument (nalezený na této stránce)?--Kozuch 13. 10. 2010, 09:19 (UTC)

Je to úřední dílo vypracované úředníkem a zveřejněné na úředním webu. IMHO tedy ano, je to PD-CzechGov. --Ragimiri 13. 10. 2010, 12:08 (UTC)

Hlasovací lístky

Jsou PD-CzechGov? Příklad tady.--Kozuch 16. 10. 2010, 12:50 (UTC)

Tak koukám, že asi ano.--Kozuch 16. 10. 2010, 13:38 (UTC)

Technická poznámka: v případě, že jsou na webu v PDF, tak je možné je převést do SVG, je škoda je ukládat v JPG nebo přefocovat. Jsou někde v PDF centrálně, nebo jen ojediněle na obecních webech jako v tom příkladu z Náchoda? --Gumruch 16. 10. 2010, 17:11 (UTC)

Centrálně jsem nic nehledal. Commons bere PDF bez problému, ten náchodský jsem nahrál sem.--Kozuch 16. 10. 2010, 20:54 (UTC)

Mohu to jen potvrdit.M97uzivatel 9. 11. 2010, 16:44 (UTC)

Sněmovní, senátní, parlamentní tisky

Zdravím. Co myslíte, jsou sněmovní, senátní nebo parlamentní tisky úřední dílo? Okino 9. 11. 2010, 21:15 (UTC)

Jistěže, jsou v zákoně přímo výslovně uvedeny jako příklad úředního díla („[…] sněmovní a senátní publikace […]“; přičemž zákony 90/1995 a 107/1999 Sb. říkají, že „Písemné podklady pro jednání {Sněmovny|Senátu} ({sněmovní|senátní} tisky) a těsnopisecké zprávy o schůzích {Sněmovny|Senátu} s uvedením všech vystoupení, přijatých usnesení a výsledků hlasování […] jsou {sněmovními|senátními} publikacemi.“). --Mormegil 9. 11. 2010, 22:27 (UTC)

Výborně. Děkuji. Obvykle ostatním nadávám, když se nejdřív ptají a pak se teprve jdou podívat, tak se aspoň omlouvám. :-) Okino 9. 11. 2010, 22:42 (UTC)

Výklad šablony {{PD-CzechGov}} je nadmíru sporný alespoň co se týká multimédií, chtělo by to zaplatit právníka, co by dal nějaké jasné stanovisko.--Kozuch 10. 11. 2010, 07:09 (UTC)

Fotky senátorů resp. poslanců na psp.cz nebo senat.cz

Ahoj, myslíte, že jsou fotky poslanců, senátorů a vůbec ostatní na zmíněných stránkách pod úřední licencí?--frettie.net 16. 11. 2010, 09:21 (UTC)

Svolení pro vlajky a znaky obcí

Zdravím. Arbitrážní výbor kontaktoval žádostí o opatření starosta obce Černolice s tím, že Wikipedie používá znak a vlajku jejich obce bez patřičného svolení. Arbitrážní výbor věc neprojednával, protože jde o čistě obsahovou otázku, která nespadá do jeho kompetence. Proto na věc upozorňuji zde. Nejde podle mne asi ani tak o autorsko-právní otázku, ale o otázku vyhlášky, kterou si obce obvykle stanovují podmínky pro užívání symbolů obce. Na webu obce nicméně žádná taková vyhláška není dostupná, takže nevím, jestli to je ten případ. Prosím komunitu, aby se touto věcí přiměřeně zabývala. Děkuji. Okino 26. 11. 2010, 17:35 (UTC)

Hmm... a jak zní otázka? Mi se zdá, že JAn Dudík to citací autorského zákona vyřešil a že není o čem diskutovat. Nebo se pletu? --Daniel Baránek 26. 11. 2010, 19:30 (UTC)
Souhlasím s Danielem. Někdo by měl starostu kontaktovat (civilně, tj. nejlépe mobil) a prodiskutovat to s ním, zda-li skutečně mají vyhlášku, kterou si chrání autorské právo. Pokud ne, platí licence, která je uvedena, tj. wikipedie zveřejněním nic neporušila. Takto bych mu to vysvětlil. Ujme se toho někdo, nebo mu mám cinknout? --Krvesaj 26. 11. 2010, 19:36 (UTC)
A pokud takovou vyhlášku mají, tak je v rozporu se zákonem a je potřeba ji zrušit. Jinak by totiž tuto vyhlášku mohl někdo napadnout u soudu. --Daniel Baránek 26. 11. 2010, 19:39 (UTC)
No, pánové, trochu byste měli přibrzdit. Například obchodní známky mají také omezené možnosti používání, které vyplývají z jiných předpisů než z autorského zákona. Podobně je to například se státními symboly, které mají zvláštní zákon o státních symbolech, kde se píše, jak se mají používat. A ještě se to může týkat třeba i podobizen, které kromě autorského práva mají také občansko-právní ochranu. Takových příkladů by bylo možné najít stovky a tisíce. Jak říkám, není to věc autorského práva, ale o něco úplně jiného. Takže jednoduché "pokud vyhlášku mají, je v rozporu se zákonem a je potřeba ji zrušit" není tak rychle na místě... Abyste věděli, o co asi tak může jít, přikládám odkaz na nejspíš obdobnou vyhlášku města Příbram: [11]. Okino 26. 11. 2010, 20:06 (UTC)

Tak jsem zabrouzdal na netu a našel jsem relevantní odkaz na MV ČR. Užívání symbolů je skutečně vázáno na souhlas obce. Pro nás je ovšem důležitá tato pasáž:

Ochrana obecních symbolů podle autorského a přestupkového práva

Ochrana obecních symbolů není založena předpisy práva autorského, neboť obecní symboly jsou podle § 3 písm. a) autorského zákona z důvodu veřejného zájmu vyňaty jako tzv. "úřední díla" z autorskoprávní ochrany (tzv. "symboly jednotky územní samosprávy").

O ochraně obecních symbolů tak může být uvažováno pouze v režimu přestupkového zákona, který ve svém § 42 odst. 1 písm. a) stanoví, že přestupku na úseku všeobecní vnitřní správy se dopustí ten, kdo úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky nebo jiný symbol chráněný zvláštním právním předpisem. Za jiný symbol chráněný zvláštním právním předpisem lze však považovat pouze znak obce, který je chráněn nutným souhlasem obce s jeho užíváním v ust. § 34a odst. 3 obecního zřízení. Současně však vzhledem k uvedenému platí, že zneužití nebo znevážení znaku obce může za určitých okolností spočívat už i v jeho pouhém užívání bez souhlasu obce. Otázka zneužití či znevážení znaku obce bude záviset na konkrétním skutku, v němž bude spatřován přestupek s tím, že posouzení této otázky přísluší správnímu orgánu, který přestupek bude projednávat. O přestupkové jednání se bude jednat v případě, pokud s odkazem na ust. § 42 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích bude pachateli prokázán úmysl naplnění uvedené skutkové podstaty přestupku.

— [12]

Suma sumárum: užití symbolu neporušuje autorská práva, může však porušovat obecní vyhlášku a být posuzováno jako přestupek. --Daniel Baránek 26. 11. 2010, 20:32 (UTC)

A jelikož podle onoho článku je užití symbolu vázáno ve všech obcích na souhlas obce, tak je to pro Wiki docela vážný problém, protože Wiki tím pádem porušuje stovky obecních vyhlášek... Teď je otázka, co dál. Oslovit všechny obce? --Daniel Baránek 26. 11. 2010, 20:38 (UTC)
To zní bohužel dost závažně. Co se obrátit s dotazem na Svaz měst a obcí České republiky? --Krvesaj 26. 11. 2010, 20:50 (UTC)
Já osobně si myslím, že my zde žádné obecní symboly neznevažujeme. Těžko nás nějaký správní orgán může trestat za pouhé uveřejnění znaku obce v encyklopedii. Zachoval bych tedy na Okinově a Danielově místě klid. Neumím si konec konců ani představit, jaké právní kroky s rozumnou šancí na úspěch by mohl někdo proti Wikipedii v této věci podniknout.--Ioannes Pragensis 26. 11. 2010, 21:31 (UTC)
Jedna věc je „neznevažování“, to si můžeme myslet my wikipedisté, nemusí si to myslet třetí osoba, resp. např. rada příslušného města, pokud je v historii stránky města vandalismus či v jejím obsahu zapomenutý vandalismus. Problémem skutečně je, že na uvedeném příkladu Příbrami porušujeme obecně závaznou vyhlášku, která jasně definuje způsoby užití znaků, vlajky (jen po schválení radou města), a to zde nebude jediný případ (neznalost potenciálně podobných vyhlášek ve více obcích nás neomlouvá). --Kacir 26. 11. 2010, 21:45 (UTC)
Potvrzuji, že městská rada Zákupy o každém jednotlivém užití městského znaku vydává své usnesení a na dodržování autorského práva bazíruji. Já ji ovšem informovat nebudu. Ale..--Zákupák 26. 11. 2010, 21:51 (UTC)
Těžko mohou bazírovat na dodržování autorského práva, když je to dílo volné. Navíc i kdyby nebylo, tak by autorské právo neměli oni, ale stát, protože erb si přece neudílí sám jeho nositel, ale uděluje ho suverén. Nebuďme předposraní a držme se litery zákona. Jestli si Zákupy, Příbram nebo jiné obce myslí, že to právo mají, tak je klidně v jejich iluzi můžeme ponechat, ale sotva by to obstálo u soudu. Je to podobné jako si hodně třeba majitelů starých obrazů dává copyright na pohlednice s jejich vyobrazením, ačkoli jde o díla dávno volná. Můžou se snažit, ale to je tak všechno.--Ioannes Pragensis 26. 11. 2010, 22:09 (UTC)
Pro jistotu znovu opakuji - zde nejde o autorské právo. Oni právo vydat podobnou vyhlášku jistě mají a pak mají v přestupkovém řízení právo její porušení potrestat. K soudu by to nešlo, pokud by se postižený nezačal bránit. Okino 26. 11. 2010, 22:17 (UTC)
A ještě jedna poznámka: Obecní vyhláška Příbrami platí na území Příbrami, jinde si ji mohou strčit leda tak za klobouk. Wikipedie ani její servery ale nesídlí naštěstí ani v Příbrami ani v Zákupech.--Ioannes Pragensis 26. 11. 2010, 22:13 (UTC)
Jo, tohle je asi tak nejzávažnější a nejlepší argument. Do té doby, než ten z nás, kdo na Wikipedii nahrál znak příslušné obce, přijede do této obce na návštěvu. :-) Okino 26. 11. 2010, 22:16 (UTC)
Toto není imho řešeno soudní cestou, ale příslušným správním orgánem v přestupokovém řízení, takže by se mohl vkladatel dostavit na zmíněný orgán a začít vysvětlovat... --Kacir 26. 11. 2010, 22:21 (UTC)

Opakuji: autorský zákon je zde zcela mimo diskusi. Celé se to točí okolo toho, jestli lze užití znaku na Wiki bez souhlasu obce klasifikovat jako zneužití symbolu. A analýza uveřejněná na MV ČR tuto interpretaci připouští. Úplně na lehkou váhu bych to nebral. Ostatně, kontaktovat obec nikomu neuškodí. Jinak analýza naznačuje, že vyhláška stanovuje pravidla užití symbolu podle zákona o obecním zřízení. Takže vyhlášku bych jen tak za klobouk nestrkal ;) --Daniel Baránek 26. 11. 2010, 22:19 (UTC)

Těžko lze kontaktovat všechny obce a ani to nemá smysl. Aby se mohlo něco dít (i kdybychom připustili velmi nepravděpodobnou možnost, že by se někdo kvůli něčemu takovému pustil s WP do křížku a uspěl), muselo by se prokázet, že použití na WP "úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží" znak obce. Budeme-li dodržovat svá vlastní pravidla a zdravý rozum, tak k něčemu takovému sotva může dojít. Předpokládám, že něco takového by se i z našeho hlediska muselo jevit jako vandalismus a my sami bychom takové použití odstranili hned, jak bychom se o něm dozvěděli. Použití v souvislosti s běžným encyklopedickým výkladem o obci se těžko někomu může jevit jako zneužití nebo znevážení, o poškození ani nemluvě.--Ioannes Pragensis 26. 11. 2010, 22:31 (UTC)

Po dalším laickém pátrání a dalším přemýšlení si především myslím, že se Wikipedie obecní vyhlášky skutečně netýkají, a to právě kvůli územní působnosti. Obec/město/obvod by si mohlo vyšlápnout nejspíš jen na autora, který by na jejím území bez svolení ten znak do Wikipedie vložil. Samotný server se na území této obce nenachází a v okamžiku vložení se stává vložený obrázek fyzickým majetkem nadace WMF v Americe, takže z toho problém není. Pokud jde o jednotlivé autory, tak potom jde o prokazatelnost toho, že k vložení došlo na území obce, kde byla osoba touto vyhláškou vázaná. Ale budu rád, když se k tomu vyjádří ještě nějaký právně zdatnější wikipedista - a kdyby se pak panu starostovi napsal vysvětlující dopis, tak by to taky nebylo na škodu. Okino 26. 11. 2010, 22:32 (UTC)

Z citace Daniela o Ochraně obecních symbolů podle autorského a přestupkového práva (viz výše) imho neplyne, že se na ochranu „jiného symbolu chráněného zvláštním právním předpisem,“ tedy znaku obce (nikoli vlajky), vztahuje územní působnost, o té se text nezmiňuje. Relevantním obsahem ve vztahu k užívání znaku obce ovšem je, cituji: „… zneužití nebo znevážení znaku obce může za určitých okolností spočívat už i v jeho pouhém užívání bez souhlasu obce.“ Z laického úhlu pohledu, pokud si na vizitku umístím velký znak Příbrami s difamačním textem, tak se nemusím pohybovat na jejím uzemí, abych naplnil porušení přestupkového zákona. --Kacir 26. 11. 2010, 23:54 (UTC)
To máte asi pravdu (pokud tedy tu vizitku budete pak veřejně rozdávat), ale to plyne ze zákona, nikoli z nějaké konkrétní obecní vyhlášky či jiné aktivity obce. A my rozhodně nemáme v úmyslu tady na Wikipedii žádné obce hanět nebo poškozovat, takže se podle mého názoru žádného přestupku nedopouštíme.--Ioannes Pragensis 27. 11. 2010, 08:35 (UTC)

Vždyť se to tady výše v únoru řešilo, přečtěte si to. Podle mě bychom se víc kryli, kdyby byly znaky botem doplněny o zmíněnou šablonu Insignia, případně novou šablonu, vytvořenou např. podle slovenského vzoru. Jinak jak to chápu já: když jde o PD, můžu si např. na osobním webu zveřejnit znak obce třeba ve smyslu, že z oné obce pocházím (a těžko mi to můžou zatrhnout). Jakmile budu pořádat akci a znak tam umístím způsobem, který bude navozovat dojem, že akci pořádá/zaštiťuje obec, už je to problém, podle mě odpovídající tomu, kdybych použil fotku (třeba uvolněnou do PD) nějaké osobnosti a využil ji v reklamě jako by ona osoba reklamu dělala (komerční užití je přesto dovoleno, např. pokud v časopise budu o oné osobě psát portrét). Imho je veřejná vyhláška zbytečná, jen upřesňuje to, co by se dalo řešit podle nějakého zákona (např. jako podvod). --Gumruch 27. 11. 2010, 09:07 (UTC)

Taky bych pojem "užití" chápal spíše v tomto smyslu. Vytvoření české šablony a robotické doplnění mi přijde jako dobrý nápad. --Daniel Baránek 27. 11. 2010, 10:07 (UTC)

Jenom bych ještě upřesnil, že podle mě my (Commons) zákon neporušuje a doplnění další šablony (obdoby Personality rights) by byla jakási „nadstandardní služba uživatelům“, kteří by mohli z neznalosti (která, jak známo, neomlouvá) při použití pochybit. --Gumruch 27. 11. 2010, 10:23 (UTC)
Aby tu byly konkrétní návrhy ohledně případné nové šablony: obdobné šablony jsou zde, je tam jak zmíněná slovenská, tak obecná pro znaky, ke které by stačilo udělat českou verzi. Našemu případu mi připadá celkem podobná švédská šablona. --Gumruch 27. 11. 2010, 12:07 (UTC)

Byla zde zmíněna slovenská šablona, takže si dovolím poznámku ke slovenské wiki, pokud vím, znaky obcí tam přidávají až po udělení povolení (viz sk:Wikipédia:WikiProjekt Erby#Erby slovenských miest a obcí), zda je ten zákon podobný a zda je tato praxe nutná nedokážu nicméně posoudit. --pan BMP 27. 11. 2010, 11:10 (UTC)

Osobně se domnívám, že Wikipedie rozhodně nenaplňuje podmínku „úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky nebo jiný symbol chráněný zvláštním právním předpisem“. Jakožto encyklopedie plníme de facto vzdělávací funkci a chtěl bych vidět obecní úřad, který by s námi kvůli tomu zahájil správní řízení, že informováním o obci zneužíváme její znak. --Ragimiri 27. 11. 2010, 15:42 (UTC)

Též si myslím, že územní působnost to řeší. Ale nebylo by i tak vhodné kontaktovat slečny z právnické kanceláře nebo aspoň Mormegila?--frettie.net 27. 11. 2010, 18:39 (UTC)

 • Po konzultaci s Okinem mám návrh, že pošlu panu starostovi email jako advokát a člen ArbCommu (na který se ostatně obrátil) , kde stručně shrnu že dle AutZ je městský znak úředním dílem a že městský znak ani neznevažujeme ani nezneužíváme. --Yopie 29. 11. 2010, 14:33 (UTC)

Jen poznámka laika: ten Danielův odkaz na stránky Vnitra, je jen jeden z právních názorů, nikoli zákon, nebo vyhláška. A pak ještě jeden detail: Nikde v tom rozboru jsem nenašel, že by to "užívání" mělo být totéž, co "užití" podle autorského zákona. Podle mě tomu tak být vůbec nemusí. Dále, je přeci rozdíl mezi použitím znaku pro účely zaznamenání informací o dané obci a použitím znaku, aby se ozřejmila příslušnost k dané obci. Wikipedie se o takové ozřejmění nesnaží. (Teď koukám, že to sem psal už Gumruch. Na rozdíl od něj se ale nedomnívám, že potřebujeme upozorňující šablonu. Jistě, pro čtenáře je ta informace zajímavá, ale nikdo nás nemůže nutit, abychom ji hromadně přidávali.)

Bylo by trochu směšné, kdyby užívání symbolů obcí bylo komplikovanější než symbolů státních. Miraceti 8. 12. 2010, 19:41 (UTC)

 • Pro vyjasnění vkládám podstatnou část mého dopisu a právního rozboru:

"Pokud nebude tento souhlas možno udělit, uvádím, že jeho neudělení nemá dopad na jeho použití na stránkách jmenované encyklopedie, neboť: a) dle § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ochrana podle práva autorského se nevztahuje na úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany.

Vzhledem k tomu, že předmětné symboly jsou symboly jednotky územní samosprávy, ochrana autorského práva se na nevztahuje.

b) dle § 42 odst. 1 písm a) zák. č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, ve znění novel, přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží jiný symbol než státní symbol České republiky chráněný zvláštním právním předpisem.

Vzhledem k tomu, že encyklopedie Wikipedia nijak nepoškozuje, nezneužívá či hrubě neznevažuje symboly Vaší obce, není možno použít ani toto ustanovení. Symboly obce jsou použity v encyklopedickém článku týkajícím se obce Černolice a to pouze jako informace, že obec užívá uvedený znak a prapor.

c) dle § 34 a odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. obecní zřízení, ve znění novel, obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání praporu obce není nutný její souhlas.

Wikipedie uvedené symboly neužívá a nijak, přímo či nepřímo, nenaznačuje, že by byla Obcí Černolice, jí zřízenou složkou či že by byla v jakémkoliv spojení s Vaší obcí. Uvedený paragraf se vztahuje na situace, kdy osoba užívá symboly na svém hlavičkovém papíře, razítkách, plakátech a podobně, kdy by mohlo dojít k dojmu, že osoba je nějakým způsobem spojena s uvedenou obcí. Vzhledem k tomu, že na stránkách encyklopedie jsou uvedeny tisíce obecních symbolů a všude je výslovně uvedeno, že jde o encyklopedii, nemůže dojít k jakémukoliv dojmu spojení Vaší obce a wikipedie. Wikipedie Vaše symboly neužívá, ale používá k informování o Vaší obci.

Jakákoliv obecní vyhláška, týkající se obecních symbolů, se musí pohybovat v zákonném rámci, vymezeném uvedenými zákony.

Pro Vaši informaci, Wikipedia je vlastněna a řízena nadací, sídlící v USA a podléhající zákonům Floridy. Jedná se o otevřenou encyklopedii, pokrývající lidské vědění, která nijak neprofituje z těchto informací (nemáme na stránkách žádnou reklamu a neplatí se za přístup) a její obsah je tvořen anonymními přispěvateli.

Tedy nemáme žádný zisk z Vašich obecních symbolů a používáme je pouze k informování stamilionů uživatelů o Vaší obci."

Miraceti má pravdu v tom, že užívání je něco jiného než použití, užívání je, když má někdo znak na vizitce, hlavičkovém papíře, logu a pod. Ve své právní praxi jsem se setkal třeba s tím, že prodejci pojištění užívali evropskou vlajku na vizitkách a předstírali spojení s EU. My obecní znaky pouze používáme k informování o daných obcích.--Yopie 9. 12. 2010, 12:06 (UTC)

Stránka řešící kradení obsahu

Založil jsem stránkuWikipedie:Špatná převzetí obsahu Wikipedie, kde by se mohlo řešit špatné převzetí obsahu. Mohl by to někdo znalý pročíst, jestli je to všechno správně a případně to opravit. Děkuji!--Juan de Vojníkov 3. 12. 2010, 14:54 (UTC)

Co do pravopisu správně, obecně mi to dává smysl, ale nejsem právník...