Starobabylonské období

Starobabylonské období (1894–1594 př. n. l.) je období, které následuje po zmizení Sumerů z mezopotamské oblasti. Nevytratil se však jejich kulturní vliv na celou oblast, svědčí o tom především bazaltový Chammurapiho zákoník. Na ní diktuje bůh Šamaš panovníkovi zákony, jimiž se podle něj má společnost řídit. Jedná se tak o jakýsi kamenný zákonník tehdejší doby.

Starobabylonská říše
 Stát 3. dynastie urské
 dynastie Isinu
cca 1894–cca 1595 př. n. l. Kassité 
geografie
Mapa
Mapa babylonského království od začátku kralování Chammurapiho (1792 - 1750 př. n. l.) po pád Babylonu v roce 1595 př. n. l.
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
vznik:
1894 př. n. l.
zánik:
1595 př. n. l.
státní útvary a území
předcházející:
Stát 3. dynastie urské Stát 3. dynastie urské
dynastie Isinu dynastie Isinu
následující:
Kassité Kassité
Starověká
Mezopotámie
Dějiny Mezopotámie
EufratTigris
Sumer
EriduKišUrukUr
LagašNippur
Elam
SúsyAnšan
Akkadská říše
AkkadMari
Amorité
IsinLarsaEkallatum
BabylonieNovobabylonská říše
BabylónBorsippaChaldea
Přímořská říše
AsýrieNovoasyrská říše
AššúrNimrud
Dúr ŠarrukínNinive
Chronologie panovníků
Sumer
Akkad
Asýrie
Babylonie
Enúma elišGilgameš
MardukAššúrSín
EnlilAnunnaki
Jazyky
SumerštinaElamština
AkkadštinaAramejština
ChurritštinaChetitština

Hlavní město starobabylonské říše byl Babylón.

O tomto období máme jen velmi málo informací, jelikož vysoká hladina podzemní vody stačila mezitím zničit téměř všechny archeologické pozůstatky. Musíme se tak spoléhat na dokumenty z okolních oblastí. O prvních králích toho víme jen velmi málo, pouze to, že ovládali jen velmi malé území. Při nástupu Chammurapiho se říše skládala z několika měst v okolí Babylónu - Dilbat, Sippar, Kiš a Borsippa. Chammurapiho vojenská vítězství však území říše rychle rozšiřovala. Až ve třináctém roce své vlády učinil z Babylonu centrum mocné říše, jelikož tehdy dobyl Larsu, čímž získal kontrolu i nad významnými městy Nippurem, Urem, Urukem a Isinem. V podstatě tak ovládl celou jižní Mezopotámii. Brzy poté obsadil významné obchodní centrum Ešnunna a zanedlouho i celou Asýrii. Dobytím města Mari získal kontrolu nad stejnou oblastí, kterou ovládala dříve i Třetí dynastie z Uru.

Po smrti Chammurapiho však říše rychle slábla a během necelého století se zcela rozpadla.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku First Babylonian Dynasty na anglické Wikipedii.


Externí odkazyEditovat