Welserové

dynastie

Welserové (německy Welser) jsou původem německá šlechtická rodina. Její předkové byli patriciji v Augsburgu, kde je k roku 1420 doložena první jimi vedená firma. V 16. století se vedle rodiny Fuggerů stali předními evropskými bankéři a velkoobchodníky vlastnícími řadu faktorií v Evropě i v zámoří. Členka rodu Filipína Welserová se roku 1557 stala morganatickou manželkou arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, českého místodržícího. Augsburská welserská obchodní společnost zkrachovala 1. července 1614. Rod se průběhem času rozdělil do několika linií a pokračuje dodnes.

Erb Welserů (Augsburská kronika, 1457–1487)

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat