Kromě kategorizace českých reálií se momentálně zabývám tvorbou profilů českých vlastenců popravených nacisty. Tahle práce je mi ctí.