Wiki má sloužit čtenářům, ne tolik autorům a správcům.
— Jan Sokol