Koeficient ročního využití

Koeficient ročního využití také koeficient využitelnosti je jedním z ukazatelů efektivity energetického zdroje. Ukazuje, nakolik je v průběhu roku využíván instalovaný výkon (výrobní kapacita) energetického zdroje. Počítá se jako porovnání skutečného množství vyrobené energie s teoretickým maximálním množstvím, vyrobeným při celoročním provozu se jmenovitým výkonem. U špičkových elektráren tedy jeho hodnota není příliš vypovídající.

Vypočte se podle vzorce:

kde:

  • Wr vyjadřuje roční množství vyrobené energie (kWh/rok)
  • Pi je instalovaný výkon (kW)
  • h je počet hodin, které má rok (8760 kalendářní rok, 8784 přestupný rok)

Koeficient ročního využití se obvykle vyjadřuje v procentech.

ReferenceEditovat