Výběrové řízení

Zadávací řízení (tendr) je formalizovaný postup, kterým je vybírán dodavatel pro vyhlašovanou zakázku nebo konkrétní osoba pro obsazení významné pracovní pozice či funkce.

Formalizovaný postup editovat

Správný název pro výběrové řízení je podle zákona o veřejných zakázkách "zadávací řízení". Jedná se o formalizovaný postup při kterém je vybírán dodavatel veřejné zakázky.

Zahájení editovat

 • uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení
 • výzvou

Fáze editovat

 • Zveřejnění zadání (včetně kritérií posuzování)
 • Odevzdání obálek
 • Otevření obálek
 • Posouzení nabídek
 • Zveřejnění výsledků

Druhy editovat

 • otevřené řízení
 • užší řízení
 • jednací řízení s uveřejněním
 • jednací řízení bez uveřejnění
 • soutěžní dialogy
 • zjednodušené podlimitní řízení

Otevřené řízení editovat

 • veřejný zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku
 • oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek dodavatelům a prokázání kvalifikace

Užší řízení editovat

 • veřejný zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení
 • oznámením vyzývá dodavatele k podání žádosti o účast v užším řízení a prokázání kvalifikace
 • výzva k podání nabídek se zasílá přímo vybraným uchazečům
 • zadavatel uveřejňuje informaci o zadání zakázky uchazeči

Jednací řízení s uveřejněním editovat

 • veřejný zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku
 • oznámením je výzva k podání žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním a k prokázání kvalifikace
 • vyzvaní zájemci podají nabídku, na základě které s nimi dále zadavatel jedná o konkrétních podmínkách smlouvy

Jednací řízení bez uveřejnění editovat

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo JŘBU.
 • veřejný zadavatel oznamuje zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení
 • po uzavření smlouvy je zadavatel povinen odeslat oznámení o zadání zakázky

Externí odkazy editovat