Jaderná elektrárna Dukovany

jaderná elektrárna v Česku

Jaderná elektrárna Dukovany (zkratkou EDU, dříve JEDU) je první provozovanou jadernou elektrárnou na území Česka. Je významným zdrojem české energetické soustavy. Jaderná elektrárna Dukovany je umístěna asi 30 kilometrů jihovýchodně od Třebíče, v trojúhelníku, který je vymezen obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchovany. V roce 2013 vyrobila rekordních 15,6 TWh elektrické energie a dlouhodobě pokrývá asi 20 % z celkové spotřeby elektřiny v České republice.[1] Jaderná elektrárna Dukovany má podobný instalovaný výkon jako Jaderná elektrárna Temelín – 2040 MW. Povolení provozu druhého bloku skončilo v roce 2017, elektrárna podala žádost o jeho prodloužení na dalších deset let.[2]

Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany, pohled z východu, bývalé území Lipňan
Jaderná elektrárna Dukovany, pohled z východu, bývalé území Lipňan
Stát ČeskoČesko Česko
Umístění Dukovany
Stav v provozu
Začátek výstavby 1978
Dokončení 1985-1987
Plánovaná životnost 30 let
(po rekonstrukci 50-60 let)
Náklady na výstavbu 25 miliard Kčs
Vlastník ČEZ
Jaderná elektrárna
Reaktory v provozu 4× 510 MW
Plánované reaktory 2× 1200 MW
Typ reaktorů VVER 440/213
Palivo Uran 235U
Elektrická energie
Celkový výkon 2040 MW
Roční výroba 15 576 GWh
(výroba za rok 2013)[1]
Koeficient využití 85,25 %
Celkem vyrobeno 367 317 GWh
(k 31.12.2013)
Souřadnice
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Hlavní vchod EDU

Pro potřeby elektrárny byla vybudována Vodní nádrž Dalešice. V areálu elektrárny je umístěna i sluneční elektrárna o výkonu 10 kW,[3] ČEZ zvažoval postavit v blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany rovněž větrnou elektrárnu, ale obyvatelstvo stavbu větrných turbín odmítalo.[4] Na novém parkovišti u elektrárny by měla být postavena střecha s fotovoltaickými panely. Přibude 340 parkovacích míst, stavba by měla být hotova do konce roku 2020.[5][6]

Každý poslední čtvrtek v měsíci se v jaderné elektrárně koná snídaně za podpory některé z terapeutických kaváren.[7]

HistorieEditovat

 
Katastrální území při EDU. Zaniklé obce vyznačeny kurzivou

Historie elektrárny začala v roce 1970, kdy Sovětský svaz a Československo podepsaly dohodu o stavbě dvou jaderných elektráren (druhou z nich se stala Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice). Elektrárna se začala stavět v roce 1978, první blok byl uveden do provozu v roce 1985 (12. února 1985 byl dosažen minimální kontrolovaný výkon[8]), druhý a třetí blok byl zprovozněn v roce 1986[8] a poslední, čtvrtý v roce 1987.[9] Do ostrého provozu se dostal první blok 3. listopadu 1985.[10]

Výstavbě elektrárny předcházelo zrušení tří vesnic, v jejichž katastrálních územích byla stavba projektována. Šlo o obec Skryje s jejich místní částí Lipňany a dále o obec Heřmanice. Skryjské území bylo připojeno k území obce Dukovany, heřmanické k území obce Rouchovany. V roce 2017 došlo k rekonstrukci a modernizaci meziskladu vyhořelého paliva, byla zvýšena odolnost stěn, vybudovány nové kabelové kanály, chráničky a další zařízení. Rekonstrukce i projektování modernizace bylo náročné.[11]

V dubnu 2017 skončila v jaderné elektrárně mezinárodní prověrka bezpečnosti provozu, experti z WANO předložili devět oblastí, kde by se měla jaderná elektrárna zlepšit. Za dva roky proběhne kontrola. Při předchozí kontrole měla elektrárna vylepšit více oblastí.[12] V roce 2016 jaderná elektrárna zavedla dopravu zaměstnanců do areálu elektrárny cyklobusem, autobusy vyjíždí z Třebíče.[13] V roce 2016 získal 1. blok provozní licenci na dobu neurčitou, v roce 2017 pak získaly tutéž licenci i další bloky.[10]

V roce 2019 byla rekonstruována jedna z chladicích věží elektrárny, byl obnoven povrch a rekonstruovány vnitřní prostory.[14]

Ředitelem elektrárny byl od ledna 2015 Miloš Štěpanovský,[15] z důvodu důchodového věku odešel a na pozici ředitele od 1. června 2020 nastoupil Roman Havlín.[16]

BudoucnostEditovat

V roce 2012 bylo rozhodnuto, že vznikne pracovní skupina, která se bude zabývat eventuální stavbou pátého reaktoru v prostorách u jaderné elektrárny, rozhodnuto ovšem ještě nebylo.[17] Dne 9. března 2016 bylo v obci Slavětice rozhodnuto o konání místního referenda o stavbě pátého reaktorového bloku elektrárny. Referendum se týká jak stavby pátého bloku, tak i stavby hlubokozemního úložiště jaderného odpadu.[18] V březnu roku 2016 byla prodloužena na neurčito licence k provozování 1. bloku jaderné elektrárny, v roce 2025 musí elektrárna opět projít kontrolou.[19] V červenci 2016 předala společnost ČEZ Ministerstvu životního prostředí dokumenty pro proces EIA, který má umožnit spustit jaderné elektrárně další bloky.[20] V září roku 2016 v Dolním Rakousku proběhla petice proti dostavbě elektrárny, byla podepsána cca 63 680 lidmi.[21]

Dne 25. října 2010 po poradě ekonomických ministrů se zástupci odborů a zaměstnavatelů sdělil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, že čínské společnosti mají zájem provést dostavbu a rozšíření bloků jaderné elektrárny Dukovany, také byla zveřejněna informace, že čínské společnosti požadují po české vládě slib, že tuto zakázku získají bez výběrového řízení. Jednání o rozšíření elektrárny probíhají od června 2016, kdy byly osloveny společnosti z Francie, USA, Ruska, Japonska, Jižní Koreje a Číny. Reakce celkem 10 společností mají být zveřejněny do konce října téhož roku. Dle Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky z června 2015 má dojít k výstavbě jednoho nového bloku v Dukovanech s možností rozšíření o blok druhý. Stejně tak v jaderné elektrárně Temelín.[22]

Dostavba elektrárny má dle konference z konce roku 2016 zpoždění přibližně čtyři roky. Bývalý senátor za okres Třebíč Vítězslav Jonáš se pro dostavbu elektrárny angažuje v organizaci Energetické Třebíčsko, kdy po konferenci sdělil: "Hledáme politiky s gulemi, kteří budou schopní dělat jasná rozhodnutí. Končíme s politickou korektností, musí nastoupit kontrola." Reálná životnost zařízení má skončit v roce 2037, pokud do té doby nebude náhrada, tak dle politiků hrozí sociální problémy, neboť na elektrárnu jsou navázány tisíce pracovních míst. Viníkem by dle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka mohl být ministr financí Andrej Babiš, který nevyslal náměstka pro dotvoření týmu pro financování stavby.[23]

V lednu roku 2017 zastupitelstvo Kraje Vysočina podpořilo rozšíření jaderné elektrárny.[24] V březnu 2017 probíhá schvalování pozměňovacího návrhu stavebního zákona, který by dle vyjádření Bohuslava Sobotky mohl urychlit stavbu nového bloku o tři roky. Výstavba by tak mohla začít přibližně v roce 2025 a skončit asi v roce 2035.[25] V roce 2017 pak byla v rámci krajského úřadu Kraje Vysočina ustavena komise, která se bude zabývat rozvojem jaderné elektrárny. Prvním předsedou je hejtman kraje Jiří Běhounek. Jejím cílem je vytváření tlaku na instituce, které by mohly urychli stavbu nového bloku.[26]

Sdružení Energetické Třebíčsko plánuje představení všech šesti společností, které usilují o zakázku na stavbu elektrárny, první se v květnu 2017 představila jihokorejská státem vlastněná společnost Korea Hydro & Nuclear Power. Uvedla, že představila dva návrhy pokročilých reaktorů pro dukovanskou elektrárnu. Uvedla také, že případná výhra v tendru na stavbu elektrárny by přinesla hodně práce i pro občany místní, protože zaměstnanci korejské společnosti budou potřebovat vystavět byty, školku či nemocnici.[27] V roce 2017 se při jednání v jaderné elektrárně shodli členové stálého výboru pro jadernou energetiku na tom, že nový blok jaderné elektrárny bude investovat ČEZ či stát, odpadla tak možnost, že by investici zajistil zahraniční investor. Jednalo se také o úpravách trasy od řeky Labe až do Dukovan, kdy bude potřeba provést jednotlivé úpravy.[28]

Na konci června 2017 získal druhý blok elektrárny povolení k provozu na dobu neurčitou. První blok získal toto povolení již v březnu téhož roku.[29]

Dne 19. září 2017 se v Třebíči konalo setkání u kulatého stolu se zájemci o dostavbu 5. bloku jaderné elektrárny Dukovany, tentokrát se společností China General Nuclear. Setkání pořádá sdružení Energetické Třebíčsko, další setkání proběhnou se společnostmi Rosatom (Rusko), EDP (Francie), Westinghouse Electric Company (USA, Japonsko), KHNP (Jižní Korea).[30] Čínská společnost chce do jaderné elektrárny instalovat reaktor třetí generace HPR 1000, ten je vodou chlazený a má životnost 60 let, parogenerátor by byl přivezen do Dukovan po silnici, ale je nutné silnice zlepšit.[31]

V roce 2017 byla také publikována tzv. Dukovanská výzva, kdy starostové obcí v sousedství elektrárny, tj. Rešic, Horních Dubňan, Mohelna, Rouchovan, Slavětic a města Moravského Krumlova podepsali a zveřejnili to, že chtějí získat pátý blok jaderné elektrárny v Dukovanech. Stavba by tak měla začít snad již kolem roku 2025, kdy to se dle kritiků stavby již nemusí povést.[32] Dne 13. listopadu 2017 požádala společnost ČEZ o posouzení vlivu nových jaderných bloků na životní prostředí.[33] Elektrárna dostala tisíce podnětů v rámci zjištění vlivu nových bloků, velký zájem byl z Rakouska a Německa. Posuzována byla například půda v místě budoucí stavby, vlivy na vodní zdroje a na řeku Jihlavu. Dále budou informovány dotčené obce, které se budou moci vyjádřit. Dokončení procesu se očekává přibližně za 1,5 roku, kdy elektrárna Temelín získala stanovisko za 2,5 roku.[34]

Do konce roku 2018 se má dle Správy úložišť jaderného odpadu finalizovat možná místa pro lokality hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Jedna z lokalit pravděpodobně bude západně od obce Dukovany (tzv. lokalita Dukovany západ).[35] V roce 2017 také bylo uvedeno, že může existovat i tzv. plán B, kdy se ČEZ připravuje na prodloužení provozu stávajících bloků až do roku 2045, ač původně měly být jejich provoz ukončen v roce 2035. Podle Dany Drábové je provoz elektrárny Dukovany zcela jistě rentabilní do roku 2025, do roku 2035 to také ještě vychází a do roku 2045 je to komplikované.[36] Jaderná elektrárna se na konci roku 2017 stala součástí nově uvedeného Integrovaného tiskového střediska v Brně, to sídlí na Lidické ulici v základně Hasičského záchranného sboru ČR. Toto středisko má usnadnit komunikaci mezi složkami integrovaného záchranného systému.[37]

V březnu roku 2018 byl odstaven druhý blok, byla vyměněna pětina paliva a rekonstruovány podružné rozvaděče, ty se budou až do roku 2022 měnit i na dalších blocích.[38]

V srpnu roku 2019 stavba nových bloků jaderné elektrárny získal kladné stanovisko vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), stanovisko vydalo ministerstvo pro životní prostředí. Bylo oznámeno, že roku 2020 začne ČEZ hledat dodavatele pro nový blok.[39]

Podle ČEZ by při současných cenách elektřiny (2019) byla stavba nového bloku za přibližně 200 miliard nerentabilní, ČEZ, tak nechce investici hradit sám, možnosti jsou takové, že by mohl vypomoci stát.[40]

Podle vyjádření ministra průmyslu Karla Havlíčka a obchodu ze srpna 2019 by stavba nového bloku mohla začít kolem roku 2030.[41][42][43] Podle hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka by nový blok mohl být dokončen v roce 2036.[39] V roce 2020 bylo oznámeno, že Jaderná elektrárna Dukovany přijme v tomto roce cca 70 zaměstnanců, důvodem je generační obměna zaměstnanců.[44] Na začátku dubna roku 2020 bylo oznámeno, že byla podána žádost o povolení umístění dvou nových bloků jaderné elektrárny byla podána na Státní úřad pro jadernou bezpečnost.[45] V roce 2020 bylo oznámeno, že na konci roku začne tendr na dostavbu jaderné elektrárny. Do konce roku 2022 byl měl být znám dodavatel stavby a smlouvy by měly být dokončeny do roku 2024. Bylo také oznámeno, že ministr průmyslu dostal mandát k tomu, aby zjistil možnosti financování ze zdrojů Evropské unie.[46]

Dne 1.6.2020 začala fungovat dceřiná společnost ČEZ Elektrárna Dukovany II.[47] Tendr za přibližně 160 mld korun má společnost EDU II vypsat do konce roku 2020. K výběrovému řízení na dodavatele se vyjádřilo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničí, zástupci tajných služeb a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. V sedmnáctistránkovém dokumentu požadují mimo jiné vyloučení rizikových uchazečů z Ruska a Číny ještě před vypsáním tendru.[48][49]

Podmínky tendru na výstavbu nového jaderného bloku zadané Ministerstvem průmyslu a obchodu, které požadují výkon reaktoru 1 200 MW a zkušenost s předchozí realizací stejně velkého reaktoru, splňuje v současnosti pouze ruský Rosatom a možná Čína. Podle některých kritiků byl tendr vypsán záměrně s cílem zvýhodnit předem tyto dodavatele.[50] Naproti tomu předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová uvedla, že „dukovanská lokalita i ze studie vlivu na životní prostředí je výkonově omezená, takže to znamená, ten výkon toho bloku musí být do 1200.”[51] Podle kritiků stavba nového bloku v Dukovanech Rosatomem představuje nejen geopolitické, ale i fyzické riziko. Během jeho poslední realizace v Bělorusku spadla nádoba reaktoru na zem a náhradní byla odřena o sloup při přesunu. Tři dny po zahájení provozu došlo ke zkratu italských transformátorů, které instaloval běloruský subdodavatel, a elektrárna musela být na několik dní odstavena.[52][53] Server Evropské hodnoty podrobně na patnácti stranách analyzuje veškerá rizika při svěření stavby nových jaderných zdrojů Rusku a označuje tuto možnost za největší hrozbu pro suverenitu státu v polistopadové historii České republiky.[54]

TuristikaEditovat

Pod Jadernou elektrárnou pracuje rovněž informační centrum, to funguje v elektrárně od roku 1994, kdy v roce 2014 proběhla jeho rekonstrukce, v roce 2015 infocentrum navštívilo přibližně 26 000 lidí, v roce 2016 30 331 lidí. Do infocentra dalešické vodní nádrže dorazilo v roce 2016 celkem 11 528 návštěvníků.[55] V infocentru jaderné elektrárny pak od roku 1994 prošlo více než půl milionu turistů.[56] V roce 2018 návštěvnické centrum elektrárny navštívilo více než 36 tisíc návštěvníků. Od roku 1994 pak to bylo 680 720 návštěvníků. V roce 2018 centrum navštívilo celkem 762 zahraničních návštěvníků.[57] Na konci roku 2019 byla dokončena rekonstrukce infocentra, od roku 2020 je v provozu model aktivní zóny v poměru 1:1 a další nové expozice. Za roku 2019 navštívilo infocentrum téměř 40 tisíc návštěvníků.[58] V srpnu roku 2020 bylo znovuotevřeno po tom, co bylo na několik týdnů uzavřeno, protože několik z pracovníků elektrárny bylo nakaženo nemocí Covid-19.[59]

V první polovině roku 2018 byla nedaleko závodní jídelny v elektrárně vybudována bylinková zahrádka, kdy vypěstované byliny jsou využívány k dochucování pokrmů závodní jídelny, Případné přebytky slouží jako dárky pro návštěvníky elektrárny.[60] Studenti Fakulty stavební VUT vytvořili návrhy nových budov a nových prostor před elektrárnou.[61]

Během prosince roku 2019 byla jedna z chladících věží nasvícena obrázkem vánočního stromu, byl vysoký 125 metrů a nejvyšší na Vysočině.[62] V květnu roku 2020 bylo na jednu z věží promítnuto srdce jako podpora pracovníků v tzv. první linii v rámci boje s onemocněním COVID-19.[63]

V květnu roku 2020 bylo na zadní parkovací ploše otevřeno největší autokino v republice, celkem je prostor pro 350 automobilů.[64]

Roku 2018 byla vysázena tzv. Jaderná vinice,[65] otevřena byla až v roce 2020. Bylo vysázeno více než 2000 hlav vinné révy odrůd ryzlink rýnský a sauvignon. Vinohrad je volně přístupný, víno z vinohradu nebude ve volném prodeji.[66]

BezpečnostEditovat

 
Chladicí věže

Elektrárna patří mezi první třetinu nejbezpečnějších jaderných elektráren s tlakovodním reaktorem na světě.[67][68] Kolektivní efektivní dávka pracovníků elektrárny v roce 2005 byla 0,15 mSv na blok, což je hluboko pod bezpečnostními normami (roční limit pro pracovníky s ionizujícím zářením je 50 mSv za rok, a 100 mSv během 5 let).[69] Elektrárna je držitelem osvědčení Bezpečný podnik, který vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí pod garancí Českého úřadu bezpečnosti práce.

Princip netrestání za ne-úmyslné a včasné nahlášení chyby. Je to velmi důležitý princip na cestě k bezpečnému provozu. Okamžité nahlášení chyby umožňuje minimalizovat ztrátu výroby a po vysvětlení události se vrátit s jistotou zpět do běžného provozu. Přiznání také umožňuje zlepšit bezpečnostní předpisy a instrukce tak, aby k podobným omylům už nemuselo docházet. V roce 2010 došlo vinou jednoho neopatrného pracovníka k automatickému vypnutí jednoho z reaktorů. Částí oděvu přepnul důležitý přepínač v rezervní dozorně (rezervní – kdyby se ta provozní dozorna stala z nějakého důvodu neobyvatelná). Celková ztráta z ne-výroby byla několik milionů korun[70] (cena nevyrobené elektřiny za celou dobu výpadku jednoho ze čtyř reaktorů). Vážnější ohrožení bezpečnosti nehrozilo a po několika hodinách byla výroba elektrické energie v předmětném reaktoru obnovena. Zmíněný technik měl sice velkou ostudu, ale protože při své práci neporušoval žádný bezpečnostní ani provozní předpis (snad kromě maximální opatrnosti) nebyl nijak pokutován či potrestán.[70] Bylo možné podívat se nově na pracovní oděvy a zařadit událost do vstupních a specializovaných školení.

"Po-Fukušimská opatření." V roce 2011 v reakci na havárii v japonské elektrárně Fukušima prošla Jaderná elektrárna Dukovany stejně jako všechny elektrárny na světě tzv. "zátěžovými-stress-testy". Ty prokázaly jednak značnou odolnost elektrárny proti nadprojektovým přírodním pohromám. Jednak byla vytipována řada bezpečnostních opatření, tak aby elektrárna byla s dostatečnou rezervou schopna odolat i přírodním katastrofám, ke kterým by mohlo během 10 000 let dojít. Jedná se o dvakrát silnější zemětřesení, než s jakými se uvažovalo dosud. Nárazový vítr 216 km/hod, extrémní teploty +- 46 °C, přívalové srážky vyvolávající zátěž střech cca 200 Kp/m2. Elektrárna také musí zvládnout svou soběstačnost 72 hod bez okolní infrastruktury – komunikace, provozní média, energie a jakákoli vnější pomoc, a další. Zodolňování elektrárny probíhá podle "akčního plánu" a bude ukončeno v roce 2017. Navazuje na požadavky "LTO – Long Term Operation" dlouhodobého provozu jehož cílem je dovybavit elektrárnu tak, aby mohla být v bezpečném provozu ještě 20 let po dosažení projektové délky provozu – 30 let. Kontrola svarů a celkem 400 dní plánovaných odstávek pokračuje i v roce 2017.[71]

Dne 1. ledna 2017 byl změněn Atomový zákon, kdy je tak nutné, aby vstup do tzv. životně důležitých prostor byl povolen pouze lidem s platnou bezpečnostní prověrkou, kterou uděluje Národní bezpečnostní úřad. Zavedení tohoto opatření musí nastat do roku 2020.[72]

Dne 15. května 2017 proběhlo třídenní cvičení Zóna 2017, cvičení simulovalo únik radioaktivních látek.[73] V říjnu 2017 proběhly testy a prověření hermetických boxů v bloku č. 3, vše plně splnilo normy.[74] V listopadu 2017 elektrárna získala titul Bezpečný podnik, získala jej již posedmé a obhájila jeho zisk z roku 2016.[75] V prosinci roku 2017 získala elektrárna povolení pro provoz všech bloků na dobu neurčitou. Příprava trvala asi dva roky.[76]

Od roku 2020 se zpřísnily normy, kdy tak do strategických prostor elektrárny budou pracovníci vstupovat pouze s platnou bezpečnostní kvalifikací a nejméně ve dvou. Celkem bylo do května roku 2019 prověřeno přibližně 1500 lidí. Nově byly také upraveny vstupy a ploty, celková investice přesáhla 1,2 miliardy Kč. Součástí bezpečnostních opatření v okolí elektrárny je bezletová zóna a speciální policejní jednotka, která sídlí na Jaderné elektrárně Dukovany.[77] V prosinci roku 2019 elektrárna splnila mezinárodní normy ochrany prostředí, to prohlásilo šetření auditorů, které skončilo v prosinci roku 2019.[78]

V květnu roku 2019 absolvovali hasiči z jednotky přítomné na jaderné elektrárně cvičení ve speciálním kontejneru.[79]

Havárie a poruchyEditovat

V celé třicetileté historii čtyř výrobních bloků se stala jediná porucha klasifikovaná podle mezinárodní stupnice INES2. Došlo k ní na počátku devadesátých let, z vnějšího podnětu, ve Slavětické rozvodně odpojením elektrárny od vnější rozvodné sítě. Porucha spočívala především v tom, že jeden ze tří bloků v provozu nezreguloval programově na tzv. vlastní spotřebu, ale jeho chlazení zajistil až start k tomu určených dieselgenerátorů. Kromě ztráty výroby a iluze o tom, že něco takového se nemůže stát, nedošlo k žádným škodám.

V pondělí 3. listopadu 2014 vznikla netěsnost na jednom ze tří systémů technické vody, zajišťující chlazení důležitých technických a bezpečnostních systémů pro 3. a 4. výrobní blok. Chlazení těchto bloků bylo převedeno na zbývající dva chladicí systémy. Jelikož však přísné bezpečnostní předpisy nedovolují elektrárnu tímto způsobem provozovat déle jak 72 hodin, rozhodlo vedení elektrárny 3. a 4. blok odstavit, protože v této lhůtě nebylo možné poruchu odstranit. Po opravě začal 18. listopadu 2014 dodávat 3. blok a o den později i 4. blok znovu elektrickou energii.[80][81]

Zvířata v areálu elektrárny JEDU a ekologieEditovat

 
Plastika krávy u EDU Dukovany

V roce 1994 došlo k požáru jednoho ze dvojice odbočkových transformátorů 32MVA na 3. bloku (slouží pro napájení vlastní spotřeby bloku), umístěného před budovou strojovny. Jeho hašení hasicí pěnou vedlo k úniku pěny kanalizací přes běžné retenční nádrže vodního odpadového hospodářství do Skryjského potoka a Mohelské přehrady, kde byla zachycována nornou stěnou. I když se nejednalo o ekologickou "katastrofu", hasiči EDU použili pěnu, která byla odbouratelná přírodními procesy, vedl uvedený případ ke stavbě větší retenční nádrže na Skryjském potoce, která je schopna zachytit každý únik z Jaderné elektrárny Dukovany.

EDU je držitelem certifikátu certifikát ISO 14001 – Ekologický podnik. Za 30 let svého provozu (1985–2015) Dukovany vyrobily 395,4 TWh, energii ekvivalentní spálení 390 mil. t uhlí, díky čemuž do atmosféry nemuselo být vypuštěno 493 milionů tun CO2. Jde o přibližně stejné množství, které vypustí do ovzduší 5,2 milionu v Česku evidovaných motorových vozidel v průběhu 25 let. V roce 2017 získala elektrárna certifikát Environmentální vyúčtování společnosti Asekol, za přínos ekologii, kdy zaměstnanci elektrárny zpětně vrátili 4182 kg elektrospotřebičů. V roce 2001 také elektrárna získala certifikát Det Norske Veritas.[82]

Na státem kontrolovaný „jaderný účet“ (fond shromažďující prostředky na výstavbu a správu trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva) platí 50 Kč za každou vyrobenou MWh, denně tedy přibližně 2,1–2,4 mil. Kč.[83]

V areálu jaderné elektrárny žijí různé druhy zvířat, v nádrži pod chladicími věžemi žilo několik úhořů, kteří nejspíš pochází z vod Dalešické nádrže. V blízké retenční nádrži žijí bobři. V areálu pak žijí taky zajíci, holubi a liška, nově také na chladicích věžích zahnízdily poštolky a pracovníci elektrárny se snaží nalákat sokoly. Dne 2. ledna 2017 byli odchyceni netopýři.[84] V srpnu roku 2018 se v areálu elektrárny objevila užovka.[85]

V červnu 2017 ekologičtí aktivisté promítli ekologické symboly na chladicí věže jaderné elektrárny.[86]

V roce 2018 v období letního sucha nestačilo dopouštění Dalešické přehrady v rámci vody, která je čerpána pro chlazení elektrárny, docházelo tak k poklesu vody v nádrži.[87]

V areálu jaderné elektrárny byla v roce 2019 rychlodobíjecí stanice pro elektromobily.[88]

Ekonomika provozuEditovat

Elektrárna stála 25 mld. Kčs, podle údajů ČEZ se od doby uvedení do provozu do roku 2005 už dvakrát zaplatila.[89] Náklady na výrobu elektřiny v Dukovanech se odhadují na cca 60 haléřů za kWh, což je nejméně v Česku.[90] Výroba v roce 2016 byla nejnižší od roku 1988.[91]

Výrobní ukazatele EDUEditovat

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Výroba [TWh] 13,593 13,299 13,755 13,632 13,744 14,025 13,907 14,448 13,995 14,176
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Výroba [TWh] 14,369 15,022 15,576[1] 15,371 12,608 11,954[91] 11,860 14,258 14,481

Koeficient ročního využití za rok 2012 dosáhl 85,51%.

Zdroje: ČEZ[92], ČTK, ČSÚ[93]

Technické informaceEditovat

ReaktoryEditovat

Od roku 2012 má jaderná elektrárna Dukovany čtyři bloky VVER 440, typ V 213, původně každý o elektrickém výkonu 440 MW, dnes díky modernizaci z let 2005–2012 o dosažitelném elektrickém výkonu 4 × 510 MW. [94]

V aktivní zóně každého reaktoru je umístěno 312 palivových souborů. Každý palivový soubor je tvořen 126 palivovými proutky, ve kterých je palivo hermeticky uzavřeno. Mimo to je v reaktoru 37 regulačních kazet s palivovou částí. Výška aktivní zóny je 2,5 m, průměr 2,88 m.

PalivoEditovat

Palivem je uran obohacený na přibližně 4,25 % 235U[95] (tato hodnota se může měnit). V reaktoru se vyměňuje jedna pětina palivových tyčí ročně. Vsázka paliva reaktoru má hmotnost 42 tun.[95] V březnu roku 2018 došlo k výměně 78 z 349 palivových kazet, následně budou kazety chladnout šest let v sousedním palivovém bazénu.[96]

ChlazeníEditovat

Primární chladivoEditovat

Objem chladiva v primárním okruhu je 209 m³. Reaktorem za hodinu proteče 42 000 m³ vody.

Zdroj technické vody, terciární chlazeníEditovat

Jako zdroj technologické vody (především pro chlazení) slouží vodní dílo Dalešice, společně s vyrovnávací nádrží, vodní nádrž Mohelno. Dalešice zároveň fungují jako přečerpávací elektrárna (výkon 480 MW) (výkon byl dimenzován tak, aby dokázal v případě poruchy nahradit jeden blok jaderné elektrárny). Celá tato soustava tak může pružně reagovat na aktuální energetické potřeby.

Elektrárna má 8 chladicích věží. Z nich uniká přibližně 500 kg vodní páry za sekundu na odváděný výkon 1000 MWe.[97] Poslední studie vodního režimu povodí řeky Jihlavy nad přehradou Dalešice ukazují, že chlazení nové elektrárny není problémem pro případnou dostavbu 5. reaktoru, neboť kapacita povodí a Dalešické přehrady stačí i pro nové bloky s výkonem přes 1000 MWe. Současná legislativní situace však povolení a stavbu nových jaderných bloků prodlužuje tak, že při stavbě 5. bloku EDU půjde o náhradu starších bloků VVER440 a ne o rozšíření výkonu elektrárny.

Zásobování teplemEditovat

Již v roce 1985 se plánovalo zásobit teplem z elektrárny město Brno, teplovod měl stát 1,9 miliardy korun. Kvůli změně režimu a později také kvůli ekonomické nevýhodnosti byl projekt zastaven. Vzhledem k rostoucím cenám energií se teplovod o délce 40 km začal znovu připravovat. Pro jeho realizaci je však třeba zajistit aktivní podporu města Brna i pokračování energetiky v EDU. Při současné kolísající ceně energií a paliv jsou však investice s dlouhodobou návratností v nejistotě, která zásadní rozhodnutí těchto staveb znesnadňuje.[98]

Sdružení Energetické Třebíčsko obnovilo plány pro vytápění města Brna. Nechalo přepracovat studii na současné parametry. Částka za podzemní teplovod by měla dosáhnout asi 4 nebo 5 miliard Kč.[98]

Další jaderná zařízení v areálu elektrárnyEditovat

V areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou kromě čtyř reaktorových bloků další dvě jaderná zařízení, úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů a dva sklady použitého jaderného paliva, z nichž jeden je zcela zaplněn.[99]

Meteorologická observatoř a meteorologický stožárEditovat

 
Meteorologický stožár

Cca 1 km severozápadně od areálu elektrárny se nachází meteorologická observatoř pro měření meteorologických prvků a radiace, jejíž součástí je 136 m vysoký meteorologický stožár (pro měření směru, rychlosti větru, teploty a vlhkosti vzduchu v daných hladinách), doplněno o měření vertikálního profilu charakteristik turbulence atmosféry akustickým systémem SODAR-RASS.[100]

Všechna měření a pozorování pro potřeby elektrárny Dukovany jsou realizována v souladu s platnými mezinárodními normami IAEA (International Atomic Energy Agency, česky Mezinárodní agentura pro atomovou energii). Meteorologická observatoř zároveň plní úkoly vyplývající z náplně standardních pozemních meteorologických stanic, obdobně jako meteorologická observatoř při jaderné elektrárně Temelín.

V populární kultuřeEditovat

O fiktivní havárii Jaderné elektrárny Dukovany pojednává rakouský film Jaderná havárie: Den první z roku 2008.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/edu/historie-a-soucasnost.html
 2. ČTK. ČEZ žádá o povolení provozu pro 2. blok, nynější končí v červenci. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-01-03 [cit. 2017-01-04]. Dostupné online. 
 3. BURKET, Daneš. Vladimír Just nemá rád Temelín. MF Dnes. 01. 2007, čís. 15. Dostupné online. 
 4. KOSINA, Jiří. Hradec Králové, 13. 2. 2007 - Větrný park v okolí Jaderné elektrárny Dukovany [online]. Hradec Králové: ČEZ, 2007-02-13 [cit. 2012-10-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-09-27. 
 5. MAHEL, Luděk. Nové parkoviště u dukovanské elektrárny má mít fotovoltaickou střechu. Třebíčský deník. 2020-02-02. Dostupné online [cit. 2020-02-06]. (česky) 
 6. JAKUBCOVÁ, Hana. Nové dukovanské parkoviště bude rozlehlé. Zastřešení pokryje fotovoltaika. Třebíčský deník. 2020-08-29. Dostupné online [cit. 2020-10-06]. (česky) 
 7. ŠTEFÁNKOVÁ, Jana. Chutné snídaně pro dobrou věc zahřáli dukovanské energetiky na srdci i v žaludku [online]. [cit. 2018-12-09]. Dostupné online. (česky) 
 8. a b MAHEL, Luděk. Jaderná elektrárna Dukovany dodává proud už 35 let. Třebíčský deník. 2020-02-12. Dostupné online [cit. 2020-02-25]. (česky) 
 9. ČEZ. Informace z JE Dukovany – úterý 27.2.2007 [online]. Dukovany: ČEZ, 2007-02-27 [cit. 2012-10-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-01. 
 10. a b JAKUBCOVÁ, Hana. Dukovany dodávají elektřinu už pětatřicet let. V plánu je rozšíření. Třebíčský deník. 2020-05-05. Dostupné online [cit. 2020-06-26]. (česky) 
 11. MAHEL, Luděk. Experti vylepšili mezisklad použitého paliva v Dukovanech. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-10-05 [cit. 2017-10-14]. Dostupné online. 
 12. ČTK; Redakce. V Dukovanech skončila mezinárodní prověrka WANO. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-04-10 [cit. 2017-04-10]. Dostupné online. 
 13. MAHEL, Luděk. Cyklobusem do práce, na kole domů. Jaderná elektrárna zavedla nový benefit. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-04-04 [cit. 2017-04-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-04-10. 
 14. MAHEL, Luděk. Chladicí věž elektrárny má nový kabát a brzdu proti odparu. Třebíčský deník. 2019-12-05. Dostupné online [cit. 2020-01-22]. (česky) 
 15. JAKUBCOVÁ, Hana. Odstavit jaderné elektrárny je nesmysl, tvrdí nový ředitel Dukovan [online]. iDNES.cz, 2015-01-31 [cit. 2015-12-28]. Dostupné online. 
 16. JAKUBCOVÁ, Hana. Dukovany mají nového ředitele. Ten bývalý bude ještě radit. Třebíčský deník. 2020-06-03. Dostupné online [cit. 2020-06-29]. (česky) 
 17. Dukovany: Pátý blok zůstává ve hře. Třebíčský deník [online]. 2012-10-04 [cit. 2012-10-06]. Dostupné online. 
 18. ČERNÝ, Kamil. Ve Slavěticích uspořádají referendum o pátém bloku [online]. Třebíčský deník, 2016-03-13 [cit. 2016-03-13]. Dostupné online. 
 19. ČERNÝ, Kamil. První blok získal licenci. Rakousku se to však nelíbí [online]. Třebíčský deník, 2016-04-01 [cit. 2016-04-04]. Dostupné online. 
 20. ČTK. ČEZ požádal o proces EIA pro nové bloky v Dukovanech [online]. Třebíč: Třebíčský deník, 2016-07-21 [cit. 2016-07-21]. Dostupné online. 
 21. ČERNÝ, Kamil. Petici proti rozšíření Dukovan podepsalo v Rakousku 60 tisíc lidí. Třebíčský deník [online]. VLP, 2016-09-30 [cit. 2016-10-01]. Dostupné online. 
 22. ČTK. Mládek: Čínské firmy mají zájem se podílet na dostavbě Dukovan. Třebíčský deník [online]. VLP, 2016-10-25 [cit. 2016-10-27]. Dostupné online. 
 23. JAKUBCOVÁ, Hana. Dostavba Dukovan nabírá zpoždění, regionu hrozí sociální průšvih. iDnes.cz [online]. MAFRA, 2016-11-30 [cit. 2016-12-06]. Dostupné online. 
 24. ČTK. Pro rozšíření Dukovan jsou i krajští zastupitelé. Všichni. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-02-08 [cit. 2017-02-17]. Dostupné online. 
 25. ČTK. Sobotka: Novela může urychlit stavbu bloku v Dukovanech o 3 roky. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-03-07 [cit. 2017-03-08]. Dostupné online. 
 26. ČERNÝ, Kamil. Kraj podporuje rozvoj Dukovan. Založil kvůli tomu komisi. Třebiíčský deník [online]. VLP, 2017-04-11 [cit. 2017-04-20]. Dostupné online. 
 27. MAHEL, Luděk. Budeme potřebovat byty, nemocnici a školu, řekli korejští uchazeči o Dukovany. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-05-25 [cit. 2017-05-28]. Dostupné online. 
 28. MAHEL, Luděk. Nový jaderný blok v Dukovanech zaplatí stát, nebo ČEZ. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-06-15 [cit. 2017-06-17]. Dostupné online. 
 29. MAHEL, Luděk. Druhý blok dukovanské elektrárny získal licenci na další provoz. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-06-29 [cit. 2017-07-01]. Dostupné online. 
 30. FRUHWIRTOVÁ, Eva. Projekt výstavby 5. bloku v JE Dukovany zasedne se zástupci kraje a průmyslu také prezident China General Nuclear. ZprávyExtra.cz [online]. Události Extra, 2017-09-12 [cit. 2017-09-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-09-15. 
 31. MAHEL, Luděk. Čínský drak už zná cestu po českých silnicích. Chystá se do Dukovan. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-09-20 [cit. 2017-10-03]. Dostupné online. 
 32. PERGROVÁ, Ilona. Stavba 5. bloku jaderné elektrárny Dukovany? Nutnost, říká starosta Krumlova. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-10-03 [cit. 2017-10-16]. Dostupné online. 
 33. MAHEL, Luděk. ČEZ žádá o posouzení vlivu nových jaderných bloků v Dukovanech. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-11-13 [cit. 2017-12-04]. Dostupné online. 
 34. JAKUBCOVÁ, Hana. Nezávadnost nových bloků zajímá Rakušany i Němce. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-11-15 [cit. 2017-12-04]. Dostupné online. 
 35. JAKUBCOVÁ, Hana. Úložiště u Dukovan je ve hře, lidem ale chybí informace. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-12-01 [cit. 2017-12-04]. Dostupné online. 
 36. JAKUBCOVÁ, Hana. Plán B: Dukovanské bloky pojedou dalších deset let, do roku 2045. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-11-29 [cit. 2017-12-04]. Dostupné online. 
 37. MAHEL, Luděk. Jaderná elektrárna Dukovany posílila systém krizové komunikace. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-11-28 [cit. 2017-12-04]. Dostupné online. 
 38. MAHEL, Luděk. Dukovany odstaví blok a spustí modernizaci za stovky milionů korun. Třebíčský deník. 2018-03-09. Dostupné online [cit. 2018-12-09]. (česky) 
 39. a b MAHEL, Luděk. Věřím, že je to možné, reaguje hejtman na termín nového jaderného zdroje. trebicsky.denik.cz. 2019-11-16. Dostupné online [cit. 2020-01-03]. (česky) 
 40. MAHEL, Luděk. Návratnost investice do nového bloku v Dukovanech zůstává nevyřešená. Třebíčský deník. 2018-01-31. Dostupné online [cit. 2018-02-01]. (česky) 
 41. ČTK. Havlíček: Stavba bloku Dukovan by mohla začít kolem roku 2030. oEnergetice.cz [online]. OM Solutions, 2019-08-15 [cit. 2019-08-16]. Dostupné online. 
 42. mor. Stavba nového bloku Dukovan by mohla začít kolem roku 2030, říká ministr Havlíček. ČT24 [online]. 2019-08-15 [cit. 2019-10-30]. Dostupné online. (česky) 
 43. ČTK. Havlíček: Stavba bloku Dukovan by mohla začít kolem roku 2030 | ČeskéNoviny.cz. www.ceskenoviny.cz [online]. 2019-08-15 [cit. 2019-10-30]. Dostupné online. (česky) 
 44. MAHEL, Luděk. Nastává střídání generací, hlásí dukovanská elektrárna. Třebíčský deník. 2020-02-24. Dostupné online [cit. 2020-05-28]. (česky) 
 45. red. Žádost povolení umístění dvou nových bloků je podána. Horácké noviny [online]. Yashica, 2020-04-02 [cit. 2020-06-24]. Dostupné online. 
 46. JAKUBCOVÁ, Hana. Kdo dostaví blok v Dukovanech? Odpověď bude v roce 2022. Třebíčský deník. 2020-04-29. Dostupné online [cit. 2020-06-26]. (česky) 
 47. KŘÍŽ, Ladislav. Společnost Elektrárna Dukovany II naplno startuje. Skupina ČEZ - O Společnosti [online]. [cit. 2020-08-18]. Dostupné online. (česky) 
 48. Zdeňka Trachtová, Tendr na Dukovany: vnitro a tajné služby varují před firmami z Ruska a Číny. Hrozí vydíratelnost Česka, iRozhlas, 19.11.2020
 49. Tajné služby i vnitro varují před účastí Ruska a Číny v tendru na Dukovany. Vláda ale dál otálí, Forum 24, 19.11.2020
 50. Ivan Gabal, Ivan Gabal: Rosatom nebo úřednická vláda? Nebo raději obojí?, Ekolist.cz, 17.11.2020
 51. Projekt Rusů je technicky vynikající. Má ale slabiny, říká Drábová. Seznam Zprávy [online]. 24. listopadu 2020. Dostupné online. 
 52. Belarus nuclear plant restarts. Argus Media group [online]. 19. listopadu 2020. Dostupné online. 
 53. Marek Hilšer: Vánoční dárek pro Putina, Ekolist.cz, 20.11.2020
 54. Jednosměrný Ruský tunel: Možné svěření stavby nových jaderných zdrojů Rusku jako největší hrozba pro suverenitu státu v polistopadové historii České republiky, Evropské hodnoty 2020, podrobný report
 55. ČTK. Dukovany a Dalešice loni navštívilo téměř 42 tisíc lidí. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-01-05 [cit. 2017-01-07]. Dostupné online. 
 56. MAHEL, Luděk. Jaderná elektrárna je turistickým magnetem. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-08-03 [cit. 2017-08-06]. Dostupné online. 
 57. MAHEL, Luděk. Elektrárna láká tisíce návštěvníků, letos v ní najdou nové zážitky. trebicsky.denik.cz. 2019-01-18. Dostupné online [cit. 2019-03-02]. (česky) 
 58. MAHEL, Luděk. Technická turistika táhne. Elektrárenská infocentra hlásí rekordy. Třebíčský deník. 2020-01-23. Dostupné online [cit. 2020-02-06]. (česky) 
 59. JAKUBCOVÁ, Hana. Dukovanské infocentrum otevřelo. Je nutné se objednat a při vstupu mít roušku. Třebíčský deník. 2020-08-04. Dostupné online [cit. 2020-09-04]. (česky) 
 60. MAHEL, Luděk. V jaderné elektrárně si založili bylinkovou zahradu pro kuchyň. Třebíčský deník. 2018-08-28. Dostupné online [cit. 2018-08-30]. (česky) 
 61. REDAKCE. Šeď a retro před elektrárnou? Lidé hlasují, jak to změnit. trebicsky.denik.cz. 2019-07-12. Dostupné online [cit. 2019-10-30]. (česky) 
 62. MAHEL, Luděk. Nejvyšší vánoční strom svítil na chladicí věži. Třebíčský deník. 2019-12-02. Dostupné online [cit. 2020-02-05]. (česky) 
 63. STREICHSBIER, Roman. Z věží dukovanské elektrárny zářilo srdce na podporu lidí v první linii. iDNES.cz [online]. Mafra, 2020-05-06 [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. 
 64. JAKUBCOVÁ, Hana. Největší autokino v Česku bude promítat za každého počasí, začíná už v pátek. Třebíčský deník. 2020-05-15. Dostupné online [cit. 2020-06-29]. (česky) 
 65. MAHEL, Luděk. První jaderná vinice na světě. Zelená se pod věžemi v Dukovanech. Třebíčský deník. 2020-08-13. Dostupné online [cit. 2020-09-04]. (česky) 
 66. BLAŽEK, Tomáš. První jaderné vinici žehnal kněz, víno z ní ale nebude ve volném prodeji. iDNES.cz [online]. 2020-08-13 [cit. 2020-09-04]. Dostupné online. 
 67. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2005 [online]. Praha: SÚJB, 2006 [cit. 2012-10-06]. Dostupné online. 
 68. CAPANDA, Filip. 25 let Jaderné elektrárny Dukovany. News - časopis zaměstnanců skupiny ČEZ [online]. 4/2010 [cit. 2012-10-06]. Roč. 2010, čís. 4, s. 40. Dostupné online. ISSN 1801–0350. 
 69. ULLMANN, Vojtěch; PUCHÁLKOVÁ, Zdenka; ULLMANNOVÁ, Ludmila. Radiační ochrana při práci se zdroji ionizující záření v nukleární medicině [online]. Ostrava: Technicko-fyzikální úsek KNM, 2006 [cit. 2012-10-06]. Dostupné online. 
 70. a b HORÁČEK, Filip. Technik omylem vypnul dukovanskou elektrárnu. Škoda je osm milionů [online]. iDNES.cz, 2010-01-08 [cit. 2016-03-13]. Dostupné online. 
 71. ČTK. Při odstávkách v Dukovanech se letos dvakrát zastaví 2 ze 4 bloků. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-01-20 [cit. 2017-01-22]. Dostupné online. 
 72. MAHEL, Luděk. V dukovanské elektrárně bude přísnější režim. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-01-21 [cit. 2017-01-22]. Dostupné online. 
 73. MAHEL, Luděk. V jaderné elektrárně začne velké havarijní cvičení, obyvatel se nedotkne. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-05-13 [cit. 2017-05-14]. Dostupné online. 
 74. MAHEL, Luděk. Hermetické boxy dukovanské elektrárny jsou v dobrém stavu. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-10-23 [cit. 2017-10-24]. Dostupné online. 
 75. Redakce. Jaderné elektrárny obhájily titul Bezpečný podnik. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-11-02 [cit. 2017-11-03]. Dostupné online. 
 76. MAHEL, Luděk. Dukovany mají povolení k dalšímu provozu všech bloků. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-12-19 [cit. 2017-12-19]. Dostupné online. 
 77. REDAKCE. Bezpečnostní prověrky, lepší plot. Bezpečnostní opatření na Dukovanech. trebicsky.denik.cz. 2019-05-22. Dostupné online [cit. 2019-05-29]. (česky) 
 78. MAHEL, Luděk. Dukovanská elektrárna obhájila mezinárodní normy v ochraně životního prostředí. Třebíčský deník. 2019-12-04. Dostupné online [cit. 2020-01-22]. (česky) 
 79. MAHEL, Luděk. Elektrárenští hasiči prošli speciálním výcvikem v ohňovém kontejneru. trebicsky.denik.cz. 2019-06-01. Dostupné online [cit. 2019-06-04]. (česky) 
 80. Reaktory 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Dukovany se odstavují [online]. Dukovany: ČEZ, 5. 11. 2014 [cit. 2015-05-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. 
 81. Reaktory 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Dukovany opět najíždějí na výkon [online]. Dukovany: ČEZ, 19. 11. 2014 [cit. 2015-05-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-13. 
 82. ČERNÝ, Kamil. Zaměstnanci elektrárny ušetřili hektolitry ropy a stovky kubíků vody. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-07-26 [cit. 2017-07-31]. Dostupné online. 
 83. ČEZ. Výroční zpráva 2007 [online]. Praha: ČEZ, 2007 [cit. 2012-10-06]. S. 144-145. Dostupné online. 
 84. ČERNÝ, Kamil. Elektrárna neláká jen lidi, ale i ryby a dravé ptáky. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-01-14 [cit. 2017-01-18]. Dostupné online. 
 85. MAHEL, Luděk. Na seznam zvířecích návštěvníků elektrárny přibyla užovka. Třebíčský deník. 2018-08-10. Dostupné online [cit. 2018-08-30]. (česky) 
 86. MAHEL, Luděk. Na chladicích věžích se objevily ekologické symboly. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-06-29 [cit. 2017-07-01]. Dostupné online. 
 87. JAKUBCOVÁ, Hana. Dukovany vysávají z Dalešic centimetry vody denně, která se v době sucha nevrací. Třebíčský deník. 2018-08-14. Dostupné online [cit. 2018-08-30]. (česky) 
 88. MAHEL, Luděk. U dukovanské elektrárny lze nyní dobít elektromobil za půl hodiny. Třebíčský deník. 2019-12-18. Dostupné online [cit. 2020-02-05]. (česky) 
 89. ČEZ: Elektrárna v Dukovanech se za 20 let zaplatila dvakrát [online]. ekolist.cz, 2005-05-23 [cit. 2011-05-28]. Dostupné online. 
 90. Historie a současnost EDU [online]. ČEZ [cit. 2011-05-29]. Dostupné online. 
 91. a b ČTK. Výroba Dukovan loni opět klesla a byla nejnižší za 28 let. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-01-02 [cit. 2017-01-04]. Dostupné online. 
 92. https://www.cez.cz/cs/pro-media
 93. https://www.czso.cz/csu/czso/rocenky_souhrn?filtr=true&vlastnosti=14
 94. ČEZ. Provoz jaderných elektráren ČEZ, a.s. v roce 2008 [online]. Praha: ČEZ, 2008 [cit. 2012-10-06]. Dostupné online. 
 95. a b BURKET, Daneš. Dukovanský palivový cyklus byl v roce 2005 zase o krok lepší. Zpravodaj ČNS [online]. 2006-01-19 [cit. 2012-10-06]. Roč. 2006, čís. 01. Dostupné online. 
 96. MAHEL, Luděk. Palivo pět let vyrábělo elektřinu, šest let bude chladnout. Třebíčský deník. 2018-03-20. Dostupné online [cit. 2018-04-01]. (česky) 
 97. ZÁCHA ŽELEZNÝ, Pavel; ŽELEZNÝ, Václav. Reakce na článek z 27.10.98, str.8 - Čínský syndrom po česku. Zpravodaj ČNS [online]. 2006-09-01 [cit. 2012-10-06]. Roč. 1998, čís. 9. Dostupné online. 
 98. a b MAHEL, Luděk. Vytápění Brna teplem z dukovanské jaderné elektrárny? Plány opět ožívají. Třebíčský deník. 2020-01-18. Dostupné online [cit. 2020-02-06]. (česky) 
 99. ČEZ. Informační centrum [online]. Praha: ČEZ [cit. 2012-10-06]. Dostupné online. 
 100. ČHMÚ. Odbor profesionální staniční sítě [online]. ČHMÚ [cit. 2015-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat